Tuesday, July 16, 2019

2019-07-16 פרס מחקר פשעי מחשב של מרכז פדרמן לחקר הסייבר – תכנית משפט וסייבר

מועמדות לפרס  מחקר פשעי מחשב של מרכז פדרמן לחקר הסייבר – תכנית משפט וסייבר
המועמד מציג הישגים יוצאי דופן - תיעוד בינלאומי של המרמה חסרת התקדים במחשוב בתי המשפט בישראל והשלכותיה על ערעור שלטון החוק, זכויות האדם, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו...  ספק אם יש בישראל פשעי מחשב חשובים מאלה...

תל-אביב, 16 ליולי - מיד עם פרסום הקול הקורא לפרס  מחקר פשעי מחשב של מרכז פדרמן לחקר הסייבר – תכנית משפט וסייבר באוניברסיטה העברית  - הגשתי את מועמדותי.
הנימוקים:
א) מחקר ודו"ח שהגשתי למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של ישראל 2013, נכלל בדו"ח הסופי עם הערה על: "חוסר ישרה במערכות המסמכים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
ב) מחקר ודו"ח שהגשתי למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של ישראל 2018, נכלל בדו"ח הסופי עם ההערה: "24. Human Rights Alert NGO מדגיש את ההתדרדרות החמורה בישרת רשויות המשפט והחוק כתוצאה מהטמעת מערכות מחשוב ממשלתיות. הוא מאשר [כך-יצ] שיש לראות את תקפותו ויושרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב."

ג) מחקרים שונים שערכתי בשנים האחרונות, ושפורסמו בכתבי עת בינלאומיים בכפוף לבדיקת עמיתים אנונימית, תיעדו את המרמה חסרת התקדים במחשוב בתי המשפט בישראל, והשלכותיה על ערעור שלטון החוק, זכויות האדם, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו... 
ד) ספק אם יש בישראל פשעי מחשב חשובים מאלה...
ומה אומרים בנושא, בפרטי, מומחים ישראליים?  
* עו"ד ידוע בעל עבר ביטחוני: השופטים יצרו בכוונה מערכת שמאפשרת להם לרמות.
* מומחה בכיר לאבטחת סייבר: אסור לדבר על זה.  אם נגיד שכל השופטים רמאים, אז מה נשאר לנו מהדמוקרטיה?
* מומחה אקדמי בכיר לאבטחת סייבר: המצב נרחב הרבה יותר, וכולל את כל משרדי הממשלה.  אין בכתבים האלקטרוניים במדינת ישראל היום הבדל בין מסמך אותנטי ל"טיוטה", ואין רישום (לוג) אמין של מסמכים אותנטיים.
להגשת המועמדות צורפו גם:
א) קישור לדו"חות שהוגשו למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של ישראל 2018 
ב) קורות חיים קצרות...
קישורים:
[1] 2017-06-29 Human Right Alert: SUBMISSION: State of Israel HRC UPR (2018) - Incompetence and/or corruption of the courts and the legal profession, and discrimination by law enforcement in Israel
[2] 2017-06-29 Human Right Alert: ANNEX to Submission: State of Israel HRC UPR (2018) - Incompetence and/or corruption of the courts and the legal profession, and discrimination by law enforcement in Israel 

No comments: