Wednesday, February 21, 2018

2018-02-21 רשויות המשטר בישראל - פשע מאורגן מדינתי!


2018-02-21 רשויות המשטר בישראל - פשע מאורגן מדינתי!
===
כאן: היום בהארץ - "המפכ"ל לא מפחד ומשווה את ראש הממשלה וסביבתו לארגון פשע".
ברקע: אמרו את זה קודם, לפניו:
א) מני מזוז לגבי רשות המסים.

ב) פרופ' ירון זליכה לגבי רשויות המדינה באופן כללי.
ג) דו"ח מבקר המדינה על הוצל"פ (2016) מתאר בעצם אותה תופעה שם.
ד) פרופ' מוטה קרמניצר מתאר בעצם אותו דבר במערכת החוק והמשפט.
המצב מוכר היטב בקרימינולוגיה לגבי משטרים מושחתים - ניהול פשע מאורגן תחת חזות, או כיסוי, שהוא רשויות המדינה. לדוגמה, מאמר אקדמי על השחיתות באינדונזיה מתאר פשע מאורגן, בו דמויות המפתח הם בנקאי, שופט וגנרל... אבל משום מה, הציבור בישראל מסרב להתמודד עם המציאות... זמן להתעורר!

No automatic alt text available.

Image may contain: text

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Joseph Zernik
המצב שאנחנו חווים הוא מצב טיפוסי של כשל שיטת המשטר: הממשלה, הכנסת ובתי המשפט מושחתים מהיסוד!
Manage

LikeShow more reactions
Reply1h
Rina Berman
הבעיה שלא חשפו את הפשע המאורגן מפחד (למשל לא ספרו את האמת למה נרצח השופט עדי אזר כי זה היה גורם לרעידת אדמה).
Manage

LikeShow more reactions
Reply10m
Joseph Zernik
כבר בשנת 2009 כתב שגריר ארה"ב בישראל דו"ח למחלקת המדינה: "ישראל: הארץ המובטחת לפשע המאורגן?" הדו"ח, שהודלף על ידי ויקיליקס מתאר מיזוג של רשויות המשטר והפשע המאורגן בישראל...
Manage

LikeShow more reactions
Reply1m

שרה אפרתי
לצאת לרחובות!!!
Manage
Like
Reply26m

No comments: