Sunday, February 19, 2017

דרישה דחופה נשלחה למשטרת פ"ת - לגילוי "הסכמות" עם "נציגים מובילים" לגבי מחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדבלבליט


דרישה דחופה נשלחה למשטרת פ"ת - לגילוי "הסכמות" עם "נציגים מובילים" לגבי מחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדבלבליט
בדיון בבית המשפט היום הגישה המשטרה "נספח סודי", וטענה על קיום "הסכמות" עם "נציגים מובילים" לגבי המחאה נגד מנדלבליט, שדבר אודותיהן לא נודע ברבים עד עתה.
הרעיון של "הסכמות" סודיות עם "נציגים מובילים" בלתי מזוהים לגבי חופש המחאה, נשמע כתסריט גרוע של מדינת משטרה... אבל הוא עובר בבתי המשפט של מדינת ישראל היום...
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/blog-post_19.html

תמונות: מפקד משטרת פתח-תקווה, ברק מרדכי, התביעה והשופטים פועלים במרץ למנוע את חופש המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט.
____

מאהל המחאה ת"א, 19 לפברואר - בעקבות דיון מוזר היום בבית המשפט השלום פ"ת, בו טען בא כוח המדינה והמשטרה על קיום "הסכמות" סודיות עם "נציגים מובילים" עלומים, המחייבות את כלל אנשי המחאה, התבקש מפקד משטרת פ"ת לגלות בדחיפות מהן "הסכמות" אלה, ומיהם "נציגים מובילים"...

להלן הפנייה במלואה:


19 לפברואר, 2017

סנ"צ ברק מרדכי
מפקד תחנת משטרת פתח תקווה, משטרת ישראל
שטמפפר 53, פתח תקוה
בפקס: 03-6803981, 08-9279590, 09-7473386
בדוא"ל

הנידון: מ"י נ צרניק (38086-02-17) דרישה דחופה לגילוי "הסכמות" עם "נציגים מובילים" לגבי מחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדבלבליט
אבקש את תשובתך בתוך 5 ימים. הזמן הוא מעיקרו של העניין!

סנ"צ מרדכי הנכבד,
היום נערך בבית המשפט השלום פ"ת דיון בתיק שבנידון, בעקבות מעצרי במחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט אמש, בה צעדתי בשקט, ללא שירה וללא כל קריאת ססמאות.
בדיון היום, טען בא-כוח המשטרה והמדינה תחת אזהרה: "נציגים המובילים את המחאה הגיעו באמצעות הידברות עם המשטרה לעניין המשך המחאה במקום מוסכם המאזן בין הזכות של המשתתפים להפגין לזכות התושבים לשקט ופרטיות. בניגוד להסכמות במקרה זה, החשוד התקדם...תוך יצירת רעש אל לב שכונת מגורים..."
ברור שהטענות על פגיעה ב"שקט ופרטיות" הן שקריות.
לי גם לא ידוע דבר וחצי דבר על ה"הסכמות" עם "נציגים מובילים"... ומובן שאין לאכוף על אדם הסכמות שלא היה חלק להן ולא ידע עליהן. עו"ד דניאל חקלאי הוא היחיד שידעתי שקיים מגעים עם המשטרה בעניין. עוד לפני המחאה במוצ"ש, פניתי אליו בבקשה להבהרות לגבי מגעיו עם המשטרה, והוא הכחיש בפירוש שהייתה הסכמה מעין זאת שנטענה היום בבית המשפט לגבי כלל המפגינים (לדבריו הייתה הסכמה כזאת רק לגבי אלה שהייתה לגביהם הרחקה זמנית בתוקף למשך 14 יום).
בעקבות הדיון היום גם פרסמתי בהרחבה את הדבר, ובאופן אישי ל"נציגים מובילים", וביקשתי שמי שיודע על "הסכמות" אלה יגלה את אזני ואזני שאר המפגינים. "נציגים מובילים" השיבו שאינם יודעים על כך דבר וחצי דבר.
לפיכך, הריני דורש בזאת שמשטרת פתח-תקוה תגלה לי ולשאר אנשי המחאה, מהן ה"הסכמות" אליהן התייחס בא-כוח המשטרה והמדינה בתיק שבנידון, מי היו הצדדים ל"הסכמות" אלה, מי הם "נציגים המובילים", מהו תאריך "הסכמות" אלה, פירוטן של "הסכמות" אלה במלואן, והאם נערכו בע”פ או בכתב.
בברכה,
  דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א

העתקים: האגודה לזכויות האזרח, עו"ד דניאל חקלאי, תפוצה רחבה

No comments: