Tuesday, October 16, 2018

2018-10-16 ח"כ יעל כהן פארן מתבקשת לסייע בעניין ועדת הבחירות המרכזית, מערכת המידע "דמוקרטיה", ומר עופר קורנפלד

2018-10-16 ח"כ יעל כהן פארן מתבקשת לסייע בעניין ועדת הבחירות המרכזית, מערכת המידע "דמוקרטיה", ומר עופר קורנפלד
פרוטוקול הדיון המשותף של ועדת החוץ והביטחון וועדת המדע והטכנולוגיה (יוני 2017), מראה שח"כ כהן פארן מבינה היטב את חומרת המצב בועדת הבחירות המרכזית ובמערכת המידע "דמוקרטיה". הפרוטוקול גם מבהיר שח"כ כהן פארן מבינה, שהניסיון להציג את העניין כסודי, ולמנוע כל שקיפות בנידון הוא חסר כל בסיס ובלתי ראוי.  למותר לציין שהעניין דחוף, שכן בכל יום ייתכן שתפוזר הכנסת, וייקבע מועד קרוב לבחירות הכלליות.
קראו את הפוסט השלם: https://inproperinla.blogspot.com/2018/10/2018-10-16_16.html
Image may contain: 1 person, smiling, eyeglasses and closeup Image may contain: text

תמונות. ח"כ יעל כהן פארן, הפניה שנשלחה אליה היום, ומר עופר קורנפלד.
---
תל-אביב, 16 לאוקטובר - פניה נשלחה היום לח"כ יעל כהן פארן - בקשת עזרה בהשגת מידע בנוגע למצב בוועדת הבחירות המרכזית, מערכת המידע "דמוקרטיה", ותפקידו של מר עופר קורנפלד בוועדה.
פרסום קודם תיאר את המצב כך:
מקורות יודעי דבר מסרו שמונה סמנכ"ל (?) חדש לוועדה, מר עופר קורנפלד, והוא מאנשי המחנ"צ, אז הכל יהיה בסדר. סמוך. אם זה היה פרויקט שיכון שנבנה ללא תכניות, ללא פיקוח, וללא אישוור, אפשר היה להגיד שנכנס דייר נחמד לגור בקומה השניה, ולכן המרפסות יפסיקו לקרוס...
הפניה לח"כ כהן פארן מציינת:
מתוך פרוטוקול הדיון המשותף של ועדת החוץ והביטחון וועדת המדע והטכנולוגיה (יוני 2017), ברור שאת מבינה היטב את חומרת המצב המתואר בפרסום שלהלן, בנידון התנהלות ועדת הבחירות המרכזית ומערכת המידע "דמוקרטיה".
מתוך פרוטוקול הדיון המשותף של ועדת החוץ והביטחון וועדת המדע והטכנולוגיה (יוני 2017), גם ברור שאת מבינה, שהניסיון להציג את העניין כסודי, ולמנוע כל שקיפות בנידון הוא חסר כל בסיס ובלתי ראוי.
בעקבות פרסומים קודמים שלי בעניין, חברים במפלגת העבודה הסבירו לי, שהכל בסדר, כי מונה חבר מפלגת העבודה בשם עופר קורנפלד לתפקיד כלשהו בוועדה.
לפיכך, אני מבקש את עזרתך בנידון:
א) האם ידוע לך אם נעשו מאז הדיון הנ"ל ביוני 2017 צעדים מתקנים כלשהם, בפרט לגבי הגדרתה של המערכת כ"תשתית קריטית" והכפפתה לבדיקה ואישור על ידי מי מגופי הסייבר הממשלתיים?
ב) לאיזה תפקיד בדיוק מונה (אם מונה) מר עופר קורנפלד בוועדה, ומתי? (אם יש פרסום רשמי, אודה על קבלת האסמכתה).
ג) האם ידועות פעולות כלשהן של מר עופר קורנפלד לתיקון המצב המתואר בפרסום שלהלן?
למותר לציין שהעניין דחוף, שכן בכל יום ייתכן שתפוזר הכנסת, וייקבע מועד קרוב לבחירות הכלליות.
בתודה ובברכה,
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם- אל"מ (ע"ר)
מצורף: התראה בעניין פגמים מהותיים בהתנהלות ועדת הבחירות המרכזית ובמערכת המידע "דמוקרטיה"
https://inproperinla.blogspot.com/2018/10/2018-10-14.html

No comments: