Wednesday, November 15, 2017

2017-11-15 הבלוגרים והשופטים הנוקמים: יעל מרמור-דומב - רשמת "ערכית" טריה, מפברקת בלי בושה!

הבלוגרים והשופטים הנוקמים: יעל מרמור-דומב - רשמת "ערכית" טריה, מפברקת בלי בושה!
מבית המשפט העליון ועד לבית המשפט לתביעות קטנות - השופטים והרשמים מפברקים את פסקי הדין וההחלטות.  אז מה זה: אי-כשירות? שחיתות? או שתיהן גם יחד?  השבוע  - פסק דין מפוברק בתביעה קטנה של לורי שם-טוב נגד אנשי משמר בתי המשפט והנהלת בתי המשפט.
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/11/2017-11-15.html 

תמונות. יעל מרמור דומב - רשמת "ערכית" טרייה, מפברקת בלי בושה. אבל הסגנון חובבני לעומת ורדה אלשייך...
_____

תל-אביב, 15 לנובמבר - בקשת עיון הוגשה הערב בבית המשפט לתביעות קטנות תל-אביב, לרשמת הבכירה יעל מרמור דומב. הבקשה (העתקה להלן) היא לגבי פסק דין עשוי כדין  ונתוני החתימה האלקטרונית המתאימה בתביעה של לורי שם-טוב נגד אנשי משמר בתי המשפט והנהלת בתי המשפטשם-טוב (עצירה) נ בן-שלמהקריספיןוהנהלת בתי המשפט (23208-12-16).  התביעה נובעת מאירוע בו נמנעה בין השאר כניסתה של לורי למזכירות בית המשפט העליון.
הבקשה הוגשה לאחר שהתגלה שפסק הדין לכאורה, מיום 12 לנובמבר, 2017, שדחה את תביעתה של לורי, הוא מסמך מפוברק בעליל.

המפברקת - יעל מרמור דומב - רשמת "ערכית" טרייה! 
יעל מרמור-דומב היא רשמת טריה - מונתה לבית המשפט לתביעות קטנות רק באפריל 2017. יתרה מכך, קורות החיים, כפי שפורסמו על ידי הנהלת בתי המשפט, מראים שהיא מהסוג "הערכי" -  סיימה את לימודיה התיכוניים באולפנית בני עקיבא, תל אביב, שירתה בשירות לאומי, סיימה לימודי תואר ראשון ושני במשפטים באוניברסיטת בר אילן...
יחד עם זאת, הפברוק של יעל מרמור דומב יחסית חובבני לעומת הפברוקים של ורדה אלשייך.
יחד עם זאת, יש לזכור ששניים מתוצרי החינוך "הערכי" - היועמ"ש אביחי מנדבליט ופרקליט המדינה שי ניצן הם דמויות מרכזיות בהשחתת מערכת המשפט ואכיפת החוק...

כיצד מפברקים?
מאז הופעלה מערכת נט-המשפט לניהול תיקים אלקטורניים, רק החלטות ופסקי דין, שנחתמו בחתימה אלקטרונית על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) הם כתבים תקפים ובני אכיפה.
אבל השופטים והרשמים המציאו שיטה, בה הם מנפיקים כתבים, שהם עצמם מחשיבים ל"טיוטות" חסרות כל תוקף, אבל מוצגות לבעלי דין ולציבור הרחב ככתבי בית דין תקפים ובני אכיפה.
מרמה מסוג זה מוכרת ברחבי העולם כבר מאות שנים כניהול הליכים למראית עין והנפקת כתבי בית דין למראית עין, והיא טיפוסית לפשיעה מאורגנת בבתי המשפט.  הצג המקורי היחידי בשיטה הישראלית החדשה - השימוש ב"חתימות גרפיות" (תמונות של חתימות, "סרוקות"), שנחשבות על ידי השופטים חסרות כל תוקף, אך הציבור חושב שהן חתימות תקפות לכל דבר ועניין. ובמקביל - הסתרת החתימות האלקטרוניות (אם הן קיימות בכלל).
יש לראות בבועז אוקון את אבי הונאה זאת, שמערערת את יושרת בתי המשפט מיסודה. אהרן ברק הוא הסנדק...


פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך הייתה רק קצה הקרחון

 

תמונות. עורך דין רפאל ארגז, השופטת ורדה אלייך, ואחד מ"הפרוטוקולים המפוברקים" מיום 12 לספטמבר, 2011. המסמך אומר:
החלטה לאור דבריה של עו"ד הרמלין הרי שהפרוטוקול הנוסף יועבר על ידי המזכירות הן לעו"ד ארבל ולעו"ד ארגז, ואני פונה אל מנהל בתי המשפט שכשיעביר את התלונה ללשכת עורכי הדין הוא יעביר גם את התוספת הזאת.ניתנה והודעה היום, י"ג אלול, תשע"א, 12.09.2011, במעמד הנוכחים.
החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים (88/12/מחוזי תל-אביב) (צרופה ה’) קובעת, שהפרוטוקולים היו "טיוטות" בלבד, והשופטת ורדה אלשייך הייתה בהסכמה אתו בעניין זה:
(א) המסמך שבתמונה נושא את "החתימה הגרפית" של השופטת, שהיא חסרת כל תוקף. המסמך מעולם לא נחתם בחתימה אלקטרונית כדין.
(ב) האישור "העתק מתאים למקור" וחותם בית המשפט הוטבעו על ידי אדם חסר סמכות ובלתי כשיר – המזכירה של השופטת.
____

פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך היא המקרה המתועד בצורה המפורטת ביותר של הונאה על כס המשפט מסוג זה.  פסקי הדין שהנפיקו השופטים יצחק כהן (עבריין מין מורשע) ואסתר הלמן, והמתחזה לשופט חיים גלפז בפרשת רומן זדורוב הם ההונאה המתועבת ביותר מסוג זה. [1]
ערעור פלילי הנובע מפברוקים של השופט אברהם היימן תלוי ועומד בבית המשפט העליון מאז תחילת אוקטובר, 2017.  בית המשפט העליון הפעיל על התיק חסיון מפוברק, ועד היום לא נתנה בו כל החלטה... [2,3]

קישורים
[1] 2017-06-29 "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל" - דו"ח הוגש לאו"ם
http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/06/2017-06-29.html

[2] 2017-10-29 הבלוגרים והשופטים הנוקמים - ראיות להונאת מחשב נוספת, מתועבת במיוחד, של השופט אברהם היימן
http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/10/2017-10-29.html
[3] 2017-11-06 הבלוגרים והשופטים הנוקמים: השופט אברהם היימן - שור מועד לפברוקים והונאות על כס המשפט
http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/11/2017-11-06.html


להלן בקשת העיון שהוגשה היום 


תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003; טופס 2 (תקנה 4(ג))

בקשה לעיון בתיק בית משפט

1. פרטי המבקש:
א) שם מלא: דר' יוסף צרניק
ב) מס' זהות
ג) כתובת: תד 33407, תל-אביב
ד) מס' טלפון: אין

2. פרטי תיק בית המשפט:
א) מס' תיק בית משפט שבו מבוקש העיון:
בית המשפט לתביעות קטנות תל-אביב, תיק 23208-12-16
ב) הצדדים בתיק:
שם-טוב (עצירה) נ בן-שלמה, קריספין, והנהלת בתי המשפט
ג) המסמכים/המוצגים בתיק זה, שבהם מבוקש העיון:
(1) פסק דין (מתאריך בלתי ידוע) עשוי כדין – ככל שהוא קיים;
(2) נתוני החתימות האלקטרוניות על מסמך פסק הדין – ככל הם קיימים.

3. מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
א) בתיק העצירה שם-טוב נ בן-שלמה, קריספין, והנהלת בתי המשפט (23208-12-16) בבית המשפט לתביעות קטנות בתל-אביב, התפרסם בסביבות יום 12 לנובמבר, 2017, מסמך שכותרתו "פסק דין" מאת הרשמת הבכירה יעל מרמור דומב. סופו של מסמך זה מוצג להן (תמונה 1).


    תמונה 1. שם-טוב (עצירה) נ בן-שלמה, קריספין, והנהלת בתי המשפט (23208-12-16) בבית המשפט לתביעות קטנות בתל-אביב: סופו של מסמך שכותרתו "פסק דין" מאת הרשמת הבכירה יעל מרמור דומב, שהתפרסם בסביבות יום 12 לנובמבר, 2017. אין מופיעה בסופו תיבת תאריך וחתימה כלל. “ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין בתוך 15 יום מהיום. המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.” [הדגשה וקו תחתון במקור-יצ]
_____

ב) מסמך זה אינו כולל תיבת תאריך וחתימה (גם לא "חתימה גרפית" חסרת תוקף) בסופו, ואין ניתן לראות בו כתב בית דין אמיתי (אותנטי), תקף ובר-אכיפה. מתוך החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים (88/12/מחוזי תל-אביב) בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, גם ברור שהפקתו של מסמך זה באמצעות היישומים המתאימים במערכת נט-המשפט מעולם לא הושלמה כראוי. החלטת הנציב הנ"ל גם מבהירה שמערכת נט-המשפט מאפשרת לשופטים ליצור מסמכים הנחשבים בעיני השופטים עצמם "טיוטות" חסרות כל תוקף, ולהמציא או למסור אותם לבעלי דין, מתוך כוונה שייחשבו לכתבי בית דין תקפים ובני-אכיפה. לפיכך, בקשה זאת נועדה לסייע להבחין בטיבו של מסמך זה.
ג) הרישומים של מסמך זה חסרי פשר: מסמך זה מופיע בנט-המשפט - המערכת הפנימית לניהול התיקים - הן ברשימת "פסקי-דין", הן ברשימת "החלטות בתיק", והן ברשימת "תיק הנייר". בו זמנית, אין מסמך זה מופיע בנט-המשפט – מערכת גישת הציבור, לא ברשימת "פסקי-דין", ולא ברשימת "החלטות בתיק" (תמונה 2).


(א)(ב

(ג(ד(ה)
תמונה 2. שם-טוב (עצירה) נ בן-שלמה, קריספין, והנהלת בתי המשפט (23208-12-16) בבית המשפט לתביעות קטנות בתל-אביב – רישומים חסרי פשר של מסמך "פסק-דין" משובש וחסר תוקף בעליל: המסמך נרשם תחת יום 12 לנובמבר, 2017, בנט-המשפט - המערכת הפנימית לניהול התיקים - (א) רשימת "החלטות בתיק", (ב) רשימת "פסקי-דין", (ג) רשימת "תיק הנייר". המסמך אינו מופיע נכון לסוף יום העבודה 15 לנובמבר, 2017 בנט-המשפט – מערכת גישת הציבור - (ד) רשימת "החלטות בתיק", (ה) רשימת "פסקי-דין”.=
_____

ד) המבקש עוסק במחקר אקדמי שעיקר עניינו מערכות מחשוב ממשלתיות, ובעיקר מערכות מחשוב של בתי המשפט ובתי הכלא בישראל ומחוצה לה. עניין מיוחד במחקר זה נוגע להשלכות החמורות של מערכות אלה על הזכויות האזרחיות וזכויות האדם. בתחום זה זכיתי להכרה בינלאומית
   שלושה דוחות, שהם תוצרי עבודת המחקר שלי, התקבלו על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם בכפוף לבדיקת הצוות המקצועי ונכללו בדוחות התקופתיים של המועצה, עם ההערות שלהלן:
על ארה"ב (2010) : “שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בקליפורניה".
על ישראל (2013) : “חוסר יושרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
על ארה"ב (2015) : “Human Rights Alert ממליץ על תיקון יושרת מערכות המידע האלקטרוניות של בתי המשפט הפדרליים תחת סמכותו של הקונגרס".
דו"ח נוסף, על ישראל (לבדיקה התקופתית בינואר 2018 ), הוגש, וכותרתו: אי כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל".
  בספר לימוד על "למידה ממוכנת" מצוטטים מחקרים, שפרסמתי בכתבי עת אקדמיים, בפסקה המתארת את חקר זכויות האדם כאחד השימושים הראויים לציון של שיטות כריית נתונים (תחום בו אני כנראה הראשון שפרסם מחקרים): [1]

"כריית נתונים של כתבים ממשלתיים – במיוחד כתבים של מערכת המשפט (כלומרבתי המשפטבתי הכלא) – מאפשרת גילוי הפרות שיטתיות של זכויות האדם בקשר עם הנפקתם ופרסומם של כתבים חסרי תוקף או הונאתיים על ידי רשויות ממשלתיות שונות.[2,3]"
  בתחום זה פרסמתי מחקרים בכתבי עת ובכנסים אקדמיים במחשבים ובקרימינולוגיה. לדוגמה:
בכנס על מחשוב ממשלתי  (European Conference on E-Government 2015) פורסם, בכפוף לבדיקת עמיתים כפולה, מאמר מפרי עטי, שכותרתו: “מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל – שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?”
* בכנס האירופי לשנת 2017 (שהתארח באקדמיה הצבאית של פורטוגל) פורסם, בכפוף לבדיקת עמיתים, מאמר מפרי עטי, שכותרתו: “מחשוב ממשלתי בישראל – שדרוג לעידן הפוסט-אמת".
* בתחום זה הוזמנתי להרצות בשנים האחרונות בכנסים בינלאומיים בצ’כיה, בשווייץ, באנגליה, בפורטוגל, וביפן. לאחרונה גם הוזמנתי לכתוב סקירה לכתב עת משפטי באנגלית, הנערך על ידי אוניברסיטה בדירוג גבוה בסין.
ה) יחד עם זאת, בקשה זאת גם מהווה הודעה לרשמת הבכירה יעל מרמור דומב אודות מסמך "פסק דין" המשובש בתיק זה. לפיכך, ככל שהייתה כאן רק טעות אנוש (שלא הייתה אמורה להיות אפשרית כלל במערכת ניהול תיקים תקינה), ניתן לצפות שהרשמת תתקן בזריזות טעות זאת מיזמתה היא.
ו) עצם הבקשות לעיון יוצרות נתונים חשובים מבחינה מחקרית, שכן הבקשות עצמן מתנהלות במערכת נט-המשפט. כך לדוגמה, המצאת או אי המצאת החלטות בעניין בקשות העיון, רישומן או אי רישומן במערכת גישת הציבור, ומהותן של פעולות השופטים והרשמים בתגובה על הודעות על שיבושים חמורים בכתבים ובהליכים – כל אלה מהווים נתוני מחקר חשובים.

4. הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף):
אין למבקש קשר ישיר לתיק זה. המבקש מכיר את הנאשמים לורי שם-טוב ומוטי לייבל כפעילי מחאה, בפרט בנוגע לפרשת גב’ ג’ואל בן-סימון. ג’ואל בן-סימון נלקחה לאשפוז פסיכיאטרי כפוי "בתיאום עו"ד יעל קוטיק" ממשרד המשפטים, לאחר ששבתה שבת לפני משרדה של שרת המשפטים איילת שקד במחאה נגד שחיתות שופטי בית המשפט לענייני משפחה בירושלים. הנאשמים שם-טוב ולייבל היו דמויות מפתח בשחרורה של בן-סימון.
המבקש פרסם בעבר מאמרים בתקשורת בחו"ל לגבי אופן התנהלות בתי המשפט בישראל בענייניהם של הנאשמים שם-טוב לייבל ושל גב’ בן-סימון. [4]

תאריך: 15 לנובמבר, 2017, חתימת המבקש:
דר' יוסף צרניק - מבקש העיון
בעצמו, בלתי מיוצג

2 Joseph Zernik. "Design and Operation of the Electronic Record Systems of the US Courts are Linked to Failing Banking Regulation" | Data Analytics, 2012
4 2017-03-18 The remedy for Israeli judicial corruption is repression of social protest | OpEdNews.com
2016-08-14 Israel: anti-judicial corruption protester placed under compulsory psychiatric hospitalization | OpEdNews.com
2016-06-20 US DHS assists in suppression of anti-corruption dissent in Israel_OpEdNews.com