Sunday, January 21, 2018

2018-01-20 מה למדתי ברוטשילד הערב? "פשע מאורגן" ברשויות השלטון הוא "פשע מאורגן מדינתי"! - חלק ב
Joseph Zernik shared his post.

2018-01-20 מה למדתי ברוטשילד הערב? "פשע מאורגן" ברשויות השלטון הוא "פשע מאורגן מדינתי"! חלק ב
כשה"יזמה" - החזות העסקית או הארגונית החוקית לעבריינות היא רשות שלטונית - אנו עוסקית בפשע מאורגן מדינתי

בהמשך לאמירה של זליכה אמש על "פשע מאורגן" ברשויות השלטון.
~~אז מהו בדיוק "פשע מאורגן"? ומהו "פשע מאורגן מדינתי"?~~
א) מהו "פשע מאורגן"? למונח זה יש הגדרות שונות גם על פי הקרימינולוגים, וגם בחקיקה באזורים שונים. למשל, בחוק הפדרלי של ארה"ב: ביצוען באופן חוזר במשך תקופת מה של עבירות מתוך "רשימת העבירות", תחת חזות של "יזמה".
יש לציין שבין העבירות ב"רשימת העבירות":
< התנכלות, איומים, נקמנות נגד עד, מודיע, או קרבן - שזה בעצם מה שהמערכת עושה בקשר לדר' מאיה פורמן, שוקי משעול, רפי רותם, ברק כהן, לורי שם-טוב, מוטי לייבל, ועוד רבים רבים אחרים...
< שיטות שונות של שיבוש הליכי משפט - זה לדוגמה מה שראינו בפרשת רומן זודורוב, והיה הבסיס לאבחנה של מוטה קרמניצר, מומחה לפלילים, על מערכת המשפט - הפרקליטות, היועמ"ש, ובית המשפט העליון...
< הונאות בנקאיות והונאות דואר, סייבר, הונאות אלקטרוניות למיניהן - מרכיבים חשובים, כמובן, במה שמרחש בהוצאה לפועל, לדוגמה.
ב) ומה היא ה"יזמה" (ENTERPRISE)? ה"יזמה" כוללת בתוכה את עניין העבריינות ב"צוותא חדא", והיא גם סוג של חזות עסקית או ארגונית חוקית (front organization) לפעילות עבריינית. לדוגמה: המאפיה האיטלקית ב"הסנדק" פעלה תחת "יזמה" של יבוא שמן זית מאיטליה. "יזמה" יכולה להיות גם למשל משרד ייעוץ, קבלן בניין, ארגון שליטה בתנועה בנמלים (על ידי איגודים מקצועיים לדוגמה), ארגון שליטה באספקת גז בבלונים בדרום הארץ (על ידי משפחת פשע), ועוד, ועוד.
ג) ומה הקטע "המדינתי" בכל העסק? כשה"יזמה" היא רשות שלטונית, אנחנו מדברים על "פשע מאורגן מדינתי". האם זה ייתכן? השאלה האם ניתן לקרוא לזרוע של הממשל "יזמה" על פי הגדרתה בחוק הפשע המאורגן של ארה"ב נידונה מספר פעמים בבתי המשפט הפדרליים, המסקנה הברורה שלהם הייתה שאכן רשות שלטונית של המדינה יכולה להיחשב כ"יזמה" לצורך הגדרת פשע מאורגן. לדוגמה: משטרת לוס אנג'לס בקשר לפרשת רמפרט (RAMPART SCANDAL), שופטים בפנסילבניה בפרשת "ילדים תמורת מזומנים" - (KIDS FOR CASH). 
מה לגבי פסיקה של בתי המשפט הפדרליים של ארה"ב על פשיעה מאורגנת של הממשלה הפדרלית עצמה? בתי המשפט הפדרליים אינם נדרשים לעיתים קרובות לשאלות מסוג זה, כי הרשויות של כל משטר נוטות להתייחס בכבוד הראוי זו לזו... אבל דומני שהוגש כתב אישום על פשיעה מאורגנת נגד שופט פדרלי מסן חוזה, קליפורניה, בקשירת קשר עם האיגודים המקצועיים...
אין ספק שיש אוסף מקרים שהם פשע מאורגן לכל דבר ועניין גם ברשויות המשטר הפדרלי. לדוגמה:
< פרשת יבוא הקוקאין על ידי ה- CIA בתקופת הנשיא רייגן, שתועדה בדוחות של משרד המשפטים עצמו, והיא חלק מהפרשה הגדולה יותר של איראן-קונטרה (IRAN-CONTRA). 
< מתן חבריינות (חסינות בדויה לעבריינות) לבנקאים הבכירים לאחר המשבר של 2008, במסגרת קונספציה חדישה במשרד התובע הכללי של ארה"ב אריק הולדר - "גדול מלקרוס, גדול מלהיאסר" -(TOO BIG TO FAIL, TOO BIG TO JAIL), 
< פרשת "תכנית העינויים" (TORTURE PROGRAM) של ה-CIA בעשרים השנים האחרונות ברחבי העולם, ועוד.
מבחינת הקרימינולוגים אין ולא היה שום צורך בפסיקה של בית משפט כלשהו בעניין. זהו עניין מוכר וידוע - במשטרים מושחתים זרועות השלטון הופכות לארגוני פשע ממש. לדוגמה, ספר על השחיתות באינדונזיה מוצא שדמויות המפתח במצבים אלה הן בד"כ - בנקאי, שופט, וגנרל...2018-01-20 מה למדתי ברוטשילד היום? "פשע מאורגן" ברשויות השלטון הוא "פשע מאורגן מדינתי"!  חלק ב'

 Joseph Zernik is with ‎מיכאל מוריס-רייך וב‎ and 63 others.

2018-01-20 מה למדתי ברוטשילד הערב? "פשע מאורגן" ברשויות השלטון הוא "פשע מאורגן מדינתי"! חלק א'
https://www.facebook.com/joseph.zernik/posts/10214961575334246
Manage

 

No comments: