Saturday, August 24, 2019

2019-08-25 עו"ד סיגלית קסלר - המשת"פית מפ"ת

מחאה בישראל: עו"ד סיגלית קסלר פעלה כמשת"פית משטרת פ"ת - ברק מרדכי, סער שיין - מתחילת מחאת פ"ת... הנרי זלצמן מתלונן שלא הסברתי לו את זה קודם: "אם היית אומר מראש במילה אחת בהזדמנויות אחרות שדיברנו עליה: היא מושתלת הייתי יודע כיצד לנהוג." ומיד אח"כ חוסם אותי. מצחיק!
קראו בבלוג: https://inproperinla.blogspot.com/2019/08/2019-08-25.html
בטוויטר: https://twitter.com/Joseph_Zernik/status/1165360945465634817?s=2011:31 PM · Aug 24, 2019Twitter Web App
נו, באמת! עו"ד סיגלית קסלר התהפכה עכשיו על המשטרה? היא זאת שהתחבקה והתלחששה עם ברק מרדכי, מפקד משטרת פ"ת, בשעה שהמשטרה עסקה באלימות כלפינו. סיגלית, על פי הודאתה היא זאת שביקשה ממשטרת פ"ת לעצור אותי - מעצר בלתי חוקי. עכשיו היא פתאום מתלוננת על המשטרה? שתלך להתחבק עם מרדכי...
7:26 PM · Aug 24, 2019Twitter Web App


You can't see this Tweet because they've blocked you.לא ברור לי בכלל ש"האסימון נפל" -- אשה שפעלה בבוגדנות לגבי אנשי המחאה בפתח תקוה במשך חודשים רבים, אינה ראויה להיחשב חלק מהמחאה בכלל. מחר היא תתהפך שוב, הכל על פי הנוחות המידית.
2
You can't see this Tweet because they've blocked you.בוא נתחיל מהשאלה: מי שם את עו"ד סיגלית קסלר ללכת לערוך הסכמים עם המשטרה, להחליט למי מותר לדבר בכיכר גורן ולמי לא? זה נמשך כבר חודשים רבים... כל מי שרואה בה נציגה אמתית של המחאה - תמים, טיפש או מושחת! צעקנית? אין ספק!הנרי ואסימון מזכיר לי את סיגלית שלו. כתבה לי: 'לא מאמינה! איך אתה יכול להוכיח שהיא ביקשה מהמשטרה לעצור אותך?' אז שלחתי לה בכתב מעו"ד סיגלית קסלר. אז מה התגובה של סיגלית שלו? 'טוב, לא היה לה הרבה ניסיון במחאה'... יקירי, מדובר בעורכת דין! בבקשה לא להמציא לה תירוצים!

Conversation
האמן לי ערן שזו היתה הדרך היחידה. שים לב שלמרות האזהרות שלי סיגלית קסלר הציבה את הארון הזה בכיכר גורן. התמונה שפורסמה על ידי יערה זרד לא קשורה לציוץ שלי אלא לפוסטים של סיגלית קסלר. מעשה בלתי נסלח. ואני מדגיש-במקום בו יעשה שימוש בסמלי מוות אני לא אהיה
1
9יכול להיות שיוסף צודק לגביה
Quote Tweet
·
Replying to @henrysaltzman @4xTER and 2 others
איזה חושד? אני אומר שוב ושוב, והיא יודעת טוב מאד: עו"ד סיגלית קסלר פעלה כמשת"פית של משטרת פ"ת מהיום הראשון של ההמחאה בסבב הנוכחי (נובמבר 2016). השוטר סער שיין היה מרכזי באלימות נגדנו והמעצרים בחודשים הראשונים של המחאה. אח"כ הוא הועבר לשרת בצפון - ארגנה לו מסיבת פרידה...
2לא צריך להיות גאון: בתמונה א' - עו"ד סיגלית קסלר מתחבקת ומתלחששת עם סנ"צ ברק מרדכי באמצע הפגנה בה המשטרה מפעילה עלינו אלימות ועוצרת חברים. זאת היתה תופעה קבועה בתחילת המחאה. תמונה ב' - עו"ד סיגלית קסלר כותבת לי שהיא ביקשה שהמשטרה תעצור אותי - ואכן עצרו שוב ושוב...
11:56 PM · Aug 24, 2019Twitter Web App