Sunday, October 21, 2018

2018-10-21 מומחי הסייבר והמרמה במערכות המחשוב הממשלתיות

רחש בעולם הסייבר מגדיר מחדש את המשטר בישראל, בשעה שהציבור ישן בעמידה.
---
Ran Bar-Zik
Replying to @Joseph_Zernik @DramaSkills
https://www.ha-makom.co.il/post/ido-kenan-halemo …
בוא ונגיד שלא בא לי להעצר. ועצרו גם את סגן יאח״ה לשעבר שגם העז להתעסק עם המערכת האולטרא-מחוררת הזו.
לא נכנס אליה גם למטרות לגיטימיות.
HA-MAKOM.CO.IL
למי בדיוק קוראת הפירצה?
Comments
Joseph Zernik
עוד על מערכות סייבר ממשלתיות בישראל, ושתיקת מומחי הסייבר:
Ran Bar-Zik
כמה דגשים והבהרות:

1. אני ממש לא מומחה סייבר.
2. אני לא כותב על 99 אחוז מהכשלים שאני רואה.
3. רוב מומחי הסייבר הישראלים לא טורחים לגעת באף מערכת ישראלית כי אין טעם. הם תורמים מזמנם וכשרונם לחו״ל. גם עבדך הנאמן ורוב המתכנתים הטובים בישראל עושים בדיוק את זה.
https://twitter.com/barzik/status/1053902691825577985
Manage
ReplyRemove Preview1h
Joseph Zernik
תגובה שלי ל"בר-זיק":
מצב עגום. "בגידת האינטלקטואלים"...
מערכות הסייבר הממשלתיות מגדירות מחדש את המשטר בישראל. דוחות שהגשתי לאו"ם ומאמרים אקדמיים שפירסמתי קוראים בשגרה למומחי סייבר לקבל על עצמם חובה אזרחית בניטור הסייבר הממשלתי וזכויות האדם בעידן הדיגיטלי.
Manage
Reply1h
Joseph Zernik
בתשובה נוספת, "בר-זיק" מספק את הקישור למאמר על מעצרו של סגן ראש יאח"ה בדימוס, בקשר לכשלים במערכת "נט-המשפט" של בתי המשפט בישראל.
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001101804
Manage
ReplyRemove Preview1h
Joseph Zernik
תגובה נוספת של "בר-זיק":
Ran Bar-Zik
מעולה. רק שאני לא מומחה סייבר. גם לא נעם. אז באמת אין טעם לצפות מאיתנו לדבר.
[אני יודע שאני כותב על זה, אבל זה רק מראה כמה המצב עגום בישראל שכל אדם עם ידע בסיסי רואה את הכשלים]
https://twitter.com/barzik/status/1053914139565977601
Manage
ReplyRemove Preview1h

No comments: