Monday, October 8, 2018

הרוסים ? או הישראלים? מי שיבש את הבחירות ב-2016?


הרוסים ? או הישראלים? מי שיבש את הבחירות ב-2016?
---
כאן: הני"ט מפרסם היום מאמר ומסמכים על קשרים בין מערכת הבחירות של טראמפ לבין החברה הישראלית PSY GROUP - שהציעה לאנשי טראמפ פרויקט לשיבוש הבחירות בארה"ב...
בקישור - הצעת השירותים של החברה הישראלית...
ברקע: הני"ט מציין שהחברה בנויה על אנשי זרועות הביטחון של ישראל. וברור גם שחברות מסוג זה אינן יכולות לפעול, ואינן יכולות וליצא ידע ושירותים ללא אישור ממשרד ראש הממשלה. 
השאלה המתבקשת: האם הם עושים מפעם לפעם טובות גם לנתניהו? כידוע, מותר טובות ומתנות מחברים...

https://int.nyt.com/…/574d679d1ff58a308…/optimized/full.pdf…
Comments
Joseph Zernik
אין צורך להוכיח שההצעה התקבלה ומומשה. עצם ההצאה היא עבריינות למהדרין. וזה שהם מגישים את זה בכתב, חוצפה של ישראלים.
Manage
Reply4m
שי סאסי בוארון
ההצעה היתה פסולה מלכתחילה

No comments: