Friday, June 5, 2020

2020-06-06 משמרת מחאה - די לשחיתות הסיפוחית! - כיכר רבין, מוצ"ש 06 ליוני – 19:00

**משמרת מחאה - די לשחיתות הסיפוחית! - כיכר רבין, מוצ"ש 06 ליוני – 19:00**

*המחאה תתנהל תוך שמירה מוקפדת על תקנות והנחיות הקורונה*

*משמרת מחאה ללא נאומים וללא תהלוכה – שלטים אישיים, קריאות קצובות, מגפונים, דרבוקות, שירה וריקודים.*

*בואו נעשה שמח!*

*התקשורת הזרה הוזמנה גם כן.*

משמרת מחאה מסוג זה אינה זקוקה לרישיון על פי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971.
משמרת מחאה מסוג זה גם אינה זקוקה לרישיון על פי ההלכה הפסוקה – פס"ד בגץ 6536/17 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' משטרת ישראל (פרשת כיכר גורן). בפסה"ד של הנשיאה אסתר חיות נקבע שהפגנות שהן בעד שלטון החוק ונגד השחיתות – אינן זקוקות לרישיון ללא הגבלת מספר המשתתפים. שם היה מדובר בהפגנות שכללו נאומים. קל וחומר במשמרת מחאה ללא נאומים כלל.
לא למותר לציין שמחאה מסוג זה אינה בקרבת ביתו של איש ציבור כלשהו, אלא מול מוסדות השלטון. לפיכך מחאה זאת גם עומדת בגדרי ההלכה הפסוקה -בג"צ 153/83 לוי נ' מפקד המחוז הדרומי, פ"ד לח (2) 393 (1984) (פרשת הרב עובדיה יוסף), ככל שהלכה זו בכלל נהוגה היום.

No comments: