Thursday, March 31, 2016

2016-03-31 Sara Netanyahu and the courts - circus of fleas // שרה נתניהו, עו"ד יוסי כהן, השופטת דיתה פרוז'ינין והתקשורת - קרקס הפרעושים!

Sara Netanyahu and the courts - circus of fleas
English abstract
What takes place now in the Jerusalem Regional Labor Court in Eliyahu v Prime Minister's Office et al  is not the handiwork of Ms Sara Netanyahu.  Netanyahu only uses her natural talents to enhance the beauty of the corrupt justice system...  In Eliyahu v Prime Minister's Office et al, in Roman Zadorov v State of Israel and numerous other cases, the obvious questions are: What is "ethical conduct" by an attorney who appears before a court which is a flea circus? And what are the duties of the media in such situation?   Both in Israel and in other nations under similar circumstances, media by and large collude with corrupt judges, and it is obvious that there is no way to distinguish between judicial corruption and corruption of the legal profession - it is the chicken and the egg question...

שרה נתניהו, עו"ד יוסי כהן, השופטת דיתה פרוז'ינין והתקשורת - קרקס הפרעושים!
מה שמתרחש עתה בבית הדין האזורי לעבודה י-ם בתיק אליהו נ משרד ראש הממשלה אינו פרי ידיה של שרה נתניהו.  נתניהו רק משתמשת בכישרונותיה הטבעיים להדגיש את החן במערכת המשפט המסואבת...  בתיק אליהו נ משרד ראש הממשלה, כמו בתיק רומן זדורוב נ מדינת ישראל ורבים אחרים, השאלות המתבקשות הן: מהי "התנהלות אתית" של עורך דין המופיע בפני בית דין שהוא קרקס הפרעושים? ומהן חובות התקשורת במצב זה?  הן בישראל והן באומות אחרות במצב דומה, התקשורת ברובה משתפת פעולה עם השופטים המושחתים, וגם ברור שאין ניתן להפריד בין שחיתות השופטים לבין שחיתות עורכי הדין - זאת מסוגיות הביצה והתרנגולת...
  
תמונות: הגב' שרה נתניהו - משתמשת בכשרונותיה הטבעיים להדגיש את החן שבמערכת המשפט המסואבת; השופטת דיתה פרוג'ינין - נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים עוסקת בשיבוש הליכים והונאה בתיק אליהו נ משרד ראש הממשלה, בשיתוף פעולה עם עו"ד יוסי כהן, בא כוחה של נתניהו, שלו עבר עשיר בהתנהלות דומה ועבירות אחרות...  באי כוחם של הצדדים האמתיים והתקשורת מעלימים עין...
______________
מאהל המחאה ת"א, 31 למרץ - הגברת שרה נתניהו באמצעות בא כוחה עו"ד יוסי כהן הגישה בקשת פסלות נגד השופטת דיתה פרוז'ינין בתיק בו אינה צד כלל...  יש לראות בהתנהלות זאת שיתוף פעולה עם מזכירות בית הדין האזורי לעבודה י-ם והשופטת דיתה פרוז'ינין בשיבוש הליכים והונאה על בית המשפט והציבור בישראל...  (ראה פוסט מאתמול, להלן)
השופטת פרוז'ינין, במקום לדחות את הכתב מרישום מיד, ביקשה את תגובות הצדדים האמתיים על בקשת הפסלות המופרכת, ואלה משיבים כאילו הם עוסקים בהליכי משפט על פי חוקי מדינת ישראל... והתקשורת ברובה המכריעה מדווחת על קרקס הפרעושים כאילו הוא בית משפט המתנהל על פי חוקי מדינת ישראל...
השאלות המתבקשת, בתיק אליהו נ משרד ראש הממשלה, בתיק רומן זדורוב נ מדינת ישראל ורבים אחרים: 
* מהי "התנהלות אתית" של עורך דין המופיע בפני בית דין שהוא קרקס הפרעושים?
* מן חובות התקשורת בדיווח לציבור על הקרקס?
בין שלל הדיווחים המטעים בתקשורת,  בדיקה העלתה דיווח אתמול בכלכליסט, בו עו"ד נאווה פינצ'וק העיזה לומר את האמת בחצי פה: [1]
עו"ד פינצ'וק-אלכסנדר מסרה: "רעיית ראש הממשלה מגישה בקשות ומערערת על קביעות של הרשות השופטת באופן המנוגד לדין ומעמיד את שלטון החוק בישראל במבחן. עד אינו רשאי לבקש פסילת שופט ולפעול באופן עצמאי מול בית המשפט. גם במסגרת הערעור שהגישה גב' נתניהו בתיק מני נפתלי היא משתלחת באופן חסר רסן בבית הדין לעבודה ובשופטת, ומאשימה כי 'בית הדין ירה קודם את החץ ורק לאחר מכן סימן סביבו את המטרה'. עוד היא טענה כלפי בית הדין כי הוא איפשר להוביל אותה 'כצאן לטבח'". הבקשה שלה לפסילה הינה המשך ישיר של הערעור שהגישה - ניסיון להלך אימים ולהטיל מורא על שלטון החוק ועל השופטת היושבת בדין".
אבל גם במקרה זה נקברה הפסקה במאמר שכותרתו: 'המדינה על בקשת שרה נתניהו לפסול השופטת בתיק גיא אליהו: "אין עילה".'
אין מה לתמוה על התנהלות עורכי הדין בתיק זה ובתיקים רבים אחרים, בהם עוסקים בתי המשפט בשיבוש הליכים ועיוות הדין בריש גלי: הן בישראל והן באומות אחרות במצב דומה, ברור שאין ניתן להפריד בין שחיתות השופטים לבין שחיתות עורכי הדין - זאת מסוגיות הביצה והתרנגולת...
התנהלות התקשורת בעניין זה גם היא אינה מפתיעה.  דוחות של ועדות האו"ם על "חיזוק יושרת השופטים נגד שחיתות" מציינים שבאומות בהן בתי המשפט מושחתים, התקשורת משתפת פעולה עם השופטים בד"כ...
יחד עם זאת, יש לציין בין כלי התקשורת את NEWS1 - מחלקה ראשונה:  חיפוש מעלה ש- NEWS1 דיווחו בעבר בעקביות על מעלליו של עו"ד יוסי כהן, הן בקשר לשירותיו לזוג נתניהו והן בעניינים אחרים, כפי שהיו המובילים בדיווח אמין לציבור על מעלליו של אפרים ברכה...
יוסי כהן הוציא חשבוניות מפוברקות לשרה נתניהו כאילו שילמה במזומנים [4]
  12/04/2014  יואב יצחק
עו"ד יוסי כהן ייצג במשך שנים וטיפל בעניינים של בני הזוג נתניהו בשורה של נושאים ותביעות בפועל בלא תמורה כספית או תמורת תשלום סמלי  לאחר חשיפת יחסי השוחד בין הצדדים הוציא יוסי כהן שתי חשבוניות מפוקפקות על-סך 5,000 ש"ח כל-אחת ולפיהן שילמה שרה נתניהו במזומנים  בניגוד לנהוג - מוצאות חשבוניות ממוחשבות, החשבוניות והקבלות שהוצאו על-שמה של שרה נתניהו הוכנו באופן ידני (בכתב יד) על-ידי שרון עמוס, בתו של יוסי כהן  המשך יבוא
והפעם - תרמית בהיקף 800 אלף אירו מקופת קווינקו - הוצאת כספים במרמה במסווה שכר טירחה [5]
27/03/2014   יואב יצחק
שירלי זילכה, יגאל זילכה ויריב לרנר "מסדרים" לעו"ד יוסי כהן שלמונים בהיקף 800 אלף אירו על-חשבון בעלי המניות של חברת קווינקו  בניגוד לאמור בהסכם המתגבש - כאילו מדובר בשכר טירחה לגיטימי, השלמונים נועדו לממן מתן שירותים אישיים לזילכה וכן בפועל "לפצות" את יוסי כהן על נזקים שנגרמו לו, לטענתו, עקב הפרסומים ב-News1 - בהם חשפנו את מעשיו הפליליים, הכוללים עבירות מין, עבירות מס, גניבה, מרמה והונאה
תעשיית השיבושים של נמרודי ויוסי כהן [3]
 יואב יצחק 15/03/2014

זמן קצר לאחר חשיפת תנועות הכספים השחורים בין יוסי כהן לעפר נמרודי פצחו השניים בשורה של פעולות כדי לשבש מהלכי חקירה ומשפט  נמרודי צייד את יוסי כהן במכתב אודות יתרות החוב בתקופות שונות, אך נמנע מלפרט כיצד ומתי נוצר החוב וכיצד נפרע  ...
יוסי כהן חשוף גם לתלונות על עבירות מין

יוסי כהן ביצע בנוסף שורה ארוכה של עבירות, ובהן עבירות מין חמורות כלפי עובדות במשרדו - בגינן הוא חשוף עתה לתלונות אפשריות העלולות להביא למיצוי הדין עימו.

דרמה במשרדו של יוסי כהן: עזבה מזכירתו שאותה הטריד [2]
 07/03/2014  |   יואב יצחק  |  חדשות 
מזכירתו האישית שאותה הטריד עזבה בזעם ותוך עימות את משרדו לאחר שדרש מכל העובדים תוך פגיעה חמורה בפרטיותם למסור לידיו את מכשירי הסלולר הפרטיים שלהם כדי שייבדוק רישומי שיחות ופלטי הודעות SMS    משרדו של יוסי כהן בתהליך של התרסקות בשל מעשיו הפליליים והטרדות מיניות כנגד עובדות    המשך יבוא

 קישורים
[1] המדינה על בקשת שרה נתניהו לפסול השופטת בתיק גיא אליהו: "אין עילה"
[2] דרמה במשרדו של יוסי כהן: עזבה מזכירתו שאותה הטריד
[3] תעשיית השיבושים של נמרודי ויוסי כהן
[4] יוסי כהן הוציא חשבוניות מפוברקות לשרה נתניהו כאילו שילמה במזומנים
[5] והפעם - תרמית בהיקף 800 אלף אירו מקופת קווינקו - הוצאת כספים במרמה במסווה שכר טירחה 
2016-03-30 Now it's official? Sarah Netanyahu is Prime Minister's office? Nope! It's just perversion of justice...
English abstract
Netanyahu is known for her uncontrolled alcohol consumption and apparently related episodes of extreme abuse against employees in the PM official residence.  The State lost a civil lawsuit by former custodian of the PM residence on such grounds.  Now, a second lawsuit is pending before the same court.  As was the case in the previous case, Netanyahu is not a party to the case.  The Prime Minister's office, represented by the Attorney General's office, is the Defendant.  However, the office of the Clerk of the Court accepted the filing by Ms Netanyahu of a Statement of Disqualification for a Cause in this case, and the Judge never deleted it from the record.  Moreover, the entire matter failed to be registered in Net-HaMishpat - fraudulent case management and public access system of the Israeli courts.  Of interest - Ms Netanyahu's Statement of Disqualification is opposed by the office of Attorney General's filing in this case...  Corruption of the Israeli courts has reached unprecedented level over the past decade!
עכשיו זה רשמי? גב' שרה נתניהו היא משרד ראש הממשלה? הפרקליטות? לא ולא! עבור הגב' שרה נתניהו משבשים הליכי משפט!
כיצד "ביקשה" הגב' שרה נתניהו, שאינה צד בתיק, מהשופטת פרוז'ינין לפסול את עצמה? בטלפון? בטוויטר דרך ג'ודי מוזס-ניר-שלום?  לא ולא!  הגב' נתניהו הגישה בקשת פסלות בתיק שאינה צד בו, והעניין הוסתר שלא כדין בנט-המשפט...  יש לראות באירוע זה הונאה ושיבוש הליכים על ידי מזכירות בית הדין לעבודה, השופטת פרוג'ינין, הגב' נתניהו ומי שפעל כבא כוחה... הסתרת האירוע מהרישום הציבורי בנט-המשפט מראה שוב על ההונאה הבסיסית בפיתוחה ובהפעלתה של המערכת.  בתי המשפט הופכים את עצמם לבורלסקה או לקרקס.

Wednesday, March 30, 2016

Now it's official? Sarah Netanyahu is Prime Minister's office? Nope! It's just perversion of justice... // עכשיו זה רשמי? גב' שרה נתניהו היא משרד ראש הממשלה? הפרקליטות? לא ולא! עבור הגב' שרה נתניהו משבשים הליכי משפט!

2016-03-30 Now it's official? Sarah Netanyahu is Prime Minister's office? Nope! It's just perversion of justice...
English abstract
Netanyahu is known for her uncontrolled alcohol consumption and apparently related episodes of extreme abuse against employees in the PM official residence.  The State lost a civil lawsuit by former custodian of the PM residence on such grounds.  Now, a second lawsuit is pending before the same court.  As was the case in the previous case, Netanyahu is not a party to the case.  The Prime Minister's office, represented by the Attorney General's office, is the Defendant.  However, the office of the Clerk of the Court accepted the filing by Ms Netanyahu of a Statement of Disqualification for a Cause in this case, and the Judge never deleted it from the record.  Moreover, the entire matter failed to be registered in Net-HaMishpat - fraudulent case management and public access system of the Israeli courts.  Of interest - Ms Netanyahu's Statement of Disqualification is opposed by the office of Attorney General's filing in this case...  Corruption of the Israeli courts has reached unprecedented level over the past decade!
עכשיו זה רשמי? גב' שרה נתניהו היא משרד ראש הממשלה? הפרקליטות? לא ולא! עבור הגב' שרה נתניהו משבשים הליכי משפט!
כיצד "ביקשה" הגב' שרה נתניהו, שאינה צד בתיק, מהשופטת פרוז'ינין לפסול את עצמה? בטלפון? בטוויטר דרך ג'ודי מוזס-ניר-שלום?  לא ולא!  הגב' נתניהו הגישה בקשת פסלות בתיק שאינה צד בו, והעניין הוסתר שלא כדין בנט-המשפט...  יש לראות באירוע זה הונאה ושיבוש הליכים על ידי מזכירות בית הדין לעבודה, השופטת פרוג'ינין, הגב' נתניהו ומי שפעל כבא כוחה... הסתרת האירוע מהרישום הציבורי בנט-המשפט מראה שוב על ההונאה הבסיסית בפיתוחה ובהפעלתה של המערכת.  בתי המשפט הופכים את עצמם לבורלסקה או לקרקס.
     
 

תמונות: הגב' שרה נתניהו - מעמד על חוקי לאשת ראש הממשלה; השופטת דיתה פרוג'ינין - נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים עוסקת בשיבוש הליכים והונאה בתיק אליהו נ משרד ראש הממשלה.
________
מאהל המחאה ת"א, 30 למרץ - על פי דיווחי התקשורת (ראה להלן מאמר היום ב- NEWS1):  'נתניהו ביקשה מהשופטת דיתה פרוז'ינין לפסול את עצמה בעניינו של גיא אליהו - אך הפרקליטות סבורה שאין מקום לכך: "אין חשש למשוא פנים".' 

אולם על פי הנתונים בנט המשפט (ראה להלן) הגב' נתניהו אינה צד בתיק...

אז איך בדיוק "ביקשה" הגב' נתניהו מהשופטת פרוז'ינין לפסול את עצמה?  בטלפון? או שמא על ידי ציוץ דרך הגב' ג'ודי מוזס-ניר-שלום?


תמונה: ציוץ בטוויטר של הגב' ג'ודי מוזס-ניר-שלום 
_______
כזכור, לאחר הפסיקה בתיק מני נפתלי שלחה הגב' ג'ודי מוזס-ניר-שלום את ההודעה הבאה בטויטר: 
 השופטת דיתה פרוז'נין היקרה, סתם שתדעי שברגעים אלו ממש, נאסף אודותייך תיק עבה כרס, שבו נפרשים כל תולדות חייך, קשרייך, השלדים בארון, למי הצבעת וכדומה

לא ברור מדוע הגב' נתניהו בכלל רוצה לפסול את השופטת פרוג'ינין:  

אם נשפוט על פי הכתבים הציבוריים בנט המשפט, השופטת פרוג'ינין דווקא מראה זהירות יתרה, אולי עד כדי משוא פנים דווקא לטובת הגב' נתניהו: דיון והחלטות בעניין הרגלי השתייה של הגב' נתניהו הושמטו מפרוטוקול דיון ביום 2015-09-20 (ראה להלן - החלטות בתיק).

יתרה מזאת, פתרון לתעלומה מראה שהשופוטת פרוג'ינין מוכנה לשבש הליכים עבור הגב' נתניהו: מקור מהימן מוסר שהגב' נתניהו הגישה בקשת פסלות בתיק אליהו נ משרד ראש הממשלה  (16783-04-14) בבית הדין האזורי לעבודה ירושלים:
  • עצם קבלתו של כתב בקשה זה לרישום צריך להיחשב להונאה של המזכירות, או לראיה חותכת לאי כשירות המזכירות -- ובהתאמה - אי כשירות בית הדין האזורי לעבודה י-ם.
  • אי דחייתו מרישום של כתב בקשה זה על ידי השופטת פרוג'ינין צריך להיחשב לשיבוש הליכי משפט, להונאה על בית המשפט, ולהונאה על הציבור.
  • אי רישומה של הגב' נתניהו ומי שפעל כבא כוחה בעניין זה בנט המשפט , אפילו לא תחת כרטיסיית "גורמים" (ראה להלן) מצביע שוב על ההונאה הבסיסית בפיתוחה ותפעולה של מערכת נט המשפט...
 אליהו נ משרד ראש הממשלה  (16783-04-14) בבית הדין האזורי לעבודה ירושלים - כתבים ציבוריים בנט המשפט

הצדדים
התובע: גיא אליהו, 
הנתבעים: משרד ראש הממשלה/המשרד הראשי, עזרא סיידוף - סמנכ"ל נכסים, קלינור אחזקה בע"מ.

באי הכוח
באי כוח התובע: נאוה פינצוק ונעמי לנדאו - עד לאחרונה שותפות במשרד עורכי דין
באי כוח משרד ראש הממשלה ועזרא סיידוף: כוכבית נצח - פרקליטות המדינה
באי כוח קלינור אחזקה בע"מ: שלמה בכור - משלמה בכור, משרד עורכי דין
תחת "גורמים בתיק" נרשמים כאלה המגישים בקשות שאינם צדדים בתיק ממש. לדוגמה - כלי התקשורת המבקשים גישה לכתבים או לשידור מאולם בית המשפט, מבקשי עיון וכדומה. כאן לא נרשמה הגב' נתניהו אפילו תחת "גורמים".


מועדי הדיון והפרוטוקולים התואמים
ארבעה דיונים התקיימו, ולכולם נרשמו פרוטוקולים.
 


החלטות בתיק
אינה מראה אף אחד מן הפרוטוקולים וההחלטות שבהם... כרגיל, בית המשפט מנהל ספרים כפולים עבור רשימת "החלטות בתיק" (DOCKET) - התנהלות שתיחשב טיפוסית לבית דין בלתי כשיר ו/או מושחת בכל אומה מתוקנת...
מעניינת במיוחד החלטה מיום 2015-11-16 לגבי בקשה לתיקון פרוטוקול מיום 2015-09-20, ממנה עולה שדיון והחלטות לגבי הרגלי השתייה של הגב' נתניהו הושמטו מהפרוטוקול...


פסקי דין


תיקים קשורים


הפרקליטות נגד שרה נתניהו_ News1

נתניהו ביקשה מהשופטת דיתה פרוז'ינין לפסול את עצמה בעניינו של גיא אליהו - אך הפרקליטות סבורה שאין מקום לכך: "אין חשש למשוא פנים"
▪ ▪ ▪
הפרקליטות מתנגדת (יום ד', 30.3.16) לבקשתה של שרה נתניהו לפסול את שופטת בית הדין האיזורי לעבודה בירושלים. דיתה פרוז'ינין, מלדון בתביעתו של גיא אליהו נגד המדינה. 

אליהו עבד בבית ראש הממשלה וחלק מעילות התביעה שלו דומות לאלו של אב הבית לשעבר, מני נפתלי. פרוז'ינין קיבלה את רוב תביעתו של נפתלי, ולטענת נתניהו - עשתה זאת תוך קביעות עובדתיות המשליכות גם על תביעתו של אליהו. לנוכח זאת, ביקשה נתניהו מפרוז'ינין לפסול את עצמה. 

פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי) אומרת בקצרה בתגובתה: "הנתבעים סבורים כי אין חשש למשוא פנים ולפיכך אין עילה לפסילת המותב. 
בית הדין הנכבד יכריע בעניינו של גיא אליהו בהתאם לפלוגתאות שנקבעו בתיק זה ועל סמך מכלול החומר שהונח לפניו". 

תאריך: 30/03/2016 | עודכן: 30/03/2016

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-377465-00.html

המדינה על בקשת שרה נתניהו לפסול השופטת בתיק גיא אליהו: "אין עילה"

"אין חשש למשוא פנים ולפיכך אין עילה לפסילת המותב", נכתב בתשובת המדינה לבקשתה של אשת ראש הממשלה לפסול את השופטת דיתה פרוז'ינין מלהכריע בתביעת אליהו. בתוך כך מסתמן כי המדינה תסכים שיש לרעיית רה"מ מעמד להיות צד להליך וכי יש לה זכות לערער על פסק הדין בעניין מני נפתלי

זוהר שחר לוי

30.03.16, 16:25
המדינה הגישה היום (ד') את תגובתה בנוגע לבקשתה של אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, לפסול את השופטת הדנה בתביעה של עובד מעון ראש הממשלה לשעבר גיא אליהו ולפיה אין עילה לעשות זאת. גם אליהו טען בפני בית המשפט כי אין עילה לקבל את הבקשה: "רעיית ראש הממשלה החליטה לפתוח במתקפה חזיתית ומתוקשרת כנגד מערכת המשפט בישראל".
בתגובת המדינה שהוגשה על ידי עו"ד ענבל וילנר מפרקליטות מחוז ירושלים, צוין כי אין צורך לפסול את השופטת דיתה פרוז'ינין "אין חשש למשוא פנים ולפיכך אין עילה לפסילת המותב". "בית הדין", כתבה נציגת הפרקליטות, "יכריע בעניינו של גיא אליהו בהתאם לפלוגתאות שנקבעו בתיק זה ועל סמך מכלול החומר שהונח לפניו".

תגובת המדינה מגיעה על רקע בקשתה של נתניהו שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה לפני כשבועיים ולפיה יש לפסול את השופטת פרוז'ינין מלהכריע בתביעת אליהו שטוען ליחסים פוגעניים במעון ראש הממשלה. לשיטת נתניהו, מדובר באותה שופטת שפסקה לאחרונה לטובת אב הבית לשעבר במעון ראש הממשלה, מני נפתלי, תוך מתיחת ביקורת חריפה על התנהלותה, דבר שחייב אותה לתת פסיקה זהה בעניין זה.

בתוך כך, מסתמן כי המדינה תסכים שיש לרעיית ראש הממשלה מעמד להיות צד להליך וכי יש לה זכות לערער על פסק הדין בעניין מני נפתלי, כך נודע ל"כלכליסט". כזכור, לאחר מתן פסק הדין בעניינו של נפתלי ביקשה נתניהו להגיש ערעור אף שלא הייתה צד להליך. בית המשפט הורה למדינה להגיב לבקשתה וזו צפויה להסכים.

"אליהו מודאג מאוד מכך שרעיית ראש הממשלה החליטה לפתוח במתקפה חזיתית ומתוקשת כנגד מערכת המשפט בישראל", כתבו באות כוחו, עוה"ד נאוה פינצ'וק אלכסנדר ונעמי לנדאו לבית המשפט, "מתקפה הכוללת התקפה אישית כנגד שופטים ונציגי ציבור המכהנים בדין".

לשיטתו של אליהו, מדובר בחוליה נוספת ב"שרשרת ההתעמרות של נתניהו בעובדיה או באחרים תוך שימוש ציני וחסר כל בסיס והגיון משפטי. נתניהו תוקפת את בית הדין בניסיון להלך אימים ולהרתיע אותו מלמלא תפקידו ולבחון ללא חשש את הנעשה במעון ראש הממשלה".

עוד לדברי אליהו, מטרת המתקפה מצדה של אשת ראש הממשלה היא שימוש לרעה בהליכי בית משפט מטעמם מי שאיננו צד להליך "מתוך כוונה להשתמש בהליכים באצטלה להגנה, לכאורה, מפני טענות על הוצאת לשון הרע".

עו"ד פינצ'וק-אלכסנדר מסרה: "רעיית ראש הממשלה מגישה בקשות ומערערת על קביעות של הרשות השופטת באופן המנוגד לדין ומעמיד את שלטון החוק בישראל במבחן. עד אינו רשאי לבקש פסילת שופט ולפעול באופן עצמאי מול בית המשפט. גם במסגרת הערעור שהגישה גב' נתניהו בתיק מני נפתלי היא משתלחת באופן חסר רסן בבית הדין לעבודה ובשופטת, ומאשימה כי 'בית הדין ירה קודם את החץ ורק לאחר מכן סימן סביבו את המטרה'. עוד היא טענה כלפי בית הדין כי הוא איפשר להוביל אותה 'כצאן לטבח'". הבקשה שלה לפסילה הינה המשך ישיר של הערעור שהגישה - ניסיון להלך אימים ולהטיל מורא על שלטון החוק ועל השופטת היושבת בדין".

עו"ד לנדאו מסרה: "דין בקשתה של הגברת נתניהו להידחות ולו בשל העובדה שאין לה כל מעמד בהליך המשפטי הנוכחי, מלבד היותה עדה מטעם הנתבעים. בקשתה לפסול את המותב (הרכב השופטים), אינה אלא המשך דרכה המתעמרת והאלימה, שנועדה להלך אימים על בית הדין לעבודה בישראל. אין לנו אלא להצטער על כך שגורמים שעומדים בקצה פירמידת הכח, מטילים את כל כובד משקלם על מערכת המשפט שלנו, במטרה לשנות סדרי עולם, כך שיתאימו לגברת שרה נתניהו. אני תמהה על כי פרקליטות המדינה לא עומדת על רגליה האחוריות ומביעה עמדה נחרצת כלפי חוסר האמון שמביעה הגברת נתניהו בפרקליטות, ועל ניסיונה לעקוף את הפרקליטות בניהול תיק הזה. אני תקווה כי בית הדין ימצא לנכון להעמיד את הגברת נתניהו על מקומה אחת ולתמיד".

גורם המקורב למשפחת נתניהו המסר: "פסק הדין המוטעה והמטעה בעניין מני נפתלי - רעיית ראש הממשלה ערערה עליו בשל הטעויות הרבות שנפלו בו וגם הפרקליטות ערערה עליו וכתבה כי ׳המדינה סבורה שנפלו טעויות בקביעות העובדתיות בו׳ - נועל את עמדתה של השופטת ולא מאפשר לה לפסוק אחרת בעניין גיא אליהו.

"הסיבה לכך ברורה: בתיק מני נפתלי בית הדין כבר קיבל את כל טענותיהם של התובע נפתלי והעד גיא אליהו, ודחה את כל טענותיה של רעיית ראש הממשלה, שלא הייתה צד להליך ולכן לא קיבלה הזדמנות להביא עדים וראיות כדי להוכיח את צדקתה. על סמך אלה, קבע בית הדין בתיק מני נפתלי שהייתה העסקה פוגענית לגבי כל העובדים, דבר שלא יאפשר לאותה שופטת להשתכנע ולפסוק אחרת בעניין גיא אליהו. כל בר דעת מבין שאותה שופטת לא תפסוק בניגוד לפסק הדין שלה עצמה, ועל כן המשחק מכור".

עוה"ד של גיא אליהו: "שרה נתניהו מבקשת להרתיע את ביה"ד"

רעיית רה"מ ביקשה לפסול את השופטת דיתה פרוז'ינין מלדון בתביעתו של עובד מעון רה"מ לשעבר גיא אליהו, כיוון שפרוז'ינין דנה גם בתיקו של עובד אחר במעון, מני נפתלי, וקיבלה את תביעתו ■ מחר יגיש אליהו לביהמ"ש את תגובתו
2016-03-30 Supreme Court Presiding Justice Miriam Naor - selective expert on "democracy" // מרים נאור - מומחית סלקטיבית ל"דמוקרטיה"


Presiding Justice Miriam Naor - selective vision of "democracy"...
___
Following Supreme Court decision, which voided the government's agreement with Noble Energy, relative to privatization of natural gas fields, Israeli politicians expressed criticism of the Supreme Court.  Presiding Justice Miriam Naor came out with statements for the press, that such speech by politicians, critical of the Supreme Court, is "inappropriate in a democracy".
However, Presiding Justice Naor refuses to uphold the law and perform her duties, denying access to inspect Supreme Court decisions records... [1,2]
Israeli law is simple and explicit on the matter: Every person is permitted to inspect court decisions and judgments, which are not sealed.  And presiding judge of each court shall establish the inspection procedures in the court where he/she presides...
The Israeli Supreme Court also declared in a 2009 judgment that the right to inspect court decisions is a "fundamental principle in any democratic regime", and "a constituional, supra-statutory" right...

2016-03-30 מרים נאור - מומחית סלקטיבית ל"דמוקרטיה"...
מרים נאור - מומחית סלקטיבית לדמוקרטיה
_________________
 
מותר לבקר את הממשלה, מותר לבקר את הכנסת, אבל על פי השופטים, אסור לבקר את השופטים...  וולטייר, לעומת זאת אמר: "אם ברצונך לדעת מיהו הדיקטטור האמיתי - חפש את מי אסור לבקר... "
 
מרים נאור מסרבת לקיים את החוק ו"עקרון יסוד של כל משטר דמוקרטי" בנוגע לבית המשפט העליון
  • החוק אומר (תקנות בתי המשפט עין בתיקים, תקנה 6): נשיא כל בית משפט יסדיר את העיון בתיקים בבית המשפט בו הוא מכהן.
  • החוק אומר (תקנות בית המשפט עיון בתיקים, תקנה 2): כל אדם רשאי לעיין בהחלטות ובפסקי דין שאינם חסויים על פי דין.
  • בית המשפט העליון הכריז: זכות העיון היא "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי", זכות "חוקתית, על חוקית"... (פס"ד האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים - בג"ץ 5917/97 (2009).
  • הגישה להחלטות ופסקי דין היא מרכיב בסיסי בזכות האדם ל"שימוע הוגן ופומבי".
נסיון של מאות שנים מראה שגישת הציבור לכתבים היא האמצעי הבסיסי לקיום שקיפות ההליך השיפוטי ויושרת השופטים... מומחים בהסכמה, שבית משפט שמסתיר את כתבי ההחלטות ופסקי הדין הוא בית משפט בלתי כשיר ו/או מושחת...
 
אבל מרים נאור:
 
א. מסרבת למלא את חובותיה ולהסדיר את העיון בתיקי בית המשפט העליון.
ב. מונעת את העיון בהחלטות ופסקי דין בתיקים: 1. ערעור אהוד אולמרט (הולילנד), 2. רומן זדורוב (תיק הנייר מנצרת, הנשמר עכשיו בבית המשפט העליון). 3. ערעור פרנקו סידי - ניצולי שואה מבולגריה. [1-2]
 
 
מרים נאור נגד שר התיירות: "דברי לוין לא מתאימים לדמוקרטיה"
 
מגיבה על הביקורת בנוגע לפסק הדין שביטל את מתווה הגז הטבעי: "לחלק מהדברים ששמענו אין קשר לפסיקה וחלק מהדברים נאמרו אפילו בטרם נקרא פסק הדין, או אפילו תקצירו"
איתמר לוין [3]
 
קישורים
[1] 2016-03-24 למה עוסק בית המשפט העליון בהונאה בתיק ניצולי שואה מבולגריה?
[2] 2016-03-11 פרשת זדורוב: נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור התבקשה להסדיר את העיון בהחלטות בתיק הנייר מנצרת
[3]
 מרים נאור נגד שר התיירות: "דברי לוין לא מתאימים לדמוקרטיה"   

Sunday, March 27, 2016

2016-03-28 Supreme Court fraud in holocaust survivors' case - ongoing wiggling... // ההונאה בבית המשפט העליון בתיק ניצולי שואה - ממשיכים להתפתל...

2016-03-28 Supreme Court's fraud in a holocaust survivors' case - ongoing wiggling... 
It started with fraud in falsifying decisions documents, then fraud in claiming that the court file was "shredded", now continued with refusal to provide the documentation, prescribed by law, of the "shredding"...
ההונאה בבית המשפט העליון בתיק ניצולי שואה - ממשיכים להתפתל...
העסק החל בסילוף מסמכי החלטות (מה שנקרא אצלנו "שיפוצים"), המשיך בטענת הונאה שהתיק "גרוס", ונמשך עתה בסירוב לספק את התיעוד, הנדרש בחוק, של ביעור תיק בית המשפט...
 
Figures:  The Supreme Court engaged in fraud relative to request to inspect the Franco-Sidi court file - claiming that the file had been "shredded". The court file most likely includes direct evidence of the perversion of IT system of the Supreme Court starting in 2002.  Now, Presiding Justice Miriam Noar and Chief State Archivist refuse to answer on repeat request to present the documentation, prescribed by law, of the purported shredding... In the latest episode, the State Archives provide a nonsensical response by the Supreme Court's "Chief Clerk" (Ms Idit Melul - an impostor with no lawful appointment).
תמונות: בית המשפט העליון עסק בהונאה לגבי בקשה לעיין בתיק פרנקו-סידי - טען שהתיק "גורס".  בתיק זה קרוב לוודאי יימצאו ראויות ישירות לשיבוש וההונאה במערכת המידע של בית המשפט העליון, שהחלו בשנת 2002.  עתה, מסרבים נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור וגנז המדינה דר' יעקב לזוביק לענות על בקשות חוזרות לגבי תיעוד, כנדרש בחוק, של ביעורו כביכול של התיק.  באפיזודה הנוכחית, ארכיון המדינה מספק תשובה שטותית בשם "המזכירה הראשית" של בית המשפט העליון (הגב' עדית מלול - מתחזה ללא כל מינוי כחוק).

קראו בבלוג:                                                                                  : READ IN BLOG

2016-03-28 Supreme Court's fraud in a holocaust survivors' case - ongoing wiggling... //
  ההונאה בבית המשפט העליון בתיק ניצולי שואה - ממשיכים להתפתל...

2016-03-27 Fraud in the Supreme Court re: Franco-Sidi court file - a source in State Archive confirms - Supreme Court files are not shredded...
ההונאה בבית המשפט העליון בתיק פרנקו-סידי - מקור בארכיון המדינה מאשר - כלל לא מבערים תיקי בית המשפט העליון ...

2016-03-27 Informal seminar proposal sent to Prof David Peleg, Weizmann Institute: IT systems of the Israeli courts 
הצעה לסמינריון בלתי פורמלי נשלחה לפרופ דוד פלג ממכון וייצמן: "מערכות המידע של בתי המשפט בישראל"
 http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/03/2016-03-27-informal-seminar-proposal.html 

2016-03-25 Open letter to Prof David Peleg, Chair of Computer Science in the Weizmann Institute, regarding new fraudulent IT systems of the Israeli courts //
מכתב פומבי לפרופ' דוד פלג, דיקן מדעי המחשב במכון וייצמן בנידון מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל

2016-03-24 Why is the Israeli Supreme Court engaged in fraud in a holocaust survivors' case? //
למה עוסק בית המשפט העליון בהונאה בתיק ניצולי שואה מבולגריה?

[Bi-lingual - English below]
28 למרץ, 2016
דר' יעקב לזוביק, גנז המדינה
ארכיון המדינה
בדוא”ל:
לכבוד גנז המדינה דר' יעקב לזוביק,

הנידוןתיק בית המשפט העליון יהודית פרנקו-סידי ואחנ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (רע”א9073/01)
ביום 23 למרץ, 2016, פניתי אליך לראשונה בקשר למצבו הפיזי של התיק שבנידון, על פי תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט)‬ תשמ”ו – 1986: [1]
א) האם תיק זה נשמר בארכיון המדינה, או בוער?
ב) במידה ובוער: האם התפרסמה הודעת גנז ברשומות לגבי תיק זה? האם קיים פרוטוקול ביעור לגבי תיק זה?
בתגובה קיבלתי עד עתה:
1. הודעת דוא"ל מיום 23 למרץ, 2016, מ"אולם" בארכיון המדינה - אישור "נקרא".
2. הודעת דוא"ל מיום 24 למרץ, 2016, ממר אלי אשש בהנהלת בתי המשפט, האומרת שהעניין הועבר לטיפולו. תגובתי אליך מיום 24 למרץ, 2016, [2] הבהירה שהעניין אינו מסמכותה של הנהלת בתי המשפט, וחזרה ובקשה את תשובתך על שאלותי, א) ו-ב) לעיל.
3. הודעת דוא"ל מיום 27 למרץ, 2016, מאת הגב' הלנה וילנסקי בארכיון המדינה (העתקה להלן), האומרת: 'מצ"ב תשובה שהתקבלה ממזכירה ראשית מבית משפט העליון: "מדובר בתיק רע"א, מאחר והפונה לא צד בתיק הוא לא יוכל לעיין".'
שמה של "המזכירה הראשית" לא נזכר בתשובה זאת, ותמסורת התשובה של "המזכירה הראשית" לא הייתה מצורפת להודעה. לגופו של עניין: שאלותי אינן נוגעות כלל לזכות העיון. שאלותי נוגעות לקיום תקנות הארכיונים על ידי גנז המדינה. תשובת "המזכירה הראשית" אינה מתייחסת לשאלותי כלל.
לפיכך, הריני חוזר ומבקש את תשובתך, כגנז המדינה, על שאלותי, א) ו-ב) לעיל.
בברכה,
דר' יוסף צרניק

העתקים:
פרופ עוזי אורנן, מדעי המחשב,  הטכניון
עו"ד דן יקירהיועץ המשפטיהאגודה לזכויות האזרח
פרופ אסא כשרהמחלקה לפילוסופיהאוניברסיטת ת"א וביה"ס למדיניות ציבורית וממשלהאוניברסיטה העברית
עו"ד אביגדור פלדמןת"א
פרופדוד פלגמדעי המחשב ומתמטיקה שימושיתמכון וייצמן

קישורים:
[1] 2016-03-23 Franco-Sidi Judith v Authority pursuant to the Handicapped by Nazi Persecutions Act (1582/02) – initial inquiry with the State Archive//
פרנקו-סידי נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1582/02) – פנייה ראשונה לגנז המדינה
[2] 2016-03-24 Franco-Sidi Judith v Authority pursuant to the Handicapped by Nazi Persecutions Act (1582/02) – second inquiry with the State Archive//
פרנקו-סידי נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (1582/02) – פנייה שנייה לגנז המדינה

העתק הודעת דוא"ל מיום, 27 למרץ, 2016, (העתקה להלןמאת הגבהלנה וילנסקי בארכיון המדינה
Subject: תיק בית המשפט העליון יהודית סידי-פרנקו ואחנ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (9073/01)
Date: 2016-03-27 4:22 pm
From: אולם 
To: "joseph.zernik>
ד"ר רזניק שלום,
מצ"ב תשובה שהתקבלה ממזכירה ראשית מבית משפט העליון:
"מדובר בתיק רע"אמאחר והפונה לא צד בתיק הוא לא יוכל לעיין".
בברכה,
הלנה וילנסקי,
מרכזת שירותי מחקר וקהל

March 27, 2016

Dr Yaacov Lozowick,Chief Archivist 
The Israel State Archives
By email: 
RE: Supreme Court file Judith Franco-Sidi v Authority pursuant to the Handicapped by Nazi Persecutions Act (1582/02)
Dear Dr Lozowick:
On March 23, 2016, I first inquired with you regarding the physical state of the court file in reference, pursuant to the Regulations of the Archives - Maintenance and Shredding of Court Files (1986): [1]
a) Is the court file in reference maintained in the State Archive, or was it shredded?
b) In case it was shredded: Was a notice published in the State Registry (Reshumot) regarding this court file? Is there a protocol of the shredding of this court file?
In response I have received so far:
1. March 23, 2016 email notice from “Reading Hall” at State Archive - “Read” confirmation.
2. March 24, 2016 email notice from Mr Eli Ashash at Administration of Courts, saying that the matter was forwarded for his handling. In my March 24, 2016 response, [2] I clarified that the matter is not under the authority of the Administration of Courts, and again asked for your response on my questions a) and b), above.
3) March 27, 2016 email notice from Ms Helena Vilenski, Archivist and Reading Room Supervisor at State Archive (copied above), saying: 'Enclosed is response by Chief Clerk of the Supreme Court: “Matter pertains to civil appeal court file, since the inquirer is not a party in the court file, he is not permitted to inspect the court file”.'
The “Chief Clerk” was not named in this message, and the “Chief Clerk's” message was not attached to the message either. On the matter itself: My questions pertain to upholding the Regulations of the Archives by the State Archivist. The “Chief Clerk”'s response fails to address my questions at all.
Therefore, I again request your response, as State Archivist, on questions a) and b), above.
Truly,
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
Occupy Tel-Aviv

CC:
Prof Uzi Ornan, Computer Science, Technion
Attorney Dan Yakir, Legal Counsel, Association for Civil Rights in Israel
Prof Asa Kasher, Philosophy Dept, Tel-Aviv University, School of Public Policy and Administration, Hebrew University
Attorney Avigdor Feldman, Tel-Aviv
Prof David Peleg, Computer Science and Applied Math, Weizmann Institute