Friday, January 7, 2022

2022-01-07 לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל מסרבת לבדוק תלונות נגד שרון אלרעי פרייס

  לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל מסרבת לבדוק תלונות נגד שרון אלרעי פרייס

תלונות נגד שרון אלרעי פרייס הוגשו ללשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית בגין פרסום מידע שקרי ומטעה, שנועד לזרוע תבהלה ופחד: א) חוות דעת שקרית ומטעה אודות "זן האומיקרון המסוכן" שגרם "הכפלת שיעור התמותה" מקורונה בדרום אפריקה, ב) פרסומים שקריים ומטעים אודות חשש לנזק מוחי לילדים מהדבקה בקורונה.  החלטתה הראשונה של יו"ר לשכת האתיקה, ד"ר תמי קרני, נשלחה אליה בחזרה כהחלטה בלתי תקינה ובלתי ראויה. החלטתה המתוקנת משובשת עוד יותר: “לפיכך, אני מציעה כי תפנה לגורמים המקצועיים העוסקים ביעילות החיסון..." [לקורונה].  התלונות לא עסקו כלל בעניין יעילות החיסונים לקורונה ו/או מדיניות החיסונים של משרד הבריאות. יש לתהות מדוע החליטה יו"ר לשכת האתיקה לשרבב את עניין "יעילות החיסון" להחלטתה בעניין התלונות. לא נותר אלא לתהות ביחס לאתיקה של ראש לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית.  קשה להתמודד עם המציאות שנחשפה במגפת הקורונה ביחס לממסד הרפואי בישראל.

קראו בדפדפן: https://inproperinla.blogspot.com/2022/01/2022-01-07.html


א) התלונות המקוריות:

1. 2021-11-26 תלונות הוגשו נגד ד"ר אלרעי פרייס וד"ר מאיר פרייס בגין פרסומים כוזבים אודות חשש לנזק מוחי לילדים עקב הדבקה בקורונה

https://inproperinla.blogspot.com/2021/12/2021-11-26.html

2. 2021-12-02 תלונות הוגשו נגד ד"ר אלרעי פרייס בגין חוות דעת רשלנית ו/או שקרית ומטעה בכוונת תחילה - למטרת הפעלת איכוני שב"כ

https://inproperinla.blogspot.com/2021/12/2021-12-02.html

ב) ההחלטה הראשונה של יו"ר לשכת האתיקה, ד"ר תמי קרני

ג) דחיית ההחלטה הראשונה של יו"ר לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית, ד"ר תמי קרני

ד) החלטה מתוקנת של יו"ר לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית, ד"ר תמי קרני


ה) דחיית ההחלטה המתוקנת של יו"ר לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית, ד"ר תמי קרני