Friday, June 26, 2015

2015-06-26 I Promised whistle-blower Rotem that I wouldn't yell at the Judge on Sun, 8:30am, Tel-Aviv Magistrate Court // הבטחתי לרותם – חושף השחיתויות ברשות המסים - שלא אצעק על השופט ביום א' 8:30, בית המשפט השלום ת"א!2015-06-26 I Promised whistle-blower Rotem that I wouldn't yell at the Judge on Sun, 8:30am, Tel-Aviv Magistrate Court //
הבטחתי לרותם – חושף השחיתויות ברשות המסים - שלא אצעק על השופט ביום א' 8:30, בית המשפט השלום ת"א!
[עברית להלן]
​Tax Authority whistle-blower Rafi Rotem in one of the numerous false arrests by the Tel-Aviv Police.  The Tel-Aviv Police now prosecutes Rotem on charges of "insulting police personnel", demanding his imprisonment. The case connects to various other corruption scandals, from Ruth David to Roman Zadorov, pointing to the centrality of law and justice corruption to conditions in Israel today. 
_____
OccupyTLV, July 26 - The Public is welcome! The criminal prosecution of Tax Authority whistle-blower Rafi Rotem, a farce now in its third year, continues on Sun, 8:30am, Tel-Aviv Magistrate Court.  The case demonstrates the collusion of the Police Prosecution (a feature of police states), the Public Defender's Office, and judges – from a Tel-Aviv Magistrate Court Judge Yael Pradelsky to recent Supreme Court Presiding Justice Asher Grunis - in perversion of court records and process, and the conduct of sham criminal prosecution against a whistle-blower.
The persecution of whistle-blowers is a cardinal sign of corrupt government!
LINKS: Below
 
2015-06-26 הבטחתי לרותם – חושף השחיתויות ברשות המסים - שלא אצעק על השופט ביום א' 8:30, בית המשפט השלום ת"א!
=============
הציבור מוזמן! התיק בכללו מדגים את שיתוף הפעולה בין התביעה המשטרתית, הסנגוריה הציבורית, ושופטים – החל משופטת שלום ועד לנשיא בית המשפט העליון -  בשיבוש הכתבים וההליכים, ובניהול הליכים למראית עין בתביעה פלילית נגד חושף שחיתויות בישראל.
רדיפתם של חושפי שחיתויות היא סימן מובהק של משטרים מושחתים!

____

תמונות: השופטים המעורבים ישירות בהליכים הפליליים נגד רותם
____
מאהל מחאה ת"א, 26 ליוני - לבקשתו של רותם הבטחתי שלא אצעק על השופט (דניאל בארי, או מי שזה לא יהיה הפעם) בדיון ביום א', 08:30 בית המשפט השלום ת"א -1074-02-13: מדינת ישראל נ' רותם.  (8 בבוקר! הוא לא בנקאי, אז לא סדרו לו דיון לילי בבית משפט חשוך...)
רותם נתבע על ידי משטרת ת"א ("תביעה משטרתית" היא תופעה של מדינת משטרה) על 19 סעיפי אישום שעיקרם העלבת שוטרים ואנשי התביעה, בדרישה לעונש מאסר בפועל.
יש להודות שיש מקום לחששותיו של מר רותם בנידון התנהלותי באולמות הדיונים:
א. לאחרונה פוצצתי שלא בכוונה את הדיון בגנוסר נ נתיבי הגז לישראל, בית הדין האזורי לעבודה ת"א, כששאלתי לתומי באדיבות מרובה את השופטת אגסי (לא הדסי – שתיהן בעייתיות) "מה הבסיס החוקי להתנהלותך?". תפשה קריזה...
ב. בדיון לאחרונה צעקתי על השופטת יעל פרדלסקי שוב ושוב לקיים את הוראות החוק לגבי אישור החלפת סנגור ציבורי למר רותם.  יש הקושרים בין אירוע זה לבין העובדה שהיא פרשה מן התיק, וזה הפך לדיון האחרון שלה בתיק, למרות שבאולם הדיונים לא נשמעה כמתכוונת לפרוש מן התיק.
לזכותי אמרתי לרותם, שלצעוק על השופט בבית משפט זה יותר מכובד מאשר לצעוק על השופט במגרש כדורגל, כפי שעושים אפילו כמה מבני משפחתי...
תיק מדינת ישראל נ רפי רותם הוא האפיזודה הנוכחית בפארסה המתמשכת כבר יותר מתריסר שנים, של טיפול מערכת המשפט ואכיפת החוק בפרשת השחיתות ברשות המסים.
ההליכים הפליליים נגד רותם,  יותר מכל אחד מן ההליכים המשפטיים הקודמים בפרשה עגומה זאת,  יוצרים ראיות ברורות למכביר לשיבוש הליכים והפרת זכויות האדם היסודויות של נאשם לשימוע הוגן ופומבי.
ההליכים הפליליים נגד רותם גם קושרים את כל צמרת מערכת המשפט לשחיתות ברשות המסים. פרשה זאת גם מתקשרת בדרכים שונות לשלל פרשות אחרות - החל מרות דוד וכלה ברומן זדורוב.  התיק מצביע שוב ושוב על השחיתות בדרגים הגבוהים של מערכת המשפט ואכיפת החוק בישראל כגורם מרכזי לכשלון המאבק בשחיתות השלטונית בישראל.
שופטים הקשורים ישירות לתיק התביעה המשטרתית נגד רפי רותם בבית המשפט השלום ת"א:
1. השופטת יעל פרדלסקי
2. השופט דן בארי
3. השופט  בני שגיא
4. השופטת זיוה הדסי הרמן – נשיאת בית המשפט השלום ת"א
5. השופטת אשר גרוניס – נשיא בית המשפט העליון
ההליכים הפליליים נגד רותם גם יצרו ראיות  ברורות למכביר לגבי שחיתות עורכי הדין:
עו"ד אלקנה לייסט (המתחזה ל"סנגור מחוזי ציבורי (בפועל) ת"א" ללא כתב מינוי כדין) עמד מאחורי סדרת עורכי דין, שהופיעו כסנגורים ציבוריים למראית עין של רותם, אך לא הגישו כל כתב בקשה או תגובה (פרט לשינוי מועד דיון) במשך שנתיים... גישת הנאשם לחומר הראיות עדיין נמנעת, למרות שבית המשפט נחשף אליו כבר לפני שנתיים.
התיק בכללו מדגים את שיתוף הפעולה בין התביעה המשטרתית, הסנגוריה הציבורית, ושופטים – החל משופטת שלום ועד לנשיא בית המשפט העליון -  בשיבוש הכתבים וההליכים, ובניהול הליכים למראית עין בתביעה פלילית נגד חושף שחיתויות בישראל.
רדיפתם של חושפי שחיתויות היא סימן מובהק של משטרים מושחתים!
=קישורים=
[1] 2014-08-17 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) in the Tel-Aviv Magistrate Court - Notice of evidence of perversion of justice and fraud on the court, served on Supreme Court Presiding Justice Asher Grunis and Tel Aviv Magistrate Court Presiding Judge Zivah Hadassi Herman - includes all court file records
מדינת ישראל נ רפי רותם ( 1074-02-13 ) בבית המשפט השלום ת"א - הודעה על ראיות לשיבוש הליכי משפט והונאה בבית המשפט, הומצאה לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס ונשיאת בית המשפט השלום ת"א זיוה הדסי הרמן - כולל כל הכתבים בתיק.
[2] 2014-11-24 Persecution of Tax Authority whistle-blower Rafi Rotem, murder conviction of Roman Zadorov, and District Public Defender Elkana Leist...
רדיפתו של חושף השחיתויות ברשות המסים רפי רותם, הרשעתו ברצח של רומן זדורוב, והסנגור הציבורי אלקנה לייסט...
[3] 2014-11-30 Prosecution of whistle-blower Rafi Rotem - ongoing court farce!
התביעה הפלילית של חושף השחיתויות רפי רותם - פארסה מתמשכת בבית המשפט השלום ת"א!
https://www.scribd.com/doc/248707743