Thursday, January 4, 2018

2018-01-04 הבלוגרים והשופטים הנוקמים: השחקנית הראשית לא הופיעה - ההצגה נדחתה

2018-01-04 הבלוגרים והשופטים הנוקמים: השחקנית הראשית לא הופיעה - ההצגה נדחתה
===
היה צפוי להיות דיון מעניין בנוגע לכתב האישום המתוקן - בו חסרה "הסכמת היועמ"ש להגשת כתב האישום" -ולכן הוא פסול מיסודו. בדיון קודם, בני שגיא אמר מכס המשפט, שזהו "עניין טכני" והוא ייתן החלטה בנושא במועד אחר. בפרוטוקול אותו דיון פיברק וכתב שעו"ד דהאן משכה את הבקשה. דהאן התכוונה לטעון בעניין שוב היום.
באי כוח התביעה עו"ד גבא ואלירן גלילי הגיעו בליווי שומרי ראש.
שב"ס לא הביא את לורי לדיון. חיכינו. אח"כ השופט בני שגיא רצה להמשיך בדיון "טכני" ללא נוכחות הנאשמת.
בא כוחה של לורי, סניגור ציבורי עו"ד רבינוביץ התנגד לקיום כל דיון ללא נוכחות הנאשמת. על כך יבורך.
באת כוחו של צבי, עו"ד דהאן, התעקשה להמשיך לדבר בעניינים שונים (להלן) למורת רוחו של רבינוביץ'.
בסוף הדיון קיבלו הצדדים פרוטוקול בו לא נכללו רוב הדברים שנאמרו, וכן לא נרשם אפילו שם הקלדנית. ספק אם זהו פרוטוקול עשוי כדין וחתום כראוי.
מכל מקום, כיוון שרוב הדברים לא נרשמו - יש לראות בהם "דיון בלתי פורמלי מחוץ לפרוטוקול" - כלומר דיון שלא התקיים כלל.
בין הנושאים שנידונו בדיון הבדיוני:
א) תשלום על ידי הסניגוריה הציבורית לעורכי הדין.
ב) אישור הסניגוריה הציבורית לשכירות יועץ לסניגורים. ככל הנראה היועץ נחוץ בכל ענייני המחשבים והסייבר, שהם כמובן עניין מרכזי בתיק זה. התפתח ויכוח סוער בין דהאן לשגיא, שאמר שדברים אלה אינם מעניינו של בית המשפט - בין הסניגורים לסניגוריה הציבורית. דהאן רוצה להביא את נציג הסניגוריה לדיון בבית המשפט. בהופעה קודמת של נציגת הסניגוריה, היא הסבירה שהתיק הזה הוא מעמסה תקציבית כבדה על הסניגוריה. כנראה שזאת הסיבה לאי קבלת אישור לשכירת היועץ. (אותו עניין עלה בעבר לגבי אי מינוי עו"ד לטפל בעניין מניעת גישתה של לורי לחומרי החקירה במעצר).
ג) מחלוקת בין הסנגורים לבין התביעה לגבי חומרי חקירה חסרים ורשימת חומרי החקירה. התפתח שוב ויכוח סוער בין דהאן לשגיא, שאמר להפנות דברים אלה לשופט תורן.
ד) דהאן הודיעה שקיבלה את החלטת שגיא בעניין הפסלות רק באותו בוקר - ולכן עדיין לא החליטה והגישה הודעת ערעור לעליון על הפסלות. שוב התעורר ויכוח עם שגיא, שטען שההחלטה נחתמה עוד ביום הדיון הקודם. שגיא אמר לה שכל הארכת מועד להגשת הערעור צריכה להתנהל מול בית המשפט העליון. כמובן שהגשת ערעור על הפסלות תעכב את ההליכים במחוזי. שכן, עד להחלטה חלוטה בעניין הפסלות, שגיא בבחינת פסול.
הדיון הבא נקבע ליום חמישי הבא, 11 לינואר, 11:30.
Nitzan Kapel Moti Eran Ariel-Levi Yuri polashtzuk Guy Jana Levi Haim Sylvie Rafael Mike Peleg Yakir Ben-Maor Adi Lichtenshtine Shuki Mishol David Davidov Shabtay Av OR Baruch Miriam Eitana Macmull Eran Vered Yigal Rambam
סיגל ברמן בן רון טובה ש. דבורה אורלי אייל צבי אבא שי סאסי בוארון משה שלםשושנה סופי חיים אליהו חביבי דנית לוין סמדר רימרמן רי עופרה ענקרי יפעת רומנונחמה דר טל פלדמן יחזקאל בגדדי
LikeShow more reactions
Comment