Friday, November 22, 2019

2019-11-22 "דרוש קונץ פטנט"? איבדו את הבושה? הליך ראוי! משפט הוגן ופומבי!

 Joseph Zernik
"דרוש קונץ פטנט"? איבדו את הבושה? הליך ראוי! משפט הוגן ופומבי!
לא ברור אם משפט הוגן ופומבי נמצא בכלל ב- DNA השיפוטי של השופטים בישראל...

 

Joseph Zernik is with ‎נחמה דר‎ and 92 others.
1 hr · 
"דרוש קונץ פטנט"? איבדו את הבושה? הליך ראוי! משפט הוגן ופומבי!
לקרוא ולא להאמין... כל כך צפוי, וכל כך מתועב!
הפטריוטים הממלכתיים/הערכיים עמית סגל ושמרית מאיר מתריעים נגד מלחמת הכנופיות, וקוראים למצוא "קונץ פטנט"...
האינטרס העליון של הכנופיות הוא לשמור את הציבור באפלה. כי אם הציבור יבין את עומק השחיתות, תתחולל פה רעידת אדמה...
האינטרס הציבורי, לעומת זאת, הוא שקיפות! ה"קונץ פטנט" שלנו, שלא נראה כבר מזמן בפרשות השחיתות בצמרת, הוא "הליך ראוי! משפט הוגן ופומבי!" שלטון החוק! זכויות האדם הבסיסיות!
לא לחנינות בקו 300! לא לסגירת התיקים בבר-און חברון! לא לעסקת הטיעון ההזויה בפרשת פינטו (עם פברוק כללי של משפט מנשה ארביב כתוספת למנה העיקרית)! לא לפברוק המשפט בפרשת מסמך הרפז! לא לנוכלות החצופה במשפט החמגשיות של שרה! 
די לפברוקים!
אולם לא ברור אם משפט הוגן ופומבי מצוי בכלל ב- DNA השיפוטי של השופטים בישראל...