Thursday, October 1, 2020

2020-10-01 תקדים מהפכני של השופט יוסף אלרון בעליון

 תקדים מהפכני של השופט יוסף אלרון בעליון

מלוא כל הארץ "טיוטות"... "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך היו "טיוטות", בעליון מפרסמים פסק דין, ואח"כ הופכים אותו, כי פסק הדין הראשון היה "טיוטה"...  כך לא מתנהלים בתי משפט כשירים שבכתובים (COMPETENT COURTS OF RECORD).  

ביחס לניהול המידע אודות אזרחים ע"י צה"ל במגיפת הקורונה, התפרסם אתמול, שקצין שמעורה בדבר הסביר שתחנת מוניות מתנהלת טוב יותר. אולי צריך לשלוח גם את בית המשפט העליון להשתלמות בתחנת מוניות כלשהי?

---

דו"ח Human Rights Alert NGO למועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2018 עסק בעיקרו בפברוקים, מרמה והונאות במערכת החוק והמשפט. הדו"ח סוכם ע"י המועצה בדו"ח הסופי על ישראל לשנת 2018 כך: "... ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב".

קראו בבלוג: https://inproperinla.blogspot.com/2020/10/2020-10-01.html

תל-אביב, 01 באוקטובר - השופט יוסף אלרון (ההוא מהדיל עם אפי נוה) פרסם היום תקדים מהפכני בתיק בש"פ 6646/20 פלוני נ מדינת ישראל בבית המשפט העליון...


בבית משפט כשיר, שופט אמור לחתום על ההחלטה ולהגיש אותה למזכירות לרישום. בדיוק כשם שצד מגיש בקשה לרישום.

לאחר ההגשה, פקיד מזכירות בעל הסמכות המתאימה אמור לבדוק את המסמכים, ורק אם הם מתאימים (מספר תיק  ושמות צדדים נכונים, המגיש הוא בעל סמכות להגיש בתיק, תאריך, חתימה) לרשום את המסמך בתיק... 

צריך לחזור לנקודת הההתחלה:

המודל המקובל בניהול בתי משפט כשירים בעולם המערבי מבוסס כבר מאות שנים על שתי זרועות: הזרועה השיפוטית והזרוע המזכירותית.  האיזונים והבלמים בין שתי הזרועות חיוניים ליושרתו ולכשירותו של בית המשפט. גם בתי המשפט בישראל פסקו בעבר, שבית דין שאין בו מזכירות כשירה, הוא בית דין בלתי כשיר...

לפני מאה שנה בתי המשפט הפדרליים בארה"ב התדרדרו לשפל המדרגה. על פי דיוני הקונגרס של ארה"ב,  השחיתות בבתי המשפט הפדרליים הפכה אותם ל"בּוּרְלֵסְקָה".  על פי היסטוריונים של מערכת המשפט הפדרלית בארה"ב, הצעד המרכזי, שסייע בתיקון המצב, היה חקיקת חוק חדש (Salaries Act (1919 ביחס להתנהלות המזכירויות ...  [1]

זהו גם המודל שהונהג בפלשתינה-א"י על פי תקנות בתי המשפט - משרד רישום, המנדטוריות, משנת 1936. 

אבל תחת שר המשפטים טומי לפיד ונשיא בית המשפט העליון אהרן ברק, ביטלו את התקנות המנדטוריות, ובעצם ביטלו את המזכירות כמזכירות כשירה. השופטים עושים מה שבא להם ברישומים בתיקים. 

וככה נראים היום בתי המשפט במדינת ישראל...

קישורים

[1] Messinger, I Scott, "Order in The Court - History of Clerks of United States Courts", Federal Judicial Center (2002)

https://www.fjc.gov/content/order-courts-history-federal-court-clerks-office-0

Messinger, I Scott, "Order in the courts: A history of the federal court clerk's office". University of Michigan Library, (2002)

https://www.amazon.com/Order-courts-history-federal-clerks/dp/B00300GLDC