Wednesday, January 10, 2018

תהלוכה ברח' קפלן? לעצור לרגע ליד שלט הזיכרון למשה סילמן!

תהלוכה ברח' קפלן? לעצור לרגע ליד שלט הזיכרון למשה סילמן!
===
משה סילמן הצית את עצמו במהלך המחאה בשנת 2012 ברח' קפלן. הסיפור האישי שלו מסמל את מהות השחיתות השלטונית. לדוגמה: מכתב ההתאבדות שלו פותח באמירה מדויקת להפליא על שחיתות בתי המשפט בתל-אביב - השופט (אז רשם) חגי ברנר (עיינתי בתיקים של משה סילמן, והוא לא ידע כמה צדק במה שאמר על חגי ברנר והחברותא שלו - איתן אורנשטיין), והוא מגיע גם לביבי ושטייניץ... עיריית ת"א בראשות רון חולדאי גם התנגדה תחילה להקמת שלט הזיכרון הצנוע...
ראוי לעצור את הצעדה לרגע ליד השלט לזכרו של משה סילמן.
Joseph Zernik to מחאת פתח תקווה
4 hrsPetah Tiqva
תהלוכה ברח' קפלן? לעצור לרגע ליד שלט הזיכרון למשה סילמן!
===
משה סילמן הצית את עצמו במהלך המחאה בשנת 2012 ברח' קפלן. הסיפור האישי שלו מסמל את מהות השחיתות השלט...
See More
LikeShow more reactions
Comment
Comments
Moti Eran Ariel-Levi
הרעיון כשלעצמו מבורך רק מקווה שאנשים לא יראו בו דמות ראויה לחיקוי.
Manage
LikeShow more reactions
Reply4hEdited
Joseph Zernik
השופטים הנוכלים חגי ברנר ואיתן אורנשטיין גם עסקו במרמה בחברותא בתיק "פירוק איי די בי". 2013-05-06 הטייקון נוחי דנקנר ומשה סילמן, ז"ל - שני צדדים של אותה המטבע - שחיתות השופטים בישראל!http://inproperinla.blogspot.co.il/2013/05/13-05-06.html
Manage
LikeShow more reactions
ReplyRemove Preview3h
Joseph Zernik
וכל שחיתות טובה נעצרת בסוף אצל היועמ"ש: לאחר העיון בתיקים של משה סילמן ז"ל נ ביטוח לאומי הגשתי תלונה פלילית נגד השופטים חגי ברנר ואיתן אורנשטיין, על הונאה, שיבוש הליכי משפט, מרמה והפרת אמונים. היועמ"ש יהודה ויינשטיין סירב להתיר חקירה פלילית נגד השופטים הנוכלים. כתב שההתנהלות שלהם לא הייתה בגדר פלילים... מנדלבליט בדומה, מסרב להתיר חקירה פלילית של שופטים נגדם הגשתי תלונות פליליות על מרמה והפרת אמונים... כי אצלנו, היועמ"שים השליטו משטר בו לשופטים מותר לרמות מתוך חבריינות (חסינות בדויה לעבריינות).
מנדלבליט תתפטר!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214858464676544&set=p.10214858464676544&type=3
Manage
LikeShow more reactions
ReplyRemove Preview3h
Joseph Zernik
עיקרי המירמה: א) חגי ברנר כשופט שלום - דחה את הפטור מאגרה. חגי ברנר כרשם מחוזי בפועל - דחה את הערעור של משה סילמן מההחלטה של חגי ברנר כשופט שלום... ב) בתיק הנייר בשלום יש כתבי החלטות שיפוטיות כביכול, בלתי חתומות, בשם "המחלקה המשפטית" של בית המשפט... ג) עו"ד שרה פריש (שופטת בדימוס, עסקנית ידועה בחוגים הדתיים-לאומים) הופיעה במרמה כבאת כוח ביטוח לאומי - ללא ייפוי כוח או כל הודעה לפרוטוקול (כמובן מרמה בשיתוף פעולה עם ביטוח לאומי - סוגרת להם את התיקים...)
Manage
LikeShow more reactions
Reply3h<

No comments: