Thursday, June 8, 2017

2017-06-09 פרשת רומן זדורוב: בג"ץ אומ"ץ נ היועמ"ש - ענה ברעך עד שקר - בית המשפט העליון ממשיך לשבש את הכתבים בהחלטה על פסלות

 פרשת רומן זדורוב: בג"ץ אומ"ץ נ היועמ"ש - ענה ברעך עד שקר - בית המשפט העליון ממשיך לשבש את הכתבים בהחלטה על פסלות
השאלה העולה לדיון לפני בג"ץ בעתירה זאת מופרכת מיסודה: טענתם של הפרקליטות והיועמ"ש שהיו רשאים לשבש את תצהירו של דר' חן קוגל בפרשת רומן זדורוב.  התנהלות זאת תוארה כ"הדחת עד". בקשת הפסלות העלתה חששות לגבי ישרת הכתבים וההליכים בעתירה עצמה, ישרת המותב ותום ליבו. התנהלותו של בית המשפט העליון בעניין החלטה על בקשת הפסלות מעלה חששות כבדים נוספים לגבי כשירותו של בית המשפט.  התנהלותו של בית המשפט העליון בעתירה זאת גם נחזית כהמשך התנהלות הפרקליטות, היועמ"ש, ובית המשפט העליון בפרשת רומן זדורוב כולה, שתוארה על ידי פרופ' קרמניצר - "מערכת משפט המגנה בעיקר על עצמה". 
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.com/2017/06/2017-06-09.html

  
תמונות: רומן זדורוב - מנדל בייליס האוקראיני בישראל.  היהודי מנדל בייליס הואשם לפני מאה שנה ברצח נער באוקראינה. רק לאחר לחץ בינלאומי מתמשך שוחרר ממאסר שווא.
_______

   


תמונות: השופטים דנציגר, סולברג והנדל מנעו את העיון בכתבי המקור החתומים של "החלטה" ו"צו על תנאי" בעתירת אומ"ץ נ היועמ"ש. במקום זאת - שלחו שוב ושוב בדואר תדפיסים בלתי חתומים וחסרי כל תוקף של הכתבים.  בקשת הפסלות אומרת שהתנהלותם נחזית כהתחכמות המצביעה על חוסר ישרה וחוסר תום לב, ומעלה חשש לגבי ישרת הכתבים וההליכים בעתירה זאת. התנהלות המותב גם עומדת בניגוד לדין בעניין העיון, שלגביו הצהיר בית המשפט העליון עצמו: "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי"...
_______


מאהל המחאה ת"א, 9 ליוני - בקשה חוזרת הוגשה היום לבית המשפט העליון - לקבלת העתק חתום ומאושר כדין של החלטה עשויה ורשומה כראוי בעניין בקשת הפסלות בעתירת תנועת אומץ נ היועמ"ש, פרקליט המדינה ואח' (בג"ץ 5514/16).
עד היום, הנפיק בית המשפט העליון שתי החלטות שונות בעניין בקשת הפסלות, שתיהן משובשות על פניהן.
הבקשה שהוגשה היום אומרת שהתנהלות המותב ובית הממשפט העליון בעניין החלטה על בקשת הפסלות בתיק זה מעלה חששות כבדים לגבי כשירות בית המשפט העליון של מדינת ישראל.