Friday, October 19, 2018

2018-10-19 כשל ביושרת ועדת הבחירות המרכזית - התקשורת סוף סוף מתעוררת!


כשל ביושרת ועדת הבחירות המרכזית - התקשורת סוף סוף מתעוררת!
בתחילת השבוע נשלחה התראה לפני פעולה משפטית לראש הממשלה בנימין נתניהו, ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית חנן מלצר, וליועמ"ש אביחי מנדלבליט.  הם התבקשו להסביר מדוע לא יאסרו את השימוש במערכת המידע "דמוקרטיה" של ועדת הבחירות המרכזית בבחירות לכנסת ה-21.
הודעה נשלחה גם לעיתונות, למשפטנים, לחברי כנסת.
מחקר מקיף בשנתיים האחרונות תיעד סדרת כשלים חמורים, אם לא התנהלות פלילית של בכירים בוועדת הבחירות המרכזית בקשר להקמתה, הטמעתה והפעלתה של מערכת "דמוקרטיה", ותשובות שקריות על בקשות חופש המידע באותם נושאים עצמם.
הבוקר, סוף סוף התקשורת מתעוררת, בן כספית @BenCaspit כותב על הנושא במעריב.
אבל בן כספית קצת לא מבין את העניין. הבעיה היא לא ב"אבטחה מקצועית", והבעיה היא לא סכנת פריצה של האקרים רוסיים.  הבעיה חמורה הרבה יותר:
א) כשל בהפקדת האבטחה בידי עובדי מדינה וגופי סייבר, המחוייבים בנאמנות לחוקי מדינת ישראל.
ב) כשל בהגדרת "הרשאות" - למי מותר לעשות מה. 
כלומר הגנה מפני INSIDE JOB.  הבעיה כאן היא לא בעיה של פריצה על ידי האקרים רוסיים. הבעיה היא פעולות אסורות על ידי אנשים הקשורים לוועדת הבחירות עצמה!  אם היה מדובר בבנק, אפשר היה להשוות את המצב לבנק, בו יש מערכת ביטחון פנימית, עם כרטיסים חכמים, לתעד מי נכנס לכספות השונות, ומתי. אולם למרות התרעות חוזרות של קצין הביטחון, לא מחברים את המכשור ולא מתעדים מי נכנס לאיזו כספת ומתי, ומה בדיוק עשה שם...
ג) כשל בוולידציה במהלך הקמת המערכת - כלומר - בדיקה ואישור שהמערכת  נבנתה ופועלת ועושה מה שהיא צריכה לעשות.  
את המצב הזה קשה מאד לתקן לאחר מעשה.  אם זה היה פרויקט שיכון, אפשר היה להשוות את המצב לשיכון, שנבנה ללא תכניות בנייה מאושרות על ידי מהנדס בניין מורשה, ללא פיקוח על ידי מפקח מורשה באתר הבניה (לבדוק לפני היציקה שהכניסו את הכמויות המחויבות בתקן של ברזל ומלט לבטון) , וללא אישוור על ידי מפקח מורשה לפני אכלוס.  עכשיו, כשהמרפסות קורסות, יהיה קשה מאד לתקן את המצב.
המצב בו קיימים בכלל ספקות לגבי יושרת הבחירות לכנסת הוא מצב שמערער את חוקיותו של המשטר מיסודה! 
לכן, יש לאסור את השימוש במערכת "דמוקרטיה" בבחירות לכנסת ה-21, ולפעול מיד ליישום חלופות מתאימות.

   
תמונות.   האחראים לכשל בוועדת הבחירות המרכזית: מנכלית הוועדה עו"ד אורלי עדס, יו"ר הוועדה השופט חנן מלצר, ואיש המסתורין - לזר דודוביץ...

בן כספית היום במעריב
פרסום שלי ביום ראשון השבוע
התראה בעניין פגמים מהותיים בהתנהלות ועדת הבחירות המרכזית ובמערכת המידע "דמוקרטיה"
[צפו]  התראה בעניין פגמים מהותיים בהתנהלות ועדת הבחירות המרכזית
https://www.facebook.com/mmorrisreich/videos/1886380591476961/
התראה נשלחה היום לראש הממשלה, ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית - השופט חנן מלצר, ליו"ר הכנסת - יולי אדלשטיין, וליועמ"ש - אביחי מנדלבליט. מחקר מקיף בשנתיים האחרונות, כולל דוחות מבקר המדינה, סדרת בקשות חופש המידע, פניות ליו"ר הוועדה, פרוטוקול דיון בוועדת החוץ והביטחון ועוד מראה: מערכת המידע "דמוקרטיה", שמעבדת את נתוני ההצבעה בבחירות לכנסת, בלתי תקינה בעליל. המערכת משפיעה על מהות המשטר, אולי יותר מכל מערכת מידע אחרת. אולם הממצאים מראים שהמערכת הוקמה תוך הפרת החוק, הנהלים, והתקנים המחייבים. לדברי ח"כ יעל כהן-פארן - המערכת מתנהלת "מתחת לרדאר הציבורי". יתרה מזאת, תשובות חופש המידע של בכירים בוועדה -- ממונה חופש המידע - עו"ד אלעד נוה, מנכ"לית הוועדה - עו"ד אורלי עדס, והיועץ המשפטי של הוועדה - עו"ד דין לבנה -- מעוררים חששות כבדים לאי-כשירות, חוסר ישרה, או פגמים פליליים.
ההתראה המסיימת במכתב שנשלח היום:
בהעדר תגובה הולמת לא תיוותר בידי העמותה ברירה, אלא לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לה בעניין שבנידון.
אם היה מדובר בפרויקט שיכון, אפשר היה להשוות את המצב לפרויקט שנבנה ללא תכניות בניין מאושרות, ללא פיקוח באתר הבנייה - שהשתמשו בכמויות המלט והברזל על פי התקן - וללא בדיקת הפיקוח ואישור לפני האיכלוס. עכשיו - הקירות עקומים והמרפסות קורסות.
אם היה מדובר בבנק, אפשר היה להשוות את המצב לבנק, בו יש מערכת ביטחון פנימית, עם כרטיסים חכמים, לתעד מי נכנס לכספות השונות, ומתי. אולם למרות התרעות חוזרות של קצין הביטחון, לא מחברים את המכשור ולא מתעדים מי נכנס לאיזו כספת ומתי...
קשה להניח "תום לב" במצב הנתון...
בתגובה: מקורות יודעי דבר מסרו שמונה סמנכ"ל (?) חדש לוועדה, מר עופר קורנפלד, שהוא מאנשי המחנ"צ, אז הכל יהיה בסדר. סמוך. אם זה היה פרויקט שיכון שנבנה ללא תכניות, ללא פיקוח, וללא אישוור, אפשר היה להגיד שנכנס דייר נחמד לגור בקומה השניה, ולכן המרפסות יפסיקו לקרוס...
להזכירכם: הבחירות לכנסת יכולות להתקיים תוך 90 יום מיום חקיקת חוק להקדמת הבחירות...

No comments: