Monday, September 19, 2016

2016-09-20 תלונה אתית הוגשה לטכניון נגד פרופ' אלי ביהם - אבטחת סייבר ומחשוב ממשלתי בישראל


תלונה אתית הוגשה לטכניון נגד פרופ' אלי ביהם - אבטחת סייבר ומחשוב ממשלתי בישראל
למרות פניות חוזרות, פרופ' אלי ביהם, העומד בראש המרכז החדש לחקר אבטחת סייבר בטכניון, מסרב להתייחס לראיות מהימנות לחוסר ישרה ו/או הונאות במערכות מחשוב ממשלתיות חיוניות בישראל: א) מערכות המידע של בתי המשפט, ב) מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית. התלונה טוענת שפרופ' אלי ביהם, בתפקידו כראש מכון המחקר לאבטחת סייבר בטכניון, נושא בחובה אתית ואינטלקטואלית לציבור הרחב בישראל לחוות את דעתו, או לחלופין – לפתוח דיון ציבור בנושאים הקשורים לישרתן ואבטחתן של מערכות המידע הממשלתיות בישראל, ובכללם:
1. יושרתן ואבטחתן, או כשל בישרתן ואבטחתן של מערכות המידע של בתי המשפט, וכן
2. יושרתן ואבטחתן, או כשל בישרתן ואבטחתן של מערכות המידע של ודעת הבחירות המרכזית.
התלונה הוגשה לסגן הנשיא פרופ' וויין קפלן, לנשיא פרופ' פרץ לביא, ולחברי הוועד המנהל.
תמונות: פרופ' אלי ביהם, ראש המרכז החדש לחקר אבטחת סייבר בטכניון
________

מאהל המחאה ת"א, 20 לספטמבר - תלונה אתית הוגשה בטכניון נגד פרופ' אלי ביהם, ראש המכרז החדש לחקר אבטחת סייבר.  התלונה טוענת שפרופ' אלי ביהם, בתפקידו כראש מכון המחקר לאבטחת סייבר בטכניון, נושא בחובה אתית ואינטלקטואלית לציבור הרחב בישראל לחוות את דעתו, או לחלופין – לפתוח דיון ציבור בנושאים הקשורים לישרתן ואבטחתן של מערכות המידע הממשלתיות בישראל, ובכללם:
1. יושרתן ואבטחתן, או כשל בישרתן ואבטחתן של מערכות המידע של בתי המשפט, וכן
2. יושרתן ואבטחתן, או כשל בישרתן ואבטחתן של מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית.
התלונה הוגשה לסגן הנשיא פרופ' וויין קפלן, לנשיא פרופ' פרץ לביא, ולחברי הוועד המנהל.

להלן התלונה שהוגשה היום במלואה:

20 לספטמבר, 2016פרופ וויין קפלן – משנה לנשיא למחקר
בדוא"ל
פרופ פרץ לביא - נשיא
בדוא"ל
חברי הוועד המנהל – דרך מזכירתו
בדוא"ל
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

הנידון: תלונה אתית נגד פרופ' אלי ביהם – אבטחת סייבר ומחשוב ממשלתי בישראל
אבקש את תשובתכם בתוך 14 ימים.

לכבוד המשנה לנשיא קפלן, הנשיא לביא, וחברי הוועד המנהל,
תלונה אתית זאת נגד פרופ' אלי ביהם, ראש המרכז לחקר אבטחת סייבר בטכניון, מוגשת לכם, שכן דפי המידע של הטכניון מראים שלשכת המשנה לנשיא מרכזת את פעולת ועדות האתיקה, [1] אך יחד עם זאת, לא מצאתי ועדת אתיקה המתאימה לתלונה זאת, וייתכן שיש צורך להעמיד ועדת אתיקה אד-הוק לצורך העניין.
פרופ' אלי ביהם עומד בראש המרכז לחקר אבטחת סייבר בטכניון, הממומן קרוב לוודאי, לפחות בחלקו, מכספי הציבור. בדומה, הטכניון עצמו זוכה לתמיכה מכספי הציבור.
לאחרונה הפניתי לפרופ' ביהם בקשות חוזרות להביע את דעתו לגבי אבטחתן ויושרתן של מערכות סייבר חיוניות של הממשל בישראל – מערכות המידע של בתי המשפט (ובכללן מערכת נט-המשפט) (צרופה א’) ומערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית (צרופה ב’). אין צורך להסביר שלעניינים אלה חשיבות ציבורית מן המעלה הראשונה.
פרופ' ביהם שב וסירב לחוות דעה בעניינים אלה. פרופ ביהם גם סירב לענות על הצעה לקיום סימפוזיון ציבורי בעניינים אלה (צרופה ב’).
אנלוגיות מטבען לוקות בדרך כלל בחסר. אולם בכדי להקל על הבנת העניין על ידי קהל קוראים רחב יותר, אוסיף:
נניח שממשלת ישראל הייתה מקימה בכספי הציבור מערכות לשליטה באספקת המזון לציבור הרחב. נניח עוד שראיות מהימנות מצביעות על כך שפרטים ו/או חלקים מן הציבור (לדוגמה: רומן זדורוב, אלה החייבים להופיע בפני בתי המשפט לענייני משפחה, אלה החייבים להופיע בלשכות ההוצאה לפועל, מחזיקי אג"ח בתיקי "תספורות", פירוקים ופשיטות רגל של תאגידים בבית המשפט המחוזי) נפגעים על ידי מערכות אלה מהרעלות מזון חמורות, בין אם בשוגג ובין אם מתוך כוונת זדון.
האם מוטלת חובה אתית ואינטלקטואלית על פרופסור בטכניון, העומד בראש מרכז מחקר לבטיחות באספקת המזון להתייחס כראוי לבקשות לחוות דעתו בעניין?
בקיצור:
התלונה הנוכחית טוענת שפרופ' אלי ביהם, בתפקידו כראש מכון המחקר לאבטחת סייבר בטכניון, נושא בחובה אתית ואינטלקטואלית לציבור הרחב בישראל לחוות את דעתו, או לחלופין – לפתוח דיון ציבור בנושאים הקשורים לישרתן ואבטחתן של מערכות המידע הממשלתיות בישראל, ובכללם:
  1. יושרתן ואבטחתן, או כשל בישרתן ואבטחתן של מערכות המידע של בתי המשפט, וכן
  2. יושרתן ואבטחתן, או כשל בישרתן ואבטחתן של מערכות המידע של ודעת הבחירות המרכזית.
אשמח לספק מידע נוסף לכל ועדת אתיקה של הטכניון שתבדוק את תלונתי זאת.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א
צרופות: להלן
העתקים: תפוצה רחבה

צרופה א- תכתובת אחרונה עם פרופ’ אלי ביהם – מערכות מידע של בתי המשפט

On 2016-09-19 7:09 pm, Eli Biham wrote

שלום רב
אני חוזר ודורש שתפסיק להטריד אותי עם רשימות התפוצה שלך.
להזכירך, טרם אישרת מחיקתי מרשימותיך, טרם התנצלת בפומבי על הכפשותיך, טרם התייחסת למאגר הביומטרי, וטרם התחלת להתנהג באופן מכובד. ואפילו טרם התחלת לדייק בשמות התפקידים.
אי לכך, לא תקבל כל תגובה על הטרדותיך והכפשותיך, פרט לדרישות להפסיק, ולהתנצל.
אלי

On 19/09/16 18:31, joseph.zernik wrote
פרופ' ביהם הנכבד,
אנא קבל את הפרסום החדש מהיום, שלהלן.
אני מבין היטב את חוסר ההתלהבות שלך להביע כל דעה בנושא חוסר היושרה ו/או ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל.
יחד עם זאת, נראה לי שכפרופסור במוסד אקדמי ציבוריוכראש המכון לחקר אבטחת הסייבר בטכניון, מוטלת עליך חובה ציבורית ואינטלקטואלית בעניין זה.
אין צורך לפרט את חשיבות העניינים שהפרסום כאן מדגים.
בברכה,
דר' יוסף צרניק

העתקים:
פרופ וויין קפלן - משנה לנשיא למחקר

פרופ פרץ לביא - נשיא הטכניון

הונאות השופטים במשפט זדורוב בנצרת: האם השופט חיים גלפז היה רק ניצב (ססטיסט)?
בקשה על פי חוק חופש המידע מנסה להבהיר את חלקו של השופט חיים גלפז בהונאות השופטים במשפט רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת. רומן זדורוב מוחזק על ידי רשויות מדינת ישראל בכלא שיטהתלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם - קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים - מראה שרומן זדורוב מוחזק כנידון כביכול שהורשע כביכול ברצח, אולם ללא הכרעת דין עשויה כדין, ללא גזר דין עשוי כדין, וללא פקודת מאסר (הנדרשת בדין לקבלת נידון למאסר בבית הכלא) כללתלונה פלילית שהוגשה ליומע"ש מתעדת את חלקם הפעיל של השופט לשעבר יצחק כהן, השופטת אסתר הלמן, והשופט אברהם אברהם בהונאות אלהאולם השופט חיים גלפז שימש ככל הנראה כניצב (סטטיסט) בלבד...
קראו את הפוסט המלא: http://inproperinla.blogspot.c

צרופה ב- הצעה לסימפוזיון ציבורי ומערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית

On 12/09/16 14:43, joseph.zernik wrote:
הנידון: בקשה לקיום סימפוזיון פתוח לציבור במרכז המחקר לאבטחת סייבר בטכניון בנושא המחשוב הממשלתי במדינת ישראל
פרופ' ביהם הנכבד,
בכל התכתובת שלנו לאחרונה בעניין ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל, איכשהו פיספסתי את העובדה שאתה עומד בראש מרכז המחקר לאבטחת סייבר בטכניון, שנחנך לאחרונה.
אין ספק שקיום סימפוזיון בנושא המחשוב הממשלתי בישראל, אבטחת יושרתו, וחשיבותו למהות המשטר, הם נושאים אקדמאים מתאימים במיוחד למרכז חדש זה.
בין המתדיינים אני מציע באופן ראשוני לכלול את הבאים:
* פרופ עוזי אורנן - הפקולטה למחשבים, הטכניון
* פרופ דני דולב - ראש מרכז החדשנות הבינלאומי בתחום אבטחת המידע במרחב הקיברנטי (סייבר). באוניברסיטה העברית
* פרופ אסא כשר - מומחה לאתיקה מקצועית ולממשל
* פרופ' דניאל פרידמן - משפטים ת"א, שר המשפטים לשעבר
* פרופ' מוטה קרמניצר - המכון הישראלי לדמוקרטיה
* פרופ עומר ריינגולד - (אולי בוועידת וידאו)
בברכה,
דר' יוסף צרניק

מאהל המחאה ת"א

העתקים:
פרופ' פרץ לביא, נשיא הטכניון
פרופ' וויין קפלן - המשנה לנשיא למחקר

 2016-09-12 הונאת מחשבים בבחירות 2015?  ח"כ אלהרר התבקשה לסייע בקבלת תשובה ראויה, כדין על בקשה על פי חוק חופש המידע

לאור פירסומים המעלים חשדות להונאת מחשבים בוועדת הבחירות המרכזית בבחירות 2015, הוגשה בקשה על פי חוק חופש המידע על הכנסתהבקשה היא לגבי פיתוחה, בדיקתה, הטמעתה, הפעלתה, ואבטחתה של מערכת המחשוב של ועדת הבחירות המרכזיתמשרד חופש המידע של הכנסת אישר את קבלת הבקשה, אולם לא סיפק עד היום מספר בקשה כראויח"כ אלהרר התבקשה היום לסייע באבטחת טיפול ותשובה כראוי וכדין על הבקשה על פי חוק חופש המידע.
מצב בו גם הכנסת אינה מוכנה, רוצה, או יכולה לטפל כראוי וכדין בבקשה על פי חוק חופש המידע (שהיא עצמה חוקקה) לגבי מחשוב ועדת הבחירות המרכזית (שהכנסת עצמה הקימה), ושנועדה להקים את הכנסת עצמה כדין, תעלה חשש שגם הכנסת אינה נבחרת ופועלת כרשות מחוקקת כדין, אלא תחת שליטת זרועות "הממשל העמוק" (DEEP STATE).
ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל בעשור הקודם הן למעשה שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז.

קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.c
______________________
1לשכת המשנה לנשיא למחקר > ועדות אתיקה

 

2016-09-20 Ethics complaint filed in the Technion against Prof Eli Biham - cyber security and e-government

Ethics complaint filed in the Technion against Prof Eli Biham - cyber security and e-government
Regardless of repeat requests, Prof Eli Biham, Head of the Technion's Cyber Security Research Center, refuses to address credible evidence of lack of integrity and/or fraud in critical e-government systems in Israel: a) IT systems of the courts, and b) IT systems of the Central Election Committee. The complaint claims that Prof Eli Biham, in his capacity as Head of the Technion’s Cyber Security Research Center, holds an ethical and intellectual duty to the Israeli public-at-large to opine, alternatively – to initiate public debate of matters related to security and integrity of e-government in Israel, including, but not limited to:
1. Integrity and security, or lack thereof, of IT systems of the Israeli courts, and
2. Integrity and security, or lack thereof, of IT systems of the Central Election Committee.

The Complaint was filed with the Technion's Executive Vice President Prof Wayne Kaplan, President Prof Peretz Lavie, and Members of the Executive Committee.
READ THE FULL POST: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/09/2016-09-20-ethics-complaint-filed-in.html


Figures: Prof Eli Biham,  Head of the new Technion's Cyber Security Research Center
____

OccupyTLV, September 20 - Ethics complaint was filed in the Technion against Prof Eli Biham, Head of the new Technion's Cyber Security Research Center.
The complaint claims that Prof Eli Biham, in his capacity as Head of the Technion’s Cyber Security Research Center, holds an ethical and intellectual duty to the Israeli public-at-large to opine, alternatively – to initiate public debate of matters related to security and integrity of e-government in Israel, including, but not limited to:
1. Integrity and security, or lack thereof, of IT systems of the Israeli courts, and
2. Integrity and security, or lack thereof, of IT systems of the Central Election Committee.

Following is the full complaint, filed today


September 20, 2016

Prof Wayne D Kaplan, Executive Vice President for Research
Prof Peretz Lavie, President
Executive Committee Members – via its Secretary
Technion - Israel Institute of Technology

RE: Ethics complaint against Prof Eli Biham – cyber security and e-government in Israel
Your response within 14 days is kindly requested.

Dear Executive Vice President Kaplan, President Lavie, and Members of the Executive Committee:
Instant ethics complaint against Prof Eli Biham, Head of the Technion’s Cyber Security Research Center, is addressed to you, since the Technion web pages indicate that Vice President’s office is charged with administration of the Technion Ethics Committees. [1] However, I could not find the exact ethics committee, fitting instant ethics complaint, and it may require the convening of an ad-hoc ethics committee.
Prof Eli Biham heads the Technion’s Cyber Security Research Center, which is likely to be funded, at least in part by the public coffer. Likewise, the Technion itself benefits from the public coffer.
I יave recently addressed to Prof Biham repeat requests to opine regarding security and integrity of key cyber systems of the Israeli government – IT systems of the courts (including, but not limited to Net-HaMishpat – IT system of the district and magistrate courts) (Attachment A), and IT system of the Central Election Committee (Attachment B). These issues hold the highest public policy significance.
Prof Biham has repeatedly refused to opine on such matters. He also refused to respond on a proposal to hold a public symposium on such matters (Attachment B).
Analogies are usually flawed. Regardless, in order to make myself understandable by a wider readership, I offer the following:
Let’s assume that the Israeli government established systems, controlling public food supply, funded from the public coffer. Let’s further assume that credible evidence shows that through such system, individuals and/or segments of the public (e.g., Roman Zadorov, those who must appear before the Family Courts, those who must appear before the Debtors’ Courts, bondholders in corporate “haircuts”, bankruptcy cases in the District Courts) are seriously infected, either deliberately or in error. Let’s also assume that the Technion established a Safety in Food Supply Research Center (possibly also funded from the public coffer).
Does a Technion Professor, who heads a Safety in Food Supply Research Center, hold a public and intellectual duty to adequately address requests for his opinion on such evidence?
In short:
My complaint claims that Prof Eli Biham, in his capacity as Head of the Technion’s Cyber Security Research Center, holds an ethical and intellectual duty to the Israeli public-at-large to opine, alternatively – to initiate public debate of matters related to security and integrity of e-government in Israel, including, but not limited to:
  1. Integrity and security, or lack thereof, of IT systems of the Israeli courts, and
  2. Integrity and security, or lack thereof, of IT systems of the Central Election Committee.
I would be glad to provide additional information to any Technion Ethics Committee, which would review instant complaint.
Truly,
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
OccupyTLV
Attachments: Following the Hebrew text below
CC: Wide distribution
1Bureau of the Deputy President for Research> Technion Ethics Committees

Attachment A – recent correspondence with Prof Eli Biham – IT systems of the Courts

On 2016-09-19 7:09 pm, Eli Biham wrote:
Greetings
I repeat my demand that you cease harassing me with your distribution lists.
As a reminder, you have not yet confirmed my deletion from your distribution list, and have not publicly apologized for your badmouthing, have not addressed the Biometric Database, and have not started respectable conduct. You have not even started accurate position naming.
Therefore, you will not receive any response on your harassment and badmouthing, except for demands for stopping and for apology.
Eli
On 19/09/16 18:31, joseph.zernik wrote:
Dear Prof Biham:
Please accept my new publication today, as follows.
I fully realize your lack of enthusiasm to provide any opinion regarding lack of integrity and/or fraud in e-government in Israel.
Regardless, it appears to me that as a professor in a public academic institution, and as head of the Technion Cyber Security Research Center, you hold a public and intellectual duty in this matter.
There is no need to explain the significance of the matters, documented in the following publication.
Truly,
Joseph Zernik, PhD
CC:
Prof Peretz Lavie – President of the Technion’s
Prof Wayne Kaplan – Executive Vice President for Research
Judicial fraud in Roman Zadorov's trial in Nazareth - was Judge Haim Galpaz merely a statist/extra?
Request pursuant to the Freedom of Information Act tries to clarify the part played by Judge Haim Galpaz in judicial fraud in Roman Zaorov's trial in the Nazareth District Court.  Roman Zadorov is held by the Israeli authorities in the Shita Prison.  Complaint, which was filed with the UN Human Rights Council - Working Group on Arbitrary Detention - shows that Roman Zadorov is held as purported murder convict, however, with no lawfully made Verdict, no lawfully made Sentencing, and no Arrest Decree (prescribed by Israeli law for admitting a convict to prison) at all.  Criminal complaint, which was filed with the Attorney General, documents the active part of former Judge Yitzhak Cohen, Judge Esther Hellman, and Judge Avraham Avraham in such fraud.  However, Judge Haim Galpaz apparently served only as a statist/extra.
Read the entire post:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/09/2016-09-19-judicial-fraud-in-roman.html  

Attachment B – Proposal for a public symposium and IT systems of the Central Election Committee

On 12/09/16 14:43, joseph.zernik wrote:
Subject:
 Request for holding a public symposium in the Cyber Security Center - E-government in Israel
Date:
2016-09-12 7:48 pm
From:
joseph.zernik
To:
Prof Eli Biham
Cc:
Prof Peretz Lavie , Prof Wayne D. Kaplan, Prof Asa Kasher , Prof Uzzi Ornan, Prof Daniel Friedmann, Prof Mota Kremnitzer ,Prof Danny Dolev
RE: Request for holding a public symposium in the Cyber Security Center - E-government in Israel
Dear Prof Biham:
First, most likely you should be deemed misrepresenting and/or deliberately withholding major part of the content of our discussion, in your writing below.
Second, your response confirms the circumstances, which I described already in my submission to the UN Human Rights Council for the 2013 Universal Periodic Review of Human Rights in Israel: The academia and the intelligentsia in Israel is mostly partnering in the unannounced regime change, which was executed through large-scale fraud on the public in e-government over the past decade.
The UN Human Rights Council Professional Review Report on Human Rights in Israel (2013) incorporated my submission, and summed it as follows: "Lack of integrity in the electronic record systems of the Supreme Court, the district courts and the detainees' courts in Israel".
The Center, which you head, and the Technion now appear as full partners in this matter  - an "improper" role for academicians and an academic institution in a civil society...
Truly,
Joseph Zernik, PhD
OccupyTLV


2016-09-12 Election computer fraud in 2015?  MK Elharar is asked to help...
In view of publications, which raise suspicions of computer fraud in the Central Election Committee in 2015, FOIA request was filed on the Knesset.  The request pertains to development, validation, implementation, operation and security of IT systems of the Central Election Committee. The Knesset FOIA office confirmed receipt of the request, but so far failed to duly issue a FOIA request number.  Circumstances, where the Knesset is not ready, willing, able to uphold FOIA (which it enacted), pertaining to IT systems of the Central Election Committee (which it established), and which is a central tool in lawfully establishing the Knesset itself, must raise concerns that the Knesset is not elected and does not operate as a lawful legislative body, but under control of the Deep State apparatus...
The fraud in government IT systems of the past decade amount to unannounced regime change in Israel...
Read the complete post: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/09/2016-09-12-election-computer-fraud-in.html
 

2016-09-19 Judicial fraud in Roman Zadorov's trial in Nazareth - was Judge Haim Galpaz merely a statist/extra?

Judicial fraud in Roman Zadorov's trial in Nazareth - was Judge Haim Galpaz merely a statist/extra?
Request pursuant to the Freedom of Information Act tries to clarify the part played by Judge Haim Galpaz in judicial fraud in Roman Zaorov's trial in the Nazareth District Court.  Roman Zadorov is held by the Israeli authorities in the Shita Prison.  Complaint, which was filed with the UN Human Rights Council - Working Group on Arbitrary Detention - shows that Roman Zadorov is held as purported murder convict, however, with no lawfully made Verdict, no lawfully made Sentencing, and no Arrest Decree (prescribed by Israeli law for admitting a convict to prison) at all.  Criminal complaint, which was filed with the Attorney General, documents the active part of former Judge Yitzhak Cohen, Judge Esther Hellman, and Judge Avraham Avraham in such fraud.  However, Judge Haim Galpaz apparently served only as a statist/extra.
Read the entire post:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/09/2016-09-19-judicial-fraud-in-roman.html Figure 1: Roman Zadorov is held by the Israeli authorities, as purported murder convict, however, with no lawfully made Verdict, no lawfully made Sentencing, and no Arrest Decree (prescribed by Israeli law for admitting a convict to prison) at all. Both the Nazareth District Court and the Supreme Court deny access to inspect decision records in his case, and both refuse to produce duly signed and certified copies of any decisions in his court files, regardless of repeat requests, pertaining to decisions, which were already purportedly published. Israeli law says "Any person is permitted to inspect decision records, which are not lawfully prohibited for publication." And the Supreme Court declared the right to inspect court records "a fundamental principle in any democratic regime... constitutional, supra-statutory..."
____
OccuyTLV, September 19 - Freedom of Information request has been filed today, which attempts to clarify the part played by Judge Haim Galpaz in judicial fraud in State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court. [1]
The request, filed today, seeks:
1.     Any record, alternatively – reference for official publication in Reshumot, which documents lawful appointment of Haim Galpaz as a Judge, or Judge Emeritus in the Nazareth District Court, which was in force and effect (if it were) on September 14, 2010.
2/ Any record, which documents lawful appointment of Haim Galpaz as a member of the judicial panel in State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court.
3.     Any record, which documents the holding of valid electronic signature, pursuant to the E-Sign Act (2001) by Haim Galpaz on September 14, 2010.
Roman Zadorov is held by the Israeli authorities in the Shita Prison. Complaint, which was filed with the UN Human Rights Council - Working Group on Arbitrary Detention - shows that Roman Zadorov is held as purported murder convict, however, with no lawfully made Verdict, no lawfully made Sentencing, and no Arrest Decree (prescribed by Israeli law for admitting a convict to prison) at all.  [2]
Regardless of lengthy efforts, no lawfully made judgment records of the Nazareth District Court have been discovered to this date. The September 14, 2010 judgment records are patently invalid (Figure 2).


Figure 2: The Judges in State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court - Haim Galpaz, Esther Hellman, and Yitzhak Cohen (not facing indictment on sex crimes).  Hellman and Cohen were clearly active partners in the Fraud Upon the Court.  Galpaz was apparently only a statist/extra.
_____

The "Judgment Docket" in Net-HaMishpat - IT system of the Court - fails to list the September 14, 2010 "Verdict" and "Sentencing" records.

Figure 3:

תמונה 3: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת – כרטיסיית "פסקי דין" בנט-המשפט-גישת הציבור – אינה מראה רישום של הכרעת הדין וגזר הדין משנת 2010.  פסק הדין המשלים משנת 2014 נרשם כ"הוראה לבא כוח נאשמים להגיש ייפוי כוח".
נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם, המזכירה הראשית אשרת אביכזר, והנהלת בתי המשפט מסרבים להשיב:
(i) מי מחזיק כדין בסמכות ועל מי מוטלת כדין החובה לרשום את פסקי הדין תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" בבית המשפט המחוזי נצרת?
(ii) האם רישום כתב בית דין כ"פסק דין", "הכרעת דין", ו/או "גזר דין" תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" אומר שהוא אכן פסק דין עשוי כדין ובר תוקף באותו תיק?
(iii) האם אי רישום כתב בית דין כ"פסק דין", "הכרעת דין", ו/או "גזר דין" תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" אומר שאינו פסק דין עשוי כדין ובר תוקף באותו תיק?
תקנות בתי המשפט – משרד רישום (1936) מתקופת המנדט הבריטי הורו על חובת המזכיר הראשי לגבי "שמירה מצוינת של התיקים והפנקסים", בוכלל החובה לרישום פסקי הדין. לעומת זאת, תקנות בתי המשפט- מזכירות (2004), שתוקנו במקביל למעבר לניהול תיקים אלקטרוניים בבתי המשפט, בטלו את התקנות משנת 1936, את חובת המכיר הראשי לגבי שמירה מצוינת של התיקים והפנקסים, וכל חובה לרישום פסקי הדין.  על סמך עניינים אלה בפני עצמם, יחשבו בתי המשפט בישראל קרוב לוודאי בתי משפט בלתי כשירים.  בוודאי שאינם יכולים להיחשב בתי משפט שבכתב (COURTS OF RECORD).
____

שתי גרסאות של "גזר הדין" מיום 14 לספטמבר, 2010, נמצאו:*  הגרסה האחת נמצאה בעיון בתיק הנייר (כתבי מקור) של הערעור רומן זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10), והוגשה עם הודעת הערעור באוקטובר 2010.
* הגרסה השנייה נמצאה בעת עיון במזכירות בית המשפט המחוזי נצרת, לאחר בקשה לעיון ב"פסקי דין עשויים כדין".
שתי הגרסאות נחזות כתדפיסים ממערכת "נט-המשפט". אולם ההבדלים הבולטים בין שתי הגרסאות, מצביעים על כך שהכתב לא נחתם מעולם בחתימה אלקטרונית בשנת 2010.  יתרה מזאת, למרות שהגרסה משנת 2016 נושאת "חתימות גראפיות" חסרות תוקף של השופטים יצחק כהן ואסתר הלמן, שתי הגרסאות אינן נושאות כל צורת חתימה של השופט חיים גלפז.


.a
 
.b

Figure 4: State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court: Two versions of the September 14, 2010 "Sentencing" record - a) Version which was filed with the Notice of Appeal in the Supreme Court in October 2010. b)  Version which was  printed out from Net-HaMishpat during inspection in the Office of the Clerk in 2016, following request for inspection of "lawfully made judgment records".  For Judge Haim Galpaz not even the invalid "graphic signature" appears on either version... With it, the difference between the two versions, both of which appear as printouts from Net-HaMishpat, indicate that the records was not electronically signed.
___

Moreover, while the Judge Cohen's Court Calendar shows the holding of a hearing, where the "Verdict" and "Sentencing" were purportedly read in open court, Judge Hellman's Court Calednar shows that she held seven (7) different hearings during the same time.  On the other hand, Judge Galpaz, who was already in Emeritus status, has no Court Calendar at all...

Figure 5: According to the Calendar of the Nazareth District Court, Judge Esther Hellman purportedly conducted seven (7) different hearings during the reading of Roman Zadorov's "Verdict" and "Sentencing" in open court... Judge Haim Galpaz, on the other hand, has no Court Calendar at all...
____

Presiding Judge of the Nazareth District Court Avraham Avraham stubbornly denies access to electronic signature data (if they exist at all) of the "Verdict" and "Sentencing" records. However, his decision in this matter, and Response by State Prosecution - Attorney Shila Inbar (Figure 7), beg for an explanation, and should be deemed direct evidence of withholding evidence.


Figure 6: Presiding Judge of the Nazareth District Court Avraham Avraham and State Prosecutor - Attorney Shila Inbar - collude in withholding evidence of Fraud Upon the Court in State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court.


a.
b.
Figure 7: a)  : State of Israel v Roman Zadorov (502/07) - Judge Avraham January 25, 2016 Decision on Request to Inspect paper decision records (original records). The Request was conducted in patent violation of the law, which permits inspection in previously published decision with no request process at all, and does not provide the judges any discretion to adjudicate the matter. Judge Avraham's Decision says:

... these are not requests to inspect, but an investigation by the Requester of the validity and operations of Net-HaMishpat system and various other claims relative to conduct of the judicial panel in instant court file. In such matters, this Court shall not engage...
b)  State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court - the secret January 26, 2016 filing by North District Attorney Office - Attorney Shila Inbar - on request to inspect the paper decision records (original records ) in this case.  Attorney Shila Inbar's secret filing in the Nazareth District Court in part says
The nature of the requests is unclear, and it appears that their purpose is to establish conspiracy theories pertaining to instant court file and/or the justice system in general... The Requester is trying to abuse the term "Right to Inspect"... The Requester has not been appointed Ombudsman of the Courts yet...
____

The Israeli Supreme Court today holds the paper court file in State of Israel v Roman Zadorov (502/07) from the Nazareth District Court. The Supreme Court colludes in withholding the evidence of Fraud Upon the Court as well: Denying access to inspect the decisions in the paper court file under the reasoning of a "jumble" in the court file... (Figure 8).

Figure 8: Supreme Court Magistrate Gilead Lubinsky and Justice Salim Joubran - partners in withholding the evidence of Fraud Upon the Court by the Nazareth District Court judges in State of Israel v Roman Zadorov (502/07).Figure 9:  Perverted, invalid certification, received on the June 26, 2016 Justice Salim Joubran decision, denying disqualification for a cause in Zernik v Zadorov and State of Israel (4650/16): The stamp is of “Chief Clerk”, but the name of the “Chief Clerk” fails to appear in the stamp. Moreover, the hand-signature is not of the “Chief Clerk”, but of another person, on behalf of a “Chief Clerk”, who remains nameless. Furthermore, the hand-signature is by a person, who is not lawfully authorized to certify court records. Finally, the record is not signed by the judicial authority – Justice Salim JoubranThe Appeal in Zernik v Zadorov and State of Israel (4650/16) originated in Magistrate Lubinsky's denial of access to inspect previously published decision records in State of Israel v Roman Zadorov (502/07) under the reasoning of a "jumble" in the court file...
____
Additional evidence of the fraud in the Nazareth District Court in this court file origiaate in the refusal of the Court to supply a duly signed and certified copy of any of its decision in the same court file, regardless of repeat requests.
The Supreme Court, on the other hand, provided only forgeries in response on repeat requests for duly signed and certified copies of its decisions in this matter (Figures 8-9).
Regardless, a criminal complaint, which was filed with the Attorney General against former Judge Yitzhak Cohen, Judge Esther Hellman, and Judge Avraham Avraham provides indisputable evidence of fraud, perversion of court records, perversion of court process, and breach of loyalty. [3]
It remains to be see how the Administration of Courts would respond on the Freedom of Information request, filed today, pertaining to Judge Haim Galpaz's part  in this affair.
The Roman Zadorov Affair exposed unprecedented incompetence and/or corruption of the justice and law enforcement system in Israel.
The Ukrainian Roman Zadorov affair in Israel today is a mirror image of the Jewish Mendel Beilis affair in the Ukrain a century ago...  

LINKS:
[1] 2016-09-19 FOIA Requests on the Administration of Courts - Judge Haim Galpaz, Judge Nili Maymon, Ms Lilach Yitzhak, Mr Raed Khatib
https://www.scribd.com/document/324522411/
[2] 2016-07-11 In RE: Roman Zadorov - Ukrainian citizen held in Israel - Complain filed with the UN Human Rights Council - Working Group on Arbitrary Detention
https://drive.google.com/open?id=0B8Aa2xQGbmk5YTcxZGJENnN1QmM 
[3] 2016-08-08 Criminal Complaint against fromer Judge Yitzhak Cohen, Judges Esther Hellman and Avraham Avraham, filed with Attorney General Avichai Mandelblithttps://drive.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5eGViZkpWc3o1Rmc/view?usp=sharing
https://www.scribd.com/document/320534705/