Monday, January 30, 2017

2017-01-30 חופש המחאה והיועמ"ש מנדלבליט - הודעה על שיבוש הליכים וכתבי בית דין הוגשה לשופטת שלהבת קמיר-וייס

חופש המחאה והיועמ"ש מנדלבליט - הודעה על שיבוש הליכים וכתבי בית דין הוגשה לשופטת שלהבת קמיר-וייס
עיקרון הבבושקה בפעולה: שכפוץ השחיתות השלטונית על ידי היועמ"ש מנדלבליט גורר מחאה ציבורית. המחאה הציבורית מחייבת דיכוי האזרחים ואלימות משטרתית בניגוד לחוק.  פעולות המשטרה מחייבות הונאות של השופטים על כס המשפט... 
השופטת קמיר-וייס פיברקה דיון ופרוטוקול לגבי "חשודים" שנעצרו על ידי המשטרה במהלך מחאה במוצ"ש: שלושה מתוך שישה "חשודים" לא נכחו כלל בדיון, אך נרשמו בפרוטוקול כ"נוכחים".  עורך דין הופיע על פי הפרוטוקול כ"בא-כוחם" של "חשודים" שלא נכחו בדיון, ללא ידיעתם, ללא הסכמתם וללא ייפוי כוח.  ובינתיים לא צלחו ניסיונות לקבלת העתקים חתומים ומאושרים כדין של ה"פרוטוקול" וה"החלטה" של קמיר-וייס.
הבקשה שהוגשה היום מנסה להבהיר עוד לפני סוף השבוע, האם ה"החלטה" של קמיר-וייס לגבי "החשודים" היא כתב בית דין אמתי (אותנטי), תקף, ובר-אכיפה, או פברוק חסר כל תוקף, כדי שלא להחמיץ את המחאה האילמת שנקבעה למוצ"ש הקרוב.
זכויות היסוד לשימוע הוגן ופומבי ולהליך ראוי אינן קיימות בבתי המשפט של מדינת ישראל, פברוקים והונאות של השופטים הפכו לשגרה.  
מערכת המשפט ואכיפת החוק היא קדקוד השחיתות השלטונית! עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, דבר לא ישתנה!
קראו את הפוסט השלם:http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/01/2017-01-30.html

     
תמונות: עיקרון הבבושקה בפעולה -  היועמ"ש אביחי מנדלבליט משכפ"ץ את השחיתות השלטונית.  מפקד משטרת פ"ת ברק מרדכי מדכא שלא כדין ובאלימות את המחאה הציבורית, ושופטת בית משפט השלום פ"ת שלהבת קמיר-וייס עוסקת בהונאה על כס המשפט - פברוק הליכים וכתבי בית דין לחפות על כל אלה...
_____
מאהל המחאה ת"א, 30 לינואר - הודעה על שיבוש הליכים וכתבי בית דין הוגשה לשופטת שלהבת קמיר-וייס מבית משפט השלום פ"ת. ההודעה נובעת מהליכים נגד אזרחים, שנעצרו במהלך מחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט במוצאי שבת האחרון.
ההודעה מציינת שהמגיש ושני "חשודים" אחרים לא היו נוכחים כלל בדיון בבית המשפט. על פי מה שנאמר להם, השופטת החליטה שישארו מחוץ לדיון, מפאת "חוסר מקום באולם הדיונים".  אולם ב"פרוטוקול" נרשמו כ"נוכחים".  המגיש גם מציין שעורך דין הופיע כבא-כוחו ללא ידיעתו, ללא הסכמתו, וללא ייפוי כוח, אולם נרשם ב"פרוטוקול" כבא כוחו.
ניתן לשער שמשפטנים ישראלים רבים ימצאו מצב עניינים זה כולו, "פרוצדורלי ולא מהותי", או חלק מהמגמה הכללית בבתי המשפט - "ירידה בפורמליזם ועלייה בערכים". אולם "משפטנים בכירים" הסבירו לאחרונה מצב עניינים זה כ"ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט". השופטים מתעלמים מהחוק ומן העובדות במציאות... בקיצור - השופטים מתנהלים בשרירות ובגחמנות, ככל העולה על רוחם.
הבקשה גם מציינת שהמבקש קיבל תדפיסים מנט-המשפט של "פרוטוקול" ו"החלטה" בעניינו בעודו אזוק, ונאלץ לחתום מתוך אונס על "התחייבות" בכדי לזכות בחירותו, שנשללה שלא כדין.  אולם מאמציו מיד אחר-כך, לקבל העתקים חתומים ומאושרים כדין של הכתבים לא צלחו.
הבקשה מתייחסת להחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך.  ההחלטה מפרטת את שיטות הפברוק וההונאה בתדפיסים מנט-המשפט.  ההחלטה מציינת בפירוש שאין כל דרך לבעל דין או עורך דין לדעת אם תדפיס מנט-המשפט, כפי שהוא, חתום כדין, והוא כתב בית דין תקף ובר-אכיפה של מדינת ישראל, או שהוא מסמך בלתי חתום, חסר תוקף, "טיוטא" בלבד.
לפיכך, דורש המבקש לקבל במהירות העתק חתום ומאושר כדין "העתק מתאים למקור" על ידי מזכיר ראשי או רשם בית המשפט.  
החלטת הנציב בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך גם מתארת בפרוטרוט זיוף האישורים, "העתק מתאים למקור", על ידי עובדים בבתי המשפט, שאינם מוסמכים בדין לאשר כתבי בית דין, ואינם יודעים או אפילו אינם יכולים לדעת האם המסמכים שהם מאשרים כביכול חתומים או אינם חתומים על ידי השופטים...
מובן מאליו, שגם אין ניתן להגיש ערעור מהחלטה שאינה כתב בית דין אמתי (אותנטי)... לפיכך, מן הראוי שהשופטת קמיר-וייס תנקוט בצעדים מתקנים בעצמה.
השאלות המתבקשות עתה מאליהן הן:
* האם חתמה השופטת שלהבת קמיר-וייס על פרוטוקול בו נרשמו פרטים שקריים?
* האם תספק השופטת שלהבת קמיר-וייס העתק חתום ומאושר כדין של פרוטוקול שקרי זה?  
נחכה ונראה...

להלן הבקשה (מס' 2), שהוגשה היום בתיק מדינת ישראל נ קלס ואח' (63343-01-17) במלואה: 

                               בבית משפט השלום בפתח תקווה

מדינת ישראל נ קלס ואח' (63343-01-17)


הודעה על הליך משובש ודרישה לקבלה מידית של העתק חתום ומאושר כדין של כתב "פרוטוקול" ו"החלטה" מיום 29 לינואר, 2017 בתיק זה

בית המשפט נדרש להודיע על תגובתו לבקשה זאת במהירות שתאפשר קבלת הכתבים לפני סוף השבוע.


המגיש: דר' יוסף צרניק - "החשוד"

בלתי מיוצג

פקס: 077-3179186 ; דוא"ל: joseph.zernik@ ; ת"ד 33407, תל-אביב

"החשוד" בתיק זה, דר’ יוסף צרניק, בלתי מיוצג, מגיש בזאת הודעה על הליך משובש ודרישה לקבלה מידית של העתק חתום ומאושר כדין של כתב "פרוטוקול" ו"החלטה" מיום 29 לינואר, 2917: 

א) ביום 29 לינואר, 2017, התנהל לגבי הליך משפטי משובש מיסודו בתיק זה
1. ההליך הנ"ל נערך לגבי שלא בנוכחותי, אך אני רשום ב"פרוטוקול" כ"נוכח". על פי מה שנאמר לי, השופטת החליטה ששלושה מן "החשודים" לא יהיו נוכחים בדיון מחוסר מקום באולם הדיונים. בהליך הנ"ל הופיע עורך דין כבא-כוחי כביכול, ונרשם ב"פרוטוקול" כ"בא-כוח המשיבים", ללא ידיעתי, ללא הסכמתי, וללא ייפוי כוח מטעמי.  בתום הדיון הוכנסתי לאולם הדיונים, ומיד הכרזתי בקול רם לפני השופטת: "אני בלתי מיוצג".  דברי בשלב זה לא שינו מאומה בהתנהלות הדיון, שכבר הסתיים.
2. אח"כ הוחזרתי לתא מעצר באזיקים ושלשלאות, ושם ניתן לי תדפיס מנט-המשפט של כתב "פרוטוקול" ו"החלטה" שבנידון. [1] על סמך כתבים אלה, נאלצתי לחתום תחת אונס על "כתב התחייבות עצמית"  [2] בכדי לזכות בחזרה בחירותי, שנשללה שלא כדין.
3. מיד עם שחרורי ניסיתי לקבל אישור הפרוטוקול "העתק מתאים למקור" כדין, אולם המזכירות הראשית כבר הייתה סגורה לקהל.


ב) הודעה לשופטת שלהבת קמיר-וייס
4. הריני מודיע בזאת לשופטת שלהבת קמיר-וייס שהדיון אתמול היה משובש מיסודו, כמתואר לעיל. מן הראוי ששופטת ישרה תנקוט מיזמתה בצעדים מתקנים בהתאם. 

ג) ללא אישור "העתק מתאים למקור" כתב ה"פרוטוקול" וה"החלטה" הנ"ל חסרי כל תוקף מיסודם ואינם בני אכיפה, וכמותם גם כתב ה"כתב התחייבות עצמית" 
5. החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים מיום 31 למאי, 2012 (88/12/מחוזי ת"א) בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך [3] מבהירה שאין ניתן להבחין היום בתדפיס מנט-המשפט בין כתב החלטה חתום בחתימה אלקטרונית כדין, שהוא כתב החלטה בר תוקף של בית משפט של מדינת ישראל, לבין כתב החלטה שאינו חתום בחתימה אלקטרונית כדין, שהוא "טיוטה" – כלומר כתב החלטה חסר תוקף, מדומה/למראית עין/"מפוברק". כמו כן מבארת ההחלטה הנ"ל ששופטים מפיצים בשגרה תדפיסים מנט-המשפט, שאינם חתומים כדין, והם חסרי כל תוקף – "טיוטות". כמו כן, כתב בית דין שאינו מאושר "העתק מתאים למקור" אינו כתב בית דין בר-אכיפה.
6. לפיכך, ככל שהשופטת שלהבת קמיר וייס  מחזיקה את הכתבים הנ"ל כתבי בית דין אמתיים (אותנטיים), תקפים ובני-אכיפה, הריני דורש בזאת הודעה מידית מבית המשפט מתי והיכן אוכל לבוא ולקבל העתקים חתומים ומאושרים כדין של הכתבים הנ"ל, כמפורט להלן.


ד) כתב החלטה חתום ומאושר כדין
7. הכתבים הנ"ל נדרשים גם לשם הגשה לפורומים בינלאומיים, ביניהם – הבדיקה התקופתית הקרובה של זכויות האדם בישראל על ידי מועצת זכויות האדם של האו”ם. לפיכך, הריני מבקש בזאת שבית המשפט יספק העתק של הכתבים שבנידון, שיימצאו קבילים בעיני גורמים בינלאומיים על פי אמנת האג-אפוסטיל (1961).  כלומר - יהיו חתומים כדין על ידי השופטת שלהבת קמיר-וייס, ומאושרים כדין על ידי מזכיר/ה ראשי/ת ממונה כדין או רשם בית משפט השלום בפתח-תקווה.
8. אישור על ידי מזכיר/ה ראשי/ת ממונה כדין:
    (א) תקנות בתי המשפט (מזכירות) 2004, תקנה 6א, אומרת:

6א. המזכירים הראשיים בבתי המשפט מוסמכים לאשר כי העתק של כתב בי-דין מתאים למקור של כתב בי-הדין שבתיק בית המשפט.
    (ב) פרסום של נציבות שירות המדינה, "עקרונות יסוד... נוהלי העסקת עובדים בכירים", עמודים 9-11, מפרט מהן הדרכים בהן מתועד מינוי כדין בשירות המדינה.
    (ג) תשובות של הנהלת בתי המשפט על בקשות על פי חוק חופש המידע לגבי תיעוד מינויים כדין של "מזכירים ראשיים" בבתי המשפט השונים של מדינת ישראל לא העלו עד היום כל תיעוד של מינוי כדין של אף מזכיר ראשי אחד. 
    לפיכך, ככל שהאישור המבוקש ייחתם על ידי "מזכיר/ה ראשי/ת" של בית משפט השלום פ"ת, הריני מבקש בזאת, שיצורף אליו תיעוד של מינויו/ה כדין של אותו אדם כ”מזכיר/ה ראשי/ת”.
9. אישור על ידי רשם בית המשפט:
    חוק בתי המשפט – 1984, סעיף 105(א), אומר:

105.(א) הרשם ישמש בכל סמכות שניתנה למזכיר הראשי של בית המשפט העליון, של בית משפט מחוזי ושל בית משפט שלום וימלא כל תפקיד שניתן להם.
     לפיכך, באם אין היום בבית המשפט השלום פ"ת מזכיר/ה ראשי/ת ממונה כדין, ניתן לאשר את הכתבים הנ"ל כדין על ידי רשם בית המשפט.
10.    אישור מזויף על ידי מי שאינו מוסמך בדין:
    בית המשפט מתבקש במפורש, שהאישור לא ייחתם על ידי אדם שאינו מוסמך בדין לחתום על אישור זה, כגון: “המזכיר/ה של השופטת".  בבית משפט כשיר, אישור כתבי בית דין על ידי אנשים חסרי סמכות בחוק ייחשב לזיוף.
11.    לשון האישור:
    (א) מן הראוי שלשון האישור תהיה הלשון המפורשת בתקנה הנ"ל, "העתק מתאים למקור".
    (ב) בית המשפט מתבקש במפורש שהאישור לא יהיה על ידי לשון משובשת וחסרת תוקף, כגון,  “העתקה מתאימה למקור".
12.    שם המאשר וסמכותו:
    (א) מן הראוי ששם המאשר וסמכותו יופיעו במפורש על פני המסמך.
    (ב) בית המשפט מתבקש במפורש להימנע מאישור בחתימת, "בשם", שכן המזכיר/ה הראשי/ת ורשם בית המשפט אינם מורשים בחוק להאציל את סמכותם לאשר כתבי בית דין. 


מן הראוי שבית דין כשיר יספק העתק חתום ומאושר כדין של החלטותיו על פי בקשת המבקש. באם לא אקבל כל הודעה בעניין זה, שתאפשר קבלת הכתבים המאושרים לפני סוף השבוע, אראה עצמי פטור מסמכותם של כתבים אלה, שיש לראות בהם כתבי בית דין בטלים ומבוטלים מיסודם על פי דין.
 

תאריך: 30 לינואר, 2017  
                        _______________                 
                        דר' יוסף צרניק


קישורים


[1] מדינת ישראל נ קלס ואח' (63343-01-17) - "פרוטוקול" ו"החלטה" מיום 29 לינואר, 2017


[2] מדינת ישראל נ קלס ואח' (63343-01-17) "כתב התחייבות עצמית" מיום 29 לינואר, 2017


[3] החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים מיום 31 למאי, 2012 (88/12/מחוזי ת"א) בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך

 

2017-01-30 Long tentacles of the Israeli gov in "online content management"..My posts on Liveleak.com were quite popular, I had over 1,250,000 reads there in recent years.
Liveleak.com publishes materials ranging from the grotesque to graphic violence and soft porn.
But my posts on Israeli government corruption are "rejected"...


My Items  

2017-01-30 הודעה נשלחה לסנ"צ ברק מרדכי, משטרת פ"ת, על אירוע מחאה אילמת במוצ"ש אצל היועמ"ש... // Notice sent to PT Police re Sat night silent protest event at the AG residence


הודעה נשלחה לסנ"צ ברק מרדכי, משטרת פ"ת, על אירוע מחאה אילמת במוצ"ש אצל היועמ"ש 

 

30 לינואר, 2017

סנ"צ ברק מרדכי
מפקד תחנת משטרת פתח תקווה, משטרת ישראל
שטמפפר 53, פתח תקוה
בפקס: 03-6803981, 08-9279590, 09-7473386
בדוא"ל: 

הנידון: הודעה על מחאה אילמת ביום 04 לפברואר, 2017, רח' רואי אליעזר 6 פ"ת
אודה על כל תשובה ממך!

סנ"צ מרדכי הנכבד,
הריני כותב להודיעך על אירוע המחאה האילמת שבנידון.  הקישור לדף האירוע בפייסבוק להלן.


ככל שמשטרת פ"ת מעוניינת בתיאום נוסף בעניין זה, אנא הודיעו לי על כך (פרטי קישור לעיל).
בברכה,

דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א

העתקים: האגודה לזכויות האזרח, פרופ’ דניאל פרידמן,  משפטנים, פעילים, תפוצה רחבה

דף האירוע בפייסבוק:

January 30, 2017

Police Commander Barak Mordechai
Petah-Tikvah Station Commander, Israel Police
53 Stemperer Street, Petah Tikvah
By fax: 03-6803981, 08-9279590, 09-7473386
By email:

RE: Notice of silent protest, Saturday, February 04, 2017, Ro'I Eliezer 6, Petah-Tikva
Your response is kindly requested!

Dear Commander Mordechai:
I write to inform you of the silent protest event, referenced above. The link to the event page in Facebook is provided below.
In case the Petah Tikvah police is interested I further coordination regarding this event, please let me know (contact information provided above).
Truly,

Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
OccupyTLV
CC: Activists, Israeli Association for Civil Rights,  Prof Daniel Friedman, activists, wide distribution,
LINKS: Below

כמו כל מוצ"ש - אצל היועמ"ש... 04 לפברואר, 2017. נפגשים ברולדין קניון גנים בשעה 19:00


כמו כל מוצ"ש - אצל היועמ"ש... 04 לפברואר, 2017. נפגשים ברולדין קניון גנים בשעה 19:00
בודקים בדיוק מהם גבולות חופש הביטוי וחופש המחאה במדינת ישראל 2017...  בואו ננסה הפעם הפגנה אילמת?
ב. אירוע מחאה במוצ"ש אצל היועמ"ש
דף האירוע: 
https://www.facebook.com/events/383694818648949/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D

ב. היועמ"ש אביחי מנדלבליט - שכפ"ץ השחיתות השלטונית

 היועמ"ש אביחי מנדלבליט מעלים עין מעבריינות בכל זרועות המשטר - החל מבניימין ושרה נתניהו, דרך חברי כנסת, וכלה בשופטים, בכירים בפרקליטות ובמשטרה, שעסקו ועוסקים בעבריינות בעליל. 
 מישהו בכלל עוד זוכר שמנשה ארביב - "ראש האפ. בי. איי. הישראלי" - נתפס בלקיחת שוחד, אבל לא הועמד לדין?
 בשלב הנוכחי, כשההתנהלותו של מנדלבליט גוררת מחאה ציבורית, ובצדק, מנדלבליט מנסה לדכא את זכויות האזרח הבסיסיות בעזרת משטרת פ"ת...
 כבר בקיץ שעבר העיד שר המשפטים לשעבר, פרופ’ דניאל פרידמן בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת - "לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה יאמר המדינה זה אני. הוא לא יכול לקבוע למדינה מה החוק, לסתום למדינה את הפה, ולא לאפשר לה לומר את דעתה..." התשובה: סרבנות אזרחית בלתי אלימה!
מרטין לותר קינג נתן תשובה ברורה למצב דומה בארה"ב בשנות ה-600 של המאה שעברה: נמלא את תאי המעצר!

ג. אז מה הזכויות שלכם במדינת ישראל???

 אברהם לינקולן אמר (או כך אומרים שאמר): אין לציבור כל זכויות, פרט לאלה שהם נחושים בדעתם לממש.
 במילים אחרות: אין לכם חופש הביטוי, חופש ההתכנסות, וחופש המחאה, אלא אם כן אתם מוכנים להיאבק על מימושם.
 אם אתם משתפנים כי המשטרה החליטה שאין לכם זכויות, אז באמת אין לכם זכויות...


ד. בואו נדבר על הפגנה אילמת...
 היו מספר רעיונות, ביניהם - קיום הפגנה "אילמת" מול ביתו של היועמ"ש אביחי מנדלבליט. הטענה של המשטרה בבית המשפט היא שאין איסור על מחאה. הטענה שלהם היא רק שיש כאן מטרד - רעש "בשכונת מגורים שקטה" (במילים אחרות - בתים יקרים).
אבל מצד שני הם גם עצרו אנשים שהלכו עם שלטים ולא יצרו כל רעש.
 אז בואו נבדוק בדיוק למה הם מתכוונים... נבוא עם שלטים, אבל לא נגרום כל רעש, פרט אולי לשתיית קפה ואכילת וופלות... :)
 כי יש אפשרות שהם בעצם מרמים בבית המשפט, והמצב לאמיתו הוא כמו שתיאר אותו פרופ' דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר אמר בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת: "לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה יאמר המדינה זה אני. הוא לא יכול לקבוע למדינה מה החוק, לסתום למדינה את הפה, ולא לאפשר לה לומר את דעתה..."
אז בואו ניתן למנדלבליט ומשטרת פ"ת הזדמנות להבהיר למה הם מתכוונים בדיוק...

2017-01-29 Israel National Cyber Event Readiness Team is asked to ivestigate fraud in Israel Police email, pertaining to "court decree", purportedly prohibiting protest against the Attorney General's corruption...

Israel National Cyber Event Readiness Team is asked to ivestigate fraud in Israel Police email, pertaining to "court decree", purportedly prohibiting protest against the Attorney General's corruption...
The fake email message is likely to be related to Israeli law enforcement. It's intention is to extort compliance with a non-existent "Court Decree", which prohibits protest near the residence of Attorney General Avichai Mandelblit.  It is a common pattern of action of Israeli authorities in cyber space today - publication of invalid, fake information and records with the intention that the public accept their authority as valid and binding...
   
Figures: Israel National Cyber Event Readiness Team is asked to investigate a fake email message, which is perceived as related to Israel Police.  It intends to fake the existence of a "Court Decree", which prohibits demonstration near the residence of Attorney General Avichai Mandelblit.
_____

OccutpyTLV, January 29 - repeat protests on Saturday nights against Attorney General Avichai Mandelblit in Petah-Tikvah in recent weeks has generated arbitrary and capricious violence by police.

Following the publication of a new Facebook "Event" last week, I inquired several times with Police Commander Barak Mordechai, asking for explanation of polce actions against law-abiding citizens, who exercise a fundamental right in civil society. Commander Mordechai failed to respond at all.

On the other hand, on Friday, January 27, I received an email message, purportedly from "Israel Police Spokesman":

 ---------- Forwarded message ----------
From: משטרת ישראל 
Date: 2017-01-27 12:15 GMT+02:00
Subject: איסור על הפגנה ליד ביתו של היועץ המשפטי לממשלה
To: 123456xyz@gmail.com
Dear Sir
Attached is a Court Decree, which prohibits you and your friends from protesting within 300 meters from  the residence of the Attorney General.
If you violate the Court Decree in the planned protest, in which you plan to participate, you shall be detained and brought before a judge for extension of the detention.  
Respectfully, 
Israel Police

In contrast with the text of the message, no "Court Decree" was attached to the message.

The email message was opined by data security persons as fabrication and/or fraud.

Repeat inquiries with the Israel Police, asking to confirm or refute the truth or falsehood of the email message, and truth or falsehood of existence of the "Court Decree" were never answered.  However, following the weekend's events, including detentions and court hearing in State of Israel v Klass et al (63343-01-17) - it is obvious that such "Court Decree" never existed...

Inquiry with Prof Eli Biham, head of the Technion Cyber Security Research Center in this matter has not been answered either (see below).  Moreover, past experience shows that Prof Biham refuses to comment on evidence of cyber fraud by Israeli government authorities on Israeli citizens...

The pattern of action is routine and simple: Publication in cyber space of fake, invalid records and information with the intention that the public accept them as valid and effectual State records and information.  Such conduct has been documented in recent years in all branches of government - the judicial branch (including decisions and judgments of the magistrate, district and supreme courts), the executive branch (including in particular the Ministry of Justice, the Enforcement and Collection Authority, and the Detainees' Courts), the legislative branch (protocols of Knesset committees, communications of the FOIA officer), Central Election Committee (election returns data and FOIA officer's resonses), and more...

Such conduct by State authorities undermines the Rule of Law. Moreover, given the scope of such fraudulent conduct, it should be deemed unannounced regime change.

Surprisingly,  later, a offer for help was received from Mr Eitan Lederman of the "Israel National Cyber Event Readiness Team" (the nature and lawful basis of this State agency could not be independently confirmed).  Following his explicit offer, I forwarded a request for investigation regarding the email message to the Center.

Mr Lederman explained the nature of the Center as follows:
The national Cert [sic- jz] operates as a government service to assist organizations in cyber security and handling of cyber attacks  and coordination of cyber incidents.
The Cert's incident management center started full scale operations from its new location in the Beer Sheva hi-tech park.
The center works 24/7 and is staffed by analysts, who were adequately trained at high level.
The analysts provide answers and assistance in combating cyber incidents in the general economy, including citizens, corporations and government offices. 
The case at hand is of course of unique interest - since the Israel National Cyber Event Readiness Team is asked to investigate an incident, where State agencies are the main suspects in perpetrating cyber threat on Israeli citizens, in order to undermine fundamental Civil Rights.

There is no doubt that the Center's response on this matter would teach us volumes regarding the state of e-government, cyber security, and the nature of the regime in Israel today.

READ MORE:
 

 
 
 
 
 On the other hand, on Friday, January 27, I received an email message, purportedly from "Israel Police Spokesman":


ראש המרכז לחקר אבטחת סייבר בטכניון, פרופ' אלי ביהם התבקש לחוות דעתו לגבי דו"אל על "צו האוסר הפגנות" ליד ביתו של היועמ"ש אביחי מנדלבליט

הודעת דוא"ל התקבלה אתמול כביכול מדובר משטרת ישראל ו/או "מפלג אינטרנט ויחצ". תמסורת זאת אומרת שקיים “… צו בית המשפט האוסר עליך ועל חבריך להפגין ליד ביתו של היועץ המשפטי לממשלה...”, ומאיימת עלי ועל אחרים במעצר ופעולות משפטיות, אם נפר “צו” זה. תמסורת הדוא"ל הנ"ל נחזית על ידי ועל ידי אחרים הבקיאים באבטחת מידע כהונאה.
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/01/2017-01-28_28.htmlתמונות: פרופ' אלי ביהם - ראש המרכז לחקר אבטחת סייבר בטכניון, דר' אביתר מתניה - ראש מטה הסייבר, פרופ' פרץ לביא - נשיא הטכניון, בטקס חנוכת המרכז בשנת 2016.  פרופ' ביהם מסרב בעקשנות להביע כל דעה על הונאות סייבר שמקורן בממשלת ישראל...

  תמונות: מפגינים מול ביתו של אביחי מנדלבליט בפ"ת, סנ"צ ברק מרדכי - מפקד תחנת משטרת ישראל, פתח-תקווה; היועמ"ש אביחי מנדלבליט מפעיל את המשטרה למנוע הפגנות נגדו

____