Friday, March 25, 2016

2016-03-25 Open letter to Prof David Peleg, Chair of Computer Science in the Weizmann Institute, regarding new fraudulent IT systems of the Israeli courts // מכתב פומבי לפרופ' דוד פלג, דיקן מדעי המחשב במכון וייצמן בנידון מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל

2016-03-25 Open letter to Prof David Peleg, Chair of Computer Science in the Weizmann Institute, regarding new fraudulent IT systems of the Israeli courts //
מכתב פומבי לפרופ' דוד פלג, דיקן מדעי המחשב במכון וייצמן בנידון מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל
What are the duties and obligations of the intelligentsia, particularly state-funded scholars in computer science, in the safeguard of civil society in the digital era?
 מהן חובותיהם של המשכילים, ובפרט אנשי מדעי המחשב במוסדות להשכלה גבוהה, הממומנים על ידי המדינה, בשמירה על חברה אזרחית מתוקנת בעידן המחשב?
                       Bilingual post: English-Hebrew          דו לשוני: עברית-אנגלית                         


                  

תמונות:  פרופ' דוד פלג, דיקן מדעי המחשב ומתמטיקה שימושית במכון וייצמן למדע. הנהלת בתי המשפט פתחה והטמיעה בעשור הקודם מערכות מידע הונאתיות בבתי המשפט בישראל, והפעלתן היום מערערות את מערכת המשפט, את שלטון החוק, וחברה אזרחית מתוקנת בישראל.   השאלה המתבקשת היא: מהן החובות והמטלות של האינטליגנציה, במיוחד מומחים למדעי המחשב במוסדות להשכלה גבוהה הממומנים על ידי הציבור, בהשגחה על חברה אזרחית מתוקנת בעידן המחשב?

Figures: 
Prof David Peleg, Chair of the Computer Sciences Department and Applied Mathematics in the Weizmann Institute of Science. Administration of Courts of the State of Israel developed and implemented during the previous decade fraudulent IT systems in the Israeli courts. Their operations today undermine the justice system, the rule of law, and civil society in Israel.  The questions is: What are the duties and obligations of the intelligentsia, particularly publicly-funded scholars in computer science, in the safeguard of civil society in the digital era?
_____
מכתב פומבי לפרופ' דוד פלג, דיקן מדעי המחשב במכון וייצמן בנידון מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל
המכתב שלהלן נשלח לפרופ' דוד פלג, לאחר פרסום שלי השבוע (ראה להלן), המתאר הונאה במערכת המידע של בית המשפט העליון בתיק הנוגע לניצולי שואה מבולגריה, ותשובתו של פרופ' פלג, שביקש להסיר את שמו מרשימת התפוצה שלי.
____
פרופ' דוד פלג, דיקן
מדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
מכון וייצמן
פרופ' פלג הנכבד,
תודה על תגובתך על הפרסום האחרון שלי, הנוגע להונאה במערכות המידע של בית המשפט העליון בתיק יהודית סידי-פרנקו וקבוצה של ניצולי שואה מבולגריה. הפרסום מתאר את סירובן של סוכנויות ונושאי תפקידים בדרגים הגבוהים ביותר במערכת החוק והמשפט לענות ולטפל בכשל הברור בישרת מערכות המידע של בית המשפט העליון בעשור האחרון.
מחקרים שערכתי בנושא מראים שהכשל במערכות המידע של בית המשפט העליון התרחש בתחילת שנת 2002, ובבתי המשפט המחוזיים והשלום מאוחר יותר, לקראת 2010, עם הטמעת מערכת ניהול התיקים וגישת הציבור - נט-המשפט.
מחקרים שלי בנושא נבדקו על ידי הצוות המקצועי של מועצת זכויות האדם של האו"ם ונכללו בדו"ח התקופתי של המועצה על ישראל לשנת 2013, בלוויית ההערה: “חוסר יושרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליוןבתי המשפט המחוזייםובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל.” [1]
מאמרים שלי בנושא נבדקו ופורסמו על ידי שורה של כנסים בינלאומיים בתחום כריית נתונים ומחשוב ממשלתי. מאמר מהעת האחרונה, התפרסם בכנס האירופי למחשוב ממשלתי (2015), רק לאחר בדיקה כפולה, עקב כותרתו הלעומתית: ”מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל – שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?”
ספר לימוד על "למידה ממוכנת" מצטט את עבודותי בנוגע למערכות המידע של בתי המשפט ובתי הכלא בארה"ב, בין השימושים הראויים לציון של כריית נתונים – שמירת זכויות האדם על ידי חקר וגילוי של הונאות במסמכים ממשלתיים של מערכת המשפט ואכיפת החוק.
אולם אין ספק שכל איש מדעי המחשב שיקרא רק את הדוחות המתאימים של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור על השופטים (שניהם שופטים בדימוס...) יבין מיד את חומרת ההתנהלות הקשורה לפיתוח מערכות המידע של בתי המשפט בישראל בעשור הקודם, ותפעולן היום.  אולם אנשי משפטים - שופטים, לשכת עורכי הדין, פרופסורים למשפטים, ועורכי דין ידועים - שומרים על קשר שתיקה, ואינם מגיבים על דוחות חמורים אלה בדרישה לנקיטת צעדים מתקנים...  מכיון שכל אלה מחזיקים בחובת אימונים -אם מתוקף מינוים כשופטים ואם מתוקף החזקת רשיון לעריכת הדין - אין דרך סבירה לראות את התנהלותם כעולה בקנה אחד עם שמירת החוק ונאמנות לחוקי מדינת ישראל ושלטון החוק... 
לפיכך, קראתי בפרסומים שונים למומחים במדעי המחשב לקבל על עצמם חובה אזרחית לשמור עין פקוחה על מערכות המידע הממשלתיות. חובה התנדבותית כזאת של מומחים למדעי המחשב נחוצה לאור תפקידן המרכזי של מערכות המידע בפעולות רשויות הממשל היום. פרופ' לארי לסיג מבית הספר למשפטים של הרווארד ביטא רעיון זה בפרסומים בהם השווה את הקוד של מערכות מחשבים מסוימות לחוק המדינה.
לפני הגשת הדו"ח שלי על ישראל למועצת זכויות האדם של האו"ם בשנת 2012, עברתי על הממצאים והמסקנות עם שלושה פרופסורים בכירים למדעי המחשב בישראל, מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת בר-אילן, וממכון וייצמן (מומחה בעל שם עולמי, עטור פרסים, שאני מאמין שאינו חבר במחלקה שלכם היום). שלושתם הביעו חששות חמורים לגבי הממצאים והשלכותיהם.אולם למרות זאת, נתקלתי בקושי למצוא מומחים ישראלים למדעי המחשב שיהיו מוכנים להביע את דעתם בעניין זה בפומבי. פרופ' עוזי אורנן הוא יוצא דופן בולט.
בניגוד, יש לשים לב ליוזמתם של חברי סגל אקדמי במחלקות למדעי המחשב באוניברסיטאות בארה"ב: חברי סגל בקל-טק ובמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס הקימו צוות פעולה בנושא מכונות ההצבעה האלקטרוניות. חברי סגל בקרנגי-מלון ערכו מחקרים ופרסמו דוחות בנושא זה גם הם, לאור חשיבותו למהות המשטר בארה"ב...
בקיצור: שלחתי לך ולחברי סגל במחלקות למדעי המחשב במוסדות מובילים את הפרסומים שלי בנוגע לכשלים ביושרת מערכות המידע החדשות של מערכת המשפט בישראל מהעשור האחרון, בתקווה שתנקטו יוזמה בתחום חיוני זה.
התנערות המשכילים מהתחייבותם לחברה אזרחית מתוקנת הייתה טיפוסית להתדרדרות המשטר בעמים אחרים במאה הקודמת. המומחים למדעי המחשב מחזיקים בחובה אזרחית יתרה בתחום זה בעידן המחשב.
אשמח לתקשר בנושא חשוב זה אתך ועם אנשי סגל אחרים במדעי המחשב בישראל.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א
קישורים
[1] דר' יוסף צרניק – קורות חיים מקוצרות
________________
Open letter to Prof David Peleg, Chair of Computer Science in the Weizmann Institute, regarding new fraudulent IT systems of the Israeli courts
The following letter was forwarded to Prof David Peleg, following my recent publication regarding fraud in IT system of the Supreme Court in case pertaining to holocaust survivors (see below), and response by Prof David Peleg, asking to have his name removed from my email distribution list.
____

Prof David Peleg, Chair
Computer Sciences Dept and Applied Mathematics
Weizmann Institute of Science

Dear Prof Peleg:
Thank you for your response on my recent publication, pertaining to fraud in IT system of the Israeli Supreme Court in the case of Judith Sidi-Franco and a group of holocaust survivors from Bulgaria. The post details the refusal of various agencies and officers of the highest level in the justice system to answer and address the obvious failure in integrity of IT systems of the Supreme Court over the past decade.  My research indicates that such failure took place in the Supreme Court in early 2002, and in the District and Magistrate Courts later, towards 2010, with the implementation of Net-HaMishpat case management and public access system.
My research on this subject has been reviewed by the US Human Rights Council Profession Staff, which incorporated my submission into its 2013 Periodic Review on Human Rights in the State of Israel with the note: "Lack of integrity in the electronic record systems of the Supreme Court the District Courts and the Detainees Courts in Israel".  [1]
My papers on the subject have also been reviewed and published by a series of international conferences on data mining and electronic government.  A recent paper, was published and presented in the European Conference on E-government 2015 only following double peer-review, given its provocative title: "Fraudulent new IT systems in the Israeli courts - unannounced regime change?"
A textbook on "Machine Learning" cites my work, relative to IT systems of courts and prisons in the US, among the Notable Uses of Data Mining - in the safeguard of Human Rights through the study and discovery of fraudulent government records of the justice and law enforcement systems.
However, there is no doubt that any serious Computer Science scholar, who would only read the relevant reports of the State Ombudsman and Ombudsman of the Judiciary (both are retired judges...), would immediately figure out the seriousness of the conduct, which is related to the development of such IT systems in the previous decade, and their operation today. Nevertheless, law professionals - judge, the Israel Bar Association, law professors, and notable attorneys - are keeping a code of silence, and refuse to respond on such reports with a demand for the initiation of corrective measures...  Given that all such persons hold duties of loyalty - either pursuant to their appointment as judges, and/or pursuant to holding of attorney's license - there is no reasonable way to see their conduct as consistent with upholding the law, loyalty to the law of the State of Israel and the rule of law...
Therefore, In my publications I call upon Computer Science scholars to assume the civic duty of keeping a watchful eye on IT systems of governments.  Such voluntary responsibility by Computer Science scholars is necessary, given the central role of IT systems in the workings of government today.  Harvard Law professor Larry Lessig expressed the idea in the publications, where he compares the computer code of certain systems and the law of the land...
Prior to the submission of my report on Israel to the UN Human Rights Council in 2012, I reviewed my findings and conclusions with three senior Computer Science professors in Israel, from the Hebrew University, from Bar-Ilan University, and from the Weizmann Institute (a world-renowned, award winning expert, who I believe is no longer with your department). All three expressed serious concern regarding the findings and their implications.
However, I have faced difficulties in getting Israeli Computer Science scholars to publicly comment on the subject, with the notable exception of Prof Uzzi Ornan.
In contrast, one should note the initiative of US Computer Science scholars: faculty members in CalTech and MIT formed the "Caltech/MIT Voting Technology Project", and faculty in Carnegie-Mellon conducted research and published reports on the subject as well...
In short: I forward to you and to other Computer Science faculty in leading Israeli institutions my publications, relative to the integrity failure of IT systems of the Israeli justice system over the past decade , hoping that you would take an initiative in this critical area.
The abdication of the intelligentsia of its commitment to civil society was typical of the deterioration of the regimes of other nations over the past century. Computer Science scholars hold unique civic duties and obligations in this area in the Digital Era.
I would be glad to further communicate with you and other Computer Science faculty in Israel.
Truly,
Joseph Zernik, PhD
OccupyTLV

LINKS:
[1] Joseph Zernik, PhD, short CV

------ Original Message --------
Subject: RE: Why is the Israeli Supreme Court engagied in fraud in a holocaust survivors' case? // למה עוסק בית המשפט העליון בהונאה בתיק ניצולי שואה מבולגריה?
Date: 2016-03-25 8:04 am
From: David Peleg
To: joseph.zernik
Please remove me from your mailing list
From: joseph.zernik
Sent: Friday, 25 March, 2016 01:00
To: 123456xyz
Subject: Why is the Israeli Supreme Court engagied in fraud in a holocaust survivors' case? // למה עוסק בית המשפט העליון בהונאה בתיק ניצולי שואה מבולגריה?
2016-03-24 Why is the Israeli Supreme Court engaged in fraud in a holocaust survivors' case? //
למה עוסק בית המשפט העליון בהונאה בתיק ניצולי שואה מבולגריה?
[Bilingual: English-Hebrew]
Presiding Justice Miriam Naor, Presiding Justice (ret) Aharon Barak, Magistrate (ret) of the Supreme Court Boaz Okon, the Administration of Courts, the State Ombudsman, and the State Archive Manager are united in refusing to explain the obvious perversion/forgery of decisions records in the Sidi-Franco court file, while engaging in fraud regarding the disposition of the paper court file (original records) - falsely claiming it was "shredded" , and in denial of access to inspect the records... Starting in March 2002, the paper and electronic records of the Supreme Court have been routinely perverted, including records in cases of the highest public policy significance.  In this case - appeal of holocaust survivors, whose sued for compensation from a fund, established by the German government and administered by the Israeli government was denied.  The abject poverty of holocaust survivors in Israel is a well-known disgrace...
נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור, נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) אהרן ברק, רשם בית המשפט העליון (בדימוס) בעז אוקון, הנהלת בתי המשפט, גנז המדינה, מבקר המדינה מאוחדים בנחישותם שלא לענות לגבי השיבושים/זיופים הברורים בכתבי ההחלטות בתיק בית המשפט העליון יהודית סידי-פרנקו ואח' נ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (‫‪1582/02), ועוסקים בהונאה לגבי מצבו של תיק הנייר (כתבי מקור).  מזכירות בית המשפט העליון עוסקת בהונאה - מונעת את העיון בתיק בטענת שווא שהוא "גרוס"... החל במרץ 2002, עם מותו הבלתי צפוי של המזכיר הראשי שמריהו כהן, ותחת כהונתם של אהרן ברק כנשיא ובעז אוקון כרשם, החלה מגפת שיבושים וזיופים של כתבי בית המשפט העליון. מצב זה נמשך עם היום, והשיבושים והפיברוקים כוללים תיקים בעלי חשיבות ציבורית עליונה, כגון תיק עמוס ברנס, תיק רומן זדורוב, תיק אהוד אולמרט (הולילנד)...  בתיק סידי-פרנקו נדחה ערעורם של ניצולי שואה מבולגריה לפיצויים מקרן שהוקמה על ידי ממשלת גרמניה, אך מנוהלת על ידי ממשלת ישראל.  העוני המחפיר של ניצולי השואה בישראל מוכר וידוע...

     
Figures: Supreme Court Presiding Justice Miriam Naor fails to answer on requests for explanation regarding unlawful denial of access to the Sidi-Fraco file.  The crisis in Supreme Court integrity started following the unexpected death of Chief Clerk Shmaryahu Cohen in March 2002, under the tenure of Aharon Barak as Presiding Justice and Boaz Okon as Magistrate of the Supreme Court.  Okon is the main suspect in perversion/forgery of the records in this file and many others.
תמונות:  נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור אינה עונה על בקשות להסבר מניעת הגישה לעיון בתיק סידי-פרנקו בניגוד לחוק.  המשבר ביושרת בית המשפט העליון החל במרץ 2002, עם מותו הבלתי צפוי של המזכיר הראשי שמריהו כהן ז"ל, תחת כהונתם של אהרן ברק כנשיא בית המשפט העליון ובעז אוקון כרשם. אוקון הוא גם החשוד המרכזי בשיבוש/זיוף הכתבים בתיק סידי-פרנקו ורבים אחרים.
קראו את הפוסט השלם: