Monday, February 3, 2020

2020-02-04 שלישי - משמרת מחאה: דורשים שקיפות, חקירת אמת ומיצוי הדין עם השופטים

■ מחר - שלישי - משמרת מחאה: דורשים שקיפות, חקירת אמת ומיצוי הדין עם השופטים
מתי: יום שלישי, 04 לפברואר, 2020, בשעה 10:30
איפה: בכניסה לבית המשפט המחוזי, וייצמן 1, תל-אביב
יש לחקור חקירת אמת, להעמיד לדין כראוי, ולמצות את הדין במקרים של שוחד, מרמה, הפרת אמונים של שופטים.
  


צווי איסור הפרסום על החומרים מהניידים של יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה הוסרו חלקית. ידוע מתוך הדלפות מחומרי הניידים של אפי נוה, שקיימים חשדות של עסקאות שוחד
 ביחס ל"שופט הרם' שופט בית המשפט העליון יוסף אלרון, ול"שופט הבכיר" נשיא בית המשפט המחוזי ת"א איתן אורנשטיין, וכן גם שופטים אחרים, מכהנים ובדימוס. 
באשר לנשיא בית המשפט המחוזי ת"א איתן אורנשטיין גם נחשפו פרטים נוספים על התקשורת בינו לבין אפי נוה ביחס להליכי משפט בפרשת ענבל אור...
כל זה בנוסף לפרשת הבורדל בוועדה למינוי שופטים ("מין תמורת מינוי") - השופטת אתי קרייף, אפי נוה, משה כחלון, וכו'.
מן הראוי לחקור ולהעמיד לדין כראוי שופטים שנתפסו בתקשורת עם בעלי דין ו/או בעלי עניין מחוץ להליך השיפוטי. תקשורת מסוג זה [ex parte communication] מוכרת ברחבי העולם כסממן מובהק של בתי משפט בלתי כשירים ו/או מושחתים. במדינת ישראל, לעומת זאת, השופטים מתייחסים לתופעה בסלחנות בלתי נתפסת...
יש להשעות מיד את השופטים החשודים, או להוציאם לחופשה עד לבירור הפרשות!
אסור לתת למצב להימשך, בו מקרים של שופטים שעברו עבירות חמורות על החוק נסגרים במחשכים - "תיבת הפנדורה של מישאל חשין". השקיפות חיונית לשיקום אמון הציבור במערכת המשפט!
גידי וייץ כתב בדצמבר 2019:

חברה נורמלית לא יכולה להרשות לעצמה שהבכירים הספורים האלה ימשיכו, בחסות אפלת צו איסור הפרסום, לשלוח אנשים לכלא ולהכריע סכסוכים וגורלות… לחשוף את כל הפרטים לאור השמש!
רובי ריבלין אמר בטקס השבעת השופטים במרץ 2018:
אנו חיים בעת שפוט השופטים. הציבור שופט את השופטים… הציבור זכאי לדרוש שקיפות, הוגנות והליך נקי. בלעדי אמון הציבור אין לבית המשפט זכות קיום.
שופטים לא מעל לחוק!
יש לחקור חקירת אמת, להעמיד לדין כראוי, ולמצות את הדין במקרים של שוחד, מרמה, הפרת אמונים של שופטים במילוי תפקידם.