Tuesday, June 25, 2019

2019-06-25 פרשת מחמוד קטושה: פרופ' קרמניצר מתבלבל!

פרשת מחמוד קטושה: פרופ' קרמניצר מתבלבל! 
אין כל הצדקה להגבלה סקטוריאלית (פלסטינים) או טריטוריאלית (השטחים) של הביקורת על שחיתות מערכת החוק והמשפט!
בבלוג: https://inproperinla.blogspot.com/2019/06/2019-06-25_25.html
Image may contain: 1 person, text Image may contain: 1 person, closeup
Image may contain: text Image may contain: text

כאן: פרופ' קרמניצר היום -- "תיק אונס בת השבע: גם התחקיר לא יפתור את הבעיה היסודית של עיוות הדין בגדה" [1]
ברקע: אין כל הצדקה להגבלה סקטוריאלית (פלסטינים) או טריטוריאלית (השטחים) של הביקורת על שחיתות מערכת החוק והמשפט!
נהפוך הוא! דווקא בגלל שקטושה פלסטיני מהשטחים, היה ברור לרשויות המשטר שהפרשה לא תעבור בשקט, ותהפוך לסמל בינלאומי של שחיתות מערכת החוק והמשפט בישראל. לכן, החליטו לחתוך את ההפסדים בשלב מוקדם.
והרי בפרשת רומן זדורוב, ולא בכדי, פרופ' קרמניצר עצמו תיאר את מערכת החוק והמשפט בתוך גבולות 1967 ככנופיית פשע מאורגן, שאינה מחפשת את האמת, שעוסקת בעיקר בהגנה על עצמה, ובראשה הפרקליטות, היועמ"ש ובית המשפט העליון...
בקיצור: אם רומן זדורוב היה פלסטיני, הסיכויים גבוהים שכבר היה משוחרר!
כל יום בו רומן זדורוב נותר במאסר, אנחנו מפקירים את זכויות היסוד של כל אחד ואחת מאתנו!
קישורים
[1] https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.7408712

No comments: