Monday, December 21, 2015

2015-12-21 Zadorov affair in the Israeli Supreme Court // זדורוב בבית המשפט העליון: מדוע התנהלות פסולה של ורדה אלשייך, מקובלת על מרים נאור?


Zadorov in  the Supreme Court: Why is conduct of Judge Varda AlSheikh, which was found foul, considered acceptable by Supreme Court Presiding Justice Miriam Naor? Justie Jubran is asked to explain...

Request was filed yesterday in the Supreme Court with Justice Jubran, to clarify his November 29, 2015 Judgment, which found no fault in conduct of Presiding Justice Miriam Naor and others in the Supreme Court, which is exact repeat of the conduct of Judge Varda Alsheikh in the "Reconstructed Protocol" scandal.  According to media, the Supreme Court is expected to rule day after tomorrow on Roman Zadorov's appeal in the murder conviction.  The Zadorov affair exposed widespread corruption in the police, state prosecution, attorney general's office, national institute of forensic medicine, in the Nazareth District Court and in the Supreme Court.  With it, the Zadorov affair is unique, since law professors and the public at large strongly and openly voiced their protest againt corruption of the justice system.
 
 Figures: Disgraced Judge Varda AlSheikh was caught preverting court records in the "Reconstructed Protocol" scandal.  Supreme Court Presidng Justice Miriam Naor engaged in similar conduct in the case of Roman Zadorov.  Protest sign in support of Roman Zaodrov in the OccupyTLV camp.
________
OccupyTLV - the issuance of a false and misleading protocol, unsigned, which Judge Varda AlSheikh considered invalid, was the basic conduct underlying the "Reconstructed Protocol" scandal.  She issued the protocol in "Net HaMishpat" IT system, bearing a "graphic signature", which counsel and the Israel Bar Association could not distinguish from a valid court record.  Moreover, a secretary, lacking in any lawful authority certified the records "True Copy of the Original", unlawfully.

The facts show conduct of the exact same components by Supreme Court Presiding Justice Miriam Naor, Supreme Court Magistrate Gilead Lubinsky, and the pretender "Chief Clerk" of the Supreme Court, Ms Idit Melul in Roman Zadorov's appeal case:
* Justice Naor issued on October 12, 2015 an unsigned decision, which denied the disqualification for a cause of the panel of Justices Danziger, Amit and Zylbertal in Zadorov v State of Israel (7939/10).
*  Naor's decision was published in IT system of the Supreme Court and sent to the parties in a manner that did not allow to distinguish that it was an unsigned decision, invalid on its face.
* Magistrate Lubinsy referred the filer to "Chief Clerk", without spelling her name for receiving certification "True Copy of the Original" of Presiding Justice Naor's invalid, unsigned decision record.
* Ms Idit Melul pretends to be "Chief Clerk" of the Supreme Court with no lawful appointment and with no authority at all.

The Request, which was filed yesterday with Justice Jubran, asks his clarifications in this matter: [1]
Why is conduct of Judge Varda AlSheikh, which was found foul by Ombudsman of the Judiciary, and which led a senior officer of the Israel Bar Association to declare, "AlSheikh cannot sit on the bench a single additional day", considered reasonable and acceptable in the Supreme Court? 

Copy of the Ombudsman of the Judiciary Decision ("Personal-Confidential") in Judge AlSheikh case (88/12) in the "Reconstructed Protocol" scandal was filed as an exhibit in yesterday's Request. [2]  The decision record details the ways in which "Net HaMishpat" IT system enables the judges to pervert court records and conduct Fraud Upon the Court.

A review was pusblished last week in a US news outlet [3] of the Zadorov affair, which exposed widespread corruption of the Isaeli justice system:
* Police,
* State Prosecution, led by Shay Nitzan
* Attorney General Yehuda Weinstein,
* The National Institute of Forensic Medicine
* The Nazareth District Court and its former Presiding Judge Itzhak Cohen
* The Supreme Court and its Presiding Justice Miriam Naor.

With it, the review notes with appreciation the brave and clear stand of law professors in this case, who openly challenged the justice system: Professor Boaz Sangero, Professor Mota Kremnitzer, and Professor Yoav Dotan.  Likewise - the widespread protest of the Israeli public against the abuse of Roman Zadorov.

The review compares the Zadorov affair, which a non-Jewish Ukrainian was framed in the murder of an Israeli girl with the Mendel Beillis case in the Ukrain 100 years ago, where a Jewish man was framed in the murder of a Ukrainian boy....  However, Beillis was imprisoned for only two years, while Zadorov has been imprisoned for almost 10 years by now.

In the Beillis case it was eventually international pressure which led to Beillis's release. Likewise, and international petition was launched last week for the release of Roman Zadorov. [4]

Let's hope that the Supreme Court would bring this travesty to an end!

LINKS:
Below.

זדורוב בבית המשפט העליון: מדוע התנהלות פסולה של ורדה אלשייך, מקובלת על מרים נאור?  השופט ג'ובראן מתבקש להבהיר...
בקשה שהוגשה אתמול בבית המשפט העליון לשופט ג'ובראן, מבקשת שיבהיר את פסק דינו מיום 29 לנובמבר, 2015, שלמעשה מצא כחסרת דופי את התנהלותם של הנשיאה נאור ואחרים בבית המשפט העליון, שהיא חזרה מדויקת על התנהלותה של השופטת ורדה אלשייך בפרשת "הפרוטוקול המשופץ".  על פי התקשורת, צפוי בית המשפט העליון לפסוק מחרתיים בערעורו של זדורוב על הרשעתו ברצח תאיר ראדה ז"ל.  יש לקוות שבית המשפט העליון יביא לקיצה את החרפה של התעללות מערכת המשפט ברומן זדורוב.  הפרשה חשפה שחיתות רחבת ממדים במשטרה, בתביעה, במשרד היועמ"ש, במכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר, בבית המשפט המחוזי נצרת ובבית המשפט העליון. יחד עם זאת, בפרשת זדורוב הביעו פרופסורים למשפטים והציבור בישראל את מחאתם נגד שחיתות מערכת המשפט בגלוי!
תמונות: ורדה אלשייך, מרים נאור, רומן זדורוב

_____

מאהל המחאה ת"א - הנפקת פרוטוקול שקרי ומטעה, בלתי חתום, שהשופטת אלשייך החזיקה כחסר תוקף, הייתה הבסיס להתנהלותה של השופטת ורדה אלשייך בפרשת "הפרוטוקול המשופץ". עקב הנפקת הפרוטוקול ב"נט המשפט", כשעליו "חתימה גראפית", לא יכלו באי הכוח ולשכת עורכי הדין להבחין בכך שהוא כתב בית דין חסר תוקף. יתרה מזאת, מזכירה חסרת סמכות אישרה פרוטוקולים אלה "העתק מתאים למקור" שלא כדין וללא כל סמכות על פי חוק.
העובדות מראות על התנהלות בעלת מרכיבים זהים של הנשיאה מרים נאור, הרשם גלעד לובינסקי, והמתחזה ל"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון עדית מלול בתיק הערעור של רומן זדורוב בבית המשפט העליון:
* הנשיאה נאור הנפיקה ביום 12 לאוקטובר, 2015, החלטה בלתי חתומה הדוחה את פסלות המותב דנציגר, עמית וזילברטל בתיק הערעור של זדורוב (7939/10). 
* החלטתה של נאור התפרסמה במערכת המידע של בית המשפט העליון ונשלחה לצדדים באופן שאינו מאפשר להבחין בין החלטה חתומה, בת תוקף, להחלטה בלתי חתומה, חסרת תוקף.
* הרשם גלעד לובינסקי הפנה את המבקש ל"מזכירה ראשית", ללא ציון שמה, לקבלת אישור "העתק מתאים למקור" של החלטתה חסרת התוקף של הנשיאה נאור.
* הגב' עדית מלול מתחזה ל"מזכירה ראשית" ללא כתב מינוי כדין וללא כל סמכות על פי חוק.
בקשה שהוגשה אתמול לשופט ג'ובראן, מבקשת את הבהרותיו בעניין זה: [1]
מדוע התנהלות של השופטת ורדה אלשייך, שנמצאה פגומה על ידי נציב תלונות הציבור על השופטים, ושהביאה להכרזה של בכיר בלשכת עורכי הדין, "אלשייך לא יכולה לכהן יום אחד נוסף", נחשבת סבירה ומקובלת בבית המשפט העליון?
לבקשה צורף כמיצג העתק ההחלטה ("אישי-סודי") של נציב תלונות הציבור על השופטים (88/12) בפרשת "הפרוטוקול המשופץ" של ורדה אלשייך. [2] מסמך זה מביא בפירוט רב את שיטות שיבוש הכתבים וההונאה בבתי המשפט על ידי שופטים באמצעות מערכת "נט המשפט" על ידי הנפקת כתבי בית דין למראית עין.
מאמר שהתפרסם בשבוע שעבר בסוכנות ידיעות בארה"ב [3] סוקר בהרחבה את פרשת זדורוב, כפרשה בה נחשפה שחיתות רחבת ממדים של מערכת המשפט בישראל:
* המשטרה,
* התביעה בראשות פרקליט המדינה שי ניצן,
* משרד היועמ"ש בראשות יהודה וינשטיין,
* המכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר,
* בית המשפט המחוזי נצרת והשופט יצחק כהן,
* ובית המשפט העליון בראשות הנשיאה מרים נאור.
יחד עם זאת, המאמר מציין בהערכה את עמדתם האמיצה והברורה של הפרופסורים למשפטים במקרה זה, שיצאו בגלוי נגד מערכת המשפט: פרופסור בועז סנג'רו, פרופסור מוטה קרמניצר, ופרופסור יואב דותן. בדומה - את המחאה של הציבור הרחב בישראל נגד ההתעללות ברומן זדורוב.
המאמר משווה את פרשת זדורוב, בה תפרו לאוקראיני שאינו יהודי תיק רצח של נערה בישראל, לפרשת מנדל בייליס לפני מאה שנה, בה תפרו ליהודי תיק רצח של נער באוקראינה...  אבל בייליס ישב בכלא רק שנתיים.  זדורוב בכלא כבר כמעט עשר שנים.
בפרשת בייליס, לחץ בינלאומי הביא לבסוף לשחרורו.  עצומה בינלאומית נפתחה הקוראת לשחרורו של זדורוב. [4]
יש לקוות שבית המשפט העליון יביא סוף סוף את החרפה בפרשת רומן זדורוב לקיצה!
קישורים:
[1] 2015-12-20 Zernik v Zadorov and State of Israel (7930/15) - request for clarifications regarding Judge Jubran's November 29, 2015 Judgment. //
צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (7930/15) - בקשה להבהרות לגבי פסק דינו של השופט ג'ובראן מיום 29 לנובמבר, 2015
[2] 2012-05-31 Israeli Ombudsman of the Judiciary Decision - "Confidential"- in Judge Varda AlSheikh "Reconstructed Protocol" scandal //
החלטת ניצב תלונות השופטים - "סודי" - בפרשת "הפרוטוקול המשופץ" של כתבי בית דין על ידי השופטת ורדה אלשייך
[3] Zernik, J: The Zadorov Affair: False murder conviction of a Ukrainian exposed massive corruption of the Israeli justice system_OpEdNews.com
[4] Please sign and share: AVAAZ PETITION
Israeli President Reuven Rivlin: Free Roman Zadorov - use your authority for pardon or clemency
https://secure.avaaz.org/en/petition/Israeli_President_Reuen_Rivlin_Free_Roman_Zadorov_use_your_authority_for_pardon_or_clemency/?nMtCOhb

No comments: