Sunday, January 1, 2017

2017-01-01 פשיעה מאורגנת בבית המשפט המחוזי י-ם במשפט רות דוד ורונאל פישר...


Joseph Zernik

 
תמונות: השופט משה סובל מפברק את ההליכים (פשיעה מאורגנת בבתי המשפט) במשפטה של רות דוד על פשיעה מאורגנת... יותר טוב מכל סרט

תמונה: יומן הדיונים בתיק מראה שהדיונים בהם העידה עדת המדינה עדי ישעיהו ותיארה בפרטי פרטים את הפשיעה המאורגנת במשטרה ועוד - נרשמו :לא התקיים".
____________


2016-12-26 משפט רות דוד-רונאל פישר - "סיעור מוחות", מכינים "קלפים", חומר "ליום שחור" - הפשע המאורגן במערכת המשפט [מ”י נ מלכה ואח’ (28759-05-15)]

הדיווח התקשורתי בתיק זה - מהתיקים החשובים בתולדות השחיתות במדינת ישראל- קלוש במיוחד. אז נסענו היום לסייע במימוש הזכות "לשימוע הוגן ופומבי" - מזכויות האדם הבסיסיות... להלן מה שמצאנו:
א) דוברות בתי המשפט מנהלת את גישת הציבור לבית המשפט
* בבית המשפט המחוזי י-ם דלת ברזל כבר בכניסה. ביטחון שואלים אותך בעודך ברחוב - לאיזה מקרה באת. רות דוד? תביא ת"ז, צריך לבדוק על בסיס אישי עם דוברות הנהלת בתי המשפט... הדוברות מנהלת את גישת הציבור לאולם הדיונים. נוהל חריג לחלוטין! מעקר את הזכות לשימוע הוגן ופובמי וגישת הציבור לבתי המשפט מיסודן!
* כמובן שנפסלנו תחילה... התירוץ: אולם קטן ואין מקום (אולם קטן -אמת ויציב. אין מקום -התברר כשקר).
* לאחר חפירות מייגעות נכנסנו. גם בתוך אולם הדיונים נציג של הדוברות ניהל את מקומות הישיבה... וגם ניסה לשכנע את משמר בתי המשפט להוציא אותי עוד לפני תחילת הדיון…
* בדיון היה מקום בקושי ל-20 איש מעבר לעורכי הדין ועוזריהם. מעבר לתקשורת , נכחו שם לדעתי 5 אנשים בלבד מהציבור הרחב (שוקי משעול ואנחנו).
ב) "סיעורי מוחות" שגרתיים של כנופיית הפשע המאורגן
* ממה שאני רואה למשל ב"מחלקה ראשונה" - שנתנו יחסית כיסוי נרחב... הם דילגו על הדברים החשובים ביותר בדיון היום לגבי השחיתות.
* עדי ישעיהו - עדת המדינה תיארה נוהל קבוע במשרד של רונאל פישר ורות דוד - "סיעור מוחות" (המושג שלה, וכנראה גם של רונאל פישר ורות דוד לתיאור העניין) במטרה להרחיב את עסקי הפשע המאורגן. ניפגשו באופן קבוע. לדוגמה: קצין משטרה ערן מלכה, רונאל פישר, עדי ישעיהו. מלכה סיפק להם שמות ותיאורים של תיקים בהם החלו חקירות חדשות בלהב ויאח"ה, ומצב החקירה. אז הם ניסו לאתר "לקוחות חדשים עתידיים" למשרד מבין השמות (חלקם או רובם עדיין בחקירה סמויה). ואח"כ ניסו לאתר לכל אחד מהשמות צד שלישי, שיהיה זה שיפנה לשם ויפנה אותו למשרד של רונאל ורות דוד. בשלבים הבאים, ערן מלכה מעביר "חומרים" על השמות, מצב החקירות, מועד צפוי של מעצרם, או הזמנתם לחקירה. ואז רונאל פישר מכין אותם לחקירה על פי החומר שהעביר לו מלכה. לפעמים גם המליצו לאנשים פשוט להעלם מהארץ לזמן מה...
ג) כנופיית הפשע המאורגן מכינה "קלפים" או חומר "ליום שחור"
די מדהים, אבל לאחר החקירה הראשונית של רונאל פישר, ערן מלכה, ועדי ישעיהו, משטרת ישראל לא החזיקה אותם במעצר, ולא מנעה את המגע ביניהם. אז מה הם עשו? "סיעור מוחות" כמובן. והפעם הכינו "קלפים" או חומר "ליום שחור". על פי מה שהסבירה - שמות של אנשי משפטרה אחרים ביאח"ה או להב, שעסקו בפעולות דומות לאלה של ערן מלכה ורונאל פישר. גם ברור שיש לרונאל פישר ורות דוד "קלפים" או חומר "ליום שחור" על אנשי פרקליטות ושופטים מהפשיעה המאורגנת... ולכן גם ברור שכל המשפט הזה הוא משפט ראווה, ולעולם לה הייתה פה חקירת אמת ולא יהיה משפט אמת של עומק ורוחב השחיתות בצמרת המשטרה, הפרקליטות, והשופטים.
ד) הדיון בכלל "לא התקיים"
מיד בתחילת הדיון, חשדתי שזהו דיון מפוברק (עניין שיגרתי בבתי המשפט של מדינת ישראל), שכן הקלדנית לא הקלידה דבר… אז שאלתי את שוקי משעול, שישב לידי, ושנכח בדיונים בתיק זה באופן קבוע. שוקי אמר לי בביטחון: “הם מקליטים הכל, ויצרו פרוטוקול אח"כ.”
זהו… שלא… כפי שהתברר אח"כ, השופט משה סובל רשם את הדיונים של עדותה של עדי ישעיהו "לא התקיימו"… ככל הנראה עדות זאת היא יותר ממה שמערכת המשפט בישראל יכולה לסבול…

No comments: