Saturday, July 13, 2019

2019-07-13 "בית זונות בוועדה למינוי שופטים""בית זונות בוועדה למינוי שופטים" בישראל | מאמר אחרון שלי ב- OpEdNews בארה"ב
השם המקובל לסקנדל הוא "סקס תמורת מינוי", אולם בדיון בתחילת יוני בבקשת פסלות נגד השופט בני שגיא בתיק הבלוגרים והשופטים הנוקמים, השופט בני שגיא הוציא צו איסור פרסום נגד השם "סקס תמורת מינוי". באותו דיון התגלה שפרשת "סקס תמורת מינוי" היא גם עניין מרכזי בכתב האישום חסר התקדים בפרשת "הבלוגרים והשופטים הנוקמים". הפוסטים האנונימיים שעומדים במרכז הפרשה היו למעשה חשיפת השחיתות בוועדה למינוי שופטים - מספר שנים לפני שהתפוצצה בתקשורת הממסדית בינואר 2019...

No comments: