Thursday, February 6, 2020

2020-02-06 מה נהיה? שב"ס זרקו אותי מהמעצר תוך הפרת החלטה מפורשת של השופטת!

 Joseph Zernik is with ‎נחמה דר‎ and 94 others.
1 hr · 
■ מה נהיה? שב"ס זרקו אותי מהמעצר תוך הפרת החלטה מפורשת של השופטת! 
אף אחד לא רוצה אותי! אפילו לא שב"ס!
■ ביום ג' השתתפתי במשמרת מחאה חוקית מול בית המשפט בת"א, וייצמן 1, במחאה נגד השחיתות בוועדה למינוי שופטים... המשטרה עצרה אותי בתואנות שווא. תחילה טענו "תקיפת שוטר", אח"כ טענו "הפרת הסדר הציבורי", ולבסוף טענו "התנהלות פרועה". המשטרה דרשה כתנאי לשחרורי ערבות של 1,000 ש"ח והתחיבות לא להתקרב לבית המשפט ת"א במשך 15 יום. סירבתי לחתום. העבירו אותי לאבו כביר. באבו כביר הכניסו אותי למעצר בבידוד.
■ ביום ד' הובאתי לפני השופטת ענת יהב. המשטרה טענה שקיים "דו"ח סודי" וראיות לכאורה ל"התנהלות פרועה". חזרו על הבקשה. השופטת פסקה: "שחרורו של החשוד בתנאים כדלקמן: 1. החשוד יחתום על ערבות עצמית בסך של 1,000 ש"ח. 2. הרחקה מבית המשפט השלום והמחוזי ת:"א ברח' וייצמן 1, לתקופה של 15 ימים."
הודעתי בו במקום שאני מסרב לחתום על תנאים אלה. החזירו אותי לאבו-כביר למעצר בבידוד.
■ ביום ה' (היום) הובאתי שוב לפני השופטת ענת יהב. הפעם קיימו את הדיון בשעה 15:30, כשלא נותר איש באולם הדיונים. המשטרה טענה: "החשוד שוחרר, אך מסרב לחתום על התנאים. מבקש להותיר את התנאים על כנם."  שב"ס הודיע: "החשוד סירב לחתום ולכן הוכנס לתא פיקוח..." אני טענתי: "יש אוסף סרטונים שצילמו את האירוע מתחילתו ועד סופו... משטרת ישראל הגישה לבית המשפט דוח סודי, אבל לא הייתה חקירה ולא היה שום דבר סודי פה. היה אירוע במרחב הציבורי [צ"ל - שצולם - יצ] מזוויות שונות, ואין שום מקום לספקולציות מה קרה שם... השופט דוד דרוז'ן [כך - יצ] נציב תלונות הציבור על מייצגי תלונות הציבור על מייצגי תלונות הציבור בערכאות [כך - השיבושים בפרוטוקול הם מתוצרת בית המשפט - יצ] והוא החליט [צ"ל - הכריז - יצ] לפני חודש ששוטרים משקרים בבית המשפט כל יום. מתוך תנאי השחרור שנקבעו יוצא [צ"ל - עולה - יצ] שאני מסכים לקיום ראיות לכאורה להתנהלות פרועה. אני דוחה את זה [צ"ל זאת- יצ] מכל וכל..."
השופטת ענת יהב פסקה: "אין צורך בהותרת החשוד במעצר, לפיכך, אני מבטלת את התנאי של חתימה על ערבות עצמית. שאר התנאים יעמדו על כנם... בהיעדר ערבויות ייעצר החשוד ויובא בפני שופט עד ליום 07 בפברואר 2020, שעה 12:00".
■ לאחר מכן, השאירו אותי במכלאה במרתף בית המשפט עד לאחר שכל העצירים האחרים התפנו מהמקום.
ואז, לקחו אותי לסוהר ליאור ערדיאני (?), שדיבר אתי בטון מאיים ודרש שאחתום על התנאים. אני הסברתי לו שחתימה מהווה הסכמה לתנאי של הרחקה מבית המשפט השלום והמחוזי ת"א ברח' וייצמן 1, לתקופה של 15 ימים, והודאה בקיום ראיות לכאורה להתנהלות פרועה, ולכן, אני מסרב לחתום. ואז הוא הודיע לי בטון מאיים, שאו שאחתום על התנאים, או שיזרקו אותי בכוח החוצה בלי שאחתום.
ואז דחפו לי ליד את שקית הפיקדון - חפצים אישיים - ללא ביצוע נוהל החזרת פיקדון, וללא חתימה אפילו על טופסי החזרת הפיקדון, וסוהר לקח אותי במעלית והוציא אותי מבית המשפט...
הפרוטוקולים במלואם להלן...
 


Image may contain: ‎7 people, people smiling, ‎people sitting, ‎possible text that says '‎שופטים בוועדה למינוי הבורדל‎'‎‎‎
דינה עבט
צפו במעצר הבלתי חוקי ללא שום סיבה של צרניק
https://www.facebook.com/Let.my.people.go.Release.Moti.and.Lori/videos/1293208167541678/
2

Joseph Zernik
במכלאה במרתף בית המשפט היה אחד, אולי מדובב, שחזר וניסה להוציא ממני אמירה שאני תומך של מר"ץ, או "פוסט-ציוני". אני הסברתי לו - לא מר"ץ ולא בטיח,לא פוסט-ציוני ולא בטיח. אני שייך לפלג הירושלמי... :)

Image may contain: 3 people, people standing


Uri Breitman

עצוב לקרוא את הסיפורים שלך, צרניק. באמת עצוב. אתה עובר גיהנום, ואין לך מה להפסיד. אדם אחר היה מפקיד 1,000 ש"ח ומשתחרר הביתה. אתה פשוט מטרף את המערכת הישראלית כי אין להם באמת מה לעשות איתך.


 • Joseph Zernik
    אורי - לא גיהינום... גיהינום זה מה שעובר על רומן זדורוב, אשתו ואחרים... אני סתם ליצן... Haim Sadovsky

  Image may contain: ‎1 person, ‎closeup, ‎possible text that says '‎לשחרר את רומן זדורוב!‎'‎‎‎
  3

 • מיכל בנימין
  לעיתים, את האמת העירומה והנקייה אומר דווקא הליצן.
  1


Joseph Zernik
בין הדברים שהושמטו מהפרוטוקול של הדיון היום: אחרי שהבהרתי לשופטת מדוע אני לא אחתום על התנאי של הרחקה מבית המשפט ל-15 ימים, אמרתי לה שהיא מוזמנת לנהל הליך צו הרחקה כראוי... ולראיה, היא כותבת שאם לא יתקיימו התנאים - כלומר, אם לא אחתום על התנאי של הרחקה ואשאר במעצר - צריך להביא אותי לדיון מחר,    שישי עד שעה 12:00...  ולראיה - הם עבדו קשה לאחר הדיון בניסיון לסחוט ממני חתימה על התנאי של הרחקה...
4

 • Moshe Tessel
  איך היו הנחשונים?
Joseph Zernik
ב  באופן כללי - סביר. אבל יש ביניהם שניסו שוב ושוב להונות אותי ולשכנע אותי לחתום על התנאים בכל מיני הסברים שקריים על מהות ההחלטה של השופטת. זה היה די מצחיק. חובבנים במרמה והונאות מנסים לרמות מומחה בינלאומי למרמה והונאות... :)


הפרוטוקולים - שב"ס זרקו אותי מהמעצר תוך הפרת החלטה מפורשת של השופטת!
אני דיברתי בעברית תקנית, בקצב הכתבה. השיבושים הם מבית היוצר של בית המשפט. הפרוטוקול מיום ד' חלקי ביותר. חסר דיון בהופעת עו"ד מטעם הסנגוריה הציבורית כ"בא כוח החשוד" - ללא מינוי, ללא ייפוי כוח, ללא הודעה לפרוטוקול - כלומר ללא כל סמכות, תוך שיבוש מהלכי משפט והפרת הזכות להליך ראוי.
הפליליסטים מקוששים שקלים פה ושם מהסנגוריה הציבורית בכל דרך אפשרית, בשיתוף פעולה מלא של סנגור ציבורי מחוזי ת"א אלקנה לייסט, סנגור ארצי יואב ספיר, והשופטים...
בכל אופן, רוח הדברים מובנת.