Monday, November 4, 2019

2019-11-04 שקרנים גם בסנגוריה הציבורית: הסנגורית המחוזית, מחוז מרכז, דורית נחמני-אלבק - סייענית לשופטת המפברקת רינה הירש

 Joseph Zernik
שקרנים גם בסנגוריה הציבורית: הסנגורית המחוזית, מחוז מרכז, דורית נחמני-אלבק - סייענית לשופטת המפברקת רינה הירש
לאחר מעצר שווא בפ"ת, נערך דיון "הארכת מעצר" בבית המשפט השלום בראשון אצל השופטת רינה הירש.  התובע המשטרתי לא הצליח להסביר את העילה למעצר, והכריז בסוף: "עצם הימצאותך במרחב היא מחאה אסורה"...  בדרך, השופטת רינה הירש דפקה פוזננסקי - תקשרה בעניין התיק עם המתחזה לסנגור ציבורי עו"ד אחמד יאסין מחוץ להליך המשפטי... ובהמשך דפקה אלשייך - פברקה את הפרוטוקול כאילו עו"ד אחמד יאסין הופיע בדיון ודיבר בו...
בדיון נכחו עשרות פעילי מחאה, אבל זה לא מפריע לשופטת רינה הירש ולסנגורית הציבורית, מחוז מרכז, עו"ד דורית נחמני-אלבק להמשיך במרמה...
מרמה חמורה עוד יותר ע"י מתחזה לסנגור ציבורי, עו"ד איציק שדה, בצוותא חדא עם השופטת יעל פרדלסקי (שלום ת"א), תועדה בעבר בפרשת חושף השחיתויות ברשות המסים רפי רותם. וגם שם, הסנגור המחוזי אלקנה לייסט והסנגור הארצי יואב ספיר היו שותפים לפברוקים...
בתגובה על פנייה לנתב"ם דוד רוזן, שביקשה את עצתו בקשר לליקויים בהתנהלות הסנגוריה הציבורית, הוא המליץ להפנות את התלונה למשטרה או ללשכת עורכי הדין...
מי שחשב אי פעם שתופעת פוזננסקי המופתעת היא חריגה הוא תמים. השופטים בישראל מנהלים בשגרה תקשורת עם עורכי דין בעניין התיקים מחוץ להליכים המשפטיים.  העובדה שתופעת אלשייך - פברוק הפרוטוקולים - היא מגפה של ממש - ברור לכל!
השופטים ממלאים תפקיד מרכזי בדיכוי המחאה נגד השחיתות השלטונית למיניה ובהגנה על המושחתים!

 Image may contain: 1 person, closeup 
Image may contain: 1 person, text

תל-אביב, 04 לנובמבר - תשובה שקרית, "בלתי פורמלית, מחוץ לרישום" התקבלה אמש מהסנגורית המחוזית, מחוז מרכז, עו"ד דורית נחמני-אלבק, על בקשה להסבר ראוי בעניין תקשורת מחוץ להליך המשפטי בין הסנגור הציבורי, עו"ד אחמד יאסין, לבין שופטת שלום ראשון רינה הירש.
תשובתה של הסנגורית המחוזית היא תשובה שנייה בעניין, לאחר תשובה קודמת, מפוברקת לחלוטין, של עו"ד אייל חובב, סגן הסנגורית המחוזית...
להלן תגובתי לסנגורית המחוזית דורית נחמני -אלבק, ולאחריה צילום מכתבה.
דרישה חוזרת לתשובה עשויה כראוי של הסנגוריה  הציבורית

04 לנובמבר, 2019
הסנגורית הציבורית, מחוז מרכז, דורית נחמני-אלבק
הנרייטה סולד 4 ת"א  LishkatSanegorMerkaz@
הסנגור הציבורית הארצי יואב ספיר
הנרייטה סולד 4 ת"א LishkatSanegorArtzi@

הנידון:  מ"י נ אריאל קלס וצרניק (36318-08-19) – דרישה לתשובה עשויה כראוי על פנייה מיום 10 לספטמבר, 2019  - הבהרת התנהלותם של עו"ד אחמד יאסין והסנגוריה הציבורית 
הרינו מבקשים את תשובה עשויה כדין ללא שיהוי נוסף!
לכבוד עו"ד נחמני-אלבק וספיר ,
בפנייתנו מיום 10 לספטמבר, 2019, ביקשנו את תגובתכם בעניין ראיות חותכות, המתועדות בפרוטוקול מיום 17 לאוגוסט, 2019 בתיק שבנידון, ביחס לתקשורת של עו"ד אחמד יאסין עם השופטת רינה הירש בעניין התיק שבנידון, מחוץ להליך המשפטי, שתועדו בכזב כמה שנאמר כביכול בדיון עצמו.

בעקבות פנייה זאת, קיבלנו מכתב תשובה כביכול מאת הסנגורית המחוזית, מחוז מרכז, דורית נחמני אלבק המתוארך ליום 30 לאוקטובר, 2019 (מצורף). יש להצטער על כך שהסנגורית המחוזית  דורית נחמני אלבק, נושאת תפקיד בכיר במשרד המשפטים,  שלחה מכתב תשובה בלתי סביר בעליל:
1) על מכתבה הנ"ל של הסנגורית המחוזית דורית נחמני אלבק, כמו על מכתב תשובה קודם מאת עו”ד איל חובב, אין מופיע מספר אסמכתה ואין אזכור של כותרת התיק או מספר התיק שבנידון. לכן יש לראות בו דוגמה נוספת של תקשורת בלתי פורמלית מחוץ לרישום.
2) מכתבה הנ"ל של הסנגורית המחוזית נחמני אלבק מתייחס ברשא ל“בירור יסודי… אשר כלל גם בירור השתלשלות העניינים עם הסנגור הציבורי עו"ד יאסין" –  אולם בגוף המכתב עצמו אין כל התייחסות ישירה לגרסתו של עו"ד יאסין לאירועים במהלך הדיון בתיק שבנידון.
3) מכתבה הנ"ל של הסנגורית המחוזית נחמני אלבק  אומר בפסקה 2: “ככל שהעציר אינו מיוצג בידי סנגור פרטי מטעמו, והוא מעוניין בכך, על המשטרה חובה להודיע על המעצר לסנגוריה הציבורית…"  – מעולם לא הודעתי למשטרה, שאני מעוניין בייצוג.  נהפוך הוא!  לא הייתה זאת הפעם הראשונה או השנייה שאני נעצר ע"י משטרת פ"ת בקשר למחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט, ומעולם לא ביקשתי ייצוג. יחד עם זאת יש לציין, שגם בדיון קודם בענייני נערך ניסיון נואל להעמיד לי מתחזה כסנגור (פרטי במקרה ההוא) בניגוד לרצוני וללא ידיעתי, והמתחזה נרשם בכזב בפרוטוקול כמי שייצג אותי.
4) מכתבה הנ"ל של הסנגורית המחוזית נחמני אלבק  אומר בפסקה 4: “במוצאי שבת… התקיים דיון… הבהיר עו"ד יאסין שאינך מיוצג ע"י הסנגוריה הציבורית… ואף אתה אישרת בהמשך לדבריו, שאתה מייצג את עצמך".  יש לראות בדברים אלה ניסיון של הסנגורית המחוזית, מחוז מרכז, דורית נחמני אלבק לייצר מיצג שווא ולהטעות.  דברי לא נאמרו בהמשך לדבריו של עו"ד אחמד יאסין, שכן דבריו של עו"ד אחמד יאסין מעולם לא נאמרו במהלך הדיון בבית המשפט.  לדיון זה הופיעו עשרות פעילים, ויש די עדים כשירים לכך שעו"ד אחמד יאסין לא הופיע בדיון בתיק שבנידון, ומעולם לא אמר דבר בבית המשפט באותו דיון.
5) מכתבה הנ"ל של הסנגורית המחוזית נחמני אלבק  אומר בפסקה 5: “גם בקשתך לתיקון הפרוטוקול נדחתה ע"י השופטת…" –   יש לראות גם בדברים אלה ניסיון לייצר מיצג שווא ולהטעות. יש לשים לב שבהחלטה בעניין הבקשה לתיקון הפרוטוקול – להסרת שמו של עו"ד אחמד יאסין כמי שהופיע בדיון, ולהסרת דברים שמעולם לא אמר במהלך הדיון – השופטת רינה הירש נזהרה שלא לומר במפורש, שעו"ד יאסין נכח בדיון, וכן שלא לומר שדבריו נאמרו במהלך הדיון. זאת – בניגוד לניסיון בתשובתכם ליצור מיצג שווא של האירועים במהלך הדיון בתיק שנידון: שעו"ד אחמד יאסין אכן הופיע כביכול בדיון, ושעו"ד אחמד יאסין אכן אמר כביכול דברים כלשהם במהלך הדיון.  פברוק פרוטוקולים הוא בעיה ידועה ומוכרת בבתי המשפט של מדינת ישראל.
6) בפנייתנו מיום 11 לאוקטובר, 2019 דרשנו במפורש תשובה עשויה כדין מאת הסנגוריה הציבורית בעניין פנייתנו מיום 10 לספטמבר, 2019, הכוללת התייחסות ישירה לגרסתו של עו”ד אחמד יאסין לעניין הופעתו או העדרו מהדיון בתיק שבנידון, ולדרך התקשורת בינו לבין השופטת דינה הירש, שהביאה לרישום הכוזב בפרוטוקול הדיון. לאור האמור לעיל, אין לראות במכתבה הנ"ל של הסנגורית המחוזית מרכז עו"ד דורית נחמני-אלבק תשובה עשויה כדין, וכן אין במכתבה הנ"ל של דורית נחמני-אלבק כל התייחסות ישירה לגרסתו של עו”ד אחמד יאסין לעניין.
7) יש לציין שדו"ח Human Rights Alert NGO לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל ע"י מועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2018 כלל פרק מיוחד על התנהלות הסנגוריה הציבורית בישראל. בפרט – התנהלות הסנגוריה הציבורית בקשר להופעתו בכזב של המתחזה עו"ד איציק שדה כסנגור ציבורי כביכול בעניינו של חושף שחיתויות - בתיק מ"י נ רפי רותם (1074-02-13) - ללא מינוי כדין, ללא ייפוי כוח וללא הודעה לפרוטוקול. עו"ד איציק שדה, בשיתוף פעולה עם השופטת יעל פרדלסקי,  גרם לרישום כוזב בפרוטוקול של הסכמתו כביכול של הנאשם לניהול משפט ללא עדים – ללא ידיעתו וללא הסכמתו של הנאשם רפי רותם… גם שם התיעוד כלל סדרת תשובות כוזבות ממשרדו של הסנגור הציבורי המחוזי, מחוז ת"א אלקנה לייסט וממשרדו של הסנגור הציבורי הארצי יואב ספיר...
דו"ח Human Rights Alert NGO סוכם בדו"ח הסופי של מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל (2018) כך:
Human Rights Alert NGO מדגיש את ההתדרדרות החמורה ביושרת רשויות המשפט והחוק… הוא מאשר [כך-יצ] שיש לראות את תקפותו ויושרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב. 
לא נותר לנו אלא לחזור על דרישתנו שבפסקה 6) לעיל.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert – NGO
העתקים: תפוצה רחבה

 מכתב שקרי, בלתי פורמלי, מחוץ לרישום של פרקליטת מחוז ת"א דורית נחמני אלבק


No comments: