Thursday, August 29, 2019

2019-08-30 מה חדש בחקירת התלונה הפלילית נגד מנדלבליט על שיבוש החקירה בפרשת הצוללות?

מה חדש בחקירת התלונה הפלילית נגד מנדלבליט על שיבוש החקירה בפרשת הצוללות?

היום, חמישי, הלכנו למש"ל הונאות ת"א, במטה המחוז בסלמה, לדרוש עדכון על התקדמות החקירה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט בגין מרמה, הפרת אמונים, שיבוש מהלכי משפט בפרשת הצוללות, כלי השיט, והמכר למצרים.  הפנו אותנו לחוקר ההונאות רס"ב אילן מלקר.  התברר שהתימניה בשביס, נחמה דר, שבאה אתי, הכירה את מלקר - הוא היה "הראשון שלה" - החוקר הראשון שחקר אותה על הונאות סייבר (תחום התמחותה)...  אבל מלקר לא זכר אותה כלל, מה שהעליב את נחמה מאד...  מלקר גם סירב לומר דבר על התקדמות החקירה נגד מנדלבליט, פרט לכך שהתלונה "נרשמה".  מלקר גם סירב לקבל מכתב דרישה לעדכון על התקדמות החקירה... ניסיתי להסביר לו שהזכות להגיש מכתבים לרשויות היא זכות "חוקתית" מהמעלה הראשונה.  זה לא כל כך נתפס אצלו.  בסוף השארנו את המכתב וקיבלנו חותמת התקבל בשולחן הקבלה של מטה המשטרה בסלמה. אבל גם שם השוטר סירב לחתום על הקבלה...  כמובן שלא היתה ציפייה שמשטרת ישראל תחקור תלונה פלילית נגד היועמ"ש מנדלבליט.  בשביל זה הקימו את החבריינות - IMPUNITY - חסינות בדויה לעבריינות חברי הכנופיה...  במקרה קודם, של תלונה פלילית אחרת, חוקר משטרה הסביר לי שלא חוקרים, כי "אסור להזדרז, כי אחרת החקירה תתמסמס"...

קראו את הפוסט: https://inproperinla.blogspot.com/2019/08/2019-08-30.html


  

No comments: