Tuesday, May 22, 2018

2018-05-23 עוד פשיעה מאורגנת של שופטי בית המשפט השלום ת"א

2018-05-23 עוד פשיעה מאורגנת של שופטי בית המשפט השלום ת"א
---
 

כאן: פשיעה מאורגנת של שופטי בית המשפט השלום ת"א ומשטרת ישראל בשלילת חירות האדם שלא כדין... פברוק הליכי מעצר...
ברקע: בסיבוב קודם התברר שהליכי חיפוש ותפיסה התנהלו במשך שנים ללא תיקים וללא רישום מזכירותי - ושופטים רימו בתשובותיהם על תלונות בעניין זה לנציב תלונות הציבור על השופטים. גם בחיפושים ותפיסות שלא כדין יש לראות פשיעה מאורגנת של השופטים והמשטרה.
כמובן, שאין פה שום הפתעה. השופטים הפכו את מערכת המשפט לפברוק אחד גדול... 
מה שמצחיק היא הטענה שלהם עכשיו, באמצעות היחצנית אסתר חיות, שהם צריכים להיות מופקדים על שמירת זכויות האדם וזכויות "חוקתיות". קודם כל - צריכים להעמיד אותם לדין על פשיעה מאורגנת!

No comments: