Sunday, June 17, 2018

2018-06-17 רצח אודל אמבש ז"ל - ניצב יורם הלוי, מפקד מחוז י-ם מתבקש לפתוח בחקירה

רצח אודל אמבש ז"ל - ניצב יורם הלוי, מפקד מחוז י-ם מתבקש לפתוח בחקירה
על פי המלצתו של סגן ראש יאח"ה בדימוס מודי לוין, נשלחה היום פניה למפקד מחוז י-ם, ניצב יורם הלוי, לפתוח בחקירת רצח אודל אמבש מיוזמת המשטרה.  ניצב הלוי מוזכר כמועמד למפכ"ל.  אופן טיפולו בפרשת רצח אודל אמבש יבהיר לציבור את טיב תפקודו במשטרת ישראל.  
תלונה פלילית, שהוגשה לאחר גילויה של אודל אמבש בתקוע, מחוסרת הכרה ועליה סימני אלימות קשה, נסגרה על ידי משטרת י-ם בתוך מספר שעות: "הסיבה - אין אשמה פלילית".   בשבוע שעבר נפטרה אודל אמבש לאחר אשפוז ממושך.  
פנייה קודמת נשלחה שלשום לרב עדין שטיינזלץ - נשיא "ישיבת תקוע" שביישוב תקוע - להפעיל את השפעותו אצל רשויות מדינת ישראל לפתיחת חקירה ראויה של המקרה.  
התקשורת הממוסדת, רובה ככולה, מתעלמת מהמקרה לחלוטין בשעה שמשטרת ישראל מסרבת לחקור את הרצח.
מידע נוסף נשלח לרב עדין שטיינזלץ אתמול: http://inproperinla.blogspot.com/2018/06/2018-06-16_16.html
פנייה לרב עדין שטיינזלץ שלשום: http://inproperinla.blogspot.com/2018/06/2018-06-16.html


 

תמונה. ניצב יורם הלוי - מפקד מחוז י-ם, משטרת ישראל.


[Bilingual record, English follows the Hebrew]
17 ליוני, 2018

ניצב יורם הלוי, מפקד מחוז ירושלים
משטרת ישראל
בפקס: 02-589-8988

הנידון: אודל שולמית אמבש – בקשה לפתיחת חקירה בנסיבות המוות
לנוכח דחיפות העניין הריני מבקש את תשובתך בתוך 7 ימים, אך לא יאוחר מבתוך 45 יום, בכפוף לחוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958
ניצב יורם הלוי הנכבד,
בשבוע שעבר למדנו מהרשתות החברתיות על מותה של הנערה אודל שולמית אמב"ש ז”ל, לאחר שהייתה מאושפזת במצב קשה במשך חודשים רבים. התקשורת הממוסדת ממשיכה להתעלם ממקרה חמור זה. אולם על פי הרשתות החברתיות, הנערה נמצאה ביישוב תקוע או בקרבתו כשהיא מחוסרת הכרה ועל גופה סימני אלימות קשה, כנראה גם אלימות מינית. יתרה מזאת – על פי הדיווחים והמסמכים המצורפים, משטרת ישראל מסרבת לחקור מקרה חמור זה.
אמש סקרתי את המקרה בקצרה באירוע המחאה נגד השחיתות השלטונית בפתח-תקוה. מודי לוין, סגן ראש יאח"ה בדימוס, גם הוא נשא דברים באותו אירוע. לוין חיווה את דעתו, שחובתה של המשטרה לחקור. יתרה מזאת - הוא הציע שאפנה ישירות לאחראים במשטרת ישראל, מחוז ירושלים.
במצורף:
א) אישור על הגשת תלונה (פלא 257930/2017) מיום 13 ליוני, 2017, מאת משטרת ישראל;
ב) הודעה מיום 20 ליוני, 2017, מאת משטרת ישראל, על סגירת החקירה ביום 14 ליוני, 2017, “מן הסיבה: אין אשמה פלילית”.
לפיכך, הריני מבקש בזאת שמשטרת ישראל תפתח מיוזמתה היא בחקירת נסיבות מותה של הנערה אודל שולמית אמבש.
בברכה,

_____________
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם – אל"מ (ע"ר)
ת"ד 33407, ת"א 6133301; פקס: 077-3179186
דוא"ל
העתקים: תפוצה רחבה

June 17, 2018

Commander Yoram HaLevy
Jerusalem District Commander
Israel Police
By fax: 02-589-8988

RE: ODELL SHULAMIT AMBASH – request for opening a police investigation circumstances that led to her death
Your response within 7 days is reqeusted, give the urgency of the matter, but no later than within 45 days, pursuant to the Administrative Procedure Reform Act (1958)
Dear Commander HaLevy:
Last week we learned from social networks of the death of the girl ODELL SHULAMIT AMBASH, after she was hospitalized for months in serious conditions. Mainstream media continue to ignore this serious case. However, according to social networks, the girl was discovered in the settlement of Teko’a (West Bank) or its vicinity, unconscious and showing signs of severe violence, apparently also sexual violence. Moreover, the reports and attached documents show that the Israel Police refuses to investigate this serious case.
Last night I briefly reviewed the case in an anti government corruption protest event in Petah Tikva. Mody Levin, Deputy Commander of the Israel Police National Fraud Investigation Unit (retired), spoke in the same event as well. Levin opined that it is the duty of police to investigate such case, and suggested that I directly approach the Israel Police, Jerusalem District commanders.
Attached please find:
a) June 13, 2017 Israel Police Certification of Filing Complaint (257930/2017);
b) June 20, 2017 Israel Police Notice of Closing Investigation on June 14, 2017, "Reason: Lack of criminality".
Therefore, I herein request that the Israel Police of its own initiative open an investigation of circumstances that led to the death of ODELL SHULAMIT AMBASH.
Truly,

Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert-NGO (RA)
PO Box 33407, Tel Aviv, Israel; Fax: 077-3179186
Email: 
CC: Wide distribution

א) אישור על הגשת תלונה מיום 13 ליוני, 2017, מאת משטרת ישראל, בסמוך לאחר מציאת הנערה חסרת הכרה בתקוע
ב) הודעה מיום 20 ליוני, 2017, מאת משטרת ישראל, על סגירת החקירה ביום 14 ליוני, 2017

2018-06-17 ועוד תגובות ראויות לציון על הפנייה לרב עדין שטיינזלץ בקשר למותה של אודל אמבש.

אודל נרצחה. המשטרה לא חוקרת. התשקורת דוממת. Joseph Zernikסבור שרב יכול לאלץ את המשטרה לחקור. דעתכם?

LikeShow more reactions
Comment
Comments
כהן גלית
איך אפשר לשכנע כת הומואים על ידי רב?
Manage


Reply5h
אורלי הררי
אין קול ואין עונה דממה
Manage


Reply5h
Moti Eran Ariel-Levi
את קצת מתבלבלת ונפלת בפח של יוסף זרניק. מטרת פנייתו של זרניק לרב עדין שטיינזלץ שהנו הרב של ישיבת תקוע איננה להפעיל לחץ על המשטרה, אלא לרמוז שתושבי תקוע אחראים לרציחתה של אודל אמבש הי"ד. הוא למעשה לא מסתיר זאת ואף נאלץ להודות בכך בעצמו לאחר שמטרתו נחשפה על ידי.

יוסף זרניק הוא פעיל שמאל קיצוני וחולני שרוצה לנצל את הרצח של אודל אמבש כדי להטיל רפש בתושבי ההתנחלות תקוע שהנו ישוב של אנשים שומרי חוק וזאת במסגרת האג'נדה השמאלנית הקיצונית והחולנית שלו הדוגלת בדמוניזציה לציבור המתיישבים ביו"ש.

הגורמים הישירים לרציחתה של אודל הם מי שהיו אמורים לשמור על בטחונה קרי רשויות הרווחה (גם אם לא הם היו אלה שנעצו את המסמר האחרון בארון הקבורה שלה). אסור לתת ליוסף זרניק להפנות את החיצים כלפי תושבי תקוע שהנו יישוב של שומרי חוק. משום מה יוסף זרניק לא חשב לפנות למוכתר של היישוב הערבי תוקוע הנמצא סמוך ליישוב היהודי תקוע, כדי שיפעיל לחץ על המשטרה.

בשנת 2001 למשל נרצחו קובי מנדל ויוסף איש רן שני ילדים בני 13 שיצאו לטייל במערת חריטון הסמוכה ליישוב הערבי תוקוע. הם נרצחו באכזריות רבה בסקילה ונמצאו כשגל אבנים בגובה 2 מטר ובקוטר של כדורי טניס מכסה אותם. היה צורך בצילומי שיניים כדי לזהותם. העקבות הוליכו ליישוב תוקוע אך עד היום לא נתפסו הרוצים. מדוע יוסף צ'רניק לא חשב על הכיוון הזה?? וד"ל.

Manage


Reply5hEdited
כהן גלית
תגדיר בבקשה מה זה אומר ישוב שומר חוק האם כל האנשים שגרים שמה אתם אחד?
Manage


Reply5h
Adi Liechtenstein
מוטי נא להתמקד בעיקר . לערבב אג'נדות לא מכובד . מבזה את כבוד הילדה ומשפחתה... הטענה כלפי המשטרה מוצדקת ובזה יש להתמקד , ולדרוש שיהפכו כל אבן למציאת הפושע / ים שפגעו באכזריות בילדה

Manage


Reply5h
Moti Eran Ariel-Levi
זה בדיוק מה שאת אמורה לומר לגאון זרניק שמנסה לרמוז שתושבי תקוע רצחו את אודל אמבש. משעשע אותי שכולם נפלו בפח של זרניק למרות שהוא לא אדם מתוחכם במיוחד.
Manage


Reply5hEdited
אסף נמו
הוא לא אמור להיות מתוחכם מוטי.
הוא אמור לעשות בדיוק את שעושה,וזה להפיץ את האמת.
התגובה שלך כאילו רק צ'רניק הוא זה שיכריע את הכף,אבסורדית.

באם המשטרה תחליט לחקור כולם יחקרו גם תושבי תקוע.
ודעתו של צ'רניק ממש לא תזיז להם.
מתפלא על התגובות שלך מוטי.
ומה פתאום החלטת ש"כולם נפלו בפח".
אנשים קוראים ומחליטים באם לתמוך או לא.
אני מאמין שלרוב אם לא לכול קוראיו יש קצת עצמות להחליט מה נכון ומה לא.
Joseph Zernik
Manage


Reply5h
Adi Liechtenstein
זרניק ככה או ככה מבקש כמו כולנו את האמת , המלצתי מוטי נפה את התפל , תתמקד בעיקר , אל תשחק לידי הרשעים .
Manage


Reply4h
Moti Eran Ariel-Levi
.
אז זהו שלא, הוא לא מבקש את האמת, הוא מבקש להשמיץ את תושבי היישוב תקוע למרות שלפי מה שנראה כרגע שהכיוון הוא יותר לאומני (בניגוד למה שחושבים מתנהלת חקירה).


מעניין כיצד יגיב הגאון כאשר יתגלה כי הרצח הוא על רקע לאומני (אני די בטוח שהוא יאמר ככלבלב פבלובי טיפוסי כי מדובר בעלילת דם נגד ערבים וכו' וכו').

אגב, אין באמור לעיל כדי להסיר את האשמה מגורמי הרווחה וגם אם הרצח בסופו של דבר בוצע על רקע לאומני או פלילי או אחר, עדיין האחראים הישירים הם גורמי הרווחה. Adi Liechtenstein
Manage


Reply4hEdited
Adi Liechtenstein
לא מתאים הדיבור הזה ש
מתסיס פוגע חוטא לעיקר

Manage


Reply4h
Adi Liechtenstein
ילדה נפגעה נרצחה והאשמים באשר הם חופשיים ...

Manage


Reply4h
חגית דרור
גם כשהדם זועק האגו לא נרגע?...מציעה להתמקד בכל דרך אפשרית לגילוי האמת ולא לאפשר טיוח.
Manage


Reply4h
כהן גלית
ואיך הכנסת מגדירה את זה אנו לא יודעים לאן נעלמו הילדים.....
Manage


Reply4h
Mike Peleg
מוטי ערן
מבקשים את שיתוף הפעולה של תושבי תקוע בחקירת נסיבות המצאותה ביישוב או בסביבתו. 
מי ראה מי שמע ומה מראות המצלמות?


הפנייתך אל מוכתר תקוע במקומה וראויה בהחלט ואולי הרב יסייע גם בזה.

Manage


Reply3hEdited
Mike Peleg
מוטי
ראוי להזכיר שתלונתה של אילנה אמבש במשטרה נסגרה בגלל #חוסר_אשמה. ולכן פנייתו של זרניק לרב במקומה

Manage


Reply3h
Moti Eran Ariel-Levi
מייק, אתה תמים. הרב לא יכול לסייע בהרבה. למעשה זרניק יכול היה לפנות גם לפנות יו"ר איגוד השש בש העולמי שיפעיל את "קשריו הטובים" ויפעיל לחץ על המשטרה. זרניק יודע את זה היטב ואף מודה שהוא רומז כי הרוצח הוא מתושבי תקוע.
הגופה של אודל אמבש נמצאה בין הישוב ה
יהודי תקוע לישוב הערבי תוקוע שיש לו היסטוריה לאומנית עניפה ולא מזמן כמעט עשו שם לינץ בחיילי צה"ל. מכיוון שזרניק יודע היטב כי לרב אין כל השפעה על המשטרה ומכיוון שהגופה לא נמצאה בשטח היישוב אלא במקום נטול מצלמות בין תקוע לתוקוע, ברור לגמרי שהמטרה של זרניק היא להפנות את חיצי האשמה לעבר תושבי תקוע ובכך לשרת את האג'נדה השמאלנית הקיצונית והחולנית שלו הדוגלת בגירוש המתיישבים מיהודה ושומרון והעברת השטח לידי החמאס.
Manage


Reply3h
Moti Eran Ariel-Levi
תלונת אילנית אמבש במשטרה נסגרה, זה לא אומר שלא מתבצעת חקירה כרגע ולאו דוקא של המשטרה והמבין יבין.
Manage


Reply3h
חגית דרור
המבין יבין ???? הערפל נועד רק לעצור צעד שאולי אתה חושש ממנו ? עקב חיבוק המתנחלים ?
Manage


Reply3h
Oded Caspy
הפגנה מול ביתו של ראש הממשלה
Manage


Reply3h
OR Baruch
מציע לארגן הפגנה

Manage


Reply3h
מזל חורי
אם רצח כזה ניתעב לא חוקרים אז מה כן
אה שכחתי הם עסוקים בליווי עוסיות לחטוף עוד ילדים
Manage


Reply3h
Avi Ashram
וההזניה התקשורתית 
דוממת
Manage

Reply3h
Esther Kabaz
להקים צעקות והפגנות דחוף
Manage


Reply3h
Joseph Zernik
נחמה, נ-ש-מה, מה הבעיה...  את קצת לא בפוקוס בימים האחרונים! 
ביקשתי מהרב עדין שטיינזלץ, שהוא נשיא "ישיבת תקוע" להשמיע את קולו! פשוט וקל. הרי ראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין אליו הביתה אוסף מרבני יש"ע, להשמיע את קולם בעניין קבלת מתנות - סיגרים ושמפני
...See More
Manage

ReplyRemove Preview1hEdited
Joseph Zernik
בקיצור, נחמה נ-ש-מה, היה עדיף אם היית מוחקת את הפוסט המצחיק הזה...
Manage


Reply2h
Joseph Zernik
אבל זה לשיקולך.. כמובן...
Manage


Reply2h
Joseph Zernik
2018-06-16 מידע נוסף נשלח לרב עדין שטיינזלץ, נשיא "ישיבת תקוע", בעניין חקירת רצח הנערה אודל אמבש
---
בעקבות הפנייה אתמול לרב עדין שטיינזלץ, נשיא "ישיבת תקוע" שביישוב תקוע, נשלח היום מידע נוסף. המידע הנוסף כולל: אישור על הגשת תלונה במשטרת ישראל, הודעה ע
...See More
Manage

ReplyRemove Preview2h
Joseph Zernik
הרב עדין שטיינזלץ, נשיא "ישיבת תקוע", חתן פרס ישראל, מגדולי הדור. מקורב לרשויות מדינת ישראל החל מדוד בן-גוריון... התבקש להשמיע את קולו ולסייע בחידוש חקירת משטרה ברצח אודל אמבש.
Manage

Reply2hEdited
נחמה דר
אני פונה אל מוטי וזרניק החביבים עלי

אביע את דעתי בקצרה

זרניק לא ניסה להתסיס לדעתו הרב יכול להפעיל לחץ.
לדעתי הוא טועה והרב לא בעמדה כזו

בכל מקרה הפרסום של הפניה מיותר ויוצר רושם של האשמה כלפי מתנחלים.
Manage


Reply2h
Joseph Zernik
נחמה, דעתך היא דעתך. ואני לא מקבל אותה. הייתי פועל באותה צורה בדיוק אם היה גר בתקוע סופר ידוע, או שחקנית קולנוע ידועה. ורבני יש"ע לא היססו להשמיע את קולם כמומחים לכל בכל כל בענין סיגרים ושמפניות. פה אני מבקש זוטא - שהרב עדין שטיינזלץ ישמיע את קולו בעניין חידוש חקירת משטרה. לא צריך רב, מספיק כל אדם בעל תהודה ציבורית. והעניין שהפניה הפומבית שלי הקפיצה לכמה אנשים - ביניהם נחמה - את הפיוז, אומר דרשני...

Manage


Reply1hEdited
דורון הגלילי
רבנו יוסף תפנה למשפחת פרומן
Manage


Reply47m
Joseph Zernik
נ-ח-מה - התבלבלת! הפרסום שלך פה מיותר, כפי שכתבתי למעלה!
Manage


Reply2h
Joseph Zernik
2018-06-16 מכתב פומבי לרב עדין שטיינזלץ, נשיא "ישיבת תקוע", בעניין חקירת רצח הנערה אודל אמב"ש ז"ל
----
בקשה הופנתה היום לרב עדין שטיינזלץ, נשיא "ישיבת תקוע" שביישוב תקוע, להפעיל את קשריו הטובים עם רשויות מדינת ישראל, ולפעול לכך שנסיבות מותה של הנערה או
...See More
Manage

ReplyRemove Preview2h
מירה סטריק
בישראל זה בנחלט אפשרי .מתייחס לדעת האב
Manage


Reply1h
Joseph Zernik
אבל מה שמפתיע במיוחד: "מוטי/ערן/יעקב" מתלהם פה בצורה מוזרה ביותר בלשון המעטה, בחסות נחמה דר... ובמקביל "מוטי/ערן/יעקב" שולח לי הודעה הבוקר: "יוסי, למה אתה מבטל את פגישת העבודה?"
ירדתם מהפסים! גם נחמה וגם "מוטי/ערן/יעקב". ושיהיה לכם לבריאות! 
נחמה דר Moti Eran Ariel-Levi
Manage


Reply11m
נחמה דר
הופה אסור לי לחשוב אחרת ממך?
תרגיע.
נכון שאני לא מסכימה עם מוטי שמטרתך הייתה להתסיס. ולדעתי את המכתב יכולת לכתוב בלי פרסום.
...See More
Manage


Reply8m
Joseph Zernik
נחמה היקרה: מותר לך לחשוב אחרת ממני. אבל את נותנת פה במה לאחד בשם "מוטי/ערן/יעקב" לפרסם דברי בלע חסרי שחר "חולני" וכו'. כפי שכתבתי לך בפרטי: ירדתם שניכם מהפסים. אם את לא מוחקת *מיד* את דברי הבלע של "מוטי/ערן/יעקב" - אין לנו יותר מה לדבר.
Manage


LikeShow more reactions
Reply2mEdited
Joseph Zernik
הבהרה: את הפוסט עצמו - את מוזמנת להשאיר. פוסט חשוב!
Manage


LikeShow more reactions
Reply3m
נחמה דר
אוקיי הפוסט כרגע מיועד רק לשלושה אנשים אנוכי Joseph Zernik ו Moti Eran Ariel-Levi
הגיע הזמן שרק ששלושתינו נלבןאת הדברים.
אני לא אוהבת למחוק תגובות של אנשים שאני מכבדת.
...See More
Manage


LikeShow more reactions
Reply1m
Joseph Zernik
הבהרה: "מיד" - 30 דקות משעה 13:00. נחמה דר
Manage


LikeShow more reactions
Reply1m