Wednesday, May 23, 2018

2018-05-23 אלון חסן, רוומן זדורוב, ופרקליטים עבריינים

2018-05-23 אלון חסן, רוומן זדורוב, ופרקליטים עבריינים


   
*כאן*: פוסט של אלון חסן, המודיע שהגיש תלונות פליליות נגד פרקליטים שפעלו נגדו:
ערב טוב משפחה וחברים יקרים
היום הגשתי באמצעות עורכי הדין שלי עו״ד חן הולנדר ועו״ד אשר אוחיון,תלונה ליועץ המשפטי לממשלה מר אביחי מנדלבליט נגד שני התובעים מטעם הפרקליטות עו״ד עמיחי חביביאן ועו״ד צחי יונגר.התלונה הייתה מיועדת לנציב תלונות על הפרקליטים השופט בדימוס מר דוד רוזן אך כיוון שפסק הדין בענייני לא חלוט אין ביכולתנו להגיש לו אותה.עכב דחיפות הדברים שאינם סובלים דיחוי לכן הוחלט בשיתוף עם עו״ד לשלוח את התלונה לראש התביעה במדינת ישראל.
התביעה מצביעה על מעשים פליליים שביצעו שני הפרקליטים שליוו והיו מעורבים בחקירה מיומה הראשון.התלונה חמורה ביותר ומצביעה על מעשים נפשעים,שיבוש מהלכי חקירה,סגירת תיקים,העלמת ראיות ועוד דברים קשים ביותר שלא היו במדינת ישראל.בקרוב גם אגיש נגד השניים תלונה למשטרה.לא יכול להיות,שמי שאמון על שלטון החוק יעשו מעשים נפשעים כדי להרשיע אותי בכל מחיר.השניים פעלו בזדון ועל כן אני מצפה מראש התביעה בישראל לטפל בזה באופן אישי.
*ברקע*: למרות שגיאת הכתיב ב"עכב", ברור שעו"ד כתב את זה עבורו.
אלון חסן ובא כוחו מדברים על אותה תופעה, שאנחנו רואים בפרשת רות דוד, ושראינו בפרשת רומן זדורוב, וכו', - פרקליטים שעוסקים בפשיעה, אך לעולם לא יעמדו לדין פלילי. זהו עצם ה"חבריינות" - חסינות בדויה לעבריינות, שהמציאו לעצמם השופטים והפרקליטיים. מי שמוציא לפועל את מדיניות החבריינות הוא כמובן היועמ"ש. היום - מנדלבליט. ב-70 שנות המדינה לא הורשע אף שופט ואף פרקליט על מרמה והפרת אמונים, או כל עבירה אחרת במילוי תפקידם, כשמועמדים לכלא יש ביניהם בשפע.
דרישה בסיסית של תנועת המחאה חייבת להיות הקמת מנגנון אפקטיבי לטיפול בשופטים ופרקליטים עבריינים. אני מעדיף "חבר מושבעים גדול" (נא לא לבלבל עם חבר מושבעים רגיל, או קטן). זהו כמובן מוסד "חוקתי"...