Thursday, April 20, 2017

2017-04-20 שופט בית המשפט העליון אורי שהם פיברק "פקודת מאסר" על חושף השחיתויות ברשות המסים שוקי משעול!

שופט בית המשפט העליון אורי שהם פיברק "פקודת מאסר" על חושף השחיתויות ברשות המסים שוקי משעול!
תקנות סדר הדין הפלילי ופקודת בתי הסוהר מחייבות פקודת מאסר עשויה כדין, המזהה את האסיר, חתומה על ידי שופט. אבל שופט בית המשפט העליון אורי שוהם הנפיק מסמך בלתי חתום, נגד "פלוני", "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"... גם רומן זדורוב יושב במאסר עולם ללא פקודת מאסר... אתמול זה רומן זדורוב, ביום א' זה שוקי משעול, ומי הבא בתור? שופטי בית המשפט העליון הכריזו על "מהפכה חוקתית" בעקבות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. יחד עם זאת, הם מתנהלים כשופטים במשטרים אפלים. אז מה עושים? מלווים את שוקי משעול לכלא ניצן ביום א', לוודא את אופן קבלתו למאסר!  יש לקוות שנציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר תקיים את החוק ולא תפעל כמפקדת גולאג! 
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/04/2017-04-20.html 
תמונה: שוקי משעול - חושף שחיתויות ברשות המסים - צפוי להיכנס לכלא ניצן ביום א' ללא פקודת מאסר עשויה כדין. קרבן נסיון סחטנות של רונאל פישר ורדיפה על ידי רות דוד  - אז פרקליטת מחוז ת"א.
___________

 
תמונות: שופט בית המשפט העליון אורי שוהם הנפיק על שוקי משעול פקודת מאסר מפוברקת.
_____

מאהל המחאה ת"א, 20 לאפריל - בית המשפט העליון הכריז על "מהפכה חוקתית" בעקבות חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.  יחד עם זאת, שופטי בית המשפט העליון מפברקים באופן קבוע את כתבי בית המשפט העליון - גם בענייני מאסרים. הדוגמה האחרונה היא שוקי משעול.
שוקי משעול אמור להיכנס לכלא ניצן ביום א' - על סמך החלטה בלתי חתומה של שופט בית המשפט העליון אורי שוהם, שאינה  מזהה את שוקי משעול בשמו - "פלוני" בלבד, ושבשוליה תניית הפטור "כפוף לשינויי עריכה ונוסח".  מסמך זה אומר: "סוף דבר... המבקש יתייצב לריצוי ענשו, ביום 23.04.2017 עד השעה 10:00, בימ"ר ניצן, או על פי החלטת שירות בתי הסוהר, כשברשותו תעודת זהות או דרכון, ועותק מהחלטה זו."תמונה: "פקודת מאסר" מפוברקת של שופט בית המשפט העליון אורי שוהם, כפי שהתקבלה בפקס.
אינה מזהה את שוקי משעול בשמו - "פלוני נ מדינת ישראל", אינה חתומה, נושאת תניית פטור, "כפוף לשינויי עריכה ונוסח", ואינה תואמת את תקנות סדר הדין הפלילי (1974).  אין ספק שהתנהלות בית המשפט העליון, וכן שירות בתי הסוהר, אם יקבל את שוקי משעול למאסר על סמך מסמך זה, היא עבירה חמורה על זכויות האדם!
_________ 

הדין בישראל ובאומות נאורות לגבי קבלת אדם למאסר ברור.  עניין זה חיוני לקיום חירות האדם ומניעת מאסרים שרירותיים על ידי רשויות המשטר.

תקנות סדר הדין הפלילי, 1974, אומרות:
צו ביצוע ופקודת מאסר
31.  ניתן גזר דין – יערוך בית המשפט או הרשם, על פי דרישת בעל הדין, צו אשר יציין את הטעון ביצוע על פי גזר הדין ואם הוטל עונש מאסר תיערך פקודת מאסר לפי טופס 6 שבתוספת; צו ופקודה כאמור ייחתמו בידי בית המשפט או בידי הרשם וישמשו אסמכתה לכל רשות מוסמכת לבצע את העונש. 
התקנות גם מספקות את טופס פקודת המאסר: 
פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971, גם היא ברורה, ואומרת בפירוש:
קבלת אסירים
2. לא יתקבל אדם לבית סוהר אלא על פי צו מאסר או צו מעצר שהובא עמו, ואולם מותר לקבל לבית סוהר ילד של אסירה ביחד עם אמו אם היא מיניקה אותו והוא בן פחות משנתיים.
זיהוי 
3. מנהל בית הסוהר יאמת כי הצו חתום בידי הרשות המתאימה ועשוי כדין והאסיר הוא האדם הנזכר בו.


תמונה: נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר - אשת חוק, או מפקדת גולאג? 
_____

עניין מאסרים שלא כחוק בישראל אינו עניין חדש כלל. כבר לפני יותר משנתיים הוגשה בקשה על פי חוק חופש המידע על שירות בתי הסוהר לגבי נוהלי קבלת אנשים למאסר. עד היום מסרב שירות בתי הסוהר לענות על הבקשה כדין, בתשובה חתומה על ידי ממונה על פי חוק חופש המידע כדין.
יחד עם זאת, שלח שירות בתי הסוהר תשובה בלתי תקינה בדוא"ל מאת אתי גרובר " רכזת טיפול בתלונות ופניות ציבור שב"ס".


תמונה: תשובה בלתי תקינה של שירות בתי הסוהר מיום 06 לינואר, 2016 על בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי נוהלי קבלת אנשים למאסר בישראל. "הננו להביא לידיעתך כי אסמכתא לכליאה בשב"ס היא פקודת מאסר/מעצר חתומה ע"י שופט - מקור בלבד!"
_____ 

המצב לגבי שוקי משעול הוא כמובן חמור במיוחד, כי הוא האפיזודה האחרונה של התעללות מערכת המשפט ואכיפת החוק בחושפי השחיתויות ברשות המיסים.

הלקח של חושפי שחיתות, הניצחון של רות דוד ורונאל פישר 
שוקי משעול, הבכיר ב"קבוצת ה-15" שחשפו שחיתות ברשות המסים, ייכנס לכלא ניצן לחודשיים החל מיום ראשון הקרוב 
20/04/2017, 19:38שלח תגובה במיילמשה ליכטמן  http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=10011855831

אז מה עושים?  באים ביום א' עם שוקי משעול לכלא ניצן (רמלה) לבדוק אם וכיצד יתקבל למאסר!

APR 23

מלווים את שוקי משעול לכלא  https://www.facebook.com/events/793283487505346/
_______ במקביל, מחפים היועמ"ש אביחי מנדלבליט, פרקליט המדינה שי ניצן ובתי המשפט על המושחתים האמתיים. איתן רוב מרשות המסים מעולם לא הועמד לדין (משרד המשפטים פרסם הודעת דובר כוזבת על הגשת כתב אישום), ורות דוד עדיין מהלכת חופשית!
  
 תמונות: היועמ"ש אביחי מנדלבלבליט, פרקליט המדינה שי ניצן, פרקליטת מחוז ת"א לשעבר רות דוד - מושחתים בצמרת מערכת אכיפת החוק.__________המצב במקרה של שוקי משעול אינו יוצא דופן כלל. רומן זדורוב יושב גם הוא - במאסר עולם - לאחר ששופטי בית המשפט המחוזי נצרת יצחק כהן (עבריין מין), אסתר הלמן וחיים גלפז ניהלו נגדו משפט בדוי/מפוברק - ללא הכרעת דין עשויה כדין, ללא גזר דין עשוי כדין, וללא פקודת מאסר עשויה כדין. 

  
תמונה:  רומן זדורוב יושב במאסר עולם ללא פקודת מאסר עשויה כדין. בתגובה על בקשות חוזרות לעיון ב"פקודת מאסר עשויה כדין", הנפיק נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם "החלטה בפתקית" האומרת: "על פני הדברים נחזית הבקשה להיות טורדנית וחסרת כל תוחלת. על כן לא ראיתי כל מקום להיענות לה, והיא נדחית".______ הדין בישראל ברור: "כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין".  אולם בתגובה על בקשות חוזרות לעיין בפקודת מאסר עשויה כדין לגבי רומן זדורוב, הנפיק נשיא בית המשפט המחוזי נצרת "החלטה בפתקית" המסרבת לאפשר את העיון, בתואנה שהבקשה "טורדנית" ו"חסרת כל תוחלת"...השופטים הם קדקד השחיתות השלטונית במדינת ישראל!