Tuesday, October 15, 2013

13-10-15 תלונה פלילית על הונאה הוגשה למשטרות ישראל נגד נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס===

See English version of this post below.
==תקציר==

הראיות מצביעות על כך שהגב' שרה ליפשיץ מופיעה כ"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון מעל לעשר שנים ללא כתב מינוי כחוק, ומזכירות בית המשפט עוסקת בשיבוש הליכי משפט כעניין שבשגרה. נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס התבקש להציג את כתב מינויה. תשובתו בנידון הייתה שקרית ומטעה בכוונת תחילה, בניסיון להטעות עותר לבג"ץ. תחת הנשיאים אהרן ברק, דורית בייניש ואשר גרוניס חלה השחתה חסרת תקדים של בתי המשפט. שחיתות בתי המשפט בישראל היא גורם מרכזי במשבר החברתי-כלכלי בישראל היום.
  
=תמונות=

נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, ודף הפתיחה של התלונה על הונאה שהתקבלה במשטרת ת"א.
_____
מאהל המחאה, ת"א, ה-15 לאוקטובר - דר' יוסף צרניק, מ"סייג לזכויות האדם" (NGO) הגיש במשטרת ת"א תלונה פלילית על הונאה נגד נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס.
התלונה שהוגשה במשטרת ת"א אומרת:
"הראיות, המפורטות בתלונה, מצביעות על כך שנשיא בית המשפט העליון שותף להונאה על החתום מטה ועל כלל העם בישראל, לגבי הופעתה של הגב' שרה ליפשיץ כ"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון במשך יותר מעשר שנים, ללא כתב מינוי כחוק.
בתי המשפט בישראל אף הם פסקו שבית דין, בו אין פועלת מזכירות כדין, אינו בית דין כשיר.
והראיות לגבי בית המשפט העליון של מדינת ישראל מראות, שבאין מזכיר ראשי ממונה כדין בבית המשפט העליון, עוסקת המזכירות שם בשיבוש הליכי משפט כדבר שבשגרה.
למותר לציין שמצב זה מערער את יושרת מערכת בתי המשפט במדינת ישראל מיסודה."
מקורה של התלונה בניסיונו של דר' צרניק להגיש עתירה לצו על תנאי בבג"ץ ב-15 לאפריל שנה זאת (דר' יוסף צרניק נ שרת המשפטים ציפי לבני ומנהל בתי המשפט מיכאל שפיצר 2689/13). בעתירה זאת ניסה דר' צרניק להגן על עצמו מפני הליכים למראית עין שנפתחו נגדו בבית המשפט השלום חיפה. בעת הגשת עתירה זאת שילם דר' צרניק את אגרת בית המשפט במלואה בסך 1,780 ש"ח.
אולם מזכירות בית המשפט העליון סירבה לקבל לרישום חלק מן הכתבים, ושיבשה בכוונת תחילה את רישומם של כתבים אחרים. בכך, נמנעה למעשה מן העותר, דר' צרניק הגישה לבית המשפט ולהגנה שווה תחת החוק - זכויות אדם בסיסיות.
לפיכך, כתב דר' צרניק לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס פעם אחר פעם, וביקש את התערבותו בתיקון התנהלותה של מזכירות בית המשפט העליון ותיקון רישומם של הכתבים בעתירתו. נשיא בית המשפט העליון, מצידו, ענה לדר' צרניק פעם אחר פעם והפנה אותו חזרה למזכירות בעניין זה.
לפיכך, כתב דר' צרניק לנשיא בית המשפט העליון, פירט את הראיות לכך שאין בבית המשפט העליון מזכיר ראשי ממונה כחוק, וביקש מנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס להציג את כתב מינוייה של "מזכירה ראשית" שרה ליפשיץ. בפנייתו ציין דר' צרניק בפירוש, שבאין מזכיר ראשי ממונה כחוק, הפנייתו חזרה למזכירות בעניין זה היא מוטעית ומטעה.
בתשובתו מיום ה-15 לאוגוסט, 2013, אומר נשיא בית המשפט העליון:
"הגברת שרה ליפשיץ, מזכירה ראשית של בית המשפט העליון, נתמנתה בהתאם לכללים הנהוגים בשירות המדינה לגבי בעלי תפקיד במעמד זה."
בתשובתו זאת, נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס:
* סירב למעשה להציג את כתב מינוייה של הגב' שרה ליפשיץ כ"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון.
* חזר על הקביעה השקרית והמטעה בכוונת תחילה שהגברת שרה ליפשיץ הינה "מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון.
* ניסה להטעות את דר' צרניק שבבית המשפט העליון קיימת מזכירות הפועלת כחוק.
* ניסה להתלות את דר' צרניק במשרתו ומעמדו הרם של נשיא בית המשפט העליון להאמין לדבריו.
* מנע מדר' צרניק לקבל שירות הוגן בבית המשפט העליון ותמורה הוגנת לכסף האגרה ששילם לבית המשפט. 
התלונה גם מציינת שבשני מקרים בשנה זאת התנהלו בעניינו של הדר' צרניק הליכים משפטיים או חוקיים למראית עין על ידי רשויות המדינה בנסותו להגן על זכויותיו הבסיסיות. בשני המקרים נאלץ לבסוף לבקש את הגנת אומה אחרת על זכויותיו הבסיסיות במדינת ישראל. התלונה מציינת שמצב זה דומה למצב ששרר בארץ תחת שלטון הטורקים.
תחת הנשיאים אהרן ברק, דורית בייניש ואשר גרוניס חלה השחתה חסרת תקדים של מערכת בתי המשפט בישראל, מן ההוצאה לפועל ועד בית המשפט העליון. סקר שנערך לפני שנתיים מראה שרק 22% מן הציבור מאמינים ששופטים בישראל אינם לוקחים שוחד.
שחיתות בתי המשפט בישראל היא גורם מרכזי במשבר החברתי-כלכלי בישראל היום.
=קישורים=
13-10-15 Criminal fraud complaint filed with Israel Police against Presiding Justice of the Supreme Court Asher Grunis // תלונה פלילית על הונאה הוגשה למשטרת ישראל נגד נשיא בית המשפט העליון מר אשר גרוניס
____
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה החברתית, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".
____
1. תפקידי המזכיר הראשי - חיוניים לישרת בתי המשפט  
בתגובה להודעה מספר 0
 

  תגובה מקדימה לסנגורים מטעם, הטוענים ש"מזכיר ראשי" הוא תפקיד מנהלי חסר חשיבות.
בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, תפקידו של המזכיר הראשי חיוני לישרת בית המשפט.
המזכיר הראשי אחראי בין השאר:
א. על משמורת כתבי בית המשפט וישרתם (לדוגמה נגד זיופים, כגון מה שעשתה ורדה אשייך. התנהלותה הייתה בלתי אפשרית, אם היה בבית המשפט המחוזי ת"א מזכיר ראשי ממונה כחוק וישר).
ב. על המצאת החלטות בית המשפט ואוטנטיקציה שלהם. מזה יותר מעשר שנים מומצאות החלטות בית המשפט העליון בלתי חתומות, ללא מכתב מלווה מאת המזכיר הראשי, ועליהן תניית פטור "כפוף לשינויי עריכה ונוסח". אדם בר דעת לא יוכל לקבל כתבים מעין אלה ככתבים של בית משפט כשיר. אך, בישראל, לשכת עורכי הדין אינה פוצה פה...
ג. על אישור כתבי בית המשפט "העתק מתאים למקור". בית המשפט העליון מסרב לאשר כדין את החלטותיו הוא. דוח "סייג לזכויות האדם" (NGO) לשנת 2013 אומר: "בית משפט המסרב לאשר את כתביו הוא, הריהו מאושר כמושחת".
ד. על רישום כדין של כתבים שהוגשו לרישום על ידי הצדדים. (לדוגמה, בתיקים הקשורים למשה סילמן ז"ל בבית המשפט המחוזי ת"א, לא נרשם כתב התובענה, ונוהלו הליכים למראית עין.)
לפיכך, באין מזכיר ראשי ממונה כחוק בבית המשפט העליון של מדינת ישראל, פועל בית המשפט העליון כבית משפט בלתי כשיר מעל לעשר שנים... העמדת "מזכיר ראשי" למראית עין בבית המשפט העליון היא המצאה של אהרן ברק. מן הראוי לראות בו את השופט המושחת ביותר בתולדות מדינת ישראל. ודורית בייניש ואשר גרוניס הם ממשיכי דרכו...
____
 2. כנ''ל: רישום פרוטוקולים של דיונים שלא התקיימו מעולם  
בתגובה להודעה מספר 1
 
  כנ"ל: רישום פרוטוקולים של דיונים שלא התקיימו מעולם בבית המשפט המחוזי חיפה על ידי השופטת הילה כהן, היה בלתי אפשרי, אם היה בבית המשפט המחוזי חיפה מזכיר ראשי ממונה כחוק וישר.
למעשה הושתתה בעשור האחרון במדינת ישראל מערכת בתי משפט למראית עין.
והתוצאה: שוד לאור היום של העם בישראל.

13-10-15 Criminal fraud compalint filed against Presiding Justice of the Supreme Court of the State of Israel

The evidence shows that Ms Sarah Lifschitz occupies the office of Chief Clerk of the Supreme Court with no lawful appointment record. As such, she engaged in obstruction of justice. Presiding Justice Grunis deliberately tried to mislead the complainant that Ms Lifschitz was a duly appointed Chief Clerk. Effectively, a simulated court system has been established in the State of Israel over the past decade. As is the case in the United States, corruption of the judiciary is central to the current socio-economic crisis in Israel.
 
Presiding Justice of the Israeli Supreme Court Asher Grunis; Face page of the fraud complaint, stamped and signed "Received" by the Israel Police, Tel Aviv.

Occupy Tel Aviv, October 15 - Joseph Zernik, PhD, of Human Rights Alert (NGO) filed with the Israel Police, Tel Aviv, a criminal fraud complaint against Presiding Justice of the Israeli Supreme Court Asher Grunis.

The Complaint in part says:
"The evidence, detailed in the complain, show that the Presiding Justice of the Supreme Court colludes in fraud on the complainant and the people of the State of Israel, pretaining to the appearance of Ms Sarah Lifschitz as “Chief Clerk” of the Supreme Court for over 10 years with no lawufl appointment.
The courts in Israel also ruled that a court, where no due office of the clerk exists, is not a competent court.
And the evidence shows that in the Supreme Court of the State of Israel, in the absence of duly appointed Chief Clerk, obstruction of justice has become a routine.
Needless to say, such circumstances undermine the integrity of the Israeli court system from its foundation."

The Compalaint originated in Dr Zernik's attempt to file a Petition for a Conditional Decree in the Supreme Court on April 15, 2013, under Dr Joseph Zernik v Minister of Justice Tzipi Livni and Director of the Administration of Courts Michael Spitzer (2689/13). In such Petition Dr Zernik sought to gain protection against sham litigation commenced against him in the Haifa Magistrate Court.

However, the office of the clerk refused to register some of Dr Zernik's papers, falsely registered others, and thereby effectively denied him access to the Supreme Court and access to justice.

Therefore, Dr Zernik wrote to the Presiding Justice, noting that he paid full court fees, and asked for fair and honest sevice and Equal Protection under the Law.

In his responses, the Presiding Justice repeatedly referred Dr Zernik back to the office of the clerk.

Therefore, Dr Zernik wrote back to the Presiding Justice and asked that the Presiding Justice present the appointment letter of "Chief Clerk" Sarah Lifschitz. In his request, Dr Zernik explicitly detailed the evidence that Ms Sarah Lifschitz was NOT a lawfully appointed "Chief Clerk".

In an August 5, 2013 response, the office of Presiding Justice Asher Grunis stated:
“Ms Sarah Lifschitz, Chief Clerk of the Supreme Court, was appointed in accordance with the customary rules of the State Service for persons of her rank”.

In his fraud complaint, Dr Zernik states, relative to such response by Presiding Justice Asher Grunis:
"Such response by Presiding Justice Asher Grunis should be deemed false and deliberately misleading; information that was provided with the intent of having Dr Zernik rely on the authority and high rank of Mr Asher Grunis, so that Dr Zernik believe that Ms Sarah Lifschitz indeed was a lawfuly appointed “Chief Clerk', that a lawful office of the clerk is in place in the Supreme Court, and that Dr Zernik as accorded Equal Protection under the law of the State of Israel."

The Complaint notices that in 2013, two such instances occurred, and eventually, in both cases, the Complainant was forced to seek protection by another nation of his rights in Israel, a situation that resembled conditions under the Ottoman Empire.

In July 2013, Dr Zernik filed a criminal complaint against Judge Hagai Brenner of the Tel Aviv District Court, relative to claims of "obstruction of justice with impunity" in the case of self-immolatd social protest activist Moshe Silman. The complaint was referred to the State Prosecution, but its current disposition is unknown. A petition, calling upon the Attorney General to instruct investigation of the comlaint against the Tel Aviv District Court has been signed by over 120 social protest activsits, attorneys and members of the public at large.

Over the past decade, under the tenure of Presiding Justices Aharon Barak, Dorit Beinisch and Asher Grunis, the Israeli courts have experienced unprecedented corruption. A recent survey shows that only 22% of Israelis believe that Israeli judges do NOT take bribes.

As is the case in the United States, corruption of the judiciary is central to the current socio-economic crisis in Israel.

LINKS:
13-10-15 Criminal fraud complaint filed with Israel Police against Presiding Justice of the Supreme Court Asher Grunis // תלונה פלילית על הונאה הוגשה למשטרת ישראל נגד נשיא בית המשפט העליון מר אשר גרוניס
http://www.scribd.com/doc/176398650/
https://docs.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5Q2tqV1Q5dU40ZWc/edit?usp=sharing

____
Joseph Zernik, PhD
Occupy Tel Aviv
Human Rights Alert (NGO)
____
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2010 Periodic Review Report regarding Human Rights in the United States, with the note: "corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California". 
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2013 Periodic Review Report regarding Human Rights in Israel, with the note: "lack of integrity of the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel."

13-10-15 "State of Affairs" Tel Aviv-Berlin

[pic - Occupy Tel Aviv camp]
Just coming from the opening party of a photo exhibition by Max Norz in the Tel Aviv Cinemateque and screening of a new German movie - "Oh Boy".
Strange: The photo exhibition could have easily been a production of the Israeli Social Protest movement, but it was produced by the German Foreign Office, and it depicts the margins of society, poverty and alienation in Berlin and Tel Aviv.
An exhibit like this could never have been produced by the Israeli Foreign Office, which is exlusively busy in propaganda.
=Personal=
My photo in the Occupy Tel Aviv camp with the Israeli flag was hung next to a photo of Arab kids protesting in Jaffa with the Palestinian flag. Liked it! There were also pics of illegal immigrants from Sudan and Ethiopia, prostitutes, drug addicts in Tel Aviv and Berlin. I stood next to my photo and gave out flyers (see below) in Hebrew and German. Israelis could not believe that a person like me lives at the Occupy camp. There were some German activists from Berlin, and I got invited immediately...
=FLYER=
==Whistleblowers are the true Human Rights heroes of our time==
[pics] Assange, Snowden, Manning
* In 2010 I documented widespread corruption of the courts in the US. Consequently I had to flee from the United States.
* In 2013 I documented widespread corruption of the Israeli courts. Retaliatory measures followed.
Want to know more? I would be glad to meet you at the Occupy Tel Aviv camp (Arlozorov).
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
123456xyz@gmail.com