Monday, November 21, 2016

2016-11-21 פרשת ג'ואל בן סימון: שחיתות מתועבת של השופטים - נילי מיימון התחזתה לשופטת כשהתעללה בג'ואל


פרשת ג'ואל בן סימון: שחיתות מתועבת של השופטים - נילי מיימון התחזתה לשופטת כשהתעללה בג'ואל 
לאחר שיהוי ניכר הגיעה לבסוף תשובת משרד המשפטים על בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי מינויה של נילי מיימון כשופטת בזמן שישבה כביכול בדין בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים בעניינה של ג'ואל בן סימון.  התשובה מאשרת את מה שהיה ברור כבר מזמן: נילי מיימון לא הייתה שופטת כלל, כשהתעללה בג'ואל, אלא התחזתה לשופטת. כמו במקרים רבים אחרים הנוגעים לבתי המשפט לענייני משפחה, העניינים שבבסיס הפרשה הם נדל"ן, כספים, ומשמורת קטין.
הפרשה התפוצצה לאחר שבן סימון הפגינה נגד שחיתות השופטים מול משרדה של שרת המשפטים איילת שקד. בתגובה, "תיאמה" עו"ד יעל קוטיק ממשרד המשפטים אשפוז כפוי של בן סימון... 
התופעה כולה מראה על שיתוף פעולה לדבר עבירה של סדרת שופטים, נשיאות בית המשפט ובכירי סגל המזכירות בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים. שותפים לדבר עבירה הם גם בכירי משרד המשפטים - שרת המשפטים איילת שקד והמנכ"לית אמי פלמר בראשם. אין דרך מתאימה לתאר פרשה זאת, מלבד פשיעה מאורגנת במערכת המשפט בדרגים הגבוהים ביותר. מערכת המשפט ואכיפת החוק בישראל אינה מסוגלת להתמודד עם שחיתותה עצמה. עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, זה לא ייפסק!    
תמונה 1: ז'ואל בן סימון וכמה מהעבריינים בבית המשפט לענייני משפחה י-ם - השופט מנחם הכהן, המתחזה ל"שופטת עמיתה" נילי מימון,  והשופט שלמה אלבז.
תמונה 2: הדמויות המרכזיות בפרשה במשרד המשפטים - העלימו עין מפשיעה מאורגנת בבית המשפט, והתנכלו לחושפת השחיתות בן סימון: המנכ"לית אמי פלמר, שרת המשפטים איילת שקד, ו"מתאמת" האשפוז הכפוי עו"ד יעל קוטיק. 
_____ 
מאהל המחאה ת"א, 21 לנובמבר - לאחר שיהוי ניכר, התקבלה לבסוף תשובת משרד המשפטים על בקשה על פי חוק חופש המידע, בעניינה של ג'ואל בן סימון.  ג'ואל זכתה לפרסום נרחב לאחר ששבתה שבת מול משרדה של שרת המשפטים איילת שקד, ולאחר מכן נלקחה לאשפוז כפוי ב"תיאום" בכירי משרד המשפטים. [1-2]

א. תשובת משרד המשפטים על פי חוק חופש המידע מבהירה שנילי מיימון עסקה בפשיעה בבית המשפט לענייני משפחה י-ם - התחזתה לשופטת

הבקשה על פי חוק חופש המידע (220-16) ביקשה בין השאר: [3]

ב. נילי מיימון – בית המשפט לענייני משפחה י-ם

1. כל כתב, או לחלופין מראה מקום לפרסום ברשומות, המתעד את מינויה כדין של נילי מיימון כשופטת, ו/או שופטת עמיתה בבית המשפט לענייני משפחה י-ם, שהיה בתוקף (אם היה) ביום 06 ליוני, 2016.


תמונה 3: בקשה על פי חוק חופש המידע (220-16) שהוגשה למשרד המשפטים.
_____  
תשובת משרד המשפטים אומרת בין השאר: [4]
לעניין הבקשה בדבר הפרסום ברשומות, בקשתך נדחית מכח סעיף 8(3) לחוק.  בקשתך לדעת האם מינוים היה תקף בתקופות מסויימות שצוינו על ידך בבקשה: לאחר בדיקה נמצאו הודעות על מינוי, אולם לא המידע המבוקש על ידך.
סעיף 8(3) לחוק חופש המידע, המצוטט בתשובת משרד המשפטים, אומר:
8. רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע באחד מאלה:
(3)  לאחר שנקטה אמצעים סבירים, התברר לה שלא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי ברשותה;


תמונה 4: תשובת משרד המשפטים על בקשה על פי חוק חופש המידע (220-16).
_____  
תשובת משרד המשפטים מאשרת את מה שהיה ברור כבר קודם לכן:   נילי מיימון התחזתה לשופטת והתעללה בג'ואל בן סימון בשיתוף פעולה עם שופטים אחרים בבית המשפט לענייני משפחה ירושלים. בכירי משרד המשפטים נקמו בג'ואל לאחר שחשפה את הפרשה.

ב. בלתי אפשרי שההונאה הבוטה של נילי מיימון התבצעה ללא ידיעת נשיאות בית המשפט
ג'ואל בן סימון אינה משפטנית כלל.  יחד עם זאת, זיהתה מיד את ההונאה בהתנהלותה של המתחזה נילי מיימון, כפי שעולה מ"פרוטוקול" מפוברק שרשמה נילי מיימון עצמה.  מיד בתחילת הפרוטוקול מזהירה בן סימון את נילי מיימון שלא לעסוק בפשיעה...  זיהוי ההונאה היה פשוט לדברי בן סימון: נילי מיימון הופיעה ללא גלימת שופטת, ללא קלדנית וכתבה בכתב יד מסמך בלתי תקין (אפילו מספר התיק משובש), חסר תוקף בעליל, שהוא כביכול  "פרוטוקול" ו"החלטה" - צו הרחקה על ג'ואל בן סימון.


 תמונה 5: עמוד מס' 1 של "פרוטוקול" כביכול  בכתב ידה של המתחזה ל"שופטת עמיתה" נילי מיימון מיום 06 ליוני, 2016 -  מספר התיק שגוי,  אינו אומר בראשו "פרוטוקול", ואינו מציין את תאריך הדיון כביכול, ללא סמל המדינה, ללא שמות מלאים של הצדדים או הנוכחים. פרוטוקול זה אומר בראשו:
המשיבה...: "אני מבקשת מכב' השופטת לפסול את עצמה על אתר.  אני רוצה להזהיר אותך נילי מיימון, אני רוצה למנוע מהשופטת ליפול בפשעים ששופטים אחרים עשו. פרוטוקול בלי ה"ט, המספר לא נכון...

תמונה 6: עמוד מס' 2 של "פרוטוקול" כביכול  בכתב ידה של המתחזה ל"שופטת עמיתה" נילי מיימון מיום 06 ליוני, 2016. הפשיעה המתועבת של נילי מיימון כללה בידוי של "צו הרחקה" נגד ג'ואל:
המשיבה איננה מגיבה לגוף הבקשה למרות בקשות מבית המשפט שתעשה כן. המשיבה מתבטאת בזלזול ובצורה בוטה כלפי שופטים...
 
 תמונה 7:  תיבת חתימה מזויפת של המתחזה ל"שופטת עמיתה" נילי מיימון, על "החלטה" מיום 06 ליוני, 2016, שהיא "צו הרחקה" כביכול -  ללא חותמת אישית של השופטת...  על פי ז'ואל, נילי מיימון הופיעה ללא גלימת שופטת וללא קלדנית
____

ג. נילי מיימון לא פעלה לבדה - אוסף שופטים ובכירים במזכירות, היו מודעים לפשיעה המאורגנת ונטלו בה חלק.
תמונה 8:  רשימת 22 התיקים ה"סגורים", שבהם מופיעה ז'ואל בן סימון בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, כפי שהתגלתה בעת עיון במזכירות בית המשפט.
____

 החוק מורה על איחוד תיקים בבתי המשפט לענייני משפחה... 22 תיקים, הנוגעים לבן סימון, כולם רשומים כ"סגורים", התגלו בעת עיון במזכירות בית המשפט לענייני משפחה י-ם. אולם השופטים ממשיכים לבצע הליכים בדויים/למראית עין בתיקים אלה, ומבלבלים את הרישומים  בין התיקים.  אין ספק שחקירת התיקים הנוגעים לז'ואל בן סימון תראה, שבית המשפט לענייני משפחה בירושלים הוא ארגון פשע לכל עניין ודבר.

בעת העיון בתיקים במזכירות בית המשפט, בחודש ספטמבר, ביקש סגן המזכיר הראשי רפי ברוך מעובדת בכירה במזכירות בשם מאיה לסייע לג'ואל בעניין העיון בתיקים. אולם מאיה סירבה להדפיס אפילו את רשימות ה"החלטות בתיק".  הסיבה כפי שהסבירה מאיה: הרשימות כוללת "טיוטות", שאינן החלטות. לכן, הרשימות כוזבות. מאיה  סירבה להדפיס רשימות כוזבות ממערכת נט-המשפט.

אין ספק, שאם עובדת מזכירות, שהביטה בפעם הראשונה בתיקים אלה, הבינה מיד שהתיקים בדויים ושקריים, כל שופט שפעל בתיקים אלה ידע גם הוא שהתיקים בדויים ושקריים.

ד. בכירי משרד המשפטים שיתפו פעולה גם הם עם השופטים המושחתים, והתנכלו לחושפת השחיתות ג'ואל בן סימוןתמונה 9:  בזמן שג'ואל שבתה שביתת שבת לפני משרדה של שרת המשפטים איילת שקד, הופיעה עו"ד  ענבל וייל ממשרד המשפטים בשמה של ג'ואל בבית המשפט שלא כחוק. ג'ואל לא הכירה את עו"ד וייל ולא יפתה את כוחה. רשימת "ייפויי כוח" - מראה רק ייפוי כוח אחד בתיק - של עו"ד אפרים גביש.
______

בתגובה על שביתת השבת של ג'ואל בן סימון, נשלחה עו"ד ענבל וייל (אחראית תחום מעמד אישי, הלשכה לסיוע משפטי למחוזות ירושלים והדרום, משרד המשפטים.) בשמה של ז'ואל כביכול לבית המשפט, ללא ידיעתה של ז'ואל (שאינה מכירה אותה כלל), ללא הסכמתה, ללא ייפוי כוח, ובניגוד גמור לחוק.

הופעתה של עו"ד וייל, בשמה של ג'ואל כביכול, תועדה בהונאה נוספת, הפעם של השופט מנחם הכהן. מנחם הכהן הנפיק "טיוטה" שתוכנה משובש ושקרי, אך מתעדת את הופעתה של עו"ד ענבל וייל לפניו ביום 26 ליולי, 2016, בעוד ג'ואל שובתת לפני משרדה של שרת המשפטים איילת שקד.

החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך מציינת בפירוש, שכתבים שעליהם מופיע חותם המים "טיוטה" הם חסרי כל תוקף, אסור לאשרם "העתק מתאים למקור", אסור להמציאם לצדדים, ואסור להדפיסם לצדדים במזכירות.

אולם גם 4 שנים לאחר פרסום החלטת הנציב ו-5 שנים לאחר התפוצצות פרשת ורדה אלשייך, שופטי בית השפט לענייני משפחה ירושלים, עוסקים בהונאות ללא כל בושה וללא מורא החוק.


תמונה 10:   כתב החלטה בדוי/למראית עין/ "טיוטא" של השופט מנחם הכהן (מתוארך ליום 26 ליולי, 2016), שהומצא לז'ואל בדואר לאחר תום האשפוז הכפוי. ההחלטה נוגעת לצו עיכוב יציאה מהארץ על בנה הקטין, שנגד הניסיון לבטלו במעמד צד אחד מחתה:
התייצבה לפני עורכת הדין ענבל וייל מהלשכה לסיוע משפטי...  כל נסיונותי לאתר בקשת האב, או החלטת כבוד השופט אלבז לא צלחו...


תמונה 11:  רשימת "מועדי דיון" - מראה שלא התקיים כלל דיון ביום 26 ליולי, 2016, או בסמוך לו. רק שני דיונים התקיימו בתיק, שניהם בשנת 2014.  הדיון שתיעד השופט מנחם הכהן בהחלטה הבדויה/למראית עין היה דיון בדוי/למראית עין גם הוא.
_____

אין ספק, שאם עו"ד וייל, אחראית תחום מעמד אישי, הלשכה לסיוע משפטי למחוזות ירושלים והדרום במשרד המשפטים, כשירה אף למחצה, הייתה צריכה להבין מתוך הופעתה בבית המשפט והגישה שניתנה לה, את הפשיעה שהתנהלה בעניינה של ג'ואל בן סימון בבית המשפט לענייני משפחה י0-ם.
לכן, חמורה מכל היא תגובת בכירי משרד המשפטים, שהיו מעורבים ישירות בעניינה של ג'ואל בן סימון - השרה איילת שקד, המנכל"ית אמי פלמר, ועו"ד יעל קוטיק.

התגובה לחשיפת השחיתות על ידי בן סימון, וההפגנה נגד השחיתות הייתה אשפוז כפוי ב"תיאום" משרד המשפטים, כפי שתועד במסמכים הפסיכיאטרים שהונפקו בעניינה של ג'ואל בן סימון.

ד. הנהלת בתי המשפט מעכבת את תשובתה על בקשה נוספת על פי חוק חופש המידע בפרשה זאת - שתבהיר פרטים נוספים על הפשיעה המאורגנת בבית המשפט
בקשה על פי חוק חופש המידע הוגשה להנהלת בתי המשפט בספטמבר, בניסיון לברר פרטים נוספים לגבי הפשיעה המאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים בתיקים הנוגעים לז'ואל בן סימון.  הנהלת בתי המשפט מעכבת את תשובה על הבקשה.

ה. "ירידה בפורמליזם ועלייה בערכים"? בפועל - פשיעה מאורגנת במערכת המשפט ואכיפת החוק
מאמר בגלובס ציטט לאחרונה "משפטנים בכירים" המתארים את המצב בבתי המשפט כתוצאה של תהליך שתואר על ידי בכירי המשפטנים בארץ כ"ירידה בפורמליזם ועלייה בערכים".
אולם ה"משפטנים הבכירים" עצמם מגיעים למסקנה שבפועל המצב הוא "ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט... אין שם משפט".  [5]
תיאור המצב כ"ג'ונגל טוטלי" גם הוא חוטא לאמת. המצב המתועד בפרשת ג'ואל בן סימון ובתיקים רבים אחרים הוא פשיעה מאורגנת של השופטים בבתי המשפט, תוך העלמת עין ו/או שיתוף פעולה של עורכי הדין ומשרד המשפטים.

 לסיכום 
  1.  הגיע הזמן לעשיית צדק לג'ואל בן סימון, ולמחיקת ההליכים נגדה בבית המשפט לענייני משפחה י-ם כבטלים מעיקרם.
  2. יש לפתוח מיד בחקירה פלילית של בית המשפט לענייני משפחה י-ם לאור הראיות הבלתי ניתנות להפרכה של פשיעה מאורגנת של שופטים, אנשי מזכירות, ועורכי דין.
  3. עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, הפשיעה בבתי המשפט לא תיפסק! 

קישורים: 
[1] Israel: anti-judicial corruption protester placed under compulsory psychiatric hospitalization_OpEdNews.comש
http://www.opednews.com/articles/Israel-anti-judicial-corr-by-Joseph-Zernik-Israel_Judicial-Corruption_Punishing-Protesters-160814-5.html
[2] Joelle Ben Simon affair continues - organized crime in the Jerusalem Family Court_OpEdNews.com
http://www.opednews.com/articles/Israel-anti-judicial-corr-by-Joseph-Zernik-Israel_Judicial-Corruption_Punishing-Protesters-160814-5.html
[3]2016-08-25 בקשה על פי חוק חופש המידע (220-16) על משרד המשפטים
[4] 2016-11-17 תשובת משרד המשפטים על בקשה על פי חוק חופש המידע (220-16) - כפי שהתקבלה בפקס
https://drive.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5SXpQZ3VEZ0FSbk0/view?usp=sharing
 [5]
"יש ג'ונגל טוטאלי בבתי המשפט. תעשו הכול כדי לא להגיע אליהם, כי אין שם משפט!" - גלובס

חשיפת "גלובס": התכתבות בפייסבוק בין משפטנים בכירים, שנתנו דרור למקלדתם בלי הפורמליות המקובלת, חושפת ביקורת על מערכת בתי המשפט למשפחה ובתי המשפט בכלל
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.globes.co.il%2Fnews%2Farticle.aspx%3Fdid%3D1001153449&h=xAQFv8aBN&enc=AZO2UFW24iyAygnzSQzgXpPZe9RGEeCbDTEdNnOmpJ5CQRd4J4l0IQ6OWWFhsij8SoQTqkPHw3WK_Iyx2xcywZyiZnSHhHF9hEoiiNUIwwJu07pRg42VnoRig4mRyacArAYFLvr2mgvufrS7_sTQje2aqiqxOVORTQzryTbuTunrPbigYe2dOV0ZcAMQDdUUMBxxDS8TnseKXWAPP1BBfZke&