Monday, April 24, 2017

2017-04-24 מ"י נ לורי שם-טוב ואח' - דיון במחוזי - משפט שדה? עו"ד ברק לייזר - סיפורים נבחרים

מ"י נ לורי שם-טוב ואח' - דיון במחוזי - משפט שדה? עו"ד ברק לייזר - סיפורים נבחרים

הדיון לפני השופט בני שגיא היה בסגנון בית דין שדה... לא ברור מתי דיון נפתח ומתי הוא ננעל... הסניגוריה הציבורית אינה מעוניינת לייצג בגלל "אופיו של כתב האישום" - טיעון שהוציא את שגיא משלוותו...   שגיא: "תגידו שקראתם את כתב האישום, כי אני רוצה לרשום בפרוטוקול שקראתם". הדיון הקודם נערך בדלתיים סגורות. הדיון היום - בדלתיים פתוחות. בין הדיונים הוגשה בקשה לעיון ב"צו איסור פרסום עשוי כדין". שגיא הנפיק "החלטה בפתקית" המסרבת להחליט בעניין. ובינתיים התיק כולו ממשיך להיות חסום בנט-המשפט. חיסיון מפוברק הוא הפרה חמורה של הזכות לשימוע הוגן ופומבי!  והתקשורת, שששה לשמש כשופר לפרקליטות בשלב מוקדם על "סחטנות באיומים" - שעכשיו נראית כחסרת בסיס עובדתי - הפסיקה לסקר את התיק... 
סיפורים נבחרים של עו"ד ברק לייזר מהנהלת בתי המשפט...
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/04/2017-04-24.html

 
תמונות:  מוטי לייבל, לורי שם-טוב, השופט בני שגיא
______
מאהל המחאה ת"א, 24 לאפריל - הבוקר, בשעה 9:00 נקבע דיון בתיק הפלילי - מ"י נ לורי שם-טוב, מוטי לייבר, צבי זר (ת"פ 14615-04-17).   
כרגיל, שב"ס לא הביא את העצורים בזמן.  אז בהפסקה הארוכה שנוצרה, ניסיתי לברר מי מייצג - כי אצלנו, בבתי המשפט, השופטים משום מה אינם מודיעים לפרוטוקול על פתיחת הדיון ואת שם התיק, ובאי הכוח אינם מודיעים לפרוטוקול על הופעתם.  באומות מתוקנות, אפילו בישיבה של ועד התמיכה לקרן הגמלאות של מכבי האש בעיירה קטנה, היו"ר מודיע על פתיחת הישיבה, וקוראים את שמות נושאי התפקידים והנוכחים לפרוטוקול...  אבל אצלנו - "ירידה בפורמליזם - עלייה בערכים". מצב זה מקל כמובן על ניהול דיונים למראית עין ("מפוברקים").
  • עו"ד רונה שוורץ הופיעה בשם הסניגוריה הציבורית (אך לא כבאת כוח הנאשמים).
  • עו"ד מירב גבע ועו"ד אלירן גלילי הופיעו בשם הפרקליטות, אבל עו"ד גבע סירבה תחילה להזדהות - "תקרא בפרוטוקול" (בשעה שהתיק כולו תחת חיסיון מפוברק).

ואז השופט בני שגיא החליט בינתיים לדון בתיק אחר - דיון בענישה לפני מתן גזר דין.  גם בתיק האחר, הנאשמים לא היו נוכחים באולם, אבל דילגו על הפרט הפעוט הזה... 
בשעה 9:30 הגיעו לורי, מוטי וצבי, אז הפסיקו באמצע את הטיעונים בענישה בתיק האחר, ועברו לשיפוט מהיר בתיק של לורי, מוטי וצבי...
דלתיים סגורות וחיסיון מפוברק
הדיון הקודם נערך בדלתיים סגורות. הדיון היום - בדלתיים פתוחות. בין הדיונים הוגשה בקשה לעיון בהחלטה עשויה כדין על "דלתיים סגורות". על פי החוק בישראל, "כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין". והבקשה לעיון גם אמרה שמצב בו קיימת עמימות ודו-משמעותיות לגבי קיום צו איסור פרסום כדין, יוצר מצב שיכול להביא לאכיפה בררנית, שרירותית וגחמנית.
שגיא הנפיק על הבקשה לעיון "החלטה בפתקית ביום 19 לאפריל, 2017.

תמונה:   מ"י נ שם-טוב ואח' (14615-04-17) "החלטה בפתקית" של השופט בני שגיא על בקשה לעיון, הכוללת "צו איסור פרסום עשוי כדין". שגיא משאיר את השאלה האם קיים צו איסור פרסום כדין בתיק זה עמומה ודו-משמעית. יש לראות במצב זה הפרה חמורה של הזכות לשימוע הוגן ופומבי.
____________
  • אז האם "הדלתיים הסגורות" בדיון הקודם היו מפוברקות? 
  • ומה הבסיס החוקי למניעת גישת הציבור לתיק כולו בנט-המשפט עד היום?

תמונות: מ"י נ לורי שם-טוב, מוטי לייבר, צבי זר (ת"פ 14615-04-17) - התיק כולו חסום בנט-המשפט: "המשתמש אינו מורשה לצפות בתיק זה". הניסוח אינו טוען "איסור פרסום כדין", או חסיון, והדיון נערך בדלתיים פתוחות... חסיון מפוברק בנט-המשפט הפך לשגרה בתיקים הנוגעים לשחיתות השלטונית ולדיכוי המחאה החברתית.  יש לראות בכך הפרה חמורה של זכות האדם לשימוע הוגן ופומבי.
_____ 
באולם נכחו 4 פעילים מוכרים (כולל כותב שורות אלה).  התקשורת, שששה לשמש כשופר לפרקליטות בפרסומים מוקדמים על "סחטנות באיומים"  - חסרי בסיס ככל הנראה, הפסיקה לסקר את התיק לגמרי...
העמדת סניגור
עו"ד רונה שוורץ מהסניגוריה הציבורית הודיעה שהיא מייצגת בדיון את הסניגוריה הציבורית, אך לא את הנאשמים, ושהסניגוריה הציבורית אינה מעוניינת לייצג בתיק זה, בגלל "אופיו של כתב האישום". טיעון זה הוציא את שגיא משלוותו...  
לורי שם-טוב הציע שעו"ד דמרי ייצג את כולם (בהנחה שאין ניגודי עניינים)  - ובמימון הסניגוריה הציבורית. שגיא נתן מועד סופי לסניגוריה הציבורית למנות לנאשמים סניגור. 
הקראת כתב האישום
הדיון הקודם נרשם כביכול כ"הקראת כתב אישום", אבל בפועל עדיין לא נמסר אז לנאשמים כתב האישום.  עכשיו, שאל שגיא את הנאשמים אם קראו את כתב האישום. שלושתם אמרו שקראו אותו באופן חלקי.  מוטי לייבל גם התלונן שבמשך כל המעצר (כבר קרוב לחדשיים), עד אמש, נמנעה מהם הגישה לעט ונייר, כך שלא היה יכול לכתוב לעצמו כל הערות, ונמנעה ממנו האפשרות לקריאה מהותית של כתב האישום.
שגיא ניסה לדחוק בנאשמים: "תגידו שקראתם, כי אני רוצה לרשום בפרוטוקול שקראתם."
לורי גם התנגדה והסבירה, שעל פי הבנתה הפרקליטות כבר הודיעה שהיא הולכת לתקן את כתב האישום, אז לא ברור מה תוקפו של כתב האישום הנוכחי.
עיון בחומר החקירה וסמכות בית המשפט המחוזי
צבי זר העלה שאלה לגבי עיון הנאשמים בחומר החקירה, שאמור לעבור לידיהם עד מחר, בשעה שאין סניגור לנאשמים, ולא ברור כיצד הדבר ייתבצע בפועל.  
שגיא דילג על העניין...
צבי זר גם העלה שאלה לגבי סמכותו של בית המשפט המחוזי: הוא טען טענה מקדמית, שסעיפי האישום הנוגעים ל"סחטנות באיומים" חסרי אחיזה במציאות, וגם אינם נוגעים לכל הנאשמים. לכן, התיק צריך ללכת לבית המשפט השלום.  הסעיפים של "סחטנות באיומים" היו כמובן במרכז מסע התקשורת המגמתי של הפרקליטות...  
בני שגיא סירב לדון בעניין בשלב זה.
נעילה
גם לא ברור בבתי המשפט שלנו מתי דיון ננעל... גם לאחר שנחזה כננעל, צבי זר המשיך לדון עם בני שגיא, אבל קרוב לוודאי שחלק זה היה "בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול".  תופעה קבועה בבתי המשפט הבלתי פורמליים שלנו...

  • הדיון הבא בתיק הפלילי: 04 למאי, שעה 10:00 מחוזי, השופט בני שגיא - הקראת כתב האישום.

  • הדיון הבא בתיק המעצרים:  07 למאי, שעה 10:00, מחוזי, השופט אברהם היימן.
עו"ד ברק לייזר - סיפורים נבחרים

תמונה: עו"ד ברק לייזר, היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט, חברה לחיים של הדוברת איילת פילו, דמות מרכזית בכנופיית שלטון החוק, ועכשיו מתברר כביכול - גם מקור מרכזי לבלוגים של לורי שם-טוב.
______
בשולי הדיון היום בתיק הפלילי בבית המשפט המחוזי ת"א היו דיבורים. אז אולי אנחנו מגיעים סוף סוף לאחד הקטעים המעניינים ביותר בפרשה:
 * על פי התקשורת - עו"ד ברק לייזר, היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט, דמות מפתח בכנופיית שלטון החוק, נעצר ונחקר בפרשה זאת והיה כביכול במעצר בית למשך 15 יום.
 * על פי השמועה - ברק לייזר היה אחד המקורות המרכזיים לפרסומים של לורי שם-טוב. הוא עסק בין השאר בהדלפות בררניות ושרירותיות של כתבי בית דין. אבל מתוך המבחר שפורסם, כנראה שהוא העדיף להדליף מתיקים חסויים כביכול, הנוגעים לשחיתות השלטון המקומי (כי הכנופיה הלאומית אינה סובלת תחרות של הזוטרים) ואולי גם בנוגע לשופטים מסויימים...
 * על פי השמועה - ברק לייזר טען בחקירתו שלורי שם-טוב סחטה אותו על ידי כך שאיימה שתפרסם ידיעות על גירושיו.
 אולם ככל הידוע (כתב האישום האמתי עדיין לא התפרסם, רק "טיוטות") - אין בכתב האישום כל סעיף הנוגע לסחטנות באיומים של לורי שם-טוב נגד ברק לייזר.
 יתרה מכך, זאת סחטנות קצת יוצאת דופן, כשקרבן הסחטנות מדליף באופן בררני סיפורים מגמתיים על פי בחירתו...