Wednesday, January 9, 2019

איך זה שעורכי הדין שקשורים למחאה מתחילים לברבר ברגע שמגיעים לשחיתות השופטים?

איך זה שעורכי הדין שקשורים למחאה מתחילים לברבר ברגע שמגיעים לשחיתות השופטים?
Image may contain: text
Image may contain: text Image may contain: text Image may contain: 1 person, eyeglasses and suit
יש לי הערכה רבה לעו"ד שחר בן-מאיר. ידען גדול בנושא שוד הגז ותיקי השחיתות של נתניהו, לדוגמה... אז הבוקר הוא מעלה פוסט מעריץ על אהרן ברק (קונטרה לאיילת שקד). בתגובה, אני מעלה לו פוסט עם הרמאות החמורה של אהרן ברק, עניין מרכזי להשחתת בית המשפט העליון - ומבקש הסבר... ואז עו"ד שחר בן-מאיר מתחיל פתאום לברבר שטויות... על פי עו"ד שחר בן-מאיר, זה בסדר כששולחים בן אדם למאסר עולם "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"? זה בסדר כשמאשרים את מתווה הגז "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"? ומה הייתם אומרים אם הייתם מקבלים צ'ק "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"? ומה על גט רבני "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"?
אהרן ברק הוא האב המייסד של כת הממזרים!
חנה קים Or-ly Barlev Sigalit Kesler
---
א) Shachar Ben Meir
מה שמיוחד אצל גב שקד הוא שהשקרים ״שברתי הקונספציה״ באים תמיד יחד עם בורות. היא תולה את כל חוליי מערכת המשפט לגישתה בברק. הנה כאן פסד מ 61 שמדבר על פרשנות תכליתית, ועוד פסד מ 65 שמדבר על זכות עמידה עקרונית של אזרחים ולא רק מי שנפגע...👇
ב) Joseph Zernik
אם כבר מדברים על אהרן ברק, בו תסביר לי את חידת החידות: איך כל החלטות בית המשפט העליון הפכו לטיוטות? עד מרץ 2002: "העתק מתאים למקור, מזכיר ראשי... ומאז ועד היום:" "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"... כל פעם שאני מציג את זה בכנסים בינלאומיים, משפטנים על הרצפה.
ג) Shachar Ben Meir
Replying to @Joseph_Zernik
פעם זה היה עותק נייר מתאים למקור שקיבלת מהמזכירות היום זה מועלה לאתר אז לכן הכיתוב האמור...
ד) Joseph Zernik
Replying to @shacharbm
זה ההסבר הכי טוב שהצלחת להביא? א) אז גם לפי שיטתך, כל ההחלטות באתר בית המשפט העליון הן "טיוטות"... ב) במרץ 2002, ההחלטות כבר הופיעו באתר במשך שנים. ג) גם היום הכתבים הקובעים הם בתיק הנייר בחתימת יד. ד) גם היום יש חובה להמציא החלטות. ה) במקביל להסרת "העתק מתאים למקור" והוספת "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" - החל גל של פיברוקים. ו) הנהלת בתי המשפט מסרבת לענות: מי החליט על השינוי, ו מה הבסיס החוקי. ז) החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך מתעדת, שאלשייך העלתה את זה כהצדקה לזכותה לפברק ג"כ...

 • Miriam Eitana Macmull
  לכל מי שצריך להתפרנס יש גבולות...
  2
 • מיכאל מוריס-רייך וב
  לא הבנתי את התשובה של שחר. מה הוא בדיוק טוען?
 • Joseph Zernik
  מיכאל מוריס-רייך וב - תשאל אותו. אני לא הבנתי ג"כ... עו"ד שחר בן מאיר טוען: א) שהיום לא ממציאים לצדדים בבית המשפט העליון את ההחלטות בדואר - רק מעלים אותן לאתר [זה לא נכון עובדתית, וגם נוגד את חובת ההמצאה]. ב) כיוון שמעלים את ההחלטות לאתר, והן לא על נייר, הן רק "טיוטות"... [כאילו אין דרך לוודא שמסמכים אלקטרוניים הם אמתיים]...