Tuesday, July 2, 2019

2019-07-03 כנס הרצליה: סיכום - פרופ' אוריאל רייכמן

כנס הרצליה: סיכום - פרופ' אוריאל רייכמן
■ ■ ■ 
Image may contain: 1 person, suit
רייכמן (77) הוא המייסד והנשיא של המרכז הבינתחומי הרצליה. קודם לכן היה דיקן בי"ס למשפטים ת"א. רייכמן גם היה במשך כחודש ח"כ מטעם קדימה... רייכמן רואה את עצמו כ"יזם השכלה גבוהה", והוא בפועל המייסד של האוניברסיטה הפרטית הראשונה בישראל.
באמצע שנות ה-80 יזם ועמד בראש צוות שניסח הצעת חוקה לישראל. בהצעה הוצגו, בין השאר, רעיון בחירה ישירה לראשות הממשלה, שיטת בחירות אזורית-יחסית, מגילת זכויות אדם והסדר חדש של יחסי דת ומדינה (1987). לאחר מכן שימש כיו"ר תנועת "חוקה לישראל", והוביל את מאבקה למימוש הצעות החוקה. [1]שימש כיו"ר תנועת "חוקה לישראל", והוביל את מאבקה למימוש הצעות החוקה. [1]
בקיצור, במונחים ישראליים אפשר לתייג את רייכמן כמרכז-ימין.
■ כאן, רייכמן שוב חזר והדגיש את האנומליה במצב, בו אין חוקה בישראל.
■ רייכמן ביקר בחריפות את חוק הלאום. הדגיש שחוק הלאום אינו כולל ואינו תואם את ערכי היסוד שבמגילת העצמאות... שחייבים להוסיף את השוויון כערך חוקתי... הוא ציין שאיילת שקד עצמה כתבה טיוטה מוקדמת לחוק הלאום, שהייתה טובה בהרבה מהחוק הסופי שעבר בכנסת. שהוא לא מבין איך איילת שקד ונתניהו (הוא ציין שיש לו הערכה להישגיו של נתניהו בזירה הבינלאומית) - שיתפו פעולה בהעברת חוק הלאום, למטרות של נוחות פוליטית מזדמנת...
■ רייכמן אמר שהציוויון הציוני של מדינת ישראל בסכנה. מדינת ישראל נחטפת על ידי החוגים הדתיים-לאומיים המשיחיים מחד, והחוגים החרדיים מאידך. על הציבור החילוני להתעשת ולשמור על ציוויונה הציוני של מדינת ישראל.
קישורים
[1] אוריאל רייכמן- ויקיפדיה
https://he.wikipedia.org/…/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D…

No comments: