Friday, May 4, 2018

2018-05-04 המחאה ובית המשפט העליון - חוזה חדש!2018-05-04 המחאה ובית המשפט העליון - חוזה חדש!
---
המפקדת מירה ביקשה תכניות פעולה לקידום המאבק, והנה הצעתי על שני חלקיה:
1) במצב שנוצר בין הממשלה לבין בית המשפט העליון, על המחאה להציב תנאי חוזה חדשים לבית המשפט העליון:
א) הליך נקי ושקיפות (ניסוח מנומס של רובי ריבלין, אני קורא לזה - הקץ לפברוקים!)
ב) חבר מושבעים גדול לבדיקת תלונות פליליות נגד שופטים ופרקליטים! (הרי ברור שמערכת המשפט אינה מסוגלת להתמודד עם שחיתותה עצמה).
נראה לי שלאחר כשנה וחצי, ברור לכל מי שעיניו בראשו, שהיועמ"ש מנדלבליט מסנדק את בני הזוג נתניהו ומושחתים אחרים, בעודו רודף חושפי שחיתוות ופעילים. בג"ץ (בו יושבים לחלופין יועמ"שים לשעבר, שזכו למעמדם לאחר שסגרו תיקים למושחתים) מסנדק את היועמ"ש מנדלבליט. לכן, יש לראות בבית המשפט העליון ובג"ץ את קדקודי השחיתות.
2) אני מציע להקים מיד מאהל מחאה מול בית המשפט העליון - בדרישה לקדם חקיקה מיידית של תנאי החוזה החדש הנ"ל, וסוף של הסנדקות למושחתים!
~~~למישהו לא ברור למה להפגין מול העליון ולדרוש חוזה חדש?~~~
כל מי שלא מבין למה חשוב להפגין מול בית המשפט העליון, מוזמן לשאול את פעילי המאבק למען רומן זדורוב וחקירת אמת של רצח תאיר ראדה, את נפגעי הגזל בהוצאה לפועל ועל ידי הבנקים, את שוקי משעול ורפי רותם, את פעילי המאבק נגד השחיתות בבתי המשפט לענייני משפחה ולשחרורם של לורי שם-טוב ומוטי לייבל, את הנכים, את פעילי המאבק נגד שוד הגז... ועוד, ועוד...

Comments
Joseph Zernik
לכל מי שלא מבין מה זה, "הליך נקי ושקיפות", מה החשיבות של זה לעניין השחיתות השלטונית, ומה המצב היום בתחום זה בבתי המשפט: - אני סמוך ובטוח, שמשפטנים שהם פעילי מחאה (Eldad YanivSigalit Kesler @גונן בן יצחק) יוכלו להסביר לציבור מדוע באומות מתוקנות זכויות אלה מפורשות ברמה החוקתית! 
בלשון המשפטית קוראים לזה "הזכות להליך ראוי" ו"הזכות למשפט הוגן ופומבי".


Manage

Joseph Zernik
לגבי " חבר מושבעים גדול לבדיקת תלונות פליליות נגד שופטים ופרקליטים" - נדמה לי שזהו מסוג הרעיונות שעורכי דין שהם פעילי מחאה לא ישמחו לדון בהם (נאמנות 
כפולה), אבל הרעיונות האלה מסתובבים במחאה כבר זמן מה.

Manage
Reply45m
Joseph Zernik
לגבי מאהל מחאה קבוע בירושלים מול מערכת המשפט - מדברים על זה כבר הרבה זמן... אז קודם היה יותר מידי קר, ועוד מעט יהיה יותר מידי חם. עכשיו הזמן האידאלי! ומשום מה נראה לי שיהיו הרבה קבוצות חדשות שירצו להצטרף

Manage
Reply25m
Joseph Zernik
נו, מירה סטריק מירה סטריק - למעצר כבר הצלחתי לדרדר אותך, עכשיו נראה אותך גרה באוהל מחאה - לפחות 24 שעות פעם בשבוע! כי אם לא החטיארים והחטיאריות, מי יכול להרים פרויקט כזה???
Manage
Reply25m

No comments: