Thursday, October 27, 2016

"עולים על העליון": תגובת עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, על ה"הודעה" שלי לניצב יורם הלוי, מפקד מחוז י-ם

2016-10-27 "עולים על העליון": תגובת עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח על ה"הודעה" שלי לניצב יורם הלוי, מפקד מחוז י-ם
===================================
"אכן משמרת מחאה שבה עומדים מפגינים עם שלטים איננה טעונה רישיון – בלי קשר למספר המשתתפים בה. ניתן להפנות את מארגן ההפגנה לצוות פניות הציבור שלנו במשרדי האגודה בת"א."
המדריך למפגין:
מתכננות/ים הפגנה? לא חשוב באיזה נושא או על איזה עניין אתן/ם רוצות להפגין, חופש הביטוי הוא שלכם והאגודה לזכויות האזרח עומדת לרשותכם. ריכזנו כאן עבורכן/ם את…
acri.org.il

No comments: