Wednesday, January 10, 2018

2018-01-10 הבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל

2018-01-10 הבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל
===
ביום 23 לינואר, 2018, תערוך מועצת זכויות האדם של האו"ם את הבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל. זהו הליך בינלאומי חשוב, המתקיים אחת לארבע-חמש שנים. לאחר המושב יתפרסמו הדוחות המתאימים.
בעבר ניסתה ממשלת ישראל להחרים הליך זה, אבל בסופו של דבר נסוגה מכוונתה זאת תחת לחץ בינלאומי.
בדיקה של הרשימה של הארגונים שהגישו דוחות [1] מראה שככל הנראה הדו"ח, שהוגש על ידי HUMAN RIGHTS ALERT-NGO, הוא היחיד שעוסק בזכויות האדם של כלל תושבי ישראל, בתוך גבולות 1967 בלבד.
כותרתו של דו"ח זה (שנכתב על ידי): "אי כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפלייה באכיפת החוק בישראל". [2]
הדו"ח עוסק במרמה בבתי המשפט בשיתוף פעולה עם פרקליטות המדינה ומשרד היועמ"ש, והוא מציג אוסף נרחב של מקרים לדוגמה. הבולטים שבהם:
^ פרשת רומן זדורוב - בבית המשפט המחוזי נצרת ובבית המשפט העליון,
^ פרשת ז'ואל בן-סימון - בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים,
^ פרשת ורדה אלשייך - בבית המשפט המחוזי ת"א,
^ פרשת רפי רותם, שוקי משעול והשחיתות ברשות המסים,
^ פרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים,
^ ההונאות בהוצאה לפועל,
^ ועוד רבים, רבים אחרים.
הנספח בן מאות העמודים (עם קישורים רבים למסמכים המתאימים מבתי המשפט ותרגומם לאנגלית וכן דיווחים בתקשורת) עוסק בהרחבה במצב החמור של המחשוב הממשלתי בישראל לרוחב רשויות השלטון בישראל - - בבתי המשפט, בבתי הסוהר, בוועדת הבחירות המרכזית, בכנסת, במשרד המשפטים, ברשות האכיפה והגביה, במשרד האוצר, ועוד. הדו"ח גם עוסק בהרחבה בשאלת הבדיקה, האישור, והשליטה במערכות המחשוב הממשלתי בישראל והרשויות המתאימות - כולל השב"כ ורשות הסייבר. הדו"ח מציג את חקר המחשוב הממשלתי בישראל כשיטה חשבוה לבדיקת מהות המשטר, שכן בתקופתנו "הקוד הממוחשב הוא החוק" (שם חיבור של פרופ' לרי לסיג, בית הספר למשפטים של הרוורד). הדו"ח מציב את המחשוב הממשלתי בישראל כמכשיר מרכזי להונאה ומרמה של השלטון ונציגיו על האזרחים במדינת ישראל. פרופ' אמנון שעשוע העיר לאחרונה: "עבודה חשובה מאד". פרופ' עוזי אורנן ועו"ד אביגדור פלדמן גם הם הביעו הערכה לעבודת מחקר זאת.
הדו"ח הקודם של HUMAN RIGHTS ALERT-NGO נכלל בדו"ח התקופתי על ישראל לשנת 2013 בלווית ההערה: "חוסר יושרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
יש להצטער על כך שאף אחד מארגוני זכויות האדם בישראל ואף אחת מהעמותות למלחמה בשחיתות השלטונית לא הגישה דו"ח להליך זה.
^ ארגונים לזכויות המיעוט הערבי בישראל, כגון עדאללה - הגישו דוחות.
^ ארגונים לזכויות הילד, ארגון רופאים לזכויות האדם, ארגון לניטור בתי הדין הצבאיים, וכו' - כולם הגישו דוחות ביחס למצב בשטחים, ולא למצב בתוך גבולות 1967.
^ כנ"ל אוסף של ארגונים בינלאומיים.
שלושה דוחות קודמים של HUMAN RIGHTS ALERT-NGO התקבלו בעבר על ידי המועצה והפכו לחלק מדוחות רשמיים של האו"ם - שניים על ארה"ב, ואחד על ישראל. דוחות אלה הם ככל הנראה הדוחות הבינלאומיים הראשונים אי פעם על זכויות האדם, המבוססים על ניתוח מערכות מחשוב ממשלתי וכריית נתונים.
=קישורים=
[1] 2018-01-10 רשימת הדוחות וקישורים לדוחות שהוגשו למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית בשנת 2018.
http://www.ohchr.org/…/Pa…/UPRIsraelStakeholdersInfoS29.aspx
[2] 2017-06-29 "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל" – דו"ח על זכויות האדם בישראל הוגש לבדיקה התקופתית על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם.
http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/06/2017-06-29.html

No comments: