Saturday, September 15, 2018

2018-09-16 Cyber and Law in Israel - to be presented in Germany, Spain

Cyber and Law in Israel - to be presented in Germany, Spain
   Image may contain: outdoor
I received today the formal invitation to participate in an international legal conference in Göttingen University Law School - the Göttingen Int. Research Forum.  In this conference I will present my work, pertaining to computerization of the Israeli courts and cyber in Israel across government agencies.
The bottom line conclusions: 
  • Fraud that amounts to unannounced regime change, and
  • In our era - IT and cyber experts should assume a key role in the safeguard of human rights, civil society, and democratic institutions.
Previous reports on the same subjects were incorporated into UN HRC Periodic Reports on Israel (2013, 2018), and were published, subject to anonymous international peer review in various international academic conferences.  Such works also gained praise by Israeli experts.
The Göttingen  conference will be held not long after the European Conference on Digital Government, in Spain this year, where I was also invited to present my work.

2018-09-16 סייבר ומשפט בישראל - יוצגו בכנסים בינלאומיים גרמניה ובספרד

2018-09-16 סייבר ומשפט בישראל - יוצגו בגרמניה ובספרד
    Image may contain: outdoor

קיבלתי היום הזמנה רשמית לכנס בינלאומי של משפטנים- Göttingen Int. Research Forum, שיתקיים בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת גטינגגן, גרמניה. בכנס זה אציג את העבודות שלי בנושא מחשוב בתי המשפט בישראל והסייבר בישראל לרוחב רשויות המשטר. 
המסקנה המתבקשת - מרמה שהיא שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז.
המסקנה הסופית במאמרים שאציג שם: "בימינו, מומחים למערכות מידע ולאבטחת סייבר צריכים לקבל על עצמם תפקיד מרכזי בהגנת זכויות האדם, חברה אזרחית מתוקנת, הליכי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו."אזרחית מתוקנת, הליכי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו."
עבודות דומות שלי כבר הפכו לחלק מדוחות רשמיים של מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל (2010, 2018), וסדרת מאמרים שפורסמו בכנסים בינלאומיים בכפוף לבדיקת עמיתים אנונימית. עבודות אלה גם זכו לשבח ממומחים ישראלים.
מועד הכנס למשפט וסייבר בגרמניה סמוך למועד הכנס האירופי למחשוב ממשלתי, שיתקיים השנה בספרד, גם שם הוזמנתי להציג את עבודותי.

2018-09-15 שחיתות מערכת המשפט - הסקירה השבועית - מאגרי נתונים בלתי חוקיים של השופטים


2018-09-14 הדיקטטורה השיפוטית במיטבה! מי שמופתע הוא תמים או טיפש

---
חשיפה: מאגר המידע הסודי של הנהלת בתי המשפט אינו רשום כדין
---
הנהלת בתי המשפט אוספת את נתוניהם האישיים של אזרחים הכותבים מאמרים ביקורתיים כנגד בתי המשפט בישראל למאגר נתונים סודי, אך מסרבת לרשום את מאגר המידע כדין. ארגון לביא: פרקטיקה להשתקת עמדות פוליטיות... 

היועץ לביטחון לאומי והשופטים הנוקמים
במקרה קודם התברר שהשופטים נוקמים בכל מי שמעלה נגדם ביקורת עניינית - אפילו היועץ לביטחון לאומי לשעבר - גיורא איילנד לא חסין לתופעה...

מנהל בתי המשפט הפיץ לשופטים פסקי דין שליליים על גיורא איילנד

פסק דין נגד האלוף במיל' ואמירה עליו בדיון בו לא היה צד נשלחו במכתב לכלל השופטים, בתגובה למאמר בו קרא להגביל את כוחם. איילנד: "זו קטנוניות"
מנהל בתי המשפט, השופט מיכאל שפיצר, הפיץ לכלל השופטים בישראל מידע שלילי על פסקי דין בהם היה מעורב האלוף במיל' גיורא איילנד, בתגובה למאמר חריף שפרסם האחרון נגד בתי המשפט.
ביום רביעי שעבר פרסם איילנד ב"ידיעות אחרונות" מאמר שעסק באירועים האחרונים בהם התייחסו שופטים באופן משפיל לקורבנות עבירות מין. "שופטים רבים, הופכים עם השנים אטומים מתנשאים ומנותקים מהעם", כתב איילנד, "הגיע הזמן להגביל הן את עוצמתם של השופטים והן של היועצים המשפטיים ולייצר יכולת של ביקורת אמיתית עליהם. עדיף שמשפטים יתנהלו על פי דבר החוק ורוחו ופחות על פי תפיסת עולמם הקולקטיבית של השופטים".
המאמר הרגיז מאוד את נציגות השופטים, גוף לא רשמי שנבחר על ידי השופטים כדי לייצגם בעניינים שונים, ושופט בית המשפט המחוזי בתל אביב איתן אורנשטיין אף כתב לשפיצר מכתב בעניין. "הדברים מהווים הסתה וזילות של מערכת המשפט", כתב אורנשטיין, "ודומני שדברים כה חמורים, ועוד על ידי אלוף במיל', טרם נכתבו. אנו סבורים שיש לעצור את ההידרדרות האמורה, ולנקוט בצעדים מידיים וחריפים, בטרם יהיה זה מאוחר מדי לתקן את שנעשה. ציפינו שעוד היום תצא הכחשה נחרצת של המערכת, אך כזאת לא אירע".
המאמר השלם: https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2084581

2017-06-16 משרד המשפטים: נאור מחזיקה במאגר מידע ללא אישור
בסיבוב קודם - נשיאת בית המשפט העליון גם מחזיקה מאגר מידע בלתי רשום על השופטים!
אמש נחשף ב-360 כי נשיאת בית המשפט העליון מחזיקה מחשב ובו מידע על כל המועמדים לשיפוט. כדי לעשות זאת היה עליה לבקש אישור ממשרד המשפטים אך הדבר לא נעשה. לפי חוק, מותר למשרד המשפטים לבצע פעולות חקירה בעניינה
פרקליטות מחוז ירושלים הודיעה השבוע לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים כי 'ועדת השתיים' - הוועדה המייעצת לנשיאת בית המשפט העליון מרים נאור בוועדה לבחירת שופטים - מחזיקה במידע אישי על השופטים. הפרקליטות חשפה כי המידע שמחזיקה ועדת השתיים "נוגע למועמד בהיבטים מקצועיים ואף בהיבטים אישיים, לרבות נתונים ביחס לאישיותו ולהתנהלותו של המועמד ולצנעת חייו". 

את ההודעה הגישה הפרקליטות לבית המשפט כתגובה לעתירה של 'התנועה למשילות ודמוקרטיה', המבקשת לחשוף את המידע שמעבירה 'ועדת השתיים' לנשיאת העליון בוועדה לבחירת שופטים. הנשיאה נאור בלבד חשופה למידע זה, ורק תמצות שלו מועבר ממנה ועל פי בחירתה לשאר חברי הוועד. 

חוק הגנת הפרטיות - לא להגנת הפרט, אלא להגנת המושחתים בשלטון!
חובת רישום מאגרי מידע היא חלק מחוק הגנת הפרטיות, ואכיפתו תחת חוק הענשין...
בפרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים, דנו את לורי שם-טוב למאסר על תנאי על פרסום עיתונאי, שמנכ"ל משרד הרווחה זכה לפטור בפועל מתשלום קנסות...
בקיצור:
חוק הגנת הפרטיות הפך לחוק הגנת המושחתים, אבל רשיויות המשטר, ובפרט השופטים עוברים על החוק מתוך חוצפה.
עד שלא נכניס כמה שופטים לכלא, שום דבר לא ישתנה!