Sunday, February 18, 2018

2018-02-19 מרמה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית, אבטחת סייבר, ושופטי בית המשפט העליון

מרמה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית, אבטחת סייבר, ושופטי בית המשפט העליון
הבחירות הולכות וקרבות, ובראש ועדת הבחירות עומדים עורכי דין העוסקים במרמה שוב ושוב, ושופטי בית המשפט העליון שתפקודם בלתי כשיר במקרה הטוב...
במהלך השנה האחרונה נתנו בכירי הוועדה שוב ושוב תשובות מרמתיות ו/או חסרות פשר על בקשות חופש המידע הנוגעות למחשוב הוועדה. יחד עם זאת, תיעדו תשובות אלה שוב ושוב את אי תקינות מערכות המידע של הוועדה. 
עתה, לאחר פרסום נרחב של הכשל במחשוב הוועדה - הוועדה פירסמה מכרז ל"ממונה סייבר", מינוי כזה לא ישנה דבר.
בקשת חופש המידע שהוגשה אמש מנסה להבהיר ביתר פירוט את תיפקודם של יושבי ראש הוועדה - שופטי בית המשפט העליון.
הוועדה זקוקה לתיקון יסודי דחוף ולפיקוח ציבורי יעיל, על מנת לחדש את אימון הציבור במערכת הבחירות הכלליות.  עד לתיקון הוועדה  מן הראוי לנהל בחירות כלליות תוך הימנעות משימוש במערכות המידע הקיימות, ומן הראוי להזמין משקיפים בינלאומיים למערכת הבחירות לכנסת.
כשלים אלה מתנהלים על רקע הקמת "רשות הסייבר" ו"מטה אבטחת סייבר" במשרד ראש הממשלה ללא בסיס ראוי בחוק, צעד שתואר על ידי ח"כ נחמן שי "לא דמוקרטי", ולנוכח התנגדות נמרצת של ראשי מערכת הביטחון: המוסד, השב"כ, צה"ל ומשרד הביטחון!
תמונה. שופט בית המשפט העליון חנן מלצר מכהן כעת כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית. תפקודם של שופטי בית המשפט העליון בעשור האחרון כיושבי ראש הוועדה בלתי כשיר במקרה הטוב.
____


   
תמונה. מר לזר דודוביץ' - "מנהל אגף מערכות מידע", עו"ד דין ליבנה - היועץ המשפטי, ועו"ד אורלי עדס - מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית  -  החשודים המרכזיים במרמה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית.  
____  


תמונה.  מודעה בעיתון על מכרז לאיוש "ממונה סייבר" בוועדת הבחירות המרכזית, לאחר סדרת פרסומים על מרמה בפיתוחן, בדיקתן, אישורן, ואבטחתן של  מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית.  אולם ללא שינוי מהותי בהנהגת הוועדה, אין במינוי מסוג זה כל תיקון של המצב הקיים.
___ תמונה. תוצאות בדויות של ההצבעה בבחירות לכנסת בשנת 2013, שהתפרסמו באתר ועדת הבחירות המרכזית.  בקשת חופש המידע שאלה: מי אחראי על אישור פרסום התוצאות באתר הוועדה?  תשובה מרמתית של הוועדה ניסתה לייצר מיצג שווא - שתהליך הפרסום ממוכן לחלוטין, ללא מגע יד אדם.  לאחר שהוצגו לוועדה התוצאות הבדויות, שהתפרסמו באתר וועדה, הסבירו שמישהו שלף את הקובץ הלא נכון... (תודה לזאב לביא על הנתונים).
___


תמונה. בקשת חופש המידע שאלה: מי בדק ואישר את מערכות המידע של הוועדה?  תשובה מרמתית של הוועדה אמרה שהשב"כ בדק ואישר את המערכות.  אולם השב"כ הכחיש את הדבר מכל וכל.  לאחר מכן, הוועדה תקנה את עצמה - אין יודעים מי בדק ואישר את המערכות...  וגם לאחר שהעניין פורסם בהרחבה, לא היססה מנכלית הוועדה עו"ד אורלי עדס לחזור על המרמה בדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת...
___

תל-אביב, 19 לפברואר - בקשת חופש המידע שהוגשה אמש לוועדת הבחירות המרכזית מנסה להבהיר ביתר פירוט את תיפקודם של שופטי בית המשפט העליון כיושבי ראש הוועדה.  מתוך תשובות שניתנו עד עתה, נראה שתפקוד השופטים כיושבי ראש הוועדה הוא בלתי כשיר במקרה הטוב.
במהלך השנה האחרונה סיפקו בכירי הוועדה סידרת תשובות מרמתיות, או חסרות כל פשר על בקשות חופש המידע. בין השאר:
בקשת חופש המידע שאלה: מי בדק ואישר את מערכות המידע של הוועדה?  תשובה מרמתית של הוועדה אמרה שהשב"כ בדק ואישר את המערכות.  אולם השב"כ הכחיש את הדבר מכל וכל.  לאחר מכן, הוועדה תקנה את עצמה - אין יודעים מי בדק ואישר את המערכות...  המרמה בהתנהלות הוועדה פורסמה בהרחבה, והמידע גם נשלח לראשי כל הסיעות בכנסת. בהמשך, קיימה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת דיון בעניין, במסווה מגוחך של חששות לפריצה רוסית.  מנכלית הוועדה, עו"ד אורלי עדס לא היססה לחזור לפני ועדת החוץ והביטחון על המרמה לגבי בדיקה ואישור של מערכות המידע של הוועדה על ידי השב"כ...  הסיכון המרכזי ליושרת מערכת הבחירות אינו גורם חיצוני כלשהו, אלא ועדת הבחירות המרכזית עצמה - INSIDE JOB! הדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת גם הדגים, שלמרות שחברי הכנסת מודעים היטב לכשל בתפקוד הוועדה הם חוסר האונים לנוכח מצב זה.
* בקשת חופש המידע ביקשה אישור של עמידת מערכות המחשוב של הוועדה בתקנים המחייבים על פי החקיקה בישראל לאבטחת מערכות מידע של ארגונים. הוועדה לא מצאה כל אישור מסוג זה (תודה ליואב חבקין על ייעוץ בעניין זה).
* בקשת חופש המידע ביקשה תיעוד של מינויו כדין ותיאור תפקידו של מר לזר דודוביץ' - "מנהל אגף מערכות מידע".  הוועדה לא מצאה כל מסמך מתאים.
* בקשת חופש המידע שאלה: מי אחראי על אישור פרסום תוצאות הבחירות באתר הוועדה?  תשובה מרמתית של הוועדה ניסתה לייצר מיצג שווא - שהליך הפרסום הוא ממוכן לחלוטין, ללא מגע יד אדם.  לאחר שהוצגו לוועדה התוצאות הבדויות, שהתפרסמו באתר הוועדה, הסבירו שמישהו שלף את הקובץ הלא נכון...
* בקשת חופש המידע ביקשה תיעוד של מפרט טכני עשוי כדין, בקשר לחתימת חוזים לפיתוח המערכות. תשובה מרמתית של הוועדה סיפקה אוסף נרחב של מסמכים כוזבים, חסרי כל תוקף.

חלק מהכשלים במחשוב הוועדה גם תועדו בפירוט בדוחות מבקר המדינה לאחר בחירות 2013 ולאחר בחירות 2015.  שחיתות בהתנהלות הוועדה, בפרט בקשר להתקשרויות עם גורמים חיצוניים לגבי מחשוב הוועדה, תועדה בדוחות מבקר המדינה עוד קודם לכן.

הוועדה זקוקה לתיקון יסודי דחוף ולפיקוח ציבורי יעיל, על מנת לחדש את אימון הציבור במערכת הבחירות הכלליות.  
עד לתיקון הוועדה  מן הראוי לנהל בחירות כלליות תוך הימנעות משימוש במערכות המידע הקיימות, ומן הראוי להזמין משקיפים בינלאומיים למערכת הבחירות לכנסת.  

כשלים אלה מתנהלים על רקע הקמת "רשות הסייבר" ו"מטה אבטחת סייבר" במשרד ראש הממשלה ללא בסיס ראוי בחוק, צעד שתואר על ידי ח"כ נחמן שי "לא דמוקרטי", ולנוכח התנגדות נמרצת של ראשי מערכת הביטחון: המוסד, השב"כ, צה"ל ומשרד הביטחון!
___________________________

להלן בקשת חופש המידע שהוגשה היום לוועדת הבחירות המרכזית

19 לפברואר, 2018

עו"ד אלעד נוה
הממונה על יישום חוק חופש המידע בוועדת הבחירות המרכזית
ירושלים
בדוא"ל:  
בפקס: ‫‪02-5669855‬‬

הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי נהלי ישיבות פורמליות, פרוטוקולים, תיעוד מינויים כדין

עו"ד אלעד נוה הנכבד,
אנא קבל את הבקשה על פי חוק חופש המידע שלהלן. אנא אשר קבלה בדוא"ל חוזר, יחד עם הנפקת מספר בקשה כראוי.
I. פרטי המבקש
שם: יוסף צרניק
ת"ז
כתובת: ת"ד 33407, ת"א 6133301
דוא"ל:
פקס: 077-3179186
אזרח: ישראל
II. המידע המבוקש
הבקשה היא לגבי תיעוד בכתב של המידע המבוקש בהעתקים של מסמכים אמתיים (אותנטיים) עשויים כדין וחתומים על ידי עובדי מדינה בעלי הסמכויות המתאימות.
א) נוהלי ישיבות פורמליות, לפרוטוקול, של ועדת הבחירות המרכזית
 1. כל מסמך המבהיר את נוהלי ישיבות פורמליות של ועדת הבחירות המרכזית עצמה, בתוקף נכון ליום זה, ובכללם:
 (א) כל מסמך המבהיר מיהם "חברי הוועדה”;
 (ב) כל מסמך המבהיר מיהם נושאי התפקידים, שנוכחותם מחויבת לקיום ישיבה בת-תוקף של ועדת הבחירות המרכזית;
 (ג) כל מסמך המבהיר מהן הישיבות בהן חייב יו"ר הוועדה (שופט/ת בית המשפט העליון) להשתתף;
 (ד) כל מסמך המבהיר מיהם חברי הוועדה ו/או נושאי התפקידים, שחתימתם מחויבת על פרוטוקול בר-תוקף של ועדת הבחירות המרכזית;
 (ה) כל מסמך המבהיר מהו הקוורום של חברי הוועדה, המחויב לקיום ישיבה רשמית, מן המניין, של ועדת הבחירות המרכזית.
 2. העתק של המסמך האותנטי, אם הוא קיים, של "פרוטוקול ועדת הבחירות המרכזית" מיום 24 למאי, 2016, סימוכין ‫‪2184516‬‬.
 3. שמות תפקידיהם של אלה, הרשומים כ"חברי הוועדה" בפרוטוקול הנ"ל: ישי רז, אורלי שליו, שלומי יחס, דנה דור, יואב ונטורה, רועי לאונה, חן שהרבני, יניב קרמר, אסתי פייפל, גיא יוסף, עדי ארדיטי, שי אסקיו.
ב) פרוטוקולים של ישיבות פורמליות של ועדת הבחירות המרכזית בהשתתפות יו"ר הוועדה (שופט/ת בית המשפט העליון)
 1. כל מסמך שהוא פרוטוקול עשוי כדין של ועדת הבחירות המרכזית ו/או נשיאות ועדת הבחירות המרכזית בשבע (7) השנים האחרונות, בו מופיע שופט/ת בית המשפט העליון, שכיהן באותה עת כיו"ר הוועדה.
ג) מינויים
2. העתק פרוטוקול עשוי כדין של ישיבת נשיאות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, מיום א' בניסן התש"ע (16 במרס 2010 ) בה מונתה עו"ד אורלי עדס למנכלית ועדת הבחירות המרכזית.
3. כל מסמך עשוי כדין המתעד מינוי כדין על פי התקשיר של עו"ד דין ליבנה כיועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית.
4. כל מסמך עשוי כדין המתעד מינוי כדין על פי התקשיר של חשב/ת ועדת הבחירות המרכזית.
5. כל מסמך עשוי כדין, המתעד מינוי כדין על פי התקשיר של מר עופר ישי, “היועץ למחשוב של הוועדה", וכן כל מסמך המתאר את תפקידו.
הערה: ככל שהתיעוד של מינויים כדין הוא על פי חוזי העסקה, אין כל עניין במידע אישי (מספר ת.ז., משכורת, דרגה, וכו’), וניתן להשחיר פרטים אלה.
III תשלום:
אגרת בקשה שולמה באתר התשלומים הממשלתי, אסמכתה 98431665.
בברכה,

דר' יוסף צרניק

העתקים: ראש השב"כ מר נדב ארגמן, הכנסת, תפוצה רחבה

No comments: