Wednesday, November 9, 2016

2016-11-09 משטרת ת"א - עבריינים במדים: השוטר סייף קבלאן, החוקר עידן מלכה, ופקד אלון לוריא - אלימות, נסיון פריצה למחשב, נסיון סחיטה באיומים...משטרת ת"א - עבריינים במדים: השוטר סייף קבלאן, החוקר עידן מלכה, ופקד אלון לוריא - אלימות, נסיון פריצה למחשב, נסיון סחיטה באיומים...
Image result for POLICE BRUTALITY\
אירוע # 83 תל-אביבדרך נמיר (רישום שגוי של המשטרה: דרך בגין).בערך בשעה 9:30-9:45 יצאתי מהמאהלעל דרך נמירמעט דרומה למאהלעצרה לידי ניידת שנסעה בכבישוהשוטר סייף קבלאן (דומני שהיה מעורב במקרי אלימות אחרים במאהל בעבר), הורה לי לעצור.אני נשאתי תיק מחשב וכריתהוא שאל אותי מאיפה אניעניתי שאני מהמאהלמיד הוא הפך לתוקפני.
הוא ביקש את תעודת הזהות שליאני ביקשתי לראות תחילה את תעודת השוטר שלוהוא הראה לי את תעודת השוטרהצגתי את תעודת הזהות שליהוא לקח אותה בכדי לבדוק נתונים במחשב שבניידת, ולא החזיר לי אותה.
הוא שאל אותי מה יש בתיק המחשב עניתי שיש בו מחשבהוא ביקש לראותוהראיתי לו.הוא אמר שהמחשב חשוד כגנובושאל אם יש לי קבלהעניתי שיש לי קבלהאבל היא לא עליאבל הסברתישיש לי קבלה בדיסק און קי שהיה עליובנוסף יש קבלה בחנות באבן גבירול.הוא דרש שאפעיל את המחשב לראות מה יש בואני סירבתיאמרתי שאין לו כל עילה וכל סמכות לערוך חיפוש במחשב שלי.אז הוא התחיל לאייםאני המשכתי לסרבהוא אמר שאם כך לוקחים אותי לתחנה לחקירה...אז הוא זרק ברחוב את הכרית שלילמרות שביקשתי שוב ושוב שייתן לי לקחת אותה אתי.בדרך עברנו באבן גבירולליד החנות בה קניתי את המחשבאמרתי לו שאפשר לעצור ולבדוק את הקבלה במקוםהוא סירב.בתחנה החזיקו אותי עד שעה 13:00.
קבלאן לקח את כל מה שהיה עליכולל דברי ערך ומזומנים ואמר שהם “מוחרמים”דרשתי שיתעד מה הוא לקחהוא כעסואמר שיש מצלמה בחדראבל אני הייתי עם הגב למצלמהאז הסתובבתיכך שיראו מה הוא לוקח ממני. דרשתי שיתעד מה הוא לקחהוא כעסואמר שיש מצלמה בחדראבל אני הייתי עם הגב למצלמהאז הסתובבתיכך שיראו מה הוא לוקח ממני.זה הרגיז אותווהוא גרר אותי לחדר סמוך (חדר המרחב מוגןסגר את הדלת מאחוריו, והתחיל להכות אותילחנוק אותישבר לי שעון יקראח"כ הכריח אותי להתפשט.  
אח"כ הוא סיים את "ההחרמה" של הרכוש שלי במסדרון, שבו אין מצלמה כלל.בהמשךניסו הוא ואחרים שוב ושוב לאיים עלי שאם לא אפתח את המחשב ואתן להם לבדוק מה יש בו, "יעצרו אותי באבו כביר”, "יפתחו לי תיק", וכו.אני המשכתי לסרב.הם לקחו את המחשב למקום אחרוככל הנראה ניסו לפרוץ אותוכשקיבלתי אותו בסופו של דברהמחשב היה דלוקאבל הם לא הצליחו לפרוץ (אני לא ילד קטןוגם לא מחזיק כל נתונים ומסמכים על המחשב... )אחרי כשעה הופיע חוקר בשם עידן מלכהשוב ניסה לאיים עלישאם אני לא אתן להם להיכנס למחשב אני "הולך איתם ראש בראש", יעצרו אותייפתחו לי תיק.אחרי כשעה נוספתהגיע פקד אלון לוריאשהציג את עצמו כמפקד התחנהשוב חזר הסיפורשאני "לא הגיוני, "לא משתף פעולה”וכו... שוב ושוב הסברתי שיש לי קבלה בדיסק און קי שהם לקחו ממניועותק גם בחנות באבן גבירולהוא ענה שאני "לא עונה לענייןהוא "מנסה לפתור את הבעיהואני "לא מקשיבהוא שוב ושוב דרש שאפתח עבורם את המחשבאני המשכתי לסרב.כששאלתי אותו מה העילה לעיכוב ולקיחתי לתחנה פקד אלון לוריא ענה שהמחשב חשוד כגנובאני עניתי שאם זה החשדיש לי קבלה.שאלתיעל סמך מה סייף קבלאן החליט שיש חשד סביר שהמחשב גנובלוריא השיב שקבלאן כתב בדו"ח שניסיתי להסתיר את המחשבאמרתי לו שזה שקרהלכתי עם תיק מחשב עלימה ניסיתי להסתיר?בסוף הם לא הצליחו לפרוץונתנו לי ללכת.הם מחרימים לדרי רחוב מחשביםניידיםוכו באופן שיטתילאן הכסף הולך אין לי מושג.נ.ב. כרגיל בעונה זאתאני לובש סווטשירט שעליה כיתוב גדול מלפנים "סרבנות נאורה", ומאחור תמונה של גאנדיבעבר הסווטשירט הזה היה סיבה מספקת ל"עיכוב". משום מה הוא מכניס את משטרת ישראל לוויברציות...