Monday, October 31, 2016

2016-10-31 מדינת ישראל נ רפי רותם: האם השופט דניאל בארי פברק את דיון השמעת הכרעת הדין?


מדינת ישראל נ רותם: האם השופט דניאל בארי פברק את דיון השמעת הכרעת הדין?
בקשה לעיון, שהוגשה היום בבית המשפט השלום ת"א, מבקשת פרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון "השמעת הכרעת הדין" במשפטו של רפי רותם, חושף השחיתות ברשות המסים.  הדיון, שהתקיים כביכול ביום 06 לאוקטובר, נחזה על פניו כדיון "בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול" (פברוק).  ואכן, עד היום לא נרשם פרוטוקול הדיון, שחשיבותו קריטית לתקפות "הכרעת הדין".  
שלל פברוקים תועדו בעבר בהליכים בתיק זה ובתיקים אחרים הנוגעים לאנשי המחאה החברתית.  בית המשפט השלום ת"א הפך פברוקים והונאות אלה למומחיותו...  
"משפטנים בכירים" מתארים את המצב כ"ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט", ומסבירים בלשון מחלצות, שמצב זה נובע כביכול מ"ירידת הפורמליזם ועליית הערכים". אולם בפועל  מצב זה נובע מהונאות שגרתיות של השופטים - ניהול הליכים למראית עין ופרסום כתבי בית דין למראית עין.  נט-המשפט, מערכת הונאתית לניהול התיקים, מסייעת להם בעניין זה.  
בתי המשפט בישראל הם בתי משפט בלתי כשירים בעליל!
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-31.html

 
תמונות: השופט דניאל בארי - האם הוא עוסק בהונאה בהליכים הפליליים על רפי רותם?
_________

מאהל המחאה ת"א, 31 לאוקטובר - בקשה לעיון הוגשה היום בתיק מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) - התביעה הפלילית נגד חושף השחיתות ברשות המסים.  הבקשה מתייחסת לפרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של הדיון מיום 06 לאוקטובר, 2016 - "השמעת הכרעת הדין".  הבקשה אומרת שהדיון נחזה על פניו כדיון "בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול" (כפי שנקרא דיון למראית עין על ידי השופטים). ואכן, עד היום לא רשם פרוטוקול לדיון זה במערכת נט-המשפט.


תמונה: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) - כרטיסיית מועדי דיון בנט המשפט היום. פרוטוקול הדיון מיום 06 לאוקטובר עדיין לא מופיע ברשימה._______  
אמיתותו של דיון השמעת הכרעת הדין היא קריטית לעניין תקפותה.
בדיון שנערך ביום 06 לאוקטובר, הרשיע כביכול השופט דניאל בארי את רפי רותם בחלק נכבד מסעיפי האישום. לעומת זאת, משפטן ידוע, משה הנגבי, כתב אחר כך: "גיבור לא עבריין". [1] כבר קודם לכן תיאר את המצב העיתונאי קלמן ליבסקינד: "כבר עשור שבתי המשפט מתעמרים בלוחם הצדק: אין שופטים בירושלים: עשר שנים לפרשת חושף השחיתויות ברשות המסים רפי רותם. חזרה לתיק ולפסק הדין שהותירו אותו חסר כל". [2]

ההליכים הפליליים נגד רפי רותם התאפיינו בפברוקים והונאות מתחילתם
משפטו של רפי רותם בבית המשפט השלום ת"א התאפיין מתחילתו בפברוקים והונאות: סדרת עורכי דין הופיעו במשך כשנתיים כ"סנגורים ציבוריים" חיצוניים למראית עין, ללא כתבי מינוי וללא ייפויי כוח, ולא הגישו כל בקשה או תגובה (פרט לשינוי מועדי דיון). זאת למרות שרותם חזר ודרש לקבל את כל חומר הראיות בתיק.  אחד מהם, עו"ד איציק שדה (שמו אינו מופיע כלל ברשימת באי-כוח בנט-המשפט היום), הופיע בכיכול בשם משרד עורכי דין, שאינו קיים כלל, ונתן כביכול את הסכמתו לקבלת ראיות ללא עדים, ללא ידיעתו או הסכמתו של רותם.

תמונה: עו"ד איציק שדה הופיע כ"סניגור ציבורי" של רפי רותם ללא כל סמכות. עו"ד ניר ברקן גם הכחיש שמשרד עורכי הדין ברקן וסיימון קיים כלל...
______
כל זאת התרחש בשיתוף פעולה עם הסניגור הציבורי המחוזי בפועל (ת"א) אלקנה לייסט (מתחזה ללא מינוי כדין) ובידיעת הסניגור הציבורי הארצי יואב ספיר. ובשיתוף פעולה עם השופטת יעל פרדלסקי. [3]
הודעה שנשלחה לנשיא בית המשפט העליון דאז, אשר גרוניס, המפרטת את שלל השיבושים בהליכים אלה, נרשמה בסתר, שלא כדין בתיק המשפט, עם "החלטות בפתקית" של השופטים על גביה. [4]
ולמרות בקשות חוזרות של רותם, המזכיר הראשי של בית המשפט השלום ת"א סירב עד היום לאשר כדין אף אחת מההחלטות והפרוטוקולים בתיק, "העתק מתאים למקור". [5]

בית המשפט השלום ת"א מפברק בקביעות הליכים נגד אנשי המחאה החברתית
הונאות על פעילי מחאה חברתית הפכו לשיגרה בבית המשפט השלום ת"א:

תמונה: השופטת דנה אמיר הנפיקה "צו חיפוש" מפוברק על לורי שם טוב, ללא מספר תיק, וללא סימון האם הבקשה התקבלה או נדחתה.  בתגובה על תלונה לנציב תלונות הציבור, טענה השופטת שזאת הייתה "טעות"... אולם הראיות מראות שזאת התנהלות קבועה בבית המשפט השלום ת"א.
____

תמונה: השופט שמואל מלמד לא טמן ידו בצלחת, והנפיק "צו חיפוש" מפוברק על לורי שם -טוב גם הוא.
_____


תמונה:  הרשם אבי כהן, לעומת זאת, הנפיק "פסק-דין" מפוברק על לורי שם-טוב ומוטי לייבל ב"החלטה בפתקית", בסך 800,000 ש"ח, יותר מפי עשר מסמכותו בחוק.
____

 
  
תמונה: השופטת אפרת בוסני ניהלה דיון על "צו הרחקה" על ברק כהן ללא הזמנה לדין.  כהן שמע על הדיון שהחל בשעה 13:30 במקרה באותו בוקר בעת ביקור במזכירות.  על כס המשפט הכריזה השופטת בוסני, שהדיון אינו חסוי, אולם היא "לא יודעת איך להפעיל את זה בנט-המשפט"... בא כוחו של ציון קינן, לעומת זאת, האשים את בקר כהן בעת הדיון, שפרסם את קיום הדיון, הפתוח לציבור...  את התנהלותה של השופטת בוסני בעניין ברק כהן תיארו משפטנים: "הגדירה מחדש את גבולות חופש הדיבור בישראל"...
_____

מקרה הדגל - הונאת השופטים בבית המשפט המחוזי נצרת במשפט רומן זדורוב
רומן זדורוב מוחזק על ידי רשויות המשטר כבר 10 שנים במאסר, כנידון למאסר עולם כביכול, שהורשע כביכול ברצח תאיר ראדה ז"ל.  אולם למרות חיפושים מתמשכים עם סניגוריו של זדורוב, ועיונים חוזרים בבית המשפט המחוזי נצרת ובבית המשפט העליון - לא נמצאו עד היום כתבי "הכרעת דין" ו"גזר דין" עשויים כדין בעניינו של רומן זדורוב.  עו"ד פלדמן כתב, שפסק הדין הלך לאיבוד "ברוח המייללת לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל"...


  
תמונות: למרות חיפושים מאומצים, לא נמצא עד היום כתב "הכרעת הדין" של בית המשפט המחוזי נצרת לגבי רומן זדורוב: א. תיבת החתימה בכתב "הכרעת דין" כביכול, שהוגש על ידי עו"ד שפיגל עם בשנת 2010 "הודעת הערעור" בבית המשפט העליון (נמצא בעיון בתיק הנייר - כתבי מקור - בבית המשפט העליון), במקום כתב חתום ומאושר "העתק מתאים למקור". ב. תיבת החתימה בכתב "הכרעת דין" כביכול,שנמצא בעת עיון במערכת נט-המשפט במזכירות בית המשפט המחוזי נצרת בשנת 2016, אך אינו מופיע במערכת נט-המשפט - גישת הציבור - לא ברשימת "פסקי דין" ולא ברשימת "החלטות בתיק".  המזכירה הראשית בבית המשפט המחוזי נצרת מסרבת לאמת כתב זה "העתק מתאים למקור".
______

השופטים בישראל בכלל בתי המשפט עוסקים בשגרה בהונאות על ידי פברוק הליכים וכתבים בנוסח ורדה אלשייך - המציאו לעצמם חסינות לעבריינות על כס המשפט...
בעשרים השנים האחרונות חלה התדרדרות חמורה בישרת בתי המשפט בישראל.  בדיון חופשי של "משפטנים בכירים", שהתפרסם לאחרונה, מתאר אחד מהם את המצב: "ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט. תעשו הכל כדי לא להגיע לשם".  משפטנים אחרים תיארו בדיון זה את השופטים כמי שמתעלמים הן מהעובדות והן מהחוק... [6]
המשפטנים הבכירים תיארו מצב זה כנובע מ"ירידה בפורמליזם ועליה בערכיות". אולם בפועל, מצב זה נובע מהונאות שגרתיות של השופטים - ניהול הליכים למראית עין ופרסום כתבי בית דין למראית עין.  הונאות מסוג זה, שתועדו בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך הם שגרה היום בבתי המשפט, ומערכת נט-המשפט היא המכשיר להונאות אלה.  
השופטים המציאו לעצמם חסינות, על פיה כביכול מותר להם לעסוק בעבריינות על כס המשפט...
בתי המשפט בישראל הם בתי משפט בלתי כשירים בעליל!

מחר בכניסה לבית המשפט העליון: "עולים על העליון"
מחר 8:00 בבוקר, תתקיים הפגנה נגד שחיתות בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק בכניסה לבית המשפט העליון.


להלן לשון הבקשה לעיון, שהוגשה היום בתיק מדינת ישראל נ רפי רותם
תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003

טופס 2; (תקנה 4(ג))

בקשת עיון בתיק בית משפט

1.         פרטי המבקש:
שם מלא:        דר' יוסף צרניק
מס' זהות:      05362559-6
כתובת:           ת"ד 33407, תל-אביב
מס' טלפון:     אין
2.         פרטי תיק בית המשפט:
מס' תיק בית משפט שבו מבוקש העיון:
                        בית המשפט השלום, ת"א 1074-02-13
הצדדים בתיק:
                        1. מדינת ישראל, 2. רפאל רותם
המסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון:
פרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון השמעת הכרעת הדין מיום 06 לאוקטובר, 2016
  3.            מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
א) המבקש עוסק מזה שנים במחקר אקדמי בנושא מערכות הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט בישראל ובארה"ב וניהול גישת הציבור לכתבים.  מחקריו בנושא זה הוצגו ופורסמו בכנסים אקדמיים בינלאומיים בתחומים המתאימים בכפוף לבדיקת מומחים ונכללו בדוחות מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל ועל ארה"ב.
ב)   המבקש נכח בדיון הנ"ל, שהיה פתוח לציבור, ולא היה חסוי. על פניו נחזה הדיון כ"דיון בלתי פורמלי, שלא לפרוטוקול".
ג)   מכיוון שכתב "הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016, מציין בסופו "ניתנה… במעמד הצדדים", מובן שכתב זה לא הומצא לצדדים. לפיכך, ניהול דיון פורמלי, לפרוטוקול, ופרוטוקול הדיון, הם למעשה חלק בלתי נפרד מכתב "הכרעת הדין" – ומהווים את אימותו (אותנטיקציה).
ד)   בבתי משפט כשירים, נרשמים הכתבים בזריזות לאחר הדיונים. אולם בדיקה בנט המשפט ביום 30 לאוקטובר, 2016, מראה שבניגוד לשאר הפרוטוקולים בתיק זה, עדיין לא נרשם פרוטוקול הדיון הנ"ל כקיים בכרטיסיית "דיונים בתיק" (תמונה להלן). 

מתוך כל האמור לעיל, עולה החשש, שבמקרה זה פורסמה "הכרעת דין" למראית עין, מסוג התופעות שתיעד נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך.
לפיכך, נועד העיון המבוקש להסיר ספק לגבי תקינות ותקפות הליך דיון השמעת הכרעת הדין בתיק זה.
4.        הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף): 
מכתב הודעה שכתב מבקש העיון לנשיא בית המשפט העליון דאז אשר גרוניס, המפרט שיבושים בכתבים ובהליכים בתיק זה, נרשם שלא כדין בתיק זה תחת "החלטות בתיק" עם "החלטות בפתקית" של השופטים על גביו.

תאריך:  31 לאוקטובר, 2016
                                                                                                                       

                        חתימת המבקש
קישורים:
[1] 2016-10-09 משה הנגבי. רפי רותם גיבור, לא עבריין. הארץ
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.3091107 
[2] 2013-10-04 קלמן ליבסקינד. כבר עשור שבתי המשפט מתעמרים בלוחם הצדק. מעריב
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/511/007.html 
[3] ISRAEL: Attorneys from a non-existent law-firm appeared as Public Defenders for whistle-blower Rafi Rotem... OpEdNews.com
[4] 2014-08-17 הודעה שנשלחה לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס על שיבושים והונאות בהליכים הפליליים נגד רפי רותם
[5] 2014-09-08 בקשת רותם, שהוגשה למזכיר הראשי רחמים אשר, לאישור פרוטוקול והחלטה.

[6] 2016-09-21 "יש ג'ונגל טוטאלי בבתי המשפט. תעשו הכול כדי לא להגיע אליהם". גלובס
Saturday, October 29, 2016

2016-10-27 "Moving on the Supreme Court": Response by the Legal Adviser of the Israeli Association for Civil Rights


Joseph Zernik
1 hr · Tel Aviv · 
2016-10-27  "Moving on the Supreme Court": Response by Attorney Dan Yakir, Legal Adviser of the Israeli Association for Civil Rights, on my "Notice" to Yoram HaLevy, Jerusalem District Police Commander
============================
"Indeed, a picket line, where protesters stand, holding signs, requires no permit at all - regardless of the number of participants.  The organizer should be referred to our public inquiries team in the Association's Tel-Aviv offices."
Guide to the protester:
 
 

מתכננות/ים הפגנה? לא חשוב באיזה נושא או על איזה עניין אתן/ם רוצות להפגין, חופש הביטוי הוא שלכם והאגודה לזכויות האזרח עומדת לרשותכם. ריכזנו כאן עבורכן/ם את…
 
Association for Civil Rights in Israel - Information Kit for Protesters
Are you planning a protest? NO matter what subject or matter you wish to protest, your Freedom of Speech is yours, and the Association for Civil Rights is at your service.  We have assembled for you... 
 

Thursday, October 27, 2016

"עולים על העליון": תגובת עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, על ה"הודעה" שלי לניצב יורם הלוי, מפקד מחוז י-ם

2016-10-27 "עולים על העליון": תגובת עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח על ה"הודעה" שלי לניצב יורם הלוי, מפקד מחוז י-ם
===================================
"אכן משמרת מחאה שבה עומדים מפגינים עם שלטים איננה טעונה רישיון – בלי קשר למספר המשתתפים בה. ניתן להפנות את מארגן ההפגנה לצוות פניות הציבור שלנו במשרדי האגודה בת"א."
המדריך למפגין:
מתכננות/ים הפגנה? לא חשוב באיזה נושא או על איזה עניין אתן/ם רוצות להפגין, חופש הביטוי הוא שלכם והאגודה לזכויות האזרח עומדת לרשותכם. ריכזנו כאן עבורכן/ם את…
acri.org.il

"Moving on the Supreme Court" - demonstration November 01, 08:00-19:00 at the entrance to the Supreme Court: Notice sent to Jerusalem Police "Moving on the Supreme Court" - demonstration November 01, 08:00-19:00 at the entrance to the Supreme Court: Notice sent to Jerusalem Police


 
Following is the Notice and confirmation of fax transmission: 
October 27, 2016

Commander Yoram HaLevy
Jeuralem District Commander
Israel Police
By fax: 02-589-8988

RE: Notice of Protest Demonstration against corruption of the courts and the law enforcement system at the entrance to the Supreme Court on November 01, 2016, 08:00 – 19:00
Your expedient response by fax is kindly requested. Time is of the essence!

Dear Commander HaLevy:
1. On November 01, 2016, demonstration was planned at the entrance to the Supreme Court, protesting corruption of the courts – the Family Courts, the Maigstrate Courts, the District Courts and the Supreme Cort, and also protesting corruption of law enforcement – the Debtors’ Courts, Israel Police, State Prosecution and the Attorney General.
2. I was not the originator of the demonstration, but I heard about it on Facebook.
3. I have no clear information regarding the expected number of participants. However, past experience indicates that no more than 50 persons are expected. The planned demonstration is an open air event, and no political speeches are planned.
4. To the best of my knowledge, there is no need for a permit at all under such circumstances. However, I notice you herein in order to assist in the safeguard of public peace and welfare and in coordination of this important public event.
Therefore, I kindly request your expedient response by fax, confirming receipt of instant notice, and also providing any information that you may find necessary for coordinating the event, and/or any reservations or objections that you may have to this protest demonstration.
Truly,

Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
OccupyTLV
CC:
Israeli Association for Civil Rights, activists, media

 
 


"עולים על העליון"- 01 לנובמבר, 08:00-19:00 בכניסה לבית המשפט העליון - הודעה נשלחה לניצב יורם הלוי, מפקד מחוז י-ם


עולים על העליון"- 01 לנובמבר, 08:00-19:00 בכניסה לבית המשפט העליון - הודעה נשלחה לניצב יורם הלוי, מפקד מחוז י-םקצת באיחור... בתמונות המצורפות: ההודעה ואישור משלוח הפקס למשטרה.
להתראות בכניסה לעליון ביום ג' הבא!

אסף נוניים אסף Guy Shamir Jeremy Artia Marianne Azizi
https://www.facebook.com/events/1211259092266674/permalink/1214675158591734/?ref=22&action_history=null


להלן לשון ההודעה:

27 לאוקטובר, 2016
ניצב יורם הלוי, מפקד מחוז ירושלים
משטרת ישראל
בפקס: 02-589-8988
הנידון: הפגנת מחאה נגד שחיתות בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק בכניסה לבית המשפט העליון ביום 01 לנובמבר, 2016, 08:00 – 19:00
אבקש את תשובתך בפקס במהירות האפשרית. הזמן הוא מעיקרו של העניין!
מר הלוי הנכבד,
1. ביום 01 לנובמבר, 2016, תוכננה הפגנה בכניסה לבית המשפט העליון, במחאה על שחיתות בתי המשפט - בתי המשפט לענייני משפחה, בתי המשפט השלום, בתי המשפט המחוזיים, ובית המשפט העליון, ובמחאה על שחיתות מערכת אכיפת החוק – מערכת גביית החובות בהוצאה לפועל, משטרת ישראל, פרקליטות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה.
2. אינני מיוזמי ההפגנה, אך שמעתי עליה ברשת החברתית פייסבוק. כמו כן נאמר לי שנעשה כבר ניסיון תיאום בע"פ עם משטרת ירושלים.
3. אין לי מידע ברור על מספר המשתתפים הצפוי. אולם ניסיון העבר מלמד שלא צפויים יותר מ-50 אנשים. ההפגנה המתוכננת היא תחת כיפת השמים, ואין מתוכננים כל נאומים פוליטיים.
4. למיטב ידיעתי אין צורך באישור להפגנה כלל תחת תנאים אלה. אולם בכל זאת נטלתי על עצמי ליידע אותך בכדי לסייע בשמירת הסדר הציבורי ובתיאום אירוע ציבורי חשוב זה.
לפיכך, הריני מבקש בזאת את אישורך על קבלת הודעה זאת, וכן הריני מבקש כל מידע שתמצא לנכון לספק לתיאום האירוע, ו/או כל הסתייגות או התנגדות שאולי קיימות מצדך לקיום הפגנת מחאה זאת.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א
העתקים:
האגודה לזכויות האזרח, פעילים, תקשורת
 
 

Sunday, October 23, 2016

2016-10-23 First of its kind: Anti judicial corruption demonstration - November 1, 2016, 8:00am at the Supreme Court

Notice sent today to the foreign press in Israel:
"Moving on the Supreme Court" - November 1, 2016, 8:00am - at the entrance to the Supreme Court
OccupyTLV, October 22 - "Going for the Supreme Court" demonstration, November 01, 8:00am, is not related to any political party or any specific political orientation. It protests judicial corruption and corruption of the justice system in general. It is believed to be the first of its kind in the history of the State of Israel.
 
The initiative for the demonstration originates from those with experience in the Family Courts. However, it is has since gained support from others, including whistle-blowers of the Tax Authority corruption scandal, who are abused by the courts and the justice system, the large public group calling for justice for Roman Zadorov and honest investigation of Tair Rada's murder, and victims of the Debtors' Courts, where rampant fraud has also been documented in a recent State Ombudsman report.
 
In the entire State history, no judge has been convicted on any criminal charge related to his/her conduct during his/her tenure, on or off the bench... On the other hand, there are numerous suitable candidates for criminal prosecution and conviction among judges and senior justice system officers. Here are some examples:
* Judge (ret) Yitzhak Cohen - Police recommended his prosecution on sex crimes, including sex crimes in chambers... Resigned. Never indicted...
* Judge (ret) Varda Alshech - Ombudsman of the Judiciary decision documented that she falsified court records and perverted court process... Retired. Never indicted...
* Judge (ret) Hila Cohen - was caught falsifying court records and perverting court process. Was forced off the bench, then awarded enhanced life long compensation through arbitration by Supreme Court Justice (ret) Turkel. Never indicted...
* Judge (ret) Yitzhak Cohen, Judge Esther Hellman, Judge Avraham Avraham - criminal complaint, filed with the Attorney General documents fraud, perverting court records, perverting court process, breach of loyalty - relative to their conduct in faking murder trial in State of Israel v Roman Zadorov. The complaint is purportedly under "examination" by the Attorney General and State Prosecution...
* Judge (ret) Moshe Gilad - was caught unlawfully holding a secret bank accounts in Switzerland. Resigned. Never indicted...
* Tel-Aviv District Attorney (ret) Ruth David - key figure in a major corruption scandal, where bribing of judges was also suspected, was hushed and covered up.
* Israel Police senior officer (ret) Menashe Arbiv - former head of the National Anti-corruption and Organized Crime Unit (at times dubbed "The Israeli FBI") was caught in bribes taking. Resigned. Never indicted...
 
מחפשים מתופפים (סמבה עדיף), זמרים, וכו ל"עולים על העליון" 01 לנובמבר, 2016, 8:00 בבוקר, בכניסה לבית המשפט העליון
===========================
הפגנה ללא מתופפים ומוזיקה זה כמו חתונה בלי רבע עוף...
אנא חזרו אלי בפרטי אם אתם יכולים לסייע בצד המוזיקלי בהפגנה ביום 01 לנובמבר, 2016, 8:00 בבוקר, בכניסה לבית המשפט העליון.
ההפגנה היא במחאה על השחיתות במערכת המשפט ואכיפת החוק, ואינה מזוהה עם כל גוף מפלגתי או כיוון פוליטי. היוזמה יצאה מנפגעי בתי המשפט לענייני משפחה, ומצטרפים אליה אנשים מכיוונים שונים - החל מתומכי צדק לרומן זדורוב וחקירת אמת של רצח תאיר ראדה, דרך שוקי משעול והלוחמים בשחיתות ברשות המסים, ועד ללוחמים בשחיתות בהוצאה לפועל.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1240699249285092&id=100000350863724
No automatic alt text available.

Friday, October 21, 2016

2016-10-21 River Jordan is deep and wide?

2016-10-21 River Jordan is deep and wide?
======================
Not really... :) Back from camping near the river. Staying connected with alternative realities is an important part of tuning in.