Monday, December 21, 2015

2015-12-21 HOLYLAND II: Crooks in the courts... // הולילנד II: החיפושים אחרי פסקי הדין האבודים של אולמרט וזקן - השופט דוד רוזן - "מגדלור הצדק"- מתבקש לפשפש

הולילנד II: החיפושים אחרי פסקי הדין האבודים של אולמרט וזקן - השופט דוד רוזן - "מגדלור הצדק"- מתבקש לפשפש
בבלוג:
בקשת עיון נוספת הוגשה היום בבית המשפט המחוזי ת"א בתיק הולילנד.  השופט דוד רוזן התבקש לפשפש שוב בתיבות הקרטון ובמגירות בבית המשפט המחוזי ת"א, שמא נשארו שם פסקי הדין האבודים של אולמרט וזקן.  במרץ 2015 כתב השופט דוד רוזן שפסקי הדין הועברו "פיזית" לבית המשפט העליון. לאחר כמעט שנה של חיפושים בבית המשפט המחוזי ת"א ובעליון, לא נמצאו פסקי הדין של אולמרט וזקן.
לאור ממצאי נציב תלונות הציבור של השופטים בפרשת "הפרוטוקול המשופץ" של ורדה אלשייך, השופט רוזן גם התבקש להנפיק בעניין חשוב זה "החלטה מובנית", חתומה בחתימה אלקטרונית בת תוקף על פי חוקי מדינת ישראל, ולדאוג לרישומה כראוי ברשימת "החלטות בתיק" הנגישה לציבור ב"נט המשפט"...
לאור הקשים בהם נתקלת מערכת המשפט במציאת פסקי הדין בפרשת הולילנד, אני מבקש גם את עזרת הציבור הרחב  -  10,000 ש"ח במזומן לכל מי שימצא מסמכים אלה! 
עובדים עלינו בעיניים!

השופט דוד רוזן - "מגדלור הצדק" - אולמרט וזקן
הקדמה
_________

על פי חוקי מדינת ישראל, "כל אדם רשאי לעיין בהחלטות ופסקי דין שאינם אסורים בפרסום על פי דין".  אבל השופטים לא אוהבים את זה...
בתיק מדינת ישראל נ צרני ואח' (פרשת הולילנד) היו 16 נאשמים.  לגבי חלקם מופיעים כתבי בית דין של הכרעת דין וגזר דין ב"נט המשפט" - מערכת ניהול התיקים האלקטרוניים של בית המשפט המחוזי ת"א.  אבל לא לגבי אהוד אולמרט ושולה זקן, שני הידוענים בתיק זה.
אולמרט נידון כביכול למאסר שש שנים - אבל עדיין לא ראינו אותו בחליפה כתומה...
זקן נידונה כביכול ל-11 חודשי מאסר, וריצתה את העונש בנווה תירצה (פחות שליש על התנהגות טובה)...

אפיזודה נוספת בסדרה
בקשה לעיון הוגשה שוב בבית המשפט המחוזי ת"א (מס' 308) לשופט דוד רוזן. להלן לשון הבקשה:
2. פרטי תיק בית המשפט
א) מס' תיק בית משפט שבו מבוקש העיון:
בית המשפט המחוזי ת”א, תיק מס' 10291-01-12
ב) הצדדים בתיק:
מדינת ישראל נ צרני ואח'
ג) המסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון:
(1) הכרעת דין עשויה כדין לגבי הנאשם אהוד אולמרט.
(2) גזר דין עשוי כדין לגבי הנאשם אהוד אולמרט.
(1) הכרעת דין עשויה כדין לגבי הנאשמת שולמית זקן.
(2) גזר דין עשוי כדין לגבי הנאשמת שולמית זקן.
(5) פקודת מאסר עשויה כדין לגבי הנאשמת שולמית זקן.
  1. מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו
א) בקשה זאת מוגשת במסגרת מחקר אקדמי על ניהול הכתבים וגישת הציבור לכתבים בבתי המשפט של מדינת ישראל היום. המבקש עוסק מזה שנים במחקר אקדמי בנושא מערכות הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט בישראל ובארה"ב וניהול גישת הציבור לכתבים. מחקריו בנושא זה הוצגו ופורסמו בכנסים אקדמיים בינלאומיים בתחומים המתאימים, בכפוף לבדיקת עמיתים בינלאומית. דוחות שחיבר בנושאים אלה, נכללו בדוחות מועצת זכויות האדם של האו"ם על ארה"ב (2015, 2010) ועל ישראל (2013), בכפוף לבדיקה על ידי הצוות המקצועי של המועצה.
ב) בקשה זאת מוגשת בכפוף לתקנות בתי המשפט – עיון בתיקים (2003), האומרות, “כל אדם רשאי לעיין בהחלטות ופסקי דין שאינם אסורים בפרסום על פי דין", והחלטת בית המשפט העליון בתיק האגודה לזכויות האזרח בישראל נ שר המשפטים ואח' (5917/97), בנוגע לגישת הציבור לכתבי בית דין, שהכריז שזכות העיון היא "זכות חוקתית על-חוקית" וכן "עקרון יסוד במשטר דמוקרטי".
ג) הכתבים אליהם מתייחסת בקשה זאת, הם כתבים משפטיים ציבוריים, והתיק אינו חסוי.
ד) לתיק זה חשיבות ציבורית מן המעלה הגבוהה ביותר, ולכן, על מנת לקיים את אמון הציבור במערכת המשפט, חיוני להתיר את גישת הציבור לכתבים אלה.
ה) במרץ 2015, הגיש המבקש לראשונה בקשה לעיון בכתבים הנ"ל.
ו) בתגובה שלח השופט דוד רוזן "החלטה בפתקית" מיום 18 למרץ, 2015, האומרת שלא יוכל להיעתר לבקשה, שכן כתבים אלה הועברו "פיזית" לבית המשפט העליון במסגרת הליך הערעור בתיק זה. למותר לציין שאמירה זאת תמוהה, בבית משפט המתנהל באמצעות מערכת אלקטרונית לניהול תיקים - “נט המשפט" – מזה יותר מחמש שנים. יחד עם זאת, יש לציין שהשופט דוד רוזן סירב לחתום על "ההחלטה בפתקית" הנ”ל, והיא גם אינה מופיעה ברשימת "החלטות בתיק" הנגישה לציבור. (לעניין חתימות ורישום כתבים תחת "החלטות בתיק" במערכת "נט המשפט", ראה דו"ח נציב תלונות הציבור על השופטים בעניין "הפרוטוקול המשופץ" של השופטת ורדה אלשיך, גם היא מבית המשפט המחוזי ת"א).
ז) סדרת בקשות לעיון בתיקי בתי המשפט העליון הבהירה, שאין ברשות בית המשפט העליון כתבי המקור של הכתבים הנ"ל, שהועברו כביכול "פיזית" מבית המשפט המחוזי ת"א במסגרת הליך הערעור.
ח) דוחות של ועדות האו"ם על "חיזוק ישרת השופטים נגד שחיתות" מציינים פסקי דין חסרים כסימן לאי כשירות או שחיתות בתי המשפט.
סיכום:
א) לאור כל האמור לעיל, קיים חשש שהכתבים הנ"ל הלכו לאיבוד. לפיכך, הריני מבקש בזאת שהשופט דוד רוזן יפשפש שוב בתיבות הקרטון ובמגירות בבית המשפט המחוזי ת"א בניסיון למצוא את הכתבים החסרים, שמא נשכחו בעת ההעברה “הפיזית” של הכתבים בתיק זה לבית המשפט העליון.
ב) הריני מבקש בזאת שהשופט דוד רוזן ינפיק בעניין חשוב זה "החלטה מובנית”, חתומה בחתימה אלקטרונית בת תוקף על פי חוקי מדינת ישראל, וירשום אותה כראוי ברשימת "החלטות בתיק" בתיק זה.
  1. הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף)
אין כל קשר לתיק זה, פרט לעניין האקדמי.
היום, 21 לדצמבר, 2015 ______
דר' יוסף צרניק

אפיזודות קודמות:

2015-12-20 ISRAEL: Crooks in the Supreme Court - missing judgment of former PM Olmert//
הולילנד II: השופט דוד רוזן - "מגדלור הצדק"- והחיפושים אחרי פסקי הדין האבודים של אולמרט וזקן
http://inproperinla.blogspot.co.il/2015/12/2015-12-20-israel-crooks-in-supreme.html

2015-11-26 Crooks in the Supreme Court - criminal appeal of former PM Olmert on bribes taking //
נכלולים בבית המשפט העליון - ערעור אולמרט בפרשת הולילנד

http://inproperinla.blogspot.co.il/2015/11/2015-11-26-crooks-in-supreme-court.html

2015-11-24 Zadorov, Olmert, Baranes and fake records of the Israeli Supreme Court //
זדורוב, אולמרט, ברנס ושיבוש הכתבים בבית המשפט העליון
http://inproperinla.blogspot.co.il/2015/11/2015-11-24-zadorov-olmert-baranes-and.html

2015-10-11 Israeli Supreme Court Presiding Justice is called upon to perform her duties - establish procedure for inspecting the records in former PM Olmert corruption appeal
נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור מתבקשת למלא את חובותיה, ולהסדיר את העיוןבפסקי הדין של אולמרט בפרשת הולילנד בערעור בבית המשפט העליון
http://inproperinla.blogspot.co.il/2015/10/2015-10-11-israeli-supreme-court.html

2015-10-08 - ISRAEL: Crooks in the Supreme Court where are the conviction, sentencing records of former prime minister Olmert? //
נכלולים בבית המשפט העליון: איה פסקי הדין של השופט דוד רוזן במשפט "הולילנד"?
נכלולים בבתי המשפט: איה פסקי הדין של השופט דוד רוזן במשפט "הולילנד
http://inproperinla.blogspot.co.il/2015/09/2015-09-04-israel-crooks-in-courts.htm

No comments: