Monday, November 4, 2019

2019-11-04 רפי רותם והשוטרים העבריינים - שופט שלום ת"א מריו קליין מפברק חיסיון

 Joseph Zernik
רפי רותם והשוטרים העבריינים - שופט שלום ת"א מריו קליין מפברק חיסיון
התביעה האזרחית בתיק זה נובעת מהתנכלות של שוטרי משטרת ת"א לרפי רותם - חושף השחיתויות ברשות המסים - ואלימות חמורה נגדו .  פרשה זאת עלתה שוב לדיון לפני כשנה בעת הניסיון למנות את ניצב בדימוס צ'יקו אדרי למפכ"ל המשטרה. פרשה זאת הייתה גורם מרכזי בסיכול מינויו בסופו של דבר. התיק חסום לגישת הציבור ללא כל בסיס בדין - הפרה חמורה של זכויות האדם: הזכות להליך ראוי והזכות למשפט הוגן ופומבי. חיסיון מפוברק הפך למכת מדינה. לא ברור מהיכן השופטים נטלו לעצמם את החוצפה לעסוק בפברוקים מסוג זה - מבתי המשפט לתביעות קטנות ועד לבית המשפט העליון...  
העלמת תיקים, החלטות ופסקי דין שלא כדין היא סממן מובהק של בתי משפט מושחתים!
התנהלותם של השופטים עומדת בניגוד גמור לניסיונותיה של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות למכור את השופטים לציבור כמי שמגנים על זכויות האדם בישראל... כל עוד התנהלותם של השופטים שערורייתית - היחצ"ן הטוב בעולם לא יעזור לה...
תל אביב, 4 לנובמבר - בקשת עיון הוגשה היום בתיק פלוני (רפי רותם) נ אלמוני (ג'קי גולן, משה כץ, איתי לאור, אנדריי פלנוב) בבית המשפט השלום ת"א.  הבקשה מבקשת כל מסמך החלטה, שהוא הבסיס בדין למניעת גישת הציבור לתיק בנט-המשפט - מערכת גישת הציבור.  
התיק אינו חסוי על פי דין, אולם התיק נרשם במערכת נט-המשפט כ"פלוני נ אלמוני", וגישת הציבור לתיק חסומה בנט-המשפט.
התביעה האזרחית בתיק זה נובעת מהתנכלות שוטרי משטרת ת"א לרפי רותם - חושף השחיתויות ברשות המסים - ואלימות חמורה נגדו.  פרשה זאת עלתה שוב לדיון לפני כשנה בעת הניסיון למנות את ניצב בדימוס צ'יקו אדרי למפכ"ל המשטרה. פרשה זאת הייתה גורם מרכזי בסיכול מינויו בסופו של דבר.
חיסיון מפוברק הפך למכת מדינה.  לא ברור מהיכן השופטים נטלו את החוצפה לעסוק בפברוקים מסוג זה - מבתי המשפט לתביעות קטנות ועד לבית המשפט העליון...  יש לראות בהתנהלות זאת הפרה חמורה של זכויות האדם הבסיסיות - הזכות להליך ראוי והזכות למשפט הוגן ופומבי.
התנהלותם של השופטים עומדת בניגוד גמור לניסיונותיה של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות למכור את השופטים לציבור כמי שמגנים על זכויות האדם בישראל...
להלן הבקשה לעיון שהוגשה היום לבית המשפט השלום ת"א.


Filed by fax on November 04, 2019 to 03-6926552
[Bilingual record – English below]
תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003; טופס 2 (תקנה 4(ג))
בקשה לעיון בתיק בית משפט
1. פרטי המבקש:
א) שם מלא: דר' יוסף צרניק, ערנות לזכויות האדם אל"מ (ע"ר 80654598)
ב) מס' זהות:
ג) כתובת: תד 33407, תל-אביב
ד) מס' טלפון: אין  
ה)פקס: 077-3179186  
ה) דוא"ל: joseph.zernik@
2. פרטי תיק בית המשפט:
א) מס' תיק בית משפט שבו מבוקש העיון:
 59471-01-17 בבית המשפט השלום ת"א ‬‬
ב) הצדדים בתיק:
התובע:1. פלוני (רפי רותם)הנתבעים:1. אלמוני (ג'קי גולן, משה כץ, איתי לאור, אנדריי פלנוב)
ג) המסמכים/המוצגים בתיק זה, שבהם מבוקש העיון:
כל מסמך החלטה בתיק דנן שהוא הבסיס למניעת גישת הציבור לתיק בנט-המשפט
 3. מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
א) בקשה זאת מוגשת בעל כורחו של מבקש העיון. תקנות בתי המשפט – עיון בתיקים (2003), תקנה 2(ב) אומרת: 
כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין. 
יתרה מזאת - פסק הדין משנת 2009 [בג”ץ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים] מוסיף ומבהיר שאין כל צורך להגיש בקשת עיון למימוש זכות העיון בהחלטות ופסקי דין שאינם אסורים בפרסום על פי דין:
תקנה 2(ב) מרחיבה את זכות העיון של הציבור ללא כל צורך בהגשת בקשה לבית המשפט, אולם זאת רק לגבי החלטות של בית המשפט, ורק לגבי אלה שאינן אסורות לפרסום על פי דין.‬
מתוך כך גם ברור, שלשופטים אין על פי דין כל סמכות שיפוטית ואין כל זכות לשיקול דעת שיפוטי בעניין זה... על כל אלה מכריז פסק הדין הנמלץ הנ"ל משנת 2009: "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי על-חוקי..." 
אולם ניסיון נרחב מראה, שהשופטים, כאגודה אחת, מבתי המשפט לתביעות קטנות ועד לבית המשפט העליון, מסרבים לקיים את החיקוק כלשונו וכרוחו, כולל פסיקת בג"ץ הנ"ל משנת 2009. השופטים מונעים את גישת הציבור לכתבים, שהגישה אליהם מותרת על פי דין ל"כל אדם", כופים הגשת "בקשת עיון" חסרות בסיס בדין, ונוטלים לעצמם סמכות שיפוטית ושיקול דעת שיפוטי - חסרי בסיס בדין - בהחלטות על "בקשות עיון" מסוג זה. בפועל, יש בהתנהלות זאת של השופטים שלילתה ומניעת מימושה של זכות יסוד - זכות העיון בהחלטות ופסקי דין, שאינם אסורים בפרסום על פי דין - "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על חוקי..." מן הראוי לראות במצב זה הפרה חמורה של זכויות האדם – הזכות להליך ראוי והזכות למשפט הוגן ופומבי.
ב) על פי ידיעתו ואמונתו של מבקש העיון, כל הדיונים בתיק זה פתוחים לציבור, ואין כל חיסיון על פי דין בתיק זה. אולם תדפיס יומן הדיונים של השופט מנחם (מריו) קליין, כפי שהופיע על דלת אולם הדיונים ביום 03 לאוקטובר, 2019, מראה שהתיק נרשם בנט-המשפט תחת הכותרת פלוני נ אלמוני (תמונה 1).
תמונה 1. תדפיס יומן הדיונים של השופט מנחם (מריו) קליין, כפי שהופיע על דלת אולם הדיונים ביום 03 לאוקטובר, 2019.
--- 
ובדיקה בנט-המשפט – מערכת גישת הציבור – ביום 04 לנובמבר, 2019, מראה שהתיק חסום לגישת הציבור תחת ההודעה "המשתמש אינו מורשה לצפות בתיק זה" – שאינה מספקת כל בסיס חוקי לחסימה (תמונה 2).
תמונה 2. חסימת גישת הציבור לתיק דנן בנט-המשפט (הורדה ביום 04 לנובמבר, 2019).
--- 
ג) החשד הברור הוא, שגישת הציבור לתיק זה חסרת כל בסיס בדין.  תופעה זאת נפוצה בבתי המשפט במדינת ישראל, והייתה בעבר נושא למכתב מחאה של האגודה לזכויות האזרח לנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות.
לפיכך, מבקש העיון מקווה שיימצא מסמך החלטה, שהוא הבסיס בדין למניעת גישת הציבור, לחלופין – שהשופט מנחם (מריו) קליין ינקוט מיוזמתו את הצעדים המתקנים המתבקשים.
4.  הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף):  
אין למבקש כל קשר ישיר או עקיף לתיק בית משפט זה. 
המבקש חוקר בתחום זכויות האדם ומערכות מחשוב ממשלתיות.  במוקד המחקר האקדמי עומדות מערכות מחשוב ממשלתיות, ובעיקר מערכות מחשוב של בתי המשפט ובתי הכלא בישראל ומחוצה לה.  עניין מיוחד במחקר זה נוגע להשלכות החמורות של מערכות אלה על הזכויות האזרחיות, זכויות האדם, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו. עבודתו בתחום זה זכתה להערכה בישראל ומחוצה לה:
* פרופ’ עוזי אורנן - "יישר כוחך! אני מקווה שתראה פרי מההשקעה העצומה שלך!”
* עו"ד אביגדור פלדמן - "לדעתי אתה עושה עבודה חשובה מאד… תודה לך על עבודתך העקשנית והיסודית.”
* פרופ’ אמנון שעשוע, ממייסדי מוביליי - “עבודה חשובה מאד".
* מומחים בינלאומיים, כחלק מבדיקת עמיתים אנונימית – "מאתגר את החשיבה המקובלת בתחום”.
ארבעה דוחות שהוגשו למועצת זכויות האדם של האו"ם על ידי האל”מ (NGO), ושהיה מחברם הראשי, התקבלו בכפוף לבדיקת הצוות  המקצועי, נכללו והתפרסמו על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם בדוחות התקופתיים של המועצה (2013, 2018 – על ישראל,  2010, 2015 – על ארה”ב)  כחלק מהליך "הבדיקה התקופתית העולמית” [UPR – Universal Periodic Review]:
 * דו"ח Human Rights Alert NGO לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל לשנת 2013 נכלל וסוכם בדו"ח הסופי כך:
חוסר יושרה במערכות הכתבים האלקטרוניים בבית המשפט העליון, בבתי המשפט המחוזיים ובבתי הדין למוחזקי משמורת בישראל.
* דו"ח Human Rights Alert NGO לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל לשנת 2018 נכלל וסוכם בדו"ח הסופי כך:
Human Rights Alert NGO מדגיש את ההתדרדרות החמורה בישרת רשויות המשפט והחוק כתוצאה מהטמעת מערכות מחשוב ממשלתיות. הוא מאשר [כך-יצ] שיש לראות את תקפותו ויושרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב. 
מאמרים אקדמיים של מבקש העיון בנושאים אלה התפרסמו בכנסים בינלאומיים, ביניהם: כנס לכריית נתונים (2010), הקונגרס העולמי לקרימינולוגיה (2012), והכנס האירופי למחשוב ממשלתי (2015, 2017, 2018), כנס על אבטחת מידע (2019). 
עבודותיו גם צוטטו בספר על "למידה ממוכנת": 
כריית נתונים של כתבים ממשלתיים – במיוחד כתבים של מערכת המשפט (כלומר, בתי המשפט, בתי הכלא) – מאפשרת גילוי הפרות שיטתיות של זכויות האדם בקשר עם הנפקתם ופרסומם של כתבים חסרי תוקף או הונאתיים על ידי רשויות ממשלתיות שונות.
הבקשות לעיון וההחלטות השיפוטיות בעניין בקשות אלה יוצרות נתונים חשובים מבחינה מחקרית, הן לגבי תכנן של ההחלטות, הן לגבי אופן רישומן במערכות המידע של בית המשפט, המצאת או אי המצאת החלטות בעניין בקשות אלה.
5. המצאה למשיבים ולמבקש העיון
אין בידי המבקש שמותיהם ופרטי הקשר של באי כוח הצדדים, שכן גישת הציבור לתיק נחסמה. לפיכך, בית המשפט מתבקש להמציא את הבקשה לצדדים יחד עם החלטה המורה על מתן תגובותיהם והמצאת תגובותיהם למבקש.  בית המשפט גם מתבקש להמציא כדין את החלטותיו בעניין בקשת עיון זאת למבקש העיון.
תאריך: 04 לנובמבר, 2019
דר' יוסף צרניק - מבקש העיון

ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)

2019-11-04 שקרנים גם בסנגוריה הציבורית: הסנגורית המחוזית, מחוז מרכז, דורית נחמני-אלבק - סייענית לשופטת המפברקת רינה הירש

 Joseph Zernik
שקרנים גם בסנגוריה הציבורית: הסנגורית המחוזית, מחוז מרכז, דורית נחמני-אלבק - סייענית לשופטת המפברקת רינה הירש
לאחר מעצר שווא בפ"ת, נערך דיון "הארכת מעצר" בבית המשפט השלום בראשון אצל השופטת רינה הירש.  התובע המשטרתי לא הצליח להסביר את העילה למעצר, והכריז בסוף: "עצם הימצאותך במרחב היא מחאה אסורה"...  בדרך, השופטת רינה הירש דפקה פוזננסקי - תקשרה בעניין התיק עם המתחזה לסנגור ציבורי עו"ד אחמד יאסין מחוץ להליך המשפטי... ובהמשך דפקה אלשייך - פברקה את הפרוטוקול כאילו עו"ד אחמד יאסין הופיע בדיון ודיבר בו...
בדיון נכחו עשרות פעילי מחאה, אבל זה לא מפריע לשופטת רינה הירש ולסנגורית הציבורית, מחוז מרכז, עו"ד דורית נחמני-אלבק להמשיך במרמה...
מרמה חמורה עוד יותר ע"י מתחזה לסנגור ציבורי, עו"ד איציק שדה, בצוותא חדא עם השופטת יעל פרדלסקי (שלום ת"א), תועדה בעבר בפרשת חושף השחיתויות ברשות המסים רפי רותם. וגם שם, הסנגור המחוזי אלקנה לייסט והסנגור הארצי יואב ספיר היו שותפים לפברוקים...
בתגובה על פנייה לנתב"ם דוד רוזן, שביקשה את עצתו בקשר לליקויים בהתנהלות הסנגוריה הציבורית, הוא המליץ להפנות את התלונה למשטרה או ללשכת עורכי הדין...
מי שחשב אי פעם שתופעת פוזננסקי המופתעת היא חריגה הוא תמים. השופטים בישראל מנהלים בשגרה תקשורת עם עורכי דין בעניין התיקים מחוץ להליכים המשפטיים.  העובדה שתופעת אלשייך - פברוק הפרוטוקולים - היא מגפה של ממש - ברור לכל!
השופטים ממלאים תפקיד מרכזי בדיכוי המחאה נגד השחיתות השלטונית למיניה ובהגנה על המושחתים!

 Image may contain: 1 person, closeup 
Image may contain: 1 person, text

תל-אביב, 04 לנובמבר - תשובה שקרית, "בלתי פורמלית, מחוץ לרישום" התקבלה אמש מהסנגורית המחוזית, מחוז מרכז, עו"ד דורית נחמני-אלבק, על בקשה להסבר ראוי בעניין תקשורת מחוץ להליך המשפטי בין הסנגור הציבורי, עו"ד אחמד יאסין, לבין שופטת שלום ראשון רינה הירש.
תשובתה של הסנגורית המחוזית היא תשובה שנייה בעניין, לאחר תשובה קודמת, מפוברקת לחלוטין, של עו"ד אייל חובב, סגן הסנגורית המחוזית...
להלן תגובתי לסנגורית המחוזית דורית נחמני -אלבק, ולאחריה צילום מכתבה.
דרישה חוזרת לתשובה עשויה כראוי של הסנגוריה  הציבורית

04 לנובמבר, 2019
הסנגורית הציבורית, מחוז מרכז, דורית נחמני-אלבק
הנרייטה סולד 4 ת"א  LishkatSanegorMerkaz@
הסנגור הציבורית הארצי יואב ספיר
הנרייטה סולד 4 ת"א LishkatSanegorArtzi@

הנידון:  מ"י נ אריאל קלס וצרניק (36318-08-19) – דרישה לתשובה עשויה כראוי על פנייה מיום 10 לספטמבר, 2019  - הבהרת התנהלותם של עו"ד אחמד יאסין והסנגוריה הציבורית 
הרינו מבקשים את תשובה עשויה כדין ללא שיהוי נוסף!
לכבוד עו"ד נחמני-אלבק וספיר ,
בפנייתנו מיום 10 לספטמבר, 2019, ביקשנו את תגובתכם בעניין ראיות חותכות, המתועדות בפרוטוקול מיום 17 לאוגוסט, 2019 בתיק שבנידון, ביחס לתקשורת של עו"ד אחמד יאסין עם השופטת רינה הירש בעניין התיק שבנידון, מחוץ להליך המשפטי, שתועדו בכזב כמה שנאמר כביכול בדיון עצמו.

בעקבות פנייה זאת, קיבלנו מכתב תשובה כביכול מאת הסנגורית המחוזית, מחוז מרכז, דורית נחמני אלבק המתוארך ליום 30 לאוקטובר, 2019 (מצורף). יש להצטער על כך שהסנגורית המחוזית  דורית נחמני אלבק, נושאת תפקיד בכיר במשרד המשפטים,  שלחה מכתב תשובה בלתי סביר בעליל:
1) על מכתבה הנ"ל של הסנגורית המחוזית דורית נחמני אלבק, כמו על מכתב תשובה קודם מאת עו”ד איל חובב, אין מופיע מספר אסמכתה ואין אזכור של כותרת התיק או מספר התיק שבנידון. לכן יש לראות בו דוגמה נוספת של תקשורת בלתי פורמלית מחוץ לרישום.
2) מכתבה הנ"ל של הסנגורית המחוזית נחמני אלבק מתייחס ברשא ל“בירור יסודי… אשר כלל גם בירור השתלשלות העניינים עם הסנגור הציבורי עו"ד יאסין" –  אולם בגוף המכתב עצמו אין כל התייחסות ישירה לגרסתו של עו"ד יאסין לאירועים במהלך הדיון בתיק שבנידון.
3) מכתבה הנ"ל של הסנגורית המחוזית נחמני אלבק  אומר בפסקה 2: “ככל שהעציר אינו מיוצג בידי סנגור פרטי מטעמו, והוא מעוניין בכך, על המשטרה חובה להודיע על המעצר לסנגוריה הציבורית…"  – מעולם לא הודעתי למשטרה, שאני מעוניין בייצוג.  נהפוך הוא!  לא הייתה זאת הפעם הראשונה או השנייה שאני נעצר ע"י משטרת פ"ת בקשר למחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט, ומעולם לא ביקשתי ייצוג. יחד עם זאת יש לציין, שגם בדיון קודם בענייני נערך ניסיון נואל להעמיד לי מתחזה כסנגור (פרטי במקרה ההוא) בניגוד לרצוני וללא ידיעתי, והמתחזה נרשם בכזב בפרוטוקול כמי שייצג אותי.
4) מכתבה הנ"ל של הסנגורית המחוזית נחמני אלבק  אומר בפסקה 4: “במוצאי שבת… התקיים דיון… הבהיר עו"ד יאסין שאינך מיוצג ע"י הסנגוריה הציבורית… ואף אתה אישרת בהמשך לדבריו, שאתה מייצג את עצמך".  יש לראות בדברים אלה ניסיון של הסנגורית המחוזית, מחוז מרכז, דורית נחמני אלבק לייצר מיצג שווא ולהטעות.  דברי לא נאמרו בהמשך לדבריו של עו"ד אחמד יאסין, שכן דבריו של עו"ד אחמד יאסין מעולם לא נאמרו במהלך הדיון בבית המשפט.  לדיון זה הופיעו עשרות פעילים, ויש די עדים כשירים לכך שעו"ד אחמד יאסין לא הופיע בדיון בתיק שבנידון, ומעולם לא אמר דבר בבית המשפט באותו דיון.
5) מכתבה הנ"ל של הסנגורית המחוזית נחמני אלבק  אומר בפסקה 5: “גם בקשתך לתיקון הפרוטוקול נדחתה ע"י השופטת…" –   יש לראות גם בדברים אלה ניסיון לייצר מיצג שווא ולהטעות. יש לשים לב שבהחלטה בעניין הבקשה לתיקון הפרוטוקול – להסרת שמו של עו"ד אחמד יאסין כמי שהופיע בדיון, ולהסרת דברים שמעולם לא אמר במהלך הדיון – השופטת רינה הירש נזהרה שלא לומר במפורש, שעו"ד יאסין נכח בדיון, וכן שלא לומר שדבריו נאמרו במהלך הדיון. זאת – בניגוד לניסיון בתשובתכם ליצור מיצג שווא של האירועים במהלך הדיון בתיק שנידון: שעו"ד אחמד יאסין אכן הופיע כביכול בדיון, ושעו"ד אחמד יאסין אכן אמר כביכול דברים כלשהם במהלך הדיון.  פברוק פרוטוקולים הוא בעיה ידועה ומוכרת בבתי המשפט של מדינת ישראל.
6) בפנייתנו מיום 11 לאוקטובר, 2019 דרשנו במפורש תשובה עשויה כדין מאת הסנגוריה הציבורית בעניין פנייתנו מיום 10 לספטמבר, 2019, הכוללת התייחסות ישירה לגרסתו של עו”ד אחמד יאסין לעניין הופעתו או העדרו מהדיון בתיק שבנידון, ולדרך התקשורת בינו לבין השופטת דינה הירש, שהביאה לרישום הכוזב בפרוטוקול הדיון. לאור האמור לעיל, אין לראות במכתבה הנ"ל של הסנגורית המחוזית מרכז עו"ד דורית נחמני-אלבק תשובה עשויה כדין, וכן אין במכתבה הנ"ל של דורית נחמני-אלבק כל התייחסות ישירה לגרסתו של עו”ד אחמד יאסין לעניין.
7) יש לציין שדו"ח Human Rights Alert NGO לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל ע"י מועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2018 כלל פרק מיוחד על התנהלות הסנגוריה הציבורית בישראל. בפרט – התנהלות הסנגוריה הציבורית בקשר להופעתו בכזב של המתחזה עו"ד איציק שדה כסנגור ציבורי כביכול בעניינו של חושף שחיתויות - בתיק מ"י נ רפי רותם (1074-02-13) - ללא מינוי כדין, ללא ייפוי כוח וללא הודעה לפרוטוקול. עו"ד איציק שדה, בשיתוף פעולה עם השופטת יעל פרדלסקי,  גרם לרישום כוזב בפרוטוקול של הסכמתו כביכול של הנאשם לניהול משפט ללא עדים – ללא ידיעתו וללא הסכמתו של הנאשם רפי רותם… גם שם התיעוד כלל סדרת תשובות כוזבות ממשרדו של הסנגור הציבורי המחוזי, מחוז ת"א אלקנה לייסט וממשרדו של הסנגור הציבורי הארצי יואב ספיר...
דו"ח Human Rights Alert NGO סוכם בדו"ח הסופי של מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל (2018) כך:
Human Rights Alert NGO מדגיש את ההתדרדרות החמורה ביושרת רשויות המשפט והחוק… הוא מאשר [כך-יצ] שיש לראות את תקפותו ויושרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב. 
לא נותר לנו אלא לחזור על דרישתנו שבפסקה 6) לעיל.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert – NGO
העתקים: תפוצה רחבה

 מכתב שקרי, בלתי פורמלי, מחוץ לרישום של פרקליטת מחוז ת"א דורית נחמני אלבק