Monday, June 18, 2018

2018-06-18 הבלוגרים והשופטים הנוקמים - דיון בתיק הפלילי - בני שגיא ממשיך במשפט השדה ללא כל בושה

2018-06-18 הבלוגרים והשופטים הנוקמים - דיון בתיק הפלילי - בני שגיא ממשיך במשפט השדה ללא כל בושה
 

 
 


הדיון הבוקר החל בשעה 09:30, ומיד הודיע בני שגיא על סגירת דלתיים. לפני שיצאנו מהאולם, לורי הודיעה לבית המשפט שהיא בבידוד, וכרגיל, לא ראתה את חומרי החקירות שלגביהם יתנהל לכאורה דיון היום.
^ דיוני הוכחות בבית דין לכאורה ללא תכנית משפט וללא גישה לחומרי חקירה
כמו בדיונים קודמים - הסניגורים קיבלו את שמות העדים שיופיעו היום רק 24-48 לפני מועד הדיון... זאת, כשימי דיונים ארוכים נקבעו, עד שעות הערב, בהם יופיעו מספר עדים רב בכל יום. בני שגיא מתעקש שלא לקבוע תכנית משפט. הסיבה: לורי "שברה את הכלים" כשסירבה להודות, ולכן "מותר גם לתביעה לשבור את הכלים"... בנוסף, על פי בני שגיא: "לא נאמר בחקיקה במפורש שחייבים לקבוע תכנית משפט". הסניגור רבינוביץ השיב, וכמוהו דהאן, שבין אם נאמר במפורש בחקיקה ואם לאו - ניהול משפט ללא תכנית משפט הוא הפרה בוטה של הזכות להליך ראוי.
^ ניהול משפט ללא סניגור בפועל
לנוכח מצב זה, ולאור המצב שלורי לא ראתה את חומרי החקירות, רבינוביץ מודיע שוב ושוב לבית המשפט שאינו יכול למלא את חובותיו כסניגור. כמוהו גם דהאן. כשהגיע הזמן לחקירה נגדית בדיון הקודם, גם רבינוביץ וגם דהאן, עמדו והכריזו שאינם מוותרים על הזכות לחקירה נגדית, אך אינם יכולים לנהל אותה בתנאים הנתונים. בכך הסתיימו החקירות הנגדיות...
לנוכח המצב, בני שגיא גם מצא לנכון לייעץ לרבינוביץ' - שלא ייתן לו להשתחרר מייצוג, ושעליו לייצג את לורי כאילו הייתה קטינה או חסויה - פסולת דין...
^ סעיפי אישום על "עושים שכונה"
יש לציין גם שרבים מסעיפי האישום עוסקים בניהול מחאה מסוג "עושים שכונה". המעצרים בתיק זה גם התרחשו מיד לאחר מחאת "עושים שכונה" מול ביתה של שופטת משפחה.
בדומה, בדיון בתיק המעצרים בשבוע שעבר, התובעת מירב גבע הודיעה לבית המשפט שהמועמדת למפקחת נחמה דר עסקה ב"עבריינות" - השתתפה במחאת "עושים שכונה"... נחמה דר, שאינה משפטנית כלל, תיקנה מיד את התביעה והסבירה לתובעת מירב גבע, שאין כל עבירה על החוק במחאת "עושים שכונה"...
רק אמש "עשינו שכונה" לאסתר חיות... הסברנו לה ללא כחל וסרק שהיא לדעתנו עבריינית ועומדת בראש מערכת משפט מושחתת מהיסוד. כוחות מג"ב מוגברים הוזעקו, אבל המחאה התנהלה בסדר מופתי, וגם הבטחנו לשוב בשבוע הבא...
=בקיצור=
* בני שגיא מנהל משפט שדה ללא כל בושה. זהו אותו בני שגיא, שמיטב המשפטנים שלנו התפלפלו על פסק הדין המזכה שלו בתיק
 ניצב ניסו שחם...  כוכב עולה בין שופטי הדור הצעיר...
* אם מישהו חשב שהמעצרים והמשפט של הבלוגרים ידכאו את המחאה נגד שחיתות השופטים - טעה בגדול.
* כפי שהסביר בפירוש הנשיא רובי ריבלין בטקס השבעת השופטים: "בתי משפט שאיבדו את אמון הציבור - אין להם זכות קיום!"
* כפי שהסבירו אחרים - גם היחצ"ן הטוב בעולם לא יעזור לאסתר חיות, כל עוד בתי המשפט מושחתים.

No comments: