Monday, June 4, 2018

2018-06-04 הקראת פסק דין- רפי רותם - השופט הנוכל רענן בן-יוסף שוב נתפס במרמה - מסירת "פסק דין" מפוברק


2018-06-04 הקראת פסק דין- רפי רותם - השופט הנוכל רענן בן-יוסף שוב עסק במרמה - פברוק מסוג "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך! 
---
No automatic alt text available.


היום נערכה כביכול "הקראת פסק דין" בערעור של רפי רותם.
יש רק בעיה קטנה אחת: לאחר הדיון, קיבל רפי רותם דרך בא-כוחו עו"ד איתן ענבר מסמך "פסק דין" עליו מופיעה חותמת מים "טיוטה" (תמונה).
עניין זה נדון בפירוט על ידי נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת הנוכלת ורדה אלשייך. הנציב קובע שמסמך שעליו מופיעה חותמת מים "טיוטה" ה" אינו כתב בית דין כלל, והוא חסר כל תוקף, כיוון שלא נחתם בחתימה אלקטרונית. הנציב גם קובע שאסור להדפיס מסמך "טיוטא", אסור למסור אותו לבעלי דין, ואסור לאשר אותו "העתק מתאים למקור" (תמונה - מספר איזכורים של הנושא בהחלטת הנציב 88/12/מחוזי תל-אביב).
בקיצור: השופט רענן בן-יוסף יצא שוב רמאי (פעם קודמת - פיברק את הקראת פסק הדין על לורי שם -טוב). להזכירכם, השופט דוד רוזן קבע שמרמה והפרת אמונים הם "בגידה". אז כנראה שהשופט רענן בן-יוסף הוא גם "בוגד"...
ומעניין ש עו"ד איתן ענבר | Eitan Inbar - Advocat, בא כוחו של רפי רותם, שקיבל מסמך מרמתי זה, לא אמר דבר...
לגבי המרמה הקודמת של השופט רענן בן-יוסף, ראו בקישור:
2018-05-27 לורי שם-טוב, השופט הסנילי רענן בן-יוסף, והנציב אליעזר ריבלין - מרמה רבת רבדים בבית המשפט מחוזי ת"א
---
מקרה חמור של מרמה בפסק דין על הבלוגרית העצורה כבר כמעט שנה וחצי - לורי שם-טוב. פסק הדין המפוברק הגדיר כביכול מחדש את גבולות חופש הביטוי וחופש העיתונות בישראל. היה לי הכבוד להיות גורם מרכזי בתיעוד המרמה... ועכשיו המקרה גם פורסם בתקשורת... מחזה נדיר במחוזותינו...
http://inproperinla.blogspot.com/2018/05/2018-05-27_27.html
משה ליכטמן רפי רותם - להאבק בשחיתות רפי רותם מערער למחוזי - פסק הדין

No comments: